Відмінності між версіями «Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Нормативна база == 1. [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 Закон України “Про оцінку земель” № 1378...)
 
(Не показано 22 проміжні версії 8 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
 +
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 Закон України "Про оцінку земель"]
 +
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"]
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15 Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації"]
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 831 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 "Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів"]
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 травня 2017 року № 262 "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"]
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1647-16 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 дистопада 2016 року № 489 "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів"]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105-2018-%D0%BF#n14 Порядок проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 105]
 +
* [https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/zemelna-reforma Бюджетна програма "Проведення земельної реформи"]
  
1. [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 Закон України “Про оцінку земель”  № 1378 від 11.12.2003р.]<br />
+
== Загальна інформація про нормативну грошову оцінку земельних ділянок ==
2. [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” № 2658 від 12.07.2001р.]<br />
+
'''Нормативна грошова оцінка земельних ділянок''' - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.  
3. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена постановою КМ України № 213 от 23.03.1995р.]<br />
 
4. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06 Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджений сумісним наказом Держкомітету України по земельним ресурсам, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Української академією наук № 18/15/21/11 від 27.01.2006р.]
 
  
'''Нормативна  грошова оцінка земельних ділянок''' використовується для  визначення розміру  земельного  податку, державного мита при міні, спадкуванні(крім випадків спадкування спадкоємцями першої та  другої  черги  за  законом  (як  випадків  спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення,  а  також  випадків спадкування власності, вартість якої  оподатковується  за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок  згідно  із  законом,  орендної  плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського  виробництва, вартості земельних ділянок площею понад  50  гектарів  для  розміщення  відкритих спортивних  і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.<br />
+
'''Капіталізація''' – це визначення вартості об'єкта оцінки на підставі чистого операційного або рентного доходу від його використання.  
<br />
 
  
В основу  визначення  нормативної  грошової  оцінки  земель сільськогосподарського  призначення  покладено рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році.<br />
+
'''Рентний дохід''' – це дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва, залежно від якості та місця розташування земельної ділянки. ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 стаття 1 Закону України "Про оцінку земель"]).  
В умовах  інфляції  рентний  дохід обчислюється у натуральних одиницях (у центнерах зерна),  який при визначенні грошової оцінки переводиться у вартісний вираз за поточними цінами на дату оцінки.<br />
+
Інформація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів оприлюднюється на сайті [http://land.gov.ua/ Державної служби України з питань геодезії картографії та кадастру].
Величина нормативної  грошової  оцінки  є  добутком  річного рентного доходу і терміну його капіталізації. Термін капіталізації встановлюється 33 роки.<br />
 
Нормативна грошова  оцінка  здійснюється  окремо  за  орними землями, землями  під  багаторічними  насадженнями,  природними сіножатями  і          пасовищами  послідовно  в  Україні,  Автономній Республіці  Крим  і  областях,    адміністративних    районах, сільськогосподарських підприємствах, окремих земельних ділянок.<br />
 
Нормативна грошова  оцінка  орних  земель,  земель    під багаторічними  насадженнями,  природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських    підприємствах,    створених    на   базі реформованих  колективних  сільськогосподарських  підприємств  та інших підприємств, обчислюється після уточнення меж і площ земель. <br />
 
  
== Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель ==
+
== Хто здійснює нормативну грошову оцінку земельної ділянки? ==
 +
Розробниками  технічної  документації  з нормативної грошової оцінки земельних ділянок  є <u>юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою</u>.
  
# органи виконавчої влади та органи місцевого  самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель,  а також юридичні та фізичні особи,  заінтересовані у  проведенні  оцінки  земельних ділянок;
+
Відповідність технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних   ділянок  положенням  нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил засвідчується:
# юридичні особи  -  суб'єкти  господарювання  незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі  оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та  які  зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників; 
 
# фізичні особи суб'єкти  підприємницької  діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної  грошової оцінки  земельних  ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;
 
# юридичні особи  -  суб'єкти  господарювання незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих інженерів-землевпорядників.
 
