Відмінності між версіями «Зміна назви юридичної особи (назви підприємства)»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 7 проміжних версій 2 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України] .
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]  
#[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text Господарський кодекс України]
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»];
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»];
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16 Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"];
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16 Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"];
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12 Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 "Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки"]  
#[https://minjust.gov.ua/m/str_39629 Наказ Міністерства юстиції України 05.03.2012 № 368/5 "Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу"]
 
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12 Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 "Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки"]  
== Вимоги до найменування юридичної особи ==
== Вимоги до найменування юридичної особи ==
Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.
Найменування юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб’єкта господарювання (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади АРК, державних, комунальних організацій, закладів, установ). Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ. Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування.


Найменування установи має містити також інформацію про характер її діяльності. Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування.
Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими [https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільним], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарським] кодексами України та [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»] . Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).
 
Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.
 
Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими [https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільним], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарським] кодексами України та [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»] . Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).


У найменуванні юридичних осіб '''забороняється''' використовувати:
У найменуванні юридичних осіб '''забороняється''' використовувати:
# повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;
# повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;
# символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/317-19 Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"];
# символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/317-19 Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"];
# терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.
# терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.
Для написання найменування юридичної особи слід дотримуватися [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12 Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки", завтерджених наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5.]
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12#Text Вимог до написання найменування юридичної особи] при написанні назви може бути використано великі та малі літери українського та латинського алфавіту, з розділовими знаками, символами, та з цифрами в формі арабського чи римського написання. Використання інших символів, не перелічених в [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12#Text Вимогах до написання] розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.
 
== Вимоги до найменування юридичної особи ==
Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.


Зміна назви юридичної особи відноситься до категорії змін до статутних документів. Тобто нова назва має бути затверджена вищим органом підприємства та відображена  у статуті в новій редакції. Як будь-які інші зміни в статутні документи, '''зміна назви підлягає державній реєстрації'''.
Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, [[Особливості утворення державних холдингових компаній|холдингових компаній]], банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.


Зміна назви юридичної особи відноситься до категорії змін до статутних документів. Тобто нова назва має бути затверджена вищим органом підприємства та відображена у статуті в новій редакції. Як будь-які інші зміни в статутні документи, '''зміна назви підлягає державній реєстрації'''.
== Алгоритм дій при зміні назви юридичної особи ==
== Алгоритм дій при зміні назви юридичної особи ==
# Перевірити найменування юридичної особи на відповідність вимог діючого законодавства ([http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12 Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012  № 368/5]).
Алгоритм дій:
# Не пізніше трьох днів з дати прийняття рішення подати державному реєстратору наступний пакет документів, враховуючи принцип територіальності:
# Перевірити найменування юридичної особи на відповідність вимог діючого законодавства.
#Перевірити чи не використовується тожна назва іншою юридичною особою (наприклад через [https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search реєстр юридичних осіб...).]
# Не пізніше трьох днів з дати прийняття рішення подати державному реєстратору (ЦНАП) наступний пакет документів, враховуючи принцип територіальності:
# Розгляд документів реєстратором протягом 24 годин після надходження документів.
# Розгляд документів реєстратором протягом 24 годин після надходження документів.
# Отримання виписки з державного реєстру у паперовій формі з підписом та печаткою державного реєстратора.
# Отримання виписки з державного реєстру у паперовій формі з підписом та печаткою державного реєстратора.
'''Куди можна подати документи для зміни назви юридичної особи:'''
# Державні реєстратори (Районне, районне у місті, міське (міста обласного значення), міськрайонне, міжрайонне управління юстиції, головне територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в місті Києві). 
# Центри надання адміністративних послуг (виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації); 
# Нотаріуси; 
# Акредитовані суб’єкти.
Подати документи для зміни назви юридичної особи можна в ЦНАП, там ця послуга іменується як: [https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1543/1955/details/0/0 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)"], рекомендуємо ознайомитись на сайті вашого ЦНАПУ з актуальною інфокартою послуги та звірити актуальний перелік документів які вам будуть необхідні (у випадку якщо на сайті вашого ЦНАП-у немає інфокарти скористайтесь інфокартою послуги ЦНАП-у міста мільйоника, вони зазвичай мають детальний опис кожної послуги з переліченням актуальних документів необхідних для подачі).
'''Перелік документів, які необхідно подати для державної реєстрації зміни назви юридичної особи:'''
'''Перелік документів, які необхідно подати для державної реєстрації зміни назви юридичної особи:'''
* Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за формою № 3;
# Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
* Рішення уповноваженого органу про зміни (справжність підписів повинна бути нотаріальна засвідчена);
# Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою
* Статут, викладений в новій редакції (справжність підписів повинна бути нотаріальна засвідчена);
# Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування
* Квитанція про сплату адміністративного збору;
# Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування
* Довіреність (у разі подання документів уповноваженим представником).
# Відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів
 
# Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи
'''Важливо!'''Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України. За рішенням Міністерства юстиції України державна реєстрація на підставі документів, поданих у паперовій формі, може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць.
# Документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (від 0.1 до 0,3 прожиткового мінімуму відповідно до ст. 36 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Закону] в залежності від організаційої форми);
 
# Установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі
# Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа
# Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи та інше
# Взалежності від організаційної форми та кількості змін що вносяться до даних в реєстрі можуть знадобитись інші документи відповідно до ч. 4 ст. 17 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n505 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"]
'''Важливо!''' Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах, області, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України. За рішенням Міністерства юстиції України державна реєстрація на підставі документів, поданих у паперовій формі, може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць.
== Завершальна стадія ==
== Завершальна стадія ==
Після отримання виписки з [https://usr.minjust.gov.ua Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань необхідно]:
Після отримання виписки з [https://usr.minjust.gov.ua Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань необхідно]:
Рядок 47: Рядок 54:
# Повідомити контролюючі / дозвільні органи;
# Повідомити контролюючі / дозвільні органи;
# Повідомити контрагентів (якщо передбачено Договором);
# Повідомити контрагентів (якщо передбачено Договором);
# Внести зміни до [[Трудова книжка - основний документ про трудову діяльність|трудових книжок]] працівників та до внутрішніх документів (наприклад, інструкції про ведення діловодства в організації, затвердити нові форми бланків організації).  
# Внести зміни до [[Трудова книжка - основний документ про трудову діяльність|трудових книжок]] працівників та до внутрішніх документів (наприклад, інструкції про ведення діловодства в організації, затвердити нові форми бланків організації).
 
== Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації ==
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.
== Див. також: ==
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Присвоєння_юридичним_особам_імен_(псевдонімів)_фізичних_осіб,_ювілейних_та_святкових_дат,_назв_і_дат_історичних_подій Присвоєння юридичним особам імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій]
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Внесення_змін_до_установчих_документів_юридичних_осіб_у_зв’язку_зі_зміною_назви_(перейменуванням)_бульварів,_вулиць,_провулків_тощо Внесення змін до установчих документів юридичних осіб у зв’язку зі зміною назви (перейменуванням) бульварів, вулиць, провулків тощо]
[[Категорія: Господарське право]]
[[Категорія: Господарське право]]
[[Категорія:Громадський сектор]]
[[Категорія:Громадський сектор]]

Поточна версія на 13:26, 30 січня 2023

Нормативна база

 1. Цивільний кодекс України
 2. Господарський кодекс України
 3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
 4. Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 5. Наказ Міністерства юстиції України 05.03.2012 № 368/5 "Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу"
 6. Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 "Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки"

Вимоги до найменування юридичної особи

Найменування юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб’єкта господарювання (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади АРК, державних, комунальних організацій, закладів, установ). Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ. Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування.

Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими Цивільним, Господарським кодексами України та Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» . Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати:

 1. повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;
 2. символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";
 3. терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

Згідно Вимог до написання найменування юридичної особи при написанні назви може бути використано великі та малі літери українського та латинського алфавіту, з розділовими знаками, символами, та з цифрами в формі арабського чи римського написання. Використання інших символів, не перелічених в Вимогах до написання розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.

Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.

Зміна назви юридичної особи відноситься до категорії змін до статутних документів. Тобто нова назва має бути затверджена вищим органом підприємства та відображена у статуті в новій редакції. Як будь-які інші зміни в статутні документи, зміна назви підлягає державній реєстрації.

Алгоритм дій при зміні назви юридичної особи

Алгоритм дій:

 1. Перевірити найменування юридичної особи на відповідність вимог діючого законодавства.
 2. Перевірити чи не використовується тожна назва іншою юридичною особою (наприклад через реєстр юридичних осіб...).
 3. Не пізніше трьох днів з дати прийняття рішення подати державному реєстратору (ЦНАП) наступний пакет документів, враховуючи принцип територіальності:
 4. Розгляд документів реєстратором протягом 24 годин після надходження документів.
 5. Отримання виписки з державного реєстру у паперовій формі з підписом та печаткою державного реєстратора.

Куди можна подати документи для зміни назви юридичної особи:

 1. Державні реєстратори (Районне, районне у місті, міське (міста обласного значення), міськрайонне, міжрайонне управління юстиції, головне територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в місті Києві).
 2. Центри надання адміністративних послуг (виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації);
 3. Нотаріуси;
 4. Акредитовані суб’єкти.

Подати документи для зміни назви юридичної особи можна в ЦНАП, там ця послуга іменується як: "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)", рекомендуємо ознайомитись на сайті вашого ЦНАПУ з актуальною інфокартою послуги та звірити актуальний перелік документів які вам будуть необхідні (у випадку якщо на сайті вашого ЦНАП-у немає інфокарти скористайтесь інфокартою послуги ЦНАП-у міста мільйоника, вони зазвичай мають детальний опис кожної послуги з переліченням актуальних документів необхідних для подачі).

Перелік документів, які необхідно подати для державної реєстрації зміни назви юридичної особи:

 1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
 2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою
 3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування
 4. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування
 5. Відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів
 6. Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи
 7. Документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (від 0.1 до 0,3 прожиткового мінімуму відповідно до ст. 36 Закону в залежності від організаційої форми);
 8. Установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі
 9. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа
 10. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи та інше
 11. Взалежності від організаційної форми та кількості змін що вносяться до даних в реєстрі можуть знадобитись інші документи відповідно до ч. 4 ст. 17 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Важливо! Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах, області, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України. За рішенням Міністерства юстиції України державна реєстрація на підставі документів, поданих у паперовій формі, може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць.

Завершальна стадія

Після отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань необхідно:

 1. Змінити печатку (при наявності);
 2. Відкрити новий банківський рахунок;
 3. Отримати новий електронний цифровий підпис;
 4. Повідомити контролюючі / дозвільні органи;
 5. Повідомити контрагентів (якщо передбачено Договором);
 6. Внести зміни до трудових книжок працівників та до внутрішніх документів (наприклад, інструкції про ведення діловодства в організації, затвердити нові форми бланків організації).

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

Див. також: