Відмінності між версіями «Методика обрахунку розмірів земельних паїв»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
 
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конститутуція України] від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (ст.ст. 13, 14, 142). 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конститутуція України]  
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561-12#Text Земельний кодекс України] від 18.12.1990 року '''''(втратив чинність)'''''  
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561-12#Text Земельний кодекс України] від 18.12.1990 р. № 561-XII (в т.ч. ст. 6).  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text Земельний кодекс України]   
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-12#Text Закон України «Про форми власності на землю»] '''''(втратив чинність)'''''
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text Земельний кодекс України] від 25.10.2001 р. № 2768-III.  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2114-12#Text Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»]  
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-15#Text Закон України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»] 
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-12#Text Закон України від 30.01.1992 р. № 2073-XII «Про форми власності на землю»] ''(втратив чинність)''
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1694-15#Text Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та охорони здоров’я, що проживають у сільській місцевості»]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/666/94#Text Указ Президента України від 10.11.1994 року № 666/94 «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва»]  
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2114-12#Text Закон України від 14.02.1992 р. «Про колективне сільськогосподарське підприємство»].  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720/95#Text Указ Президента України від 08.08.1995 року № 720 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям»]  
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353/98#Text Указ Президента України від 15.12.1998 року № 1353 «Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)»]  
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/666/94#Text Указ Президента України від 10.11.1994 р. N 666/94 «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва»].
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1529/99#Text Указ Президента України від 03.12.1999 року № 1529 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування агарарного сектора економіки»]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2002#Text Указ Президента України від 02.02.2002 року № 92 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»]
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720/95#Text Указ Президента України від 08.08.1995 р. № 720 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-95-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1995 року № 801 «Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)»]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1651-2001-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р. № 1651 «Деякі питання реалізації громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, права на отримання земельної частки (паю)»]  
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353/98#Text Указ Президента України від 15.12.1998 р. № 1353 «Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2002-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 року № 449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою»] '''''(втратила чинність)'''''
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/122-2004-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 року 122 «Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)»]
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1529/99#Text Указ Президента України від 03.12.1999 р. № 1529 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування агарарного сектора економіки»].
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0354-99#Text Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі, затверджена Наказом Державного Комітету України по  земельних  ресурсах  04.05.1999 року 43] '''''(втратила чинність)''''' 
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0105-95#Text Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджений спільним наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Державного комітету України у справах містобудування і архітектури, Міністерства сільського господарства і продовольства України та Української академії аграрних наук від 07.05.1995 року № 24/87/70/45] '''''(втратив чинність)''''' 
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2002#Text Указ Президента України від 02.02.2002 р. № 92 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»].
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0047219-96#Text Методичні рекомендації щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій, затверджені спільним наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства сільського господарства і продовольства України, Української академії аграрних наук від 04.06.1996 року № 47/172/48] '''''(втратиили чинність)'''''
 
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-95-%D0%BF#Text Постанова КМУ від 12.10.1995 р. № 801 «Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)»].   
 
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2002-%D0%BF#Text Постанова КМУ від 02.04.2002 р. № 449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою»] ''(втратила чинність)''
 
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0354-99#Text Наказ Держкомзему від 04.05.1999 р. № 43 «Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації   і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право  
власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі»] ''(втратив чинність)''. 
 
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1651-2001-%D0%BF#Text Постанова КМУ від 13.12.2001 р. № 1651 «Деякі питання реалізації громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, права на отримання земельної частки (паю)»].
 
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-15#Text Закон України від 05.06.2003 р. № 899-IV «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»].
 
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1694-15#Text Закон України від 20 квітня 2004 р. № 1694-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та охорони здоров’я, що проживають у сільській місцевості»].  
 
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/122-2004-%D0%BF#Text Постанова КМУ від 04.02.2004 р. № 122 «Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)»].
 