  
== Нормативна грошова оцінка земель в Україні ==
+
* у  паперовій  формі  -  підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника;
Для визначення нормативної грошової оцінки земель в Україні розраховується  диференціальний  рентний дохід з орних земель  за  економічною  оцінкою  виробництва  зернових  культур (у центнерах зерна) за формулою
+
* в   електронній  формі  -  електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.
        '''Рдн = (УхЦ-З-Зх Кнр):Ц''',  <br />
 
  
    де '''Рдн''' - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель (у центнерах);<br />
+
== Підстави проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки ==
    '''У''' - урожайність зернових з гектара (у центнерах);<br />
 
    '''Ц''' - ціна реалізації центнера зерна в гривнях;<br />
 
    '''З''' - виробничі затрати на гектар;<br />
 
    '''Кнр''' - коефіцієнт норми рентабельності.<br />
 
   
 
Крім диференціального  рентного  доходу  (Рдн)  у  сільському господарстві,  за  умов  використання  гірших  земель  створюється абсолютний рентний дохід (Ран), який додається до диференціального рентного  доходу,  і  таким  чином  обчислюється загальний рентний дохід (Рздн).<br />
 
Диференціальний  рентний  дохід  з  гектара земель під багаторічними насадженнями,  природними  сіножатями  і  пасовищами розраховується  на  основі  співвідношень  диференціальних рентних доходів цих угідь і рентного доходу на орних землях за економічною оцінкою виробництва зернових культур за формулою <br />
 
  
 +
Підставою для  проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок  є:
  
                            '''Рдн х Рд (б)(с)(п)
+
* рішення  органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;
            Рдн(б)(с)(п) = ------------------,  
+
* договір, який  укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом.
                                    Рд''' <br />
 
  
 +
На виконання [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 статті 13 Закону України "Про оцінку земель"] нормативна грошова  оцінка  земельних  ділянок  проводиться у разі:
  
  '''де Рдн(б)(с)(п)''' - диференціальний рентний дохід з гектара земель під багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і пасовищами (п) (у центнерах);<br />
+
* визначення розміру земельного податку;
  '''Рдн''' - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель (у центнерах);<br />
+
* визначення розміру  орендної  плати  за  земельні  ділянки державної та комунальної власності;
  '''Рд(б)(с)(п)''' - диференціальний рентний дохід з гектара земель під багаторічними насадженнями (б)природними сіножатями (с) і пасовищами (п) за економічною оцінкою земель (у гривнях);<br />
+
* визначення  розміру  державного  мита  при  міні, спадкуванні (крім  випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом  (як  випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування  ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків  спадкування  власності, вартість якої оподатковується за нульовою  ставкоюта  даруванні земельних ділянок згідно із законом;  
  '''Рд''' - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель за економічною оцінкою виробництва зернових культур (у гривнях).<br />
+
* визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;  
 +
* розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;  
 +
* відчуження  земельних  ділянок  площею  понад 50 гектарів, що належать  до державної або комунальної власності, для розміщення відкритих  спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд.  
  
Нормативна грошова оцінка  орних  земель,  земель  під багаторічними насадженнямиприродними  сіножатями  і пасовищами визначається як добуток річного  рентного доходу за  економічною оцінкою виробництва зернових культур, ціни на зерно і терміну його капіталізації за формулою:
+
У всіх  інших  випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та у випадкахвизначених цим та іншими законами України.
  
                    '''Гоз = Рздн х Ц х Тк,''' <br />
+
== Періодичність та порядок проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки ==
 +
Нормативна грошова  оцінка  земельних  ділянок  проводиться відповідно до державних стандартів,  нормправил,  а також інших нормативно-правових  актів  на  землях  усіх  категорій  та  форм власності.
  
  де '''Гоз''' - нормативна  грошова оцінка гектара  орних  земель, земель  під  багаторічними  насадженнями,  природними сіножатями і пасовищами в Україні (у гривнях);<br />
+
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться:
  '''Рздн''' -  загальний  рентний дохід на орних землях,  землях під багаторічними насадженнями,  природними сіножатями і пасовищами  в Україні (у центнерах);<br />
+
   
  '''Ц''' - ціна центнера зерна (у гривнях);<br />
+
* розташованих у  межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років;
  '''Тк''' - термін капіталізації  рентного доходу (у роках), який встановлюється на рівні 33 років. <br />
+
*     розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 роківа несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років.
 
 
=== Нормативна грошова оцінка земель в Автономній Республіці Крим, областях та адміністративних районах ===
 
 
 
На підставі матеріалів економічної  оцінки  земель вираховується  диференціальний  рентний  дохід  на  орних  землях, землях під багаторічними  насадженнями,  природними  сіножатями  і пасовищами в Автономній  Республіці  Крим,  областях  та їх адміністративних районах за формулою
 
 
 
                          '''Рдн(У) х Рд(р)
 
                Рдн(р) = ---------------, 
 
                              Рд(У)'''
 
 
 
     де '''Рдн(р)''' - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель,  земель  під  багаторічними  насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в  регіоні  (Автономній Республіці Крим, областях та адміністративних районах) (у центнерах);<br />
 
    '''Рдн(У)''' - диференціальний  рентний  дохід  з  гектара орних земель, земель  під  багаторічними  насадженнямиприродними сіножатями і пасовищами в Україні (У) (у центнерах);<br />
 
    '''Рд(р)''' - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою виробництва зернових  культур  на орних  землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями та пасовищами за оцінкою цих угідь у регіоні (Автономній Республіці Крим, областях, та їх адміністративних районах) (у гривнях);<br />
 
    '''Рд(У)''' - диференціальний рентний дохід за економічною  оцінкою виробництва  зернових  культур  на  орних  землях,  землях  під багаторічними насадженнями,  природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь в Україні (У) (у гривнях).<br />
 
 
 
У разі  відсутності  економічної  оцінки  орних  земель  під зерновими  культурами  у  розрахунках  використовуються  показники економічної оцінки ріллі в цілому.<br />
 
У регіонах,    де  проведено  економічну  оцінку  окремо меліорованих    і    немеліорованих    земель,    у    розрахунках використовуються  зведені  показники  оцінки  земель під зерновими культурами в цілому.
 
 
 
=== Нормативна  грошова  оцінка земель сільськогосподарських підприємств ===
 
 
 
Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарських підприємств обчислюється за формулою, вказаною раніше.
 
  
Диференціальний рентний дохід на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських підприємствах обчислюється за формулою
+
'''За результатами нормативної  грошової  оцінки  земельних  ділянок складається технічна документація.'''
  
                          '''Рдн(р) х Рд(п)
+
Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району включає:
                  Рдн(п) = --------------, 
 
                                Рд(р)'''
 
  
    де '''Рдн(п)'''  -  диференціальний  рентний  дохід з гектара орних земель, земель  під  багаторічними  насадженнями,   природними сіножатями  і пасовищами в сільськогосподарському підприємстві (п) (у центнерах);<br />
+
* пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;
    '''Рдн(р)''' -  диференціальний  рентний  дохід  з  гектара  орних земель, земель   під  багаторічними  насадженнями,  природними сіножатями  і  пасовищами  в  адміністративному    районі  (р) (у центнерах);<br />
+
* завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;
    '''Рд(п)''' - диференціальний рентний  дохід за економічною оцінкою виробництва зернових  культур  на орних  землях,   землях  під багаторічними
+
* рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення району, прийняте відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;
насадженнями  (визначається  за шкалами економічної оцінки багаторічних насаджень у  цілому  в  земельно-оцінювальному районі), природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь у сільськогосподарському підприємстві (п) (у гривнях);<br />
+
* викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів у межах району;
    '''Рд(р)''' - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою виробництва зернових  культур  на  орних  землях,  землях  під багаторічними насадженнями,  природними сіножатями і пасовищами за оцінкою в адміністративному районі (р) (у гривнях).<br />
+
* картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів району;
 +
* шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь району.
  
У разі  відсутності  економічної  оцінки  орних  земель під зерновими  культурами  в  розрахунках  використовуються  показники економічної оцінки ріллі в цілому.<br />
+
До затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки може визначатись за технічною документацією про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення.
У сільськогосподарських    підприємствах,    де    проведено економічну оцінку окремо меліорованих і немеліорованих земель, у розрахункахвикористовуються зведені показники оцінки  земель  під зерновими культурами в цілому.
 
  
Диференціальний рентний дохід на орних землях, землях під ьбагаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських підприємствах після уточнення меж і площ земель, переданих у колективну власність, обчислюється на підставі експлікації агровиробничих груп ґрунтів підприємства за  допомогою шкал економічної оцінки земель за формулою
+
Технічна документація  з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, підлягає державній експертизі відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»] та затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою (земельні ділянки у межах населених пунктів) або районними радами (земельні ділянки за межами населених пунктів).
  
                          '''S(Рд агр х Пагр)
+
Розробники технічної  документації  з  нормативної грошової оцінки земельних ділянок  зобов'язані  безоплатно  передавати   копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою.
                Рд (п) = ----------------,    
 
                                SПагр'''
 
  
    де '''Рд (п)''' - диференціальний рентний дохід  за  економічною оцінкою виробництва зернових культур на орних землях,  землях  під багаторічними насадженнями,  природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь у сільськогосподарському    підприємстві  (п) (у гривнях);<br />
+
Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку
    '''Рд агр''' - диференціальний рентний дохід за шкалами економічної оцінки  виробництва  зернових культур на орних землях,  землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за агровиробничими групами ґрунтів (у гривнях);<br />
+
окремої земельної ділянки, який видається Державною службою України з питань геодезії картографії та кадастру.  
    '''Пагр''' - площа  агровиробничих  груп  ґрунтів  за  відповідними угіддями (у гектарах).<br />
 
    '''S''' - знак суми.<br />
 
  
До  диференціального  рентного  доходу з гектара орних земель,  земель  під  багаторічними  насадженнями,  природними сіножатями  і  пасовищами,  обчисленого  в  сільськогосподарських підприємствах,  додається  абсолютний рентний  дохід  (постійна величина, установлена в Україні на гектар угідь - 1,6 ц).<br />
+
== Поняття загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення ==
На гірших землях,  на  яких  не  створюється  диференціальний рентний  дохід  (з  нульовим  або  від'ємним  показником  оцінки), нормативна   грошова   оцінка   земель   визначається    величиною ''абсолютного рентного доходу - 1,6 ц зерна з гектара''.<br />
+
Загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення (далі - оцінка) - нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться одночасно на всій території України. Оцінка проводиться відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF#Text Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831].  
Загальна    нормативна   грошова   оцінка     земель сільськогосподарського   підприємства  обчислюється, виходячи  з грошової оцінки одного гектара відповідних угідь і їх площ у межах його землекористування.<br />
 
  
=== Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки ===
+
Оцінку проводить уповноважений Держгеокадастром на здійснення заходів, передбачених бюджетною [https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/zemelna-reforma програмою “Проведення земельної реформи]”, суб’єкт господарювання, якому надаються бюджетні кошти на безповоротній основі в межах відповідних бюджетних асигнувань та який є суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 6 та з урахуванням вимог частини третьої статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text Закону України "Про оцінку земель"].
  
Нормативна грошова  оцінка  окремої    земельної    ділянки (території сільськогосподарських угідь, що перебувають у власності або  користуванні  юридичних  та  фізичних  осіб,  у тому   числі земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, садівництва,   городництва,   сінокосіння  та  випасання  худоби) розраховується  на основі шкал грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів.<br />
+
Об’єктом оцінки є землі сільськогосподарського призначення незалежно від форми власності в межах території природно-сільськогосподарських районів (у тому числі гірських природно-сільськогосподарських районів) Автономної Республіки Крим, областей, крім земель сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, оцінка яких проводиться відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF#Text Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213].
  
Шкали нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів розраховуються за формулою
+
05 січня 2021 року Кабінетом Міністрів України прийнято [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF#Text постанову № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105], відповідно до якої власнику або землекористувачу  надано можливість замовляти проведення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки до спливу строку, визначеного частиною другою статті 18 Закону України [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 «Про оцінку земель»], тобто раніше ніж завершиться 5-ти або 7-ми річний термін.
 +
{| class="wikitable"
 +
|+
 +
|'''Увага!''' Витяг про нормативну грошову оцінку земельниї ділянки можна також  отримати онлайн шляхом подачі запиту на отримання витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку '''через [https://e.land.gov.ua/services портал електронних сервісів] Держгеокадастру,''' попередньо зареєструвавшись та авторизувавшись в електронному кабінеті за допомогою електронної пошти, [[Порядок отримання кваліфікованого електронного підпису|кваліфікованого електронного підпису]] або платіжної картки банку (BankID).                                                                                                                                   
  
                            '''Г х Багр
+
Виконання запиту можна відслідкувати в розділі “Історія замовлених витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку”, переглянувши статус запиту де може бути зазначено: знаходиться в обробці або вже опрацьовано державним кадастровим реєстратором.   
                      Гагр = --------,  
 
                                Б'''
 
  
    де '''Гагр''' -  нормативна  грошова оцінка гектара агровиробничої групи ґрунтів (у гривнях);<br />
+
Даний запит опрацьовується '''протягом 3-х робочих днів''' з моменту подачі заяви та являється '''безоплатним'''.
    '''Г''' -  нормативна  грошова  оцінка  гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві (у гривнях);<br />
+
|}
    '''Багр''' - бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів;<br />
+
[[Файл:Отримання витягу про НГО.pdf|міні|Отримання витягу про нормативну грошову оцінку]]
    '''Б''' -  бал    бонітету    гектара    відповідних    угідь    у сільськогосподарському підприємстві.<br />
 
  
[[Земельне право]]
+
== Див. також ==
 +
* [[Індексація нормативно-грошової оцінки земель]]
 +
[[Категорія: Право власності на землю]]
 +
[[Категорія: Земельне право]]

Версія за 18:07, 21 січня 2021

Нормативна база

Загальна інформація про нормативну грошову оцінку земельних ділянок

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Капіталізація – це визначення вартості об'єкта оцінки на підставі чистого операційного або рентного доходу від його використання.

Рентний дохід – це дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва, залежно від якості та місця розташування земельної ділянки. (стаття 1 Закону України "Про оцінку земель"). Інформація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів оприлюднюється на сайті Державної служби України з питань геодезії картографії та кадастру.

Хто здійснює нормативну грошову оцінку земельної ділянки?

Розробниками технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок є юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Відповідність технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок положенням нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил засвідчується:

 • у паперовій формі - підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника;
 • в електронній формі - електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.

Підстави проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Підставою для проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок є:

 • рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;
 • договір, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом.

На виконання статті 13 Закону України "Про оцінку земель" нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

 • визначення розміру земельного податку;
 • визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;
 • визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом;
 • визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
 • розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;
 • відчуження земельних ділянок площею понад 50 гектарів, що належать до державної або комунальної власності, для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд.

У всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та іншими законами України.

Періодичність та порядок проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться:

 • розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років;
 • розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років.

За результатами нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація.

Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району включає:

 • пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;
 • завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;
 • рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення району, прийняте відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;
 • викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів у межах району;
 • картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів району;
 • шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь району.

До затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки може визначатись за технічною документацією про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, підлягає державній експертизі відповідно до Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» та затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою (земельні ділянки у межах населених пунктів) або районними радами (земельні ділянки за межами населених пунктів).

Розробники технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок зобов'язані безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою.

Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки, який видається Державною службою України з питань геодезії картографії та кадастру.

Поняття загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

Загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення (далі - оцінка) - нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться одночасно на всій території України. Оцінка проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831.

Оцінку проводить уповноважений Держгеокадастром на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою “Проведення земельної реформи”, суб’єкт господарювання, якому надаються бюджетні кошти на безповоротній основі в межах відповідних бюджетних асигнувань та який є суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 6 та з урахуванням вимог частини третьої статті 18 Закону України "Про оцінку земель".

Об’єктом оцінки є землі сільськогосподарського призначення незалежно від форми власності в межах території природно-сільськогосподарських районів (у тому числі гірських природно-сільськогосподарських районів) Автономної Республіки Крим, областей, крім земель сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, оцінка яких проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213.

05 січня 2021 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105, відповідно до якої власнику або землекористувачу надано можливість замовляти проведення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки до спливу строку, визначеного частиною другою статті 18 Закону України «Про оцінку земель», тобто раніше ніж завершиться 5-ти або 7-ми річний термін.

Увага! Витяг про нормативну грошову оцінку земельниї ділянки можна також отримати онлайн шляхом подачі запиту на отримання витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку через портал електронних сервісів Держгеокадастру, попередньо зареєструвавшись та авторизувавшись в електронному кабінеті за допомогою електронної пошти, кваліфікованого електронного підпису або платіжної картки банку (BankID).

Виконання запиту можна відслідкувати в розділі “Історія замовлених витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку”, переглянувши статус запиту де може бути зазначено: знаходиться в обробці або вже опрацьовано державним кадастровим реєстратором.

Даний запит опрацьовується протягом 3-х робочих днів з моменту подачі заяви та являється безоплатним.

Файл:Отримання витягу про НГО.pdf

Див. також