Відмінності між версіями «Звільнення керівника підприємства»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 20 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80#Text Закону України "Про інформаційні агентства"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 Про господарські товариства]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 Закон України "Про господарські товариства"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203-93-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року N 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0978-18/sp:head#Text Наказ Міністрства юстиції України від 29 серпня року 2018 № 2824/5 "Про внесення змін до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11#Text Наказ Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92#Text Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (з наступними змінами)]
 
== Основні поняття ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією України], а саме ст. 43 передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. В тому числі використання примусової праці забороняється.<br>Загальними положеннями законодавства не встановлено єдиного поняття керівник.
 
'''Керівник (директор, генеральний директор, президент та ін.)''' є першою особою, яка безпосередньо керує всіма підрозділами інформаційного агентства, відповідає за результати його роботи, підписує фінансові документи і виконує іншу роботу згідно з наданими йому засновником (співзасновниками) інформаційного агентства повноваженнями ( згідно статті 20 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80#Text Закону України "Про інформаційні агентства"])


'''Керівник''' – це посадова особа, яка наділена адміністративною владою щодо очолюваного нею певного колективу працівників, яка здійснює внутрішньо-організаційне управління ним.<br />
'''Керівник (директор)''' - найманий працівник, суб'єкт управління, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними необхідними повноваженнями для прийняття рішень та несе всю повноту відповідальності за результати роботи очолюваного ним колективу.  
Правовий статус керівника передбачає, що він, з одного боку, є одноосібним виконавчим органом юридичної особи, який здійснює по відношенню до інших працівників основний обсяг прав і обов'язків наймача. З іншого - керівник сам виступає в ролі найманого працівника, який здійснює належні йому функції на основі трудових правовідносин із роботодавцем, яким щодо нього виступає відповідна уповноважена особа, чи орган, котрий призначає (або обирає) зазначеного керівника на посаду.


== Порядок звільнення керівника ==
== Порядок звільнення керівника ==


Обов’язки керівника установи визначаються положенням про цю установу та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
=== 1. Порядок звільнення керівника юридичної особи : ===
Директор може бути звільнений на підставі п. 8 ст. 36 КЗпП – якщо в контракті з ним передбачено можливість звільнення у разі припинення діяльності підприємства.<br />
'''1. Розірвати трудовий договір відповідно до вимог [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України)] (див. правову консультацію:"[[Порядок розірвання трудового договору]]").<br>'''Для розірвання трудового договору з керівником необхідно:
Також найманий працівник (директор) може бути звільнений на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП (за угодою сторін). При цьому сторони повинні узгоджувати дату звільнення. Найпростіше це зробити, коли директором є єдиний засновник. Він може звільнити себе самого з посади директора за угодою сторін. Адже в цьому випадку ніяких проблем з узгодженням дати звільнення не виникне.<br />
* прийняти рішення уповноваженого органом, який прийняв (призначив) керівника (це може бути рішення власника, протокол загальних зборів учасників тощо);
Роботодавець зобов'язаний звільнити найманого працівника (директора) у строк, про який той просить, якщо (ч. 1, 3 ст. 38 КЗпП):
* видати наказ про звільнення із зазначенням у ньому підстав для звільнення і з посиланням на відповідну норму [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text КЗпП України];
* працівник не може продовжувати роботу у зв'язку з переїздом на нове місце проживання
* або переведенням чоловіка (дружини) на роботу в іншу місцевість;
* працівник не може проживати в цій місцевості за станом здоров'я, що підтверджено медичним документом;
* про звільнення просить вагітна жінка або жінка, якій необхідно доглядати за дитиною до
* досягнення нею 14-річного віку або дитиноюінвалідом;
* сам роботодавець (засновник) не виконує вимоги законодавства про працю, умови колективного або трудового договору (контракту). <br />
Контракт, укладений на визначений строк, може бути розірваний достроково за ініціативою директора:
* за тими ж підставами, що й безстроковий трудовий договір (див. вище);
* якщо директор захворів або став інвалідом, що перешкоджає виконанню ним своїх обов'язків із керівництва підприємством (ст. 39 КЗпП).<br />
 
''Процедура звільнення будь-якого працівника (у т. ч. директора і головного бухгалтера) передбачає виконання декількох обов'язкових дій.''  Зокрема, необхідно:
* видати наказ про звільнення із зазначенням у ньому підстав для звільнення і з посиланням на відповідну норму КЗпП;
* ознайомити з наказом працівника під підпис;  
* ознайомити з наказом працівника під підпис;  
* унести запис про звільнення до трудової книжки працівника на підставі виданого наказу;  
* унести запис про звільнення до трудової книжки працівника на підставі виданого наказу;  
* провести повний розрахунок із працівником у день його звільнення і видати йому трудову книжку.
* провести повний розрахунок із працівником у день його звільнення і видати йому трудову книжку.
<br />
'''2. Виключити керівника з [https://usr.minjust.gov.ua/content/home Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань].<br>'''Відомості про керівника підприємства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) (ст. 17 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  та громадських формувань» (далі - Закон)]). Тому про звільнення керівника необхідно повідомити держравного реєстратора. Для цього, згідно з вимогами ч. 4 ст. 17 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Закону], держреєстратору необхідно подати:  
 
* заповнену реєстраційну картку форми 3 (затверджена [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0978-18/sp:head наказом Мін’юсту від 29.08.2018 2824/5]);  
Відомості про керівника підприємства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР) (ст. 17 Закону України № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  та громадських формувань»). Тому про звільнення керівника необхідно повідомити держреєстратора. Для цього, згідно з вимогами ст. 17 Закону № 755, держреєстратору необхідно подати: заповнену реєстраційну картку форми 3 (затверджена наказом Мін’юсту від 18.11.2016  № 3268/5); оригінал (ксерокопію, нотаріально посвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юрособи про зміну директора (наприклад, для ТОВ – протокол зборів учасників ТОВ) та/або оригінал (ксерокопію, нотаріально посвідчену копію) розпорядчого документа про призначення (звільнення) директора (наприклад, наказ про звільнення). Повідомити про зміну керівника до податкового органу.
* примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;
Повідомити про зміну керівника до податкового органу.<br />
* реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, політичні партії;
 
* документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Закону];
Відповідальні за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку (а до них, зокрема, належить і директор), підприємству необхідно в 10-денний строк (з моменту звільнення таких осіб) повідомити про це податковий орган (п. 66.4 Податкового кодексу, далі – ПК). Повідомляти податковий орган потрібно за затвердженою формою № 1-ОПП із позначкою «Зміни», як це передбачено п. 9.3 Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588 (далі – Порядок № 1588). Крім того, слід замінити в податковому органі довідку форми № 4-ОПП. Для цього необхідно принести стару довідку і подати заяву з проханням замінити її у зв'язку зі зміною керівника підприємства (п. 9.4 Порядку № 1588).<br />
* структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.
'''3. Повідомити орган Державної податкової служби за місцем реєстрації юридичної особи.<br>'''Враховуючи, що директор (керівник) є відповідальною особою за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, протягом 10 днів з моменту звільнення необїхідно повідомити про це податковий орган ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 п. 66.4 Податкового кодексу, далі – ПК]). Повідомляти податковий орган потрібно за затвердженою формою № 1-ОПП із позначкою «Зміни», як це передбачено п. 9.3 Порядку, затвердженого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11 наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588 (далі – Порядок № 1588]). Крім того, слід замінити в податковому органі довідку форми № 4-ОПП. Для цього необхідно принести стару довідку і подати заяву з проханням замінити її у зв'язку зі зміною керівника підприємства ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11 п. 9.4 Порядку № 1588]).


Переоформити в обслуговуючих банках картку зі зразками підписів уповноважених осіб Порядок цих дій регламентується Інструкцією, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 492. Необхідно оформити нову картку зі зразками підписів уповноважених осіб і відбитком печатки за встановленою формою (додаток 2 до цієї Інструкції) і подати картку до обслуговуючого банку
=== 2. Порядок звільнення керівника комунальних підприємства ===
Дивитися статтю - [[Порядок призначення та зняття з посади керівників комунальних підприємств]]


=== 3. Прядок звільнення керівника державного підприємства ===
Контракт з керівником підприємства може  бути  розірваний на  підставах,  установлених  чинним  законодавством,  а  також передбачених у контракті.


== Звільнення керівника якщо місце перебування засновника не відоме ==
На законодавчому рівні  не передбачено обов'язку роботодавця попереджати за два тижні керівника державного підприємства у разі дострокового розірвання з ним контракту за [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text пунктом 8 статті 36 КЗпП України]. Таке попередження може мати місце за умовами, якщо сторони передбачили відповідну умову у контракті (пункт 13 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92#Text постанови Пленуму Верховного Суду України  від 06 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (з наступними змінами)], [https://reyestr.court.gov.ua/Review/81394045 постанова Верховного Суду від 17 квітня 2019 року у справі № 235/774/18 (провадження № 61-47942св18)]).


У таких випадках директор має право реалізувати своє право звільнитися за власним бажанням, передбачене ст. 38 КЗпП. Для цього директор повинен видати наказ про визнання себе звільненим за власним бажанням.<br />
При цьому розірвання контракту з ініціативи органу управління майном  або  керівника  підприємства  повинно  провадитися  з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством.  


Але спочатку директор повинен зробити кроки, які доведуть, що він діяв за процедурою, установленою ст. 38 КЗпП. Тобто перш ніж видавати наказ про своє звільнення, йому треба повідомити засновника про своє бажання звільнитися.
При розірванні контракту  на  підставах, встановлених  у контракті, але не передбачених чинним  законодавством, звільнення провадиться згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text пунктом 8 статті 36 КЗпП України], про що робиться відповідний запис  у  трудовій книжці керівника підприємства.  
Потрібно написати заяву з проханням про звільнення за власним бажанням і направити її рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення за останньою відомою йому адресою засновника. Наприклад, за адресою, зазначеною в установчих документах, або за фактичним місцем проживання засновника.<br />


Припустимо, листа не було вручено адресатові, а фактичне місцезнаходження засновника невідоме. Тоді необхідно підтвердити документально факт відсутності (неможливості встановлення місцезнаходження) засновника. Для отримання підтвердного документа директорові слід звернутися до міліції із заявою про розшук засновника. Розшук зниклих осіб належить до повноважень міліції (п. 7 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII). І вже виходячи з офіційної відповіді, наданої міліцією, стане ясно, за якою адресою направляти засновникові заяву про звільнення. У заяві слід зазначати бажану дату звільнення, краще з урахуванням часу поштового пробігу листа і можливого небажання або неможливості отримання листа адресатом – засновником на пошті. Це може становити приблизно від 34 до 40 днів: від 4 до 7 днів поштового пробігу рекомендованого листа (п. 1, 2 Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених наказом Мінінфраструктури від 28.11.13 р. № 958) плюс місячний (30 днів) строк зберігання цінного листа на пошті в разі неможливості його вручення адресатові (п. 116 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою КМУ від 05.03.09 р. № 270), та повернення листа поштою.
За 2 місяці до закінчення строку дії контракту  він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи  інший строк (згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203-93-%D0%BF#Text постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності"]).


Потім треба дочекатися отримання повідомлення про вручення листа засновникові або повернення листа, не врученого адресатові. І вже після цього директор «із спокійною совістю» може видати наказ про визнання себе звільненим за власним бажанням і внести на підставі цього наказу запис про звільнення до своєї трудової книжки.<br />
== Особливості звільнення керівника якщо місце перебування засновника не відоме ==
У випадку, якщо місце перебування уповноваженого органу (засновника, власника) невідоме керівник може звільнитися за власним бажанням відповідно до ст. 38 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text КЗпП України].<br>
Для цього необхідно:<br>


== Звільнення керівника, якщо є два засновника і один із них відмовляється звільнити ==
'''1. Написати заяву про звільнення за власним бажанням і направити її рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення за останньою відомою керівнику адресою уповановаженого органу.'''
У випадку, якщо лист повернувсся відправнику слід звернутися до правохоронних органів із заявою про розшук для підтвердження факту відсутності (неможливості встановлення місцезнаходження) засновника або отримання інформації про його місцезнаходження.
У такому разі, хоча це і не передбачено законодавчо, рекомендовано директорові подати дві заяви про звільнення однакового змісту: кожному засновникові окремо.<br />
Якщо поліція встановила місцезнаходження особи, заяву слід відправити за новою адресою і дочекатися повернення повідомлення про вручення або повернення листа.<br>


Засновникові, який заперечує проти звільнення директора, направити заяву поштою, рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. Опис вкладення підтвердить, що листом направлено саме заяву про звільнення. А повідомлення про вручення підтвердить дату отримання цієї заяви засновником. Із цієї дати і треба починати відлік двотижневого строку відробітку перед звільненням.<br />
'''2. Видати наказ про визнання себе звільненим за власним бажанням.<br />'''


Якщо засновниками так і не буде прийнято рішення про звільнення директора, то на 14-й день відробітку директор може видати наказ про своє звільнення за власним бажанням і внести запис про звільнення до своєї трудової книжки. Що стосується документації та печатки підприємства, то їх можна буде передати за описом засновникові, який погоджував звільнення, або направити бандероллю чи посилкою з описом вкладення будь-якому з двох засновників підприємства.
== Звільнення керівника, якщо є два засновника і один із них відмовляється звільнити ==
Якщо один з засновників відмовляється звільнити керівника, доцільно подати дві заяви однакові заяви про звільнення кожному з засносників окремо. При цьому, засновникові, який заперечує проти звільнення, слід направити заяву поштою, рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення.
Починати відлік двотижневого строку до звільнення необхідно від дати вручення листа із заявою засновуникові, яка зазначена на повідомленні про вручення.<br />
Якщо засновники не приймуть рішення про звільнення керівника, то на 14-й день від дати вручення керівник може видати наказ про своє звільнення за власним бажанням і внести запис про звільнення до своєї трудової книжки.


== Дивись також: ==
* [[Порядок розірвання трудового договору]]
* [[Порядок призначення та зняття з посади керівників комунальних підприємств]]
[[Категорія:Господарське право]]
[[Категорія:Господарське право]]
[[Категорія:Трудове право]]

Поточна версія на 12:13, 25 серпня 2021

Нормативна база

Основні поняття

Конституцією України, а саме ст. 43 передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. В тому числі використання примусової праці забороняється.
Загальними положеннями законодавства не встановлено єдиного поняття керівник.

Керівник (директор, генеральний директор, президент та ін.) є першою особою, яка безпосередньо керує всіма підрозділами інформаційного агентства, відповідає за результати його роботи, підписує фінансові документи і виконує іншу роботу згідно з наданими йому засновником (співзасновниками) інформаційного агентства повноваженнями ( згідно статті 20 Закону України "Про інформаційні агентства")

Керівник (директор) - найманий працівник, суб'єкт управління, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними необхідними повноваженнями для прийняття рішень та несе всю повноту відповідальності за результати роботи очолюваного ним колективу.

Порядок звільнення керівника

1. Порядок звільнення керівника юридичної особи :

1. Розірвати трудовий договір відповідно до вимог Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) (див. правову консультацію:"Порядок розірвання трудового договору").
Для розірвання трудового договору з керівником необхідно:

  • прийняти рішення уповноваженого органом, який прийняв (призначив) керівника (це може бути рішення власника, протокол загальних зборів учасників тощо);
  • видати наказ про звільнення із зазначенням у ньому підстав для звільнення і з посиланням на відповідну норму КЗпП України;
  • ознайомити з наказом працівника під підпис;
  • унести запис про звільнення до трудової книжки працівника на підставі виданого наказу;
  • провести повний розрахунок із працівником у день його звільнення і видати йому трудову книжку.

2. Виключити керівника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Відомості про керівника підприємства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) (ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі - Закон)). Тому про звільнення керівника необхідно повідомити держравного реєстратора. Для цього, згідно з вимогами ч. 4 ст. 17 Закону, держреєстратору необхідно подати:

  • заповнену реєстраційну картку форми 3 (затверджена наказом Мін’юсту від 29.08.2018 2824/5);
  • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;
  • реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, політичні партії;
  • документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 Закону;
  • структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

3. Повідомити орган Державної податкової служби за місцем реєстрації юридичної особи.
Враховуючи, що директор (керівник) є відповідальною особою за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, протягом 10 днів з моменту звільнення необїхідно повідомити про це податковий орган (п. 66.4 Податкового кодексу, далі – ПК). Повідомляти податковий орган потрібно за затвердженою формою № 1-ОПП із позначкою «Зміни», як це передбачено п. 9.3 Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588 (далі – Порядок № 1588). Крім того, слід замінити в податковому органі довідку форми № 4-ОПП. Для цього необхідно принести стару довідку і подати заяву з проханням замінити її у зв'язку зі зміною керівника підприємства (п. 9.4 Порядку № 1588).

2. Порядок звільнення керівника комунальних підприємства

Дивитися статтю - Порядок призначення та зняття з посади керівників комунальних підприємств

3. Прядок звільнення керівника державного підприємства

Контракт з керівником підприємства може бути розірваний на підставах, установлених чинним законодавством, а також передбачених у контракті.

На законодавчому рівні не передбачено обов'язку роботодавця попереджати за два тижні керівника державного підприємства у разі дострокового розірвання з ним контракту за пунктом 8 статті 36 КЗпП України. Таке попередження може мати місце за умовами, якщо сторони передбачили відповідну умову у контракті (пункт 13 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (з наступними змінами), постанова Верховного Суду від 17 квітня 2019 року у справі № 235/774/18 (провадження № 61-47942св18)).

При цьому розірвання контракту з ініціативи органу управління майном або керівника підприємства повинно провадитися з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством.

При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 КЗпП України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці керівника підприємства.

За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший строк (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності").

Особливості звільнення керівника якщо місце перебування засновника не відоме

У випадку, якщо місце перебування уповноваженого органу (засновника, власника) невідоме керівник може звільнитися за власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпП України.
Для цього необхідно:

1. Написати заяву про звільнення за власним бажанням і направити її рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення за останньою відомою керівнику адресою уповановаженого органу. У випадку, якщо лист повернувсся відправнику слід звернутися до правохоронних органів із заявою про розшук для підтвердження факту відсутності (неможливості встановлення місцезнаходження) засновника або отримання інформації про його місцезнаходження. Якщо поліція встановила місцезнаходження особи, заяву слід відправити за новою адресою і дочекатися повернення повідомлення про вручення або повернення листа.

2. Видати наказ про визнання себе звільненим за власним бажанням.

Звільнення керівника, якщо є два засновника і один із них відмовляється звільнити

Якщо один з засновників відмовляється звільнити керівника, доцільно подати дві заяви однакові заяви про звільнення кожному з засносників окремо. При цьому, засновникові, який заперечує проти звільнення, слід направити заяву поштою, рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. Починати відлік двотижневого строку до звільнення необхідно від дати вручення листа із заявою засновуникові, яка зазначена на повідомленні про вручення.
Якщо засновники не приймуть рішення про звільнення керівника, то на 14-й день від дати вручення керівник може видати наказ про своє звільнення за власним бажанням і внести запис про звільнення до своєї трудової книжки.

Дивись також: