Індексація нормативно-грошової оцінки земель

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Закон України «Про оцінку земель» (далі – Закон) визначає, що грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення поділяється на два типи: нормативну та експертну.

Відповідно до ст. 3 Закону об'єктами оцінки земель є:

 • територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин,
 • території оціночних районів та зон,
 • земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок і прав на них, у тому числі на земельні частки (паї), у межах території України.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок - це одна з кількох видів оцінок, передбачених Законом, основою розрахунку якої є рентний дохід від використання земельної ділянки протягом певного періоду часу.Коефіцієнт індексаціі застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативно-грошовоі оцінки землі.

Нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для:

 • визначення розміру земельного податку;
 • державного мита при міні;
 • спадкуванні (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок;
 • орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;
 • втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
 • вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд;
 • при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель (стаття 5 Закону).

Нормативну грошову оцінку земельних ділянок проводять юридичні особи, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій".

Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері оцінки земель відповідно до закону.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки громадяни можуть:

→ звернувшись до державного кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг, уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування;

→ замовивши онлайн через Електронні сервіси земельного кадастру чи Порталу Дія.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років, ділянок, розташованих за межами населених пунктів - не рідше ніж один раз на 5-7 років, а ділянок несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років.

При цьому, нормативна грошова оцінка, яка використовується для визначення розміру податку та орендної плати, підлягає індексації.

Враховуючи положення статті 289 Податкового кодексу України згідно якої для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до законодавства.

Проте, листом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 04 січня 2019 року № 22-28-0.22-125/2-19 "Про індексацію нормативної грошової оцінки земель" повідомлено, що відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України індекс споживчих цін за 2017-2023 роки, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2023 рік становить 1,051.

Порядок індексації

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) щороку за індексом споживчих цін за попередній рік розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель і земельних ділянок на 1 січня поточного року.

Із інформацією щодо нормативної грошової оцінки земель (за даними офіційного вебсайту Держгеокадастру) можливо ознайомитися за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/325490.html

Розрахунок здійснюється за формулою:

Кi = І:100,
де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

Разом з тим, для земельних ділянок, що не належать до сільськогосподарських угідь, нормативна грошова оцінка яких не виконана, але у якості бази оподаткування застосовується вартісний еквівалент нормативної грошової оцінки ріллі по області, податкові зобов’язання з плати за землю обчислюються із застосуванням граничної величини індексу споживчих цін у розмірі 115 відсотків.

Якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115 (стаття 289 Подактового кодексу України).

Розміри коефіцієнтів індексації

Держгеокадастр, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, відповідно до вимог статті 289 Податкового кодексу України, не пізніше 15 січня поточного року інформують Державну податкову службу України і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять:

Рік Коефіцієнт індексації
1996 1,703
1997 1,059
1998 1,006
1999 1,127
2000 1,182
2001 1,02
2005 1,035
2007 1,028
2008 1,152
2009 1,059
2010 1,0
2011 1,0
2012 1,0
2013 1,0
2014 1,249
2015 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та

1,2 для сільськогосподарських угідь

2016 1,06 (крім сільськогосподарських угідь) та

1,0 для сільськогосподарських угідь

2017 1,0
2018 1,0
2019 1,0
2020 1,0
2021 1,0
2022 1,1
2023 1,051
Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася

Судова практика

 • Постанова Верховного Суду у складі палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду від 16 березня 2020 року у справі № 922/1658/19 (Індексація нормативно-грошової оцінки землі не призводить до автоматичної зміни умов договорів оренди щодо розміру орендної плати. Нормами статті 21 Закону України "Про оренду землі" визначено, що розмір орендної плати визначається у договорі, а її обчислення (для сплати) здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором. Законодавчо не передбачено автоматичної зміни розміру орендної плати за договором оренди землі з урахуванням щорічної індексації нормативної грошової оцінки. Хоча природа як індексації нормативної грошової оцінки, так і індексації орендної плати базується на індексі споживчих цін, обрахованих Державною службою статистики України, однак індексація нормативної грошової оцінки не є тотожною індексації орендної плати. Водночас, з урахуванням положень статті 21 Закону України "Про оренду землі" та принципу свободи договору, сторони договору оренди землі можуть передбачити саме автоматичну щорічну індексацію нормативної грошової оцінки для визначення розміру орендної плати за договором оренди землі. Проте у такому разі, зважаючи на природу індексації, одночасна подвійна індексація орендної плати та індексація нормативної грошової оцінки не повинна застосовуватися).

Див. також