Сплата єдиного внеску за осіб районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Поняття єдиного та мінімального страхового внеску

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (п.2 ч.1 ст.1 Закону).

Мінімальний страховий внесок - сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п.5 ч.1 ст.1 Закону).

Мінімальний страховий внесок з ЄСВ у 2023 році становить: 6700 х 22%=1474 грн.

Перелік осіб, за яких підрозділи управління праці та соціального захисту населення (далі за текстом-УПСЗН) сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

До осіб, за яких підрозділи УПСЗН сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування належать:

 1. Особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або допомогу при народженні дитини, при усиновленні дитини.
 2. Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідності, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.
 3. Патронатні вихователі, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.
Перелік осіб Умови сплати ЄСВ Розмір сплаченого ЄСВ
особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею 3-річного віку отримання допомоги по

догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку та/або допомоги при народженні дитини

єдиний внесок

визначається у розмірі мінімального страхового внеску за кожну особу, встановленого законом

особи, які при усиновленні доглядають за дитиною до досягнення нею 3-річного віку отримання допомоги по

догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку

єдиний внесок

визначається у розмірі мінімального страхового внеску за кожну особу, встановленого законом

один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів,

які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне органне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідності

отримання допомоги, надбавки або

компенсації відповідно до законодавства

єдиний внесок

визначається у розмірі мінімального страхового внеску за кожну особу, встановленого законом

непрацюючі працездатні особи,

які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку

отримання допомоги, надбавки або

компенсації відповідно до законодавства

єдиний внесок

визначається у розмірі мінімального страхового внеску за кожну особу, встановленого законом

патронатні вихователі, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки отримання грошового забезпечення відповідно до законодавства не

менше мінімального страхового внеску за кожну особу, встановленого законом

У разі коли період, за який нараховується єдиний внесок відповідно до Порядку, становить менш як один календарний місяць, єдиний внесок розраховується у розмірі, пропорційному кількості календарних днів місяця, за який сплачуються такі внески.

Увага! Період догляду, за який нараховується єдиний внесок за особами, зазначеними у підпунктах 2, 3 та 4 пункту 1 Порядку, зараховується до страхового стажу особи, яка здійснює догляд

Умови припинення сплати єдиного внеску

Сплата єдиного внеску припиняється:

  1) з дати припинення виплати грошового забезпечення, допомоги або компенсації; 
  2) з дати працевлаштування для осіб, зазначених у підпункті 3 пункту 1 Порядку;
  3) з дати настання непрацездатності для осіб, зазначених у підпункті 3 пункту 1 Порядку.