Відмінності між версіями «Відповідальність за створення злочинної організації, керівництво такою організацією або участь у ній»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Консультацію створено)
 
 
(Не показані 10 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
==Нормативна база==
==Нормативна база==
#[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України]<br>
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України (КК України)]
#[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України]<br>
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК України)]
#[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12 Закон України «Про  організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»]<br>
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12 Закон України «Про  організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»]
#[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 13 «Про практику розгляду судами справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями»]<br>
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 13 «Про практику розгляду судами справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» (далі - постанова)]
==Загальне законодавчо визначене поняття злочинної організації та її складових==
==Загальна інформація==
===Визначення поняття===
Кримінальне правопорушення визнається вчиненим '''злочинною організацією''', якщо він скоєний стійким ієрархічним об’єднанням декількох осіб (п’ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших кримінально протиправних груп (частина четверта статті 28 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 КК України], пункт 10 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05 постанови]).  
Злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об’єднанням декількох осіб (п’ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (частина 4 статті 28 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального кодексу України], частина 10 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 13 «Про практику розгляду судами справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями»]).<br>
 
Злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою.
Організатором є особа, яка організувала вчинення кримінальне правопорушення (кримінальних правопорушень) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням,  а  також  особа,  яка  утворила організовану групу або злочинну організацію чи керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування  чи  організовувала приховування кримінально протиправної діяльності такої групи або організації (частина третя статті 27 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 КК України], пункт 2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05 постанови]).
Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.
 
Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи (частини 1-3 статті 28 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального кодексу України]).<br>
<u>Тяжким злочином</u> є діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 тис. грн.) або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням,  а  також  особа,  яка  утворила організовану групу або злочинну організацію чи керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування  чи  організовувала приховування злочинної діяльності такої групи або організації (частина 3 статті 27 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального кодексу України], частина 2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 13 «Про практику розгляду судами справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями»]).<br>
 
Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
<u>Особливо тяжким</u> злочином є діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 тис. грн.), позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі (стаття 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 КК України]).
Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі (частини 4,5 статті 12 (частина 3 статті 27 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального кодексу України]).<br>
 
Стійкість злочинної організації полягає в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника,  намагання окремих членів об’єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо).
 
На здатність об’єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх  правила поведінки, а також наявність  плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.
 
Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації можуть бути встановлення корупційних зв’язків в органах влади, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх наповнення й використання тощо.
 
Набуття організованою групою крім ознак внутрішньої ще й ознак зовнішньої стійкості (за наявності ієрархічної побудови та мети вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів), як  правило, свідчить про те, що ця група трансформувалась у злочинну організацію (пункт 11 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05 постанови]).
 
Структура злочинного об’єднання  -  це його внутрішня побудова, яка визначається відповідною конфігурацією і змістом стійких зв’язків учасників об’єднання та  забезпечує психологічну єдність і стабільність останнього.
 
Ієрархічність злочинної організації полягає у підпорядкованості учасників останньої організатору і забезпечує певний порядок керування таким об’єднанням, а також сприяє збереженню функціональних зв’язків та принципів взаємозалежності його учасників або структурних частин при здійсненні спільної злочинної діяльності (пункт 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05 постанови]).
==Кримінально-правова характеристика  створення злочинної організації==
==Кримінально-правова характеристика  створення злочинної організації==
===Об’єкт злочину:===
===Об’єкт злочину:===
Рядок 18: Рядок 29:
===Об’єктивна сторона злочину визначена у наступних формах===
===Об’єктивна сторона злочину визначена у наступних формах===
*створення злочинної організації;  
*створення злочинної організації;  
*керівництво злочинною організацією;
*керівництво злочинною організацією або її структурними частинами;
*участь у злочинній організації;
*участь у злочинній організації.
*участь у злочинах, вчинюваних такою організацією;
*організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об’єднань злочинних організацій або організованих груп
===Суб’єкт злочину===
===Суб’єкт злочину===
Суб’єкт злочину загальний, тобто фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу України може наставати кримінальна відповідальність.<br>
<u>Загальний</u> - фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України] може наставати кримінальна відповідальність.  
Особа віком від 14 до 16 років може нести відповідальність лише за окремі злочини, вчинені у складі злочинної організації, перелік яких визначений частиною 2 статті 22 Кримінального кодексу України.
 
<u>Спеціальний</u> - службова особа (частина третя статті 255 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України).]
===Суб’єктивна сторона злочину===
===Суб’єктивна сторона злочину===
Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, тобто винна особа  усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння щодо створення злочинної організації, керування злочинною організацією, участі в злочинній організації або  у вчиненні злочинів злочинною організацією, а також передбачає, що його дії створюють загрозу громадській безпеці, і бажає настання таких наслідків.
Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, тобто винна особа  усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння щодо створення злочинної організації, керування злочинною організацією або участі в злочинній організації, а також передбачає, що його дії створюють загрозу громадській безпеці, і бажає настання таких наслідків.
 
== Створення злочинної спільноти ==
'''Створення злочинної спільноти''' - об’єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою (частина четверта статті 255 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України).]
 
== Кваліфікуючі ознаки ==
♦ Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, участь у злочинній організації, вчинені <u>службовою особою з використанням службового становища</u> (частина третя статті 255 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України).]
 
♦ Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, участь у злочинній організації, створення злочинної спільноти, <u>вчинені особою, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі"</u> (частина п'ята статті 255 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України).]
 
'''Злочинний вплив''' - будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності.
 
'''Особа, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі",''' - особа, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив.
 
==Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації==
==Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації==
Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об’єднань злочинних організацій або організованих груп –  карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.<br>
{| class="wikitable"
Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.<br>
|-
(стаття 255 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального кодексу України]).
| створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами || караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна
==Особливості кримінального процесу щодо злочину, передбаченого статтею 255 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального кодексу України] «Створення злочинної організації»==
|-
У виняткових невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, передбаченого,  у тому числі розділом IX Кримінального кодексу України який починається із статті 255 «Створення злочинної організації»,  негласна слідча (розшукова) дія може бути розпочата до постановлення ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом, за рішенням слідчого, узгодженого з прокурором, або прокурора. У такому випадку прокурор зобов’язаний невідкладно після початку такої негласної слідчої (розшукової) дії звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.<br>
| участь у злочинній організації || карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна
Виконання будь-яких дій з проведення негласної слідчої (розшукової) дії повинно бути негайно припинено, якщо слідчий суддя постановить ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Отримана внаслідок такої негласної слідчої (розшукової) дії інформація повинна бути знищена в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.<br>
|-
(частини 1,3 статті 250 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України]).<br>
| створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами або участь у злочинній організації, вчинені службовою особою з використанням службового становища || караються позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна
Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування.<br>
|-
Особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення, можуть бути допитані як свідки. Допит цих осіб може відбуватися із збереженням у таємниці відомостей про цих осіб та із застосуванням щодо них відповідних заходів безпеки, передбачених законом.<br>
| створення злочинної спільноти, тобто об’єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою || караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна
У разі використання для доказування результатів негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути допитані особи, з приводу дій або контактів яких проводилися такі дії. Такі особи повідомляються про проведення негласних слідчих (розшукових) дій тільки щодо них у строк, передбачений статтею 253 цього Кодексу, і в тому обсязі, який зачіпає їх права, свободи чи інтереси.<br>
|-
(частини 1-3 статті 256 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України]).<br>
| створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, участь у злочинній організації або створення злочинної спільноти, тобто об’єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою, вчинені особою, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі" || караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна
|}
=== Звільняється від кримінальної відповідальності ===
Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за участь у злочинній організації або службова особа за створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами або участь у злочинній організації, вчинені  з використанням службового становища, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю (частина шоста статті 255 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 КК України]).
==Особливості кримінального процесу щодо створення, керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній==
У виняткових невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, передбаченого,  у тому числі розділом IX [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України] [[Негласні слідчі (розшукові) дії|негласна слідча (розшукова) дія]] може бути розпочата <u>до постановлення ухвали слідчого судді</u> у випадках, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України], <u>за рішенням слідчого, узгодженого з прокурором, або прокурора</u>. У такому випадку прокурор зобов’язаний невідкладно після початку такої негласної слідчої (розшукової) дії звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.
 
Виконання будь-яких дій з проведення негласної слідчої (розшукової) дії повинно бути негайно припинено, якщо слідчий суддя постановить ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Отримана внаслідок такої негласної слідчої (розшукової) дії інформація повинна бути знищена в порядку, передбаченому статтею 255 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України] (стаття 250 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України]).
 
Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування.
 
Особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення, можуть бути допитані як свідки. Допит цих осіб може відбуватися із збереженням у таємниці відомостей про цих осіб та із застосуванням щодо них відповідних заходів безпеки, передбачених законом (стаття 256 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України]).
 
Під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n690 статтями 109-114<sup>1</sup>], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1707 258-258<sup>5</sup>], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1756 260], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1770 261], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3035 437-442] КК України, за наявності ризиків, зазначених у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1723 статті 177] КПК України, застосовується запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (частина шоста статті 176 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1723 КПК України]).
 
Під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1723 статтями 177 та 178 КК України], має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n690 статтями 109-114<sup>1</sup>], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1707 258-258<sup>5</sup>], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1756 260], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1770 261], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3035 437-442 КК України] (частина четверта статті 183 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1723 КПК України]).
==Гарантії прав громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю==
==Гарантії прав громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю==
Забороняється використання спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, їх співробітників, матеріально-технічних засобів для виконання завдань, не віднесених законами України до компетенції цих спеціальних підрозділів.<br>
Забороняється використання спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, їх співробітників, матеріально-технічних засобів для виконання завдань, не віднесених законами України до компетенції цих спеціальних підрозділів.
Одержана спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та їх співробітниками інформація, не пов’язана з вчиненням злочинів чи інших правопорушень з боку фізичних та юридичних осіб, не може використовуватися на шкоду правам та законним інтересам цих осіб.<br>
 
Документи та інші джерела, що містять таку інформацію, підлягають знищенню не пізніше шести місяців з дня їх одержання відповідним спеціальним органом по боротьбі з організованою злочинністю.
Одержана спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та їх співробітниками інформація, не пов’язана з вчиненням кримінальних правопорушень чи інших правопорушень з