Добровільна сплата єдиного внеску (купівля страхового стажу для виплати пенсії)

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 10:43, 25 грудня 2023, створена Kyiv4.kyiv (обговорення | внесок) (незначні зміни перевірено на актуальність)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Наявність страхового стажу

Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон) за який сплачено страхові внески (стаття 1 Закону).

Відповідно до статті 26 Закону особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 18 років по 31 грудня 2021 року; віком 63 роки – за наявності страхового стажу від 18 до 28 років; особи віком 60 років – за наявності страхового стажу не менше 28 років. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення вищезазначеного віку пенсію за віком може бути призначено після набуття особою відповідного страхового стажу на дату досягнення відповідного віку.

Статтею 12 Закону встановлено, що особи у яких відсутній необхідний страховий стаж можуть брати добровільну участь у солідарній системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночасно в обох системах відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь) згідно із Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - Закон про збір та облік).

Хто має право укладати договір про добровільну сплату страхових внесків

Платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є:

♦ особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі (солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування – базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду, які перераховуються підприємствами та застрахованими особами);

♦ особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, а також в аспірантурі та докторантурі;

♦ іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України;

♦ громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України;

♦ члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню (стаття 10 Закону про збір та облік).

Договір укладається особою, яка пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

Договір може бути укладено на користь третьої особи.

Особа, на користь якої укладено договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, може відмовитися від права, наданого їй на підставі договору, у будь-який час, але не пізніше трьох років з дати сплати страхових внесків. Про таку відмову особа повідомляє Пенсійний фонд через особистий кабінет застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Порядок укладення типового договору про добровільну сплату страхових внесків

Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування укладається з Пенсійним фондом.

Механізм укладення типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі – Договір) визначений Порядком укладення типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 01 лютого 2023 року № 6-1.

Способи укладення Договору в електронній формі:

Для укладення Договору особі, що виявила намір його укласти, необхідно подати запит, який містить такі дані про особу, яка укладає (у разі укладення Договору на користь третьої особи - також про особу, на користь якої укладається Договір):

  • прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);
  • дата народження;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

У разі відсутності в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку інформації про особу, на користь якої подається заява про приєднання до Договору, програмними засобами формується повідомлення про це. Після підтвердження наявності в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку інформації про особу, на користь якої подається заява про приєднання до Договору, та підписання в електронній формі заяви про приєднання до Договору засобами програмного забезпечення формується повідомлення про укладання Договору та реквізити рахунку Пенсійного фонду, відкритого в АТ "Ощадбанк", уповноваженому на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду, для добровільної сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Форма Договору

Заява про приєднання до Договору

Розмір страхових внесків та їх зарахування

Розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати самостійно визначаються особою, яка укладає договір (пункт дев'ятий статті 12 Закону).

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду, а в разі якщо з урахуванням фактично сплаченого за особу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідний місяць обчислена відповідно до частини четвертої статті 40 цього Закону сума заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески, перевищуватиме максимальну величину заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, відповідна частина коштів зараховується в рахунок наступного місяця.

Інформація про сплату страхових внесків до системи персоніфікованого обліку вноситься Пенсійним фондом автоматично за фактом зарахування коштів, про що формується повідомлення в особистий кабінет застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Суми коштів за договором про добровільну сплату страхових внесків не підлягають поверненню, крім випадків помилкового перерахування коштів на рахунок Пенсійного фонду.

Суми сплачених страхових внесків за  договором на користь третьої особи зараховуються до бюджету Пенсійного фонду у разі відмови такої особи від права наданого їй цим договором.

Для використання! "Пенсійний калькулятор" – електронний сервіс за допомогою якого може бути розрахований очікуваний вплив добровільної сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на страховий стаж та заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії (сервіс надається для громадян, які увійшли на ВЕБ-портал за КЕП)

Підстави для відмови в укладенні договору про добровільну участь

Податковий орган відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у разі, якщо особа:

  • підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
  • не відповідає вимогам встановлених для осіб, які мають право на укладення такого договору (див. розділ 3 цієї консультації);
  • надала неповні або недостовірні відомості;
  • раніше уклала договір про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови;
  • бажає укласти договір на строк менше одного року (частина сьома статті 10 Закону про збір та облік).

В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь не допускається.

Наслідки дострокового розірвання договору

сплачені суми єдиного внеску в разі дострокового розірвання договору про добровільну участь поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання звітності, що містить відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь (підпункт 3 пункту 3 розділу V Інструкції).

Див. також