Відмінності між версіями «Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Мітка: редагування коду 2017
 
(Не показані 14 проміжних версій 2 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== <big>Нормативна база</big> ==
== Нормативна база ==
   
   
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
Рядок 5: Рядок 5:
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]  
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]  
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 Житловий Кодекс Української РСР]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 Житловий Кодекс Української РСР]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України "Про судовий збір"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text Закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" (далі - Правила]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265 "Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад"]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1364-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1364 "Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі"]  


== <big>Зняття з реєстрації в добровільному порядку</big> ==
{| class="wikitable sortable"
|-
| style="background-color:#98FB98;" |'''Увага!!!''' З 24 лютого 2022 року відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text Закону України "Про правовий режим воєнного стану"] в Україні введено '''режим воєнного стану'''!
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1450-2021-п#Text Порядком встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1450] передбачено, що <u>запровадження заборони або обмеження</u> на вибір місця перебування чи місця проживання осіб здійснюється військовим командуванням на підставі указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та полягає у забороні, зокрема зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, крім зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій воєнний стан не введено.
 
Військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування приймає рішення про запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб, яке негайно доводиться до відома населення через засоби масової інформації.
 
У рішенні зазначаються обставини, що склалися в Україні або в окремих її місцевостях, і несприятливі фактори воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності, шляхи протидії таким факторам.
'''У рішенні також зазначаються:'''
* обґрунтування необхідності запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;
* строки запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;
* перелік осіб, яким забороняється або обмежується вибір місця перебування чи місця проживання;
* населені пункти, в яких запроваджується заборона або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;
* інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.
|}
 
== Зняття з реєстрації в добровільному порядку ==
=== Куди звернутися ===
=== Куди звернутися ===
Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (у тому числі [https://my.gov.ua/info/servicecenters через центр надання адміністративних послуг]) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF пункт 3 Правил]).  
Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється органом реєстрації, на території територіальної громади, на яку поширюються повноваження відповідної ради (у тому числі [https://guide.diia.gov.ua/asc/ через центр надання адміністративних послуг]) (пункт 3 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265 "Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад"] (далі - Порядок).
 
'''Орган реєстрації''' - виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, який на території територіальної громади, на яку поширюються повноваження відповідної ради, забезпечує формування та ведення реєстру територіальної громади, облік задекларованого місця проживання/зміну місця проживання особи (пункт 7 частини першої статті 2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні"] (далі - Закон).
 
Заява може подаватися в [https://diia.gov.ua/services/znyattya-iz-zareyestrovanogo-miscya-prozhivannya '''електронній формі'''] засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія) особою віком від 14 років особисто та засвідчується її електронним підписом, що базується на [[Порядок отримання кваліфікованого електронного підпису|кваліфікованому сертифікаті електронного підпису]]. Задеклароване/зареєстроване місце проживання дитини віком до 14 років може бути знято за заявою одного з батьків, поданою в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 
 
Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.  


=== Вартість адміністративної послуги ===
=== Вартість адміністративної послуги ===
За послугу щодо зняття з реєстрації місця проживання особа сплачує адміністративний збір \ справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга (станом на 01.01.2022р.-2481грн.)
За послугу щодо зняття з задекларованого/зареєстрованого місця проживання особа сплачує адміністративний збір <u>у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму</u>, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2022 році адміністративний збір складає 37,22 грн.).
 
Адміністративний збір <u>не справляється</u> у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану.
 
У разі зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) за заявою власника житла більше однієї особи до органу реєстрації подаються заява та документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору, <u>окремо щодо кожної особи</u>.
 
За реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (стаття 6 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text Закону]).


=== За зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання/зміну місця проживання- '''37.22 грн.''' ===
=== Підстави та перелік необхідних документів для надання послуги ===
=== Зразки необхідних документів ===
Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) здійснюється на '''підставі:'''
''Для зняття з реєстрації місця проживання '''особа або її представник''' повинні подати:''
* заяву про зняття з реєстрації місця проживання [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF/page встановленої форми]; рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або [[Позбавлення особи права користування жилим приміщенням|права користування житловим приміщенням]], про виселення, [[Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою|про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою]]; свідоцтва про смерть;
* повідомлення [https://dmsu.gov.ua/pro-dms/struktura-ta-kontakti/teritorialni-organi-dms.html територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби] із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
* документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження '''(якщо дитина не досягла 16 років)''';
* квитанцію про сплату адміністративного збору;
* військовий квиток або посвідчення про прописку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебуває на військовому обліку) ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF пункт 26 Правил]).


''Представником '''додатково''' надається:''
# заяви про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), поданої особою або її законним представником (представником) за формою згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#n252 додатком 5];
# рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про [[Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою|визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою]] (у такому випадку адміністративний збір не сплачується);
# свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану. У таких випадках датою зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи є дата видачі свідоцтва про смерть або дата здійснення актового запису про смерть особи;
# повідомлення територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби України із зазначенням відповідних реквізитів паспортного документа померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
# заяви власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за формою згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#n252 додатком 6] (пункт 50 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Порядку]).
 
⇒ Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється за '''заявою''' про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), поданою у паперовій формі такою особою, її законним представником або представником, до якої додається:
* згода співвласника житла, яка надається особисто або через представника (у випадку подання заяви про зняття з реєстрації місця проживання особи подається іншим співвласником житла);
*паспортний документ особи;
*судове рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про [[Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою|визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою]];
*військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
*свідоцтво про народження (якщо дитина не досягла 14 років);
*рішення про [[Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання|оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання]], прийняте відповідним територіальним органом Державної міграцій служби України, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном;
* квитанцію про сплату адміністративного збору (стаття 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text Закону]);
*<u>для іноземеців, осіб без громадянства:</u> заява про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав перебування на території України; паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився.
У випадку подання відповідної заяви через [https://diia.gov.ua/services/znyattya-iz-zareyestrovanogo-miscya-prozhivannya Портал Дія] зазначені вище документи до заяви <u>не додаються</u>.
 
⇒ Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється за '''заявою''' власника житла приватної форми власності, поданої у паперовій формі, стосовно повнолітньої особи, місце проживання (перебування) якої зареєстровано в житлі, що належить власнику на підставі права власності, до якої додається:
 
* документ, що посвідчує особу (у разі особистого звернення);
* документ, що підтверджує право власності на житло, в якому задекларовано/зареєстровано місце проживання (перебування) особи (осіб), що знімається (пункт 61 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Порядку]);
 
Представником '''додатково''' надається:  
* документ, що посвідчує особу представника;
* документ, що посвідчує особу представника;
* документ, що підтверджує повноваження представника (довіреність), крім випадків, коли представниками малолітньої дитини є батьки (усиновлювачі).
* документ, що підтверджує повноваження представника (довіреність), крім випадків, коли представниками малолітньої дитини є батьки (усиновлювачі).


=== Строки розгляду питання ===
=== Строки розгляду питання ===
Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється '''в день звернення''' особи ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#n75 частина друга статті 7 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"]).
Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання в електронній формі здійснюється <u>в день подання документів або не пізніше наступного робочого дня</u> у разі їх надходження після закінчення робочого часу органу реєстрації (пункт 67 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Порядку]).
 
За запитом суб’єкта звернення орган реєстрації або центр надання адміністративних послуг видає '''витяг із реєстру територіальної громади''', який може містити інформацію про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби України, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу.


=== Підстави для відмови ===
Особі може бути відмовлено у знятті з реєстрації за місцем проживання (перебування) у разі коли:  
Особі може бути відмовлено у знятті з реєстрації за місцем проживання у разі коли:  
# особа подала не в повному обсязі передбачені цим Законом документи (відомості) або документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, є недійсним;
# особою не подано необхідних документів;
# відомості реєстру територіальної громади не відповідають відомостям у поданих особою документах або відомостях;
# у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
# за зняттям із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів (частина тринадцята статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#n160 Закону]).
# звернулася особа, яка не досягла 14 років ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#n75 стаття 9<sup>1</sup> Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"]).
'''Увага!''' Заява про зняття з реєстрації місця проживання (перебування) із зазначенням підстави відмови повертається особі в день її подання.
'''Увага!''' Заява про зняття з реєстрації місця проживання із зазначенням підстави відмови повертається особі в день її подання.


=== Порядок оскарження ===
=== Порядок оскарження ===
Рішення, дії чи бездіяльність виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, сільського голови (в тому числі [https://my.gov.ua/info/servicecenters через центр надання адміністративних послуг]) можуть оскаржуватися в судовому порядку.
Рішення, дії чи бездіяльність органу реєстрації (в тому числі [https://guide.diia.gov.ua/asc/ через центр надання адміністративних послуг]) можуть оскаржуватися в [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі|судовому порядку]].
 
=== Особливі випадки ===
Заяву про зняття з реєстрації місця проживання (перебування) подають:
 
▷ спеціалізована соціальна установа, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де проживають такі бездомні щодо таких осіб;
 
▷ один із батьків або інший законний представник дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, за згодою іншого з батьків чи законних представників (пункт 51 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Порядку]);


У випадку отримання відмови центру надання адміністративних послуг  про зняття з реєстрації місця проживання, особа має право протягом '''30 днів''' з моменту отримання відмови подати скаргу до органу, вищого відносно того органу, що прийняв рішення про відмову (у разі, якщо такий вищий орган існує).
▷ за згодою батьків дитини віком від 14 до 18 років або інших законних представників чи одного з них, крім випадку зняття із зареєстрованого місця проживання такої дитини у гуртожитку закладу освіти у період чи після закінчення навчання (пункт 52 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Порядку]);


=== Особливі випадки ===
▷ орган опіки та піклування за попереднім прізвищем, власним ім’ям, по батькові (за наявності) дитини, у разі усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо при цьому змінюється прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) дитини (пункт 55 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Порядку]);
Заяву про зняття з реєстрації місця проживання бездомних та інших осіб, які не мають постійного місця проживання, подає спеціалізована соціальна установа, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де проживають такі особи.


У випадку реєстрації місця проживання батьків дитини, яка не досягла 14 років, за різними адресами, зняття з реєстрації місця проживання такої дитини разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою іншого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).
за погодженням з органами опіки та піклування - щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування (пункт 54 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Порядку]).


'''Реєстрація місця проживання/перебування особи або зняття з реєстрації місця проживання скасовуються в разі їх проведення з порушенням вимог законодавства '''( [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF пункт 28 Правил]).
=== Скасування рішення про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (перебування) ===
'
Відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) особи скасовуються органом реєстрації у разі проведення реєстраційних дій з порушенням вимог, встановлених законом або визнання паспортного документа особи недійсним з підстав оформлення цього документа з порушенням вимог законодавства, анулювання актового запису цивільного стану (стаття 17 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#n160 Закону]).
У разі виявлення такого порушення керівник органу реєстрації проводить перевірку підстав реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи, за її результатами '''складає висновок та приймає рішення про скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи.'''


Про прийняте рішення особі надсилається письмове повідомлення за формою згідно з додатком 17 Правил, в якому зазначаються підстави його прийняття. Особу запрошують на прийом до органу реєстрації для внесення відповідних відомостей до документа, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування.<br>
Орган реєстрації, який скасував відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) особи, у день прийняття такого рішення повідомляє про це особу поштою, засобами телефонного або електронного зв’язку, у тому числі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.


Якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, обидві дії скасовуються на підставі письмового рішення органу реєстрації, про що письмово повідомляється особі.
== Зняття з реєстрації в судовому порядку ==
== <big>Зняття з реєстрації в судовому порядку</big> ==


=== '''Підстави звернення до суду''' ===
=== Підстави звернення до суду ===
Відповідно до ст. 7 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#Text Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»] зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.
Відповідно до пункту 50 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text Правил] зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.


Втрата права користування житлом:
Втрата права користування житлом:
# відсутність наймача або членів його сім’ї в жилому приміщення без поважних причин <big>'''понад 6 місяців'''</big> (стаття 71 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text Житлового кодексу Української РСР]);
# відсутність наймача або членів його сім’ї в жилому приміщення без поважних причин '''понад 6 місяців''' (стаття 71 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text Житлового кодексу Української РСР]);
# відсутність членів сім’ї власника жилого приміщення без поважних причин <big>'''понад 1 рік'''</big> (стаття 405 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільного кодексу України]).
# відсутність членів сім’ї власника жилого приміщення без поважних причин '''понад 1 рік''' (стаття 405 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільного кодексу України]).
Перелік осіб, які є членами сім’ї власника житла визначено в статті 64 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text Житлового кодексу УРСР], зокрема, до членів сім’ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім’ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.
Перелік осіб, які є членами сім’ї власника житла визначено в статті 64 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text Житлового кодексу УРСР], зокрема, до членів сім’ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім’ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.


=== До якого суду звернутися ===
=== До якого суду звернутися ===
Позовна заява про визнання особи такою, що [https://zr.su.court.gov.ua/sud1805/gromadyanam/zrazku_pozovnuh_zayv/pozovna_korustyvanny_gulum_prumiwennam втратила право користування жилим приміщення] та зняття з реєстрації подається в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за місцезнаходження жилого приміщення.
Позовна заява про визнання особи такою, що [https://zr.su.court.gov.ua/sud1805/gromadyanam/zrazku_pozovnuh_zayv/pozovna_korustyvanny_gulum_prumiwennam втратила право користування жилим приміщення] подається в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за місцезнаходження жилого приміщення.


=== Вартість позову ===
=== Вартість позову ===
За подання позову немайнового характеру особою сплачується судовий збір у розмірі '''0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу''' відповідно до  [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закону України "Про судовий збір"] ('''992 грн. 40 коп.''' - станом на 01 січня 2022 року).
За подання позову немайнового характеру особою сплачується судовий збір у розмірі '''0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу''' відповідно до  [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закону України "Про судовий збір"] ('''992 грн. 40 коп.''' - станом на 01 січня 2022 року).
* Реквізити для сплати судового збору, формування квитанції або онлайн оплати можна знайти [https://court.gov.ua/sudova-vlada/sudy/ на сайті “Судова влада України”];
* Реквізити для сплати судового збору, формування квитанції або онлайн оплати можна знайти [https://court.gov.ua/sudova-vlada/sudy/ '''на сайті "Судова влада України"'''];
* [[Порядок та підстави повернення судового збору. Відстрочення та розстрочення, зменшення розміру судового збору або звільнення від сплати|порядок та підстави повернення судового збору, відстрочення та розстрочення, зменшення розміру судового збору та звільнення від сплати судового збору]].
* [[Порядок та підстави повернення судового збору. Відстрочення та розстрочення, зменшення розміру судового збору або звільнення від сплати|порядок та підстави повернення судового збору, відстрочення та розстрочення, зменшення розміру судового збору та звільнення від сплати судового збору]].
{| class="wikitable"
|+
|<big>'''Автоматичний розрахунок судового збору'''</big> [http://court.gov.ua/sudytax/ на сайті "Судова влада"]
|}
=== Перелік та зразки необхідних документів ===
=== Перелік та зразки необхідних документів ===
Форма і зміст позовної заяви - "[[Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі]]"
Форма і зміст позовної заяви - "[[Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі]]"
Рядок 91: Рядок 136:


=== Вартість оскарження ===
=== Вартість оскарження ===
За розгляд апеляційної скарги сплачується судовий збір у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви ('''1362 грн. 00 коп.''' - станом на 01 січня 2021 року, підпункт 6 пункту 1 частини другої статті 4 [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закону України "Про судовий збір"]).
За розгляд апеляційної скарги сплачується судовий збір у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви ('''1488 грн 60 коп'''- станом на 01 січня 2022 року, підпункт 6 пункту 1 частини другої статті 4 [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закону України "Про судовий збір"]).


== Судова практика ==
== Судова практика ==
Рядок 101: Рядок 146:


== Див. також ==
== Див. також ==
* [[Порядок реєстрації місця проживання/перебування, у тому числі новонародженої дитини]]
* [[Усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням|Усунення перешкод у користуванні власністю]]
* [[Усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням|Усунення перешкод у користуванні власністю]]
* [[Позбавлення особи права користування жилим приміщенням]]
* [[Виселення з квартири без надання іншого жилого приміщення]]
* [[Виселення з квартири без надання іншого жилого приміщення]]
* [[Виселення з житлового приміщення та зняття з реєстрації особи, яка не досягла 18 років]]
* [[Виселення з житлового приміщення та зняття з реєстрації особи, яка не досягла 18 років]]

Поточна версія на 13:32, 6 травня 2022

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

Порядком встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1450 передбачено, що запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб здійснюється військовим командуванням на підставі указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та полягає у забороні, зокрема зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, крім зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій воєнний стан не введено.

Військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування приймає рішення про запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб, яке негайно доводиться до відома населення через засоби масової інформації.

У рішенні зазначаються обставини, що склалися в Україні або в окремих її місцевостях, і несприятливі фактори воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності, шляхи протидії таким факторам. У рішенні також зазначаються:

 • обґрунтування необхідності запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;
 • строки запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;
 • перелік осіб, яким забороняється або обмежується вибір місця перебування чи місця проживання;
 • населені пункти, в яких запроваджується заборона або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;
 • інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Зняття з реєстрації в добровільному порядку

Куди звернутися

Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється органом реєстрації, на території територіальної громади, на яку поширюються повноваження відповідної ради (у тому числі через центр надання адміністративних послуг) (пункт 3 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265 "Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад" (далі - Порядок).

Орган реєстрації - виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, який на території територіальної громади, на яку поширюються повноваження відповідної ради, забезпечує формування та ведення реєстру територіальної громади, облік задекларованого місця проживання/зміну місця проживання особи (пункт 7 частини першої статті 2 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" (далі - Закон).

Заява може подаватися в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія) особою віком від 14 років особисто та засвідчується її електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Задеклароване/зареєстроване місце проживання дитини віком до 14 років може бути знято за заявою одного з батьків, поданою в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

Вартість адміністративної послуги

За послугу щодо зняття з задекларованого/зареєстрованого місця проживання особа сплачує адміністративний збір у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2022 році адміністративний збір складає 37,22 грн.).

Адміністративний збір не справляється у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану.

У разі зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) за заявою власника житла більше однієї особи до органу реєстрації подаються заява та документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору, окремо щодо кожної особи.

За реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (стаття 6 Закону).

Підстави та перелік необхідних документів для надання послуги

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) здійснюється на підставі:

 1. заяви про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), поданої особою або її законним представником (представником) за формою згідно з додатком 5;
 2. рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою (у такому випадку адміністративний збір не сплачується);
 3. свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану. У таких випадках датою зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи є дата видачі свідоцтва про смерть або дата здійснення актового запису про смерть особи;
 4. повідомлення територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби України із зазначенням відповідних реквізитів паспортного документа померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
 5. заяви власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за формою згідно з додатком 6 (пункт 50 Порядку).

⇒ Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється за заявою про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), поданою у паперовій формі такою особою, її законним представником або представником, до якої додається:

 • згода співвласника житла, яка надається особисто або через представника (у випадку подання заяви про зняття з реєстрації місця проживання особи подається іншим співвласником житла);
 • паспортний документ особи;
 • судове рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
 • військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
 • свідоцтво про народження (якщо дитина не досягла 14 років);
 • рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом Державної міграцій служби України, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном;
 • квитанцію про сплату адміністративного збору (стаття 18 Закону);
 • для іноземеців, осіб без громадянства: заява про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав перебування на території України; паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився.

У випадку подання відповідної заяви через Портал Дія зазначені вище документи до заяви не додаються.

⇒ Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється за заявою власника житла приватної форми власності, поданої у паперовій формі, стосовно повнолітньої особи, місце проживання (перебування) якої зареєстровано в житлі, що належить власнику на підставі права власності, до якої додається:

 • документ, що посвідчує особу (у разі особистого звернення);
 • документ, що підтверджує право власності на житло, в якому задекларовано/зареєстровано місце проживання (перебування) особи (осіб), що знімається (пункт 61 Порядку);

Представником додатково надається:

 • документ, що посвідчує особу представника;
 • документ, що підтверджує повноваження представника (довіреність), крім випадків, коли представниками малолітньої дитини є батьки (усиновлювачі).

Строки розгляду питання

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання в електронній формі здійснюється в день подання документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх надходження після закінчення робочого часу органу реєстрації (пункт 67 Порядку).

За запитом суб’єкта звернення орган реєстрації або центр надання адміністративних послуг видає витяг із реєстру територіальної громади, який може містити інформацію про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби України, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу.

Особі може бути відмовлено у знятті з реєстрації за місцем проживання (перебування) у разі коли:

 1. особа подала не в повному обсязі передбачені цим Законом документи (відомості) або документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, є недійсним;
 2. відомості реєстру територіальної громади не відповідають відомостям у поданих особою документах або відомостях;
 3. за зняттям із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів (частина тринадцята статті 18 Закону).

Увага! Заява про зняття з реєстрації місця проживання (перебування) із зазначенням підстави відмови повертається особі в день її подання.

Порядок оскарження

Рішення, дії чи бездіяльність органу реєстрації (в тому числі через центр надання адміністративних послуг) можуть оскаржуватися в судовому порядку.

Особливі випадки

Заяву про зняття з реєстрації місця проживання (перебування) подають:

▷ спеціалізована соціальна установа, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де проживають такі бездомні щодо таких осіб;

▷ один із батьків або інший законний представник дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, за згодою іншого з батьків чи законних представників (пункт 51 Порядку);

▷ за згодою батьків дитини віком від 14 до 18 років або інших законних представників чи одного з них, крім випадку зняття із зареєстрованого місця проживання такої дитини у гуртожитку закладу освіти у період чи після закінчення навчання (пункт 52 Порядку);

▷ орган опіки та піклування за попереднім прізвищем, власним ім’ям, по батькові (за наявності) дитини, у разі усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо при цьому змінюється прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) дитини (пункт 55 Порядку);

▷ за погодженням з органами опіки та піклування - щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування (пункт 54 Порядку).

Скасування рішення про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (перебування)

Відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) особи скасовуються органом реєстрації у разі проведення реєстраційних дій з порушенням вимог, встановлених законом або визнання паспортного документа особи недійсним з підстав оформлення цього документа з порушенням вимог законодавства, анулювання актового запису цивільного стану (стаття 17 Закону).

Орган реєстрації, який скасував відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) особи, у день прийняття такого рішення повідомляє про це особу поштою, засобами телефонного або електронного зв’язку, у тому числі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Зняття з реєстрації в судовому порядку

Підстави звернення до суду

Відповідно до пункту 50 Правил зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Втрата права користування житлом:

 1. відсутність наймача або членів його сім’ї в жилому приміщення без поважних причин понад 6 місяців (стаття 71 Житлового кодексу Української РСР);
 2. відсутність членів сім’ї власника жилого приміщення без поважних причин понад 1 рік (стаття 405 Цивільного кодексу України).

Перелік осіб, які є членами сім’ї власника житла визначено в статті 64 Житлового кодексу УРСР, зокрема, до членів сім’ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім’ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.

До якого суду звернутися

Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщення подається в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за місцезнаходження жилого приміщення.

Вартість позову

За подання позову немайнового характеру особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу відповідно до Закону України "Про судовий збір" (992 грн. 40 коп. - станом на 01 січня 2022 року).

Перелік та зразки необхідних документів

Форма і зміст позовної заяви - "Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі"

Строки розгляду питання

Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті. Водночас суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку (частина перша статті 210 Цивільного процесуального кодексу України).

Порядок оскарження

Особа у випадку прийняття судом рішення про відмову у задоволенні її позовних вимог щодо визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням та зняття з реєстрації місця проживання має право протягом 30 днів з дня проголошення рішення подати апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції.

Вартість оскарження

За розгляд апеляційної скарги сплачується судовий збір у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви (1488 грн 60 коп- станом на 01 січня 2022 року, підпункт 6 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір").

Судова практика

Вирішення питання про зняття особи з реєстраційного обліку залежить, зокрема, від вирішення питання про право користування такої особи жилим приміщенням відповідно до норм житлового та цивільного законодавства (статті 71, 72, 116, 156 Житлового кодексу УРСР; статті 405 Цивільного кодексу України).

Цікаво! Аналіз Верховного Суду України деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ

Див. також