Відмінності між версіями «Звільнення керівника підприємства»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Мітка: редагування коду 2017
 
(Не показані 15 проміжних версій 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80#Text Закону України "Про інформаційні агентства"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 Про господарські товариства]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 Закон України "Про господарські товариства"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203-93-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16/sp:head#Text Наказ Міністрства юстиції України від 29 листопада 2016 року № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11#Text Наказ Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92#Text Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (з наступними змінами)]
== Загальні положення ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією України], а саме статтею 43 передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. В тому числі використання примусової праці забороняється.


Загальними положеннями законодавства не встановлено єдиного поняття керівник.
'''Керівник (директор, генеральний директор, президент тощо)''' є першою особою, яка безпосередньо керує всіма підрозділами інформаційного агентства, відповідає за результати його роботи, підписує фінансові документи і виконує іншу роботу згідно з наданими йому засновником (співзасновниками) інформаційного агентства повноваженнями (стаття 20 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80#Text Закону України "Про інформаційні агентства"]).
'''Керівник (директор)''' - найманий працівник, суб'єкт управління, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними необхідними повноваженнями для прийняття рішень та несе всю повноту відповідальності за результати роботи очолюваного ним колективу.
== Порядок звільнення керівника ==
== Порядок звільнення керівника ==
=== Звільнення керівника юридичної особи (алгоритм дій) ===
⇒ <u>Розірвати трудовий договір відповідно до вимог [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України)]:</u>
* прийняти рішення уповноваженого органом, який прийняв (призначив) керівника (це може бути рішення власника, протокол загальних зборів учасників тощо);
* видати наказ про звільнення із зазначенням у ньому підстав для звільнення з посиланням на відповідну норму [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text КЗпП України];
* ознайомити з наказом керівника під підпис;
* унести запис про звільнення до [[Трудова книжка - основний документ про трудову діяльність|трудової книжки]] працівника на підставі виданого наказу;
* провести повний розрахунок із працівником у день його звільнення і видати йому трудову книжку.
'''<u>Детальніше див.:</u>''' "[[Порядок розірвання трудового договору]]"
'''⇒''' <u>Виключити інформацію про керівника з [https://usr.minjust.gov.ua/content/home Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР)]</u>
Відомості про керівника підприємства містяться в ЄДР (стаття 17 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі - Закон)]). Тому про звільнення керівника необхідно звернутися до держравного реєстратора та подати:
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16/sp:head#n51 заяву встановленої форми 2];
* примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до ЄДР, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;
* реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, політичні партії;
* документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Закону];
* структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.
'''⇒''' <u>Повідомити орган Державної податкової служби України за місцем реєстрації юридичної особи</u>


[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією України], а саме ст. 43 передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. В тому числі використання примусової праці забороняється.<br>
Враховуючи, що директор (керівник) є відповідальною особою за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, '''протягом 10 днів''' з моменту звільнення необхідно повідомити про це податковий орган ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 пункт 66.4 статті 66 Податкового кодексу України]).  


'''Керівник (директор)''' - найманий працівник, суб'єкт управління, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними необхідними повноваженнями для прийняття рішень та несе всю повноту відповідальності за результати роботи очолюваного ним колективу. ([https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA Вікіпедія])''<br />
Повідомляти податковий орган потрібно за затвердженою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11#n561 формою № 1-ОПП] із позначкою «Зміни» відповідно до пункту 9.3. розділу IX [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11#Text Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588] (далі - Порядок). Крім того, слід замінити в податковому органі довідку форми № 34-ОПП. Для цього необхідно принести стару довідку і подати заяву з проханням замінити її у зв'язку зі зміною керівника підприємства (пункт 9.4. розділу IX [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11 Порядку]).
=== Порядок звільнення керівника комунальних підприємства ===
'''<u>Детальніше див.:</u>''' [[Порядок призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств]]
=== Прядок звільнення керівника державного підприємства ===
Контракт з керівником підприємства може бути розірваний на підставах, установлених чинним законодавством, а також передбачених у контракті.


Для звільнення керівника юридичної особи необхідно:<br>
На законодавчому рівні не передбачено обов'язку роботодавця попереджати за два тижні керівника державного підприємства у разі дострокового розірвання з ним контракту за [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text пунктом 8 статті 36 КЗпП України]. Таке попередження може мати місце за умовами, якщо сторони передбачили відповідну умову у контракті (пункт 13 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92#Text постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (з наступними змінами)], [https://reyestr.court.gov.ua/Review/81394045 постанова Верховного Суду від 17 квітня 2019 року у справі № 235/774/18 (провадження № 61-47942св18)]).


'''1. Розірвати трудовий договір відповідно до вимог Кодексу законів про працю України (дивитись статтю [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83 Порядок розірвання трудового договору]).<br>
При цьому розірвання контракту з ініціативи органу управління майном або керівника підприємства повинно провадитися з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством.
Для розірвання трудового договору з керівником необхідно:
 
* прийняти рішення уповноваженого органом, який прийняв (призначив) керівника (це може бути рішення власника, протокол загальних зборів учасників тощо);
При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text пунктом 8 статті 36 КЗпП України], про що робиться відповідний запис у трудовій книжці керівника підприємства.  
* видати наказ про звільнення із зазначенням у ньому підстав для звільнення і з посиланням на відповідну норму Кодексу законів про працю;
* ознайомити з наказом працівника під підпис;
* унести запис про звільнення до трудової книжки працівника на підставі виданого наказу;
* провести повний розрахунок із працівником у день його звільнення і видати йому трудову книжку.<br />
'''2. Виключити керівника з [https://usr.minjust.gov.ua/content/home Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань].<br>'''
Відомості про керівника підприємства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) (ст. 17 Закону України № 755-IV «[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  та громадських формувань]»). Тому про звільнення керівника необхідно повідомити держравного реєстратора. Для цього, згідно з вимогами ч. 4 ст. 17 Закону № 755, держреєстратору необхідно подати: <br>
* заповнену реєстраційну картку форми 3 (затверджена [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0978-18/sp:head наказом Мін’юсту від 29.08.2018 2824/5]); <br>
* примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;<br>
* реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, політичні партії;<br>
* документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;<br>
* структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.<br>
'''3. Повідомити орган Державної податкової служби за місцем реєстрації юридичної особи.<br>'''
Враховуючи, що директор (керівник) є відповідальною особою за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, протягом 10 днів з моменту звільнення необїхідно повідомити про це податковий орган ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 п. 66.4 Податкового кодексу, далі – ПК]). Повідомляти податковий орган потрібно за затвердженою формою № 1-ОПП із позначкою «Зміни», як це передбачено п. 9.3 Порядку, затвердженого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11 наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588 (далі – Порядок № 1588]). Крім того, слід замінити в податковому органі довідку форми № 4-ОПП. Для цього необхідно принести стару довідку і подати заяву з проханням замінити її у зв'язку зі зміною керівника підприємства ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11 п. 9.4 Порядку № 1588]).<br />


== Звільнення керівника якщо місце перебування засновника не відоме ==
За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший строк (пункт 18 розділу IV Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203-93-%D0%BF#Text постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності"]).
== Особливості звільнення керівника, якщо місце перебування засновника не відоме ==
У випадку, якщо місце перебування уповноваженого органу (засновника, власника) невідоме, керівник може звільнитися за власним бажанням відповідно до стаття 38 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text КЗпП України].


У випадку, якщо місце перебування уповноваженого органу (засновника, власника) невідоме керівник може звільнитися за власним бажанням відповідно до  ст. 38 КЗпП. Для цього необхідно:
Для цього необхідно:
1. Написати заяву про звільнення за власним бажанням і направити її рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення за останньою відомою керівнику адресою уповановаженого органу.
У випадку, якщо лист повернувсся відправнику слід звернутися до правохоронних органів із заявою про розшук для підтвердження факту відсутності (неможливості встановлення місцезнаходження) засновника або отримання інформації про його місцезнаходження.
Якщо поліція встановила місцезнаходження особи, заяву слід відправити за новою адресою і дочекатися повернення повідомлення про вручення або повернення листа.
2. Видати наказ про визнання себе звільненим за власним бажанням.<br />


== Звільнення керівника, якщо є два засновника і один із них відмовляється звільнити ==
'''⇒ Написати заяву про звільнення за власним бажанням і направити її рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення за останньою відомою керівнику адресою уповановаженого органу.'''
У такому разі, хоча це і не передбачено законодавчо, рекомендовано директорові подати дві заяви про звільнення однакового змісту: кожному засновникові окремо.<br />


Засновникові, який заперечує проти звільнення директора, направити заяву поштою, рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. Опис вкладення підтвердить, що листом направлено саме заяву про звільнення. А повідомлення про вручення підтвердить дату отримання цієї заяви засновником. Із цієї дати і треба починати відлік двотижневого строку відробітку перед звільненням.<br />
У випадку, якщо лист повернувся відправнику, слід звернутися до правохоронних органів із заявою про розшук для підтвердження факту відсутності (неможливості встановлення місцезнаходження) засновника або отримання інформації про його місцезнаходження. Якщо поліція встановила місцезнаходження особи, заяву слід відправити за новою адресою і дочекатися повернення повідомлення про вручення або повернення листа.


Якщо засновниками так і не буде прийнято рішення про звільнення директора, то на 14-й день відробітку директор може видати наказ про своє звільнення за власним бажанням і внести запис про звільнення до своєї трудової книжки. Що стосується документації та печатки підприємства, то їх можна буде передати за описом засновникові, який погоджував звільнення, або направити бандероллю чи посилкою з описом вкладення будь-якому з двох засновників підприємства.
'''⇒ Видати наказ про визнання себе звільненим за власним бажанням.'''
== Звільнення керівника, якщо є два засновника і один із них відмовляється звільнити ==
Якщо один з засновників відмовляється звільнити керівника, доцільно подати дві однакові заяви про звільнення кожному з засновників окремо. При цьому, засновникові, який заперечує проти звільнення, слід направити заяву поштою, рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. Починати відлік двотижневого строку до звільнення необхідно від дати вручення листа із заявою засновникові. Така дата зазначена на повідомленні про вручення.


Якщо засновники не приймуть рішення про звільнення керівника, то на 14-й день від дати вручення керівник може видати наказ про своє звільнення за власним бажанням і внести запис про звільнення до своєї трудової книжки.
== Див. також ==
* [[Порядок розірвання трудового договору]]
* [[Порядок призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств]]
[[Категорія:Розірвання трудового договору, звільнення]]
[[Категорія:Господарське право]]
[[Категорія:Господарське право]]
[[Категорія:Трудове право]]

Поточна версія на 15:29, 27 лютого 2023

Нормативна база

Загальні положення

Конституцією України, а саме статтею 43 передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. В тому числі використання примусової праці забороняється.

Загальними положеннями законодавства не встановлено єдиного поняття керівник.

Керівник (директор, генеральний директор, президент тощо) є першою особою, яка безпосередньо керує всіма підрозділами інформаційного агентства, відповідає за результати його роботи, підписує фінансові документи і виконує іншу роботу згідно з наданими йому засновником (співзасновниками) інформаційного агентства повноваженнями (стаття 20 Закону України "Про інформаційні агентства").

Керівник (директор) - найманий працівник, суб'єкт управління, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними необхідними повноваженнями для прийняття рішень та несе всю повноту відповідальності за результати роботи очолюваного ним колективу.

Порядок звільнення керівника

Звільнення керівника юридичної особи (алгоритм дій)

Розірвати трудовий договір відповідно до вимог Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України):

  • прийняти рішення уповноваженого органом, який прийняв (призначив) керівника (це може бути рішення власника, протокол загальних зборів учасників тощо);
  • видати наказ про звільнення із зазначенням у ньому підстав для звільнення з посиланням на відповідну норму КЗпП України;
  • ознайомити з наказом керівника під підпис;
  • унести запис про звільнення до трудової книжки працівника на підставі виданого наказу;
  • провести повний розрахунок із працівником у день його звільнення і видати йому трудову книжку.

Детальніше див.: "Порядок розірвання трудового договору"

Виключити інформацію про керівника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР)

Відомості про керівника підприємства містяться в ЄДР (стаття 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі - Закон)). Тому про звільнення керівника необхідно звернутися до держравного реєстратора та подати:

  • заяву встановленої форми 2;
  • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до ЄДР, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;
  • реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, політичні партії;
  • документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 Закону;
  • структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

Повідомити орган Державної податкової служби України за місцем реєстрації юридичної особи

Враховуючи, що директор (керівник) є відповідальною особою за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, протягом 10 днів з моменту звільнення необхідно повідомити про це податковий орган (пункт 66.4 статті 66 Податкового кодексу України).

Повідомляти податковий орган потрібно за затвердженою формою № 1-ОПП із позначкою «Зміни» відповідно до пункту 9.3. розділу IX Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588 (далі - Порядок). Крім того, слід замінити в податковому органі довідку форми № 34-ОПП. Для цього необхідно принести стару довідку і подати заяву з проханням замінити її у зв'язку зі зміною керівника підприємства (пункт 9.4. розділу IX Порядку).

Порядок звільнення керівника комунальних підприємства

Детальніше див.: Порядок призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств

Прядок звільнення керівника державного підприємства

Контракт з керівником підприємства може бути розірваний на підставах, установлених чинним законодавством, а також передбачених у контракті.

На законодавчому рівні не передбачено обов'язку роботодавця попереджати за два тижні керівника державного підприємства у разі дострокового розірвання з ним контракту за пунктом 8 статті 36 КЗпП України. Таке попередження може мати місце за умовами, якщо сторони передбачили відповідну умову у контракті (пункт 13 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (з наступними змінами), постанова Верховного Суду від 17 квітня 2019 року у справі № 235/774/18 (провадження № 61-47942св18)).

При цьому розірвання контракту з ініціативи органу управління майном або керівника підприємства повинно провадитися з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством.

При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 КЗпП України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці керівника підприємства.

За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший строк (пункт 18 розділу IV Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності").

Особливості звільнення керівника, якщо місце перебування засновника не відоме

У випадку, якщо місце перебування уповноваженого органу (засновника, власника) невідоме, керівник може звільнитися за власним бажанням відповідно до стаття 38 КЗпП України.

Для цього необхідно:

⇒ Написати заяву про звільнення за власним бажанням і направити її рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення за останньою відомою керівнику адресою уповановаженого органу.

У випадку, якщо лист повернувся відправнику, слід звернутися до правохоронних органів із заявою про розшук для підтвердження факту відсутності (неможливості встановлення місцезнаходження) засновника або отримання інформації про його місцезнаходження. Якщо поліція встановила місцезнаходження особи, заяву слід відправити за новою адресою і дочекатися повернення повідомлення про вручення або повернення листа.

⇒ Видати наказ про визнання себе звільненим за власним бажанням.

Звільнення керівника, якщо є два засновника і один із них відмовляється звільнити

Якщо один з засновників відмовляється звільнити керівника, доцільно подати дві однакові заяви про звільнення кожному з засновників окремо. При цьому, засновникові, який заперечує проти звільнення, слід направити заяву поштою, рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. Починати відлік двотижневого строку до звільнення необхідно від дати вручення листа із заявою засновникові. Така дата зазначена на повідомленні про вручення.

Якщо засновники не приймуть рішення про звільнення керівника, то на 14-й день від дати вручення керівник може видати наказ про своє звільнення за власним бажанням і внести запис про звільнення до своєї трудової книжки.

Див. також