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0105-95#Text Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджений спільним наказом Державного комітета України по земельних ресурсах, Державного комітета України у справах містобудування і архітектури, Міністерства сільського господарства і продовольства України та Української академії аграрних наук від 07.05.1995 р. № 24/87/70/45 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.04.1995 р. за № 105/641), в редакції спільного наказу від 27.11.1995 р. № 76/230/325/150] ''(втратив чинність)''
 
[https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0047219-96#Text «Методичні рекомендації щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій», затверджені спільним наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства сільського господарства і продовольства України, Української академії аграрних наук від 04.06.1996 р. № 47/172/48] (''втратиили чинність)''.
 
== Проблема різниці у розмірах паїв ==  
== Проблема різниці у розмірах паїв ==  
Під час консультування клієнтів, а також інколи під час судових спорів, з боку клієнтів постають закономірні питання – чому, наприклад, якщо в сертифікаті на земельний пай було визначено право володільця сертифіката на 7,10 умовних кадастрових гектара землі, то вже потім, у виданому державному акті на землю або іншому правовстановлюючому документі на земельну ділянку стоїть інша площа –  вже не 7,10 га, а 6,74 фізичних гектарів на всі ділянки того ж володільця; чому у сусідів (або їх спадкоємців) так само були сертифікати на ті ж 7,10 умовних кадастрових гектари, але в них значно більші (8 га) або менші (3 чи 4 га) за фізичною площею ділянки. Інколи це викликає непорозуміння між односельчанами і судові суперечки.
Не рідко виникають ситуації неспівпадіння розмірів земельної ділянки, що вказана в сертифікаті на земельну частку (пай) та у виданому державному акті на землю чи іншому правовтановлюючому документі. Наприклад, у сертифікаті на земельну частку (пай) було визначено право володільця сертифіката на 7,10 умовних кадастрових гектара землі, а вже потім, у виданому державному акті на землю вказана інша площа –  вже не 7,10 га, а 6,74 фізичних гектарів на всі ділянки того ж володільця, або у сертифікаті на земельну частку (пай) вказані 7,10 умовних кадастрових гектари, але громадяни отримали значно більші (8 га) або менші (3 чи 4 га) за фізичною площею ділянки.<br>
 
Інколи це викликає непорозуміння між односельчанами і судові суперечки.  
Причина полягає в законодавстві, що регулювало дані правовідносини, а також у чинній свого часу методиці паювання. Зазвичай, спочатку при розпаюванні спочатку проводилися загальні збори членів КСП (колективного сільськогосподарського підприємства) та/або (якщо кількість членів КСП була завелика) - загальні збори уповноважених членів КСП, які оформлялися протоколами. В протоколі фіксувалися результати голосуванння щодо доцільності подальшого паювання. Після цього, головою райдержадміністрації видавалося розпорядження, яким погоджувалася  Схема поділу землі КСП. Надалі, рішенням органів місцевого самоврядування (сільської ради) встановлювався розмір земельних часток (паїв) для фізичних осіб – учасників паювання КСП. Після цього, також рішенням сільської ради, затверджувався розроблений землевпорядною організацією Проект організації території земельних часток. Також, проекти організації території земельних часток, виділених із земель СТОВ та КСП, затверджувалися розпорядженнями голови райдержадміністрації. Внаслідок делегування повноважень згідно з чинним на той час законодавством, рішення про приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій могли прийматися як органами виконавчої влади, так і органами місцевого самоврядування.  
== Причини виникнення різниці ==
Крім цього, згідно з п. «г» ч.1 ст. 186 Земельного кодексу України, проекти землеустрою сільськогосподарських підприємств у складі технічної документації затверджувалися замовником шляхом підписання акту виконаних робіт і таким чином погоджувалися замовником робіт із землеустрою.
Причина такої різниці полягає в законодавстві, що регулювало дані правовідносини, а також у чинній свого часу методиці паювання.<br>
 
Зазвичай, при розпаюванні спочатку проводилися загальні збори членів колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) та/або (якщо кількість членів КСП була завелика) - загальні збори уповноважених членів КСП, які оформлялися протоколами. В протоколі фіксувалися результати голосуванння щодо доцільності подальшого паювання. <br>
В подальшому, у відповідності до Методичних рекомендацій щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій, затверджених спільним наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства сільського господарства і продовольства України, Української академії аграрних наук від 04.06.1996 р. № 47/172/48, земельні паї (частки) розподілялися між власниками шляхом жеребкування та  виносилися в натурі відповідно до «Актів встановлення меж». Вони передавалися володільцям по актам прийому-передачі земельних часток.  
Після цього, головою відповідно райдержадміністрації видавалося розпорядження, яким погоджувалася  Схема поділу землі КСП. <br>
Щодо власне розмірів паїв, а також переведення умовних кадастрових гектарів у фізичні величини, слід зазначити наступне. Частиною 7 статті 25 чинного Земельного кодексу України зазначено, що «вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) працівників відповідних підприємств, установ і організацій та пенсіонерів з їх числа є рівними». Відповідно до ч.3 ст. 200 Земельного кодексу України, «економічна оцінка земель визначається в умовних кадастрових гектарах або у грошовому виразі». Умовний кадастровий гектар не є виміром площі, оскільки це умовна розрахункова одиниця, що відображає вартісну характеристику земельної ділянки. Розмір земельних часток (паїв) в умовних кадастрових гектарах, як і вартість земельної частки (паю), є рівною для всіх членів КСП, але при виділенні земельної частки  в натурі (на місцевості) розмір земельної ділянки в фізичних гектарах буде залежати від якості ґрунтового покрову, капітальних вкладень у покращення плодючості ґрунту тощо. Згідно із п. 3 Указу Президента «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 08.08.1995 р. № 720/95, «розміри земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах визначаються '''виходячи з вартості земельної частки (паю) та середньої грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь для даного підприємства, кооперативу, товариства»'''.  
Надалі, рішенням органів місцевого самоврядування (сільської ради) встановлювався розмір земельних часток (паїв) для фізичних осіб – учасників паювання КСП. Після цього, також рішенням сільської ради, затверджувався розроблений землевпорядною організацією Проект організації території земельних часток. Також, проекти організації території земельних часток, виділених із земель сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю (СТОВ) та КСП, затверджувалися розпорядженнями голови райдержадміністрації. <br>
 
Внаслідок делегування повноважень згідно з чинним на той час законодавством, рішення про приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій могли прийматися як органами виконавчої влади, так і органами місцевого самоврядування.<br>
Розрахунок площі земельної частки (паю) в фізичних гектарах для громадян виконувався згідно із «Методичними рекомендаціями щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій», затвердженими спільним наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства сільського господарства і продовольства України, Української академії аграрних наук від 04.06.1996 р. № 47/172/48. Зокрема, відповідно до п. 2.11 вказаних Методичних рекомендацій, «площа земельної частки (паю) у фізичних гектарах визначається методом проектного розрахунку шкал грошової оцінки агровиробничих груп грунтів згідно із Порядком грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (розділи 1 і 2 , 4 та додаток 2), затвердженим спільним наказом Держкомзему України, Мінсільгосппроду України, Держкоммістобудування України та Української академії аграрних наук від 27.11.1995 р. № 76/230/325/150».  
Крім цього, відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561-12#Text Земельного кодексу України], проекти землеустрою сільськогосподарських підприємств у складі технічної документації затверджувалися замовником шляхом підписання акту виконаних робіт і таким чином погоджувалися замовником робіт із землеустрою.<br>
 
В подальшому, у відповідності до [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0047219-96#Text Методичних рекомендацій щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій], земельні паї (частки) розподілялися між власниками шляхом жеребкування та  виносилися в натурі відповідно до «Актів встановлення меж». Вони передавалися володільцям по актам прийому-передачі земельних часток.<br>
Отже, якщо спростити вищесказане, чим більш плодородна ділянка з грунтів (ріллі) паювалася, тим менше фізичної площі при переводі з умовних кадастрових гектарів в фізичні гектари доставалося майбутньому власнику. І навпаки, якщо грунт був в неродючому місці, площа виділенної земельної ділянки (ділянок) під час переводу з умовних гектарів з фізичних ставала більшою. При цьому основним чинником при переводі стали дані щодо врожайності пшениці в даному колгоспі за попередні роки (тонн з гектара). Цікаво, що при цьому не враховувалася геофізика площ (яри, ссуви, сильний уклін тощо), а також можливість поліпшення грунтів шляхом внесення добрив та раціонального ведення сільського господарства. Зазначене можна враховувати під час надання роз’яснень земельного законодавства особам, що звертаються з питаннями стосовно розмірів земельних ділянок, утворених під час паювання.
== Переведення умовних кадастрових гектарів у фізичні величини ==
[[Категорія:Доробити]]
Щодо власне розмірів паїв, а також переведення умовних кадастрових гектарів у фізичні величини, слід зазначити наступне. <br>
Частиною 8 статті 25 чинного [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n328 Земельного кодексу України] визначено, що вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) працівників відповідних підприємств, установ і організацій та пенсіонерів з їх числа є рівними.  
Відповідно до частини 3 статті 200 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1820 Земельного кодексу України], '''економічна оцінка земель визначається в умовних кадастрових гектарах або у грошовому виразі'''. <br>
'''Умовний кадастровий гектар''' не є виміром площі, оскільки це '''умовна розрахункова одиниця, що відображає вартісну характеристику земельної ділянки.''' Розмір земельних часток (паїв) в умовних кадастрових гектарах, як і вартість земельної частки (паю), є рівною для всіх членів КСП, але при виділенні земельної частки  в натурі (на місцевості) розмір земельної ділянки в фізичних гектарах буде залежати від якості ґрунтового покрову, капітальних вкладень у покращення плодючості ґрунту тощо. <br>
Згідно із пунктом 3 Указу Президента [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720/95#Text «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям»] розміри земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах визначаються '''виходячи з вартості земельної частки (паю) та середньої грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь для даного підприємства, кооперативу, товариства'''. <br>
Розрахунок площі земельної частки (паю) в фізичних гектарах для громадян виконувався згідно із [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0047219-96#Text Методичними рекомендаціями щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій]. Зокрема, відповідно до п. 2.11 цих Методичних рекомендацій, площа земельної частки (паю) у фізичних гектарах визначається методом проектного розрахунку шкал грошової оцінки агровиробничих груп грунтів згідно із [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0105-95#Text Порядком грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів] (розділи 1 і 2 , 4 та додаток 2).
{| class="wikitable"
|-
!Отже, якщо спростити вищесказане, чим більш плодородна ділянка з грунтів (ріллі) паювалася, тим менше фізичної площі при переводі з умовних кадастрових гектарів в фізичні гектари доставалося майбутньому власнику. І навпаки, якщо грунт був в неродючому місці, площа виділенної земельної ділянки (ділянок) під час переводу з умовних гектарів з фізичних ставала більшою. <br>
При цьому основним чинником при переводі стали дані щодо врожайності пшениці в даному колгоспі за попередні роки (тонн з гектара). <br>
Цікаво, що при цьому не враховувалася геофізика площ (яри, ссуви, сильний уклін тощо), а також можливість поліпшення грунтів шляхом внесення добрив та раціонального ведення сільського господарства.  
|}
[[Категорія:Земельне право]]

Поточна версія на 10:21, 5 березня 2021

Нормативна база

Проблема різниці у розмірах паїв

Не рідко виникають ситуації неспівпадіння розмірів земельної ділянки, що вказана в сертифікаті на земельну частку (пай) та у виданому державному акті на землю чи іншому правовтановлюючому документі. Наприклад, у сертифікаті на земельну частку (пай) було визначено право володільця сертифіката на 7,10 умовних кадастрових гектара землі, а вже потім, у виданому державному акті на землю вказана інша площа – вже не 7,10 га, а 6,74 фізичних гектарів на всі ділянки того ж володільця, або у сертифікаті на земельну частку (пай) вказані 7,10 умовних кадастрових гектари, але громадяни отримали значно більші (8 га) або менші (3 чи 4 га) за фізичною площею ділянки.
Інколи це викликає непорозуміння між односельчанами і судові суперечки.

Причини виникнення різниці

Причина такої різниці полягає в законодавстві, що регулювало дані правовідносини, а також у чинній свого часу методиці паювання.
Зазвичай, при розпаюванні спочатку проводилися загальні збори членів колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) та/або (якщо кількість членів КСП була завелика) - загальні збори уповноважених членів КСП, які оформлялися протоколами. В протоколі фіксувалися результати голосуванння щодо доцільності подальшого паювання.
Після цього, головою відповідно райдержадміністрації видавалося розпорядження, яким погоджувалася Схема поділу землі КСП.
Надалі, рішенням органів місцевого самоврядування (сільської ради) встановлювався розмір земельних часток (паїв) для фізичних осіб – учасників паювання КСП. Після цього, також рішенням сільської ради, затверджувався розроблений землевпорядною організацією Проект організації території земельних часток. Також, проекти організації території земельних часток, виділених із земель сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю (СТОВ) та КСП, затверджувалися розпорядженнями голови райдержадміністрації.
Внаслідок делегування повноважень згідно з чинним на той час законодавством, рішення про приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій могли прийматися як органами виконавчої влади, так і органами місцевого самоврядування.
Крім цього, відповідно до Земельного кодексу України, проекти землеустрою сільськогосподарських підприємств у складі технічної документації затверджувалися замовником шляхом підписання акту виконаних робіт і таким чином погоджувалися замовником робіт із землеустрою.
В подальшому, у відповідності до Методичних рекомендацій щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій, земельні паї (частки) розподілялися між власниками шляхом жеребкування та виносилися в натурі відповідно до «Актів встановлення меж». Вони передавалися володільцям по актам прийому-передачі земельних часток.

Переведення умовних кадастрових гектарів у фізичні величини

Щодо власне розмірів паїв, а також переведення умовних кадастрових гектарів у фізичні величини, слід зазначити наступне.
Частиною 8 статті 25 чинного Земельного кодексу України визначено, що вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) працівників відповідних підприємств, установ і організацій та пенсіонерів з їх числа є рівними. Відповідно до частини 3 статті 200 Земельного кодексу України, економічна оцінка земель визначається в умовних кадастрових гектарах або у грошовому виразі.
Умовний кадастровий гектар не є виміром площі, оскільки це умовна розрахункова одиниця, що відображає вартісну характеристику земельної ділянки. Розмір земельних часток (паїв) в умовних кадастрових гектарах, як і вартість земельної частки (паю), є рівною для всіх членів КСП, але при виділенні земельної частки в натурі (на місцевості) розмір земельної ділянки в фізичних гектарах буде залежати від якості ґрунтового покрову, капітальних вкладень у покращення плодючості ґрунту тощо.
Згідно із пунктом 3 Указу Президента «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» розміри земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах визначаються виходячи з вартості земельної частки (паю) та середньої грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь для даного підприємства, кооперативу, товариства.
Розрахунок площі земельної частки (паю) в фізичних гектарах для громадян виконувався згідно із Методичними рекомендаціями щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій. Зокрема, відповідно до п. 2.11 цих Методичних рекомендацій, площа земельної частки (паю) у фізичних гектарах визначається методом проектного розрахунку шкал грошової оцінки агровиробничих груп грунтів згідно із Порядком грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (розділи 1 і 2 , 4 та додаток 2).

Отже, якщо спростити вищесказане, чим більш плодородна ділянка з грунтів (ріллі) паювалася, тим менше фізичної площі при переводі з умовних кадастрових гектарів в фізичні гектари доставалося майбутньому власнику. І навпаки, якщо грунт був в неродючому місці, площа виділенної земельної ділянки (ділянок) під час переводу з умовних гектарів з фізичних ставала більшою.

При цьому основним чинником при переводі стали дані щодо врожайності пшениці в даному колгоспі за попередні роки (тонн з гектара).
Цікаво, що при цьому не враховувалася геофізика площ (яри, ссуви, сильний уклін тощо), а також можливість поліпшення грунтів шляхом внесення добрив та раціонального ведення сільського господарства.