Зміна назви юридичної особи (назви підприємства)

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Цивільний кодекс України .
 2. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
 3. Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 4. Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 "Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки"

Вимоги до найменування юридичної особи

Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

Найменування установи має містити також інформацію про характер її діяльності. Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування.

Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.

Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими Цивільним, Господарським кодексами України та Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» . Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати:

 1. повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;
 2. символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";
 3. терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

Для написання найменування юридичної особи слід дотримуватися Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки", завтерджених наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5.

Вимоги до найменування юридичної особи

Згідно Вимог до написання найменування юридичної особи при написанні назви може бути використано літери українського та латинського алфавіту, з розділовими знаками, символами, та з цифрами в формі арабського чи римського написання. Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.

Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.

Зміна назви юридичної особи відноситься до категорії змін до статутних документів. Тобто нова назва має бути затверджена вищим органом підприємства та відображена у статуті в новій редакції. Як будь-які інші зміни в статутні документи, зміна назви підлягає державній реєстрації.

Алгоритм дій при зміні назви юридичної особи

 1. Перевірити найменування юридичної особи на відповідність вимог діючого законодавства (Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5).
 2. Не пізніше трьох днів з дати прийняття рішення подати державному реєстратору наступний пакет документів, враховуючи принцип територіальності:
 3. Розгляд документів реєстратором протягом 24 годин після надходження документів.
 4. Отримання виписки з державного реєстру у паперовій формі з підписом та печаткою державного реєстратора.

Перелік документів, які необхідно подати для державної реєстрації зміни назви юридичної особи:

 • Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за формою № 3;
 • Рішення уповноваженого органу про зміни (справжність підписів повинна бути нотаріальна засвідчена);
 • Статут, викладений в новій редакції (справжність підписів повинна бути нотаріальна засвідчена);
 • Квитанція про сплату адміністративного збору;
 • Довіреність (у разі подання документів уповноваженим представником).

Державну реєстрацію зміни найменування юридичної особи проводить цн

Важливо! Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України. За рішенням Міністерства юстиції України державна реєстрація на підставі документів, поданих у паперовій формі, може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць.

Завершальна стадія

Після отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань необхідно:

 1. Змінити печатку (при наявності);
 2. Відкрити новий банківський рахунок;
 3. Отримати новий електронний цифровий підпис;
 4. Повідомити контролюючі / дозвільні органи;
 5. Повідомити контрагентів (якщо передбачено Договором);
 6. Внести зміни до трудових книжок працівників та до внутрішніх документів (наприклад, інструкції про ведення діловодства в організації, затвердити нові форми бланків організації).

Див. також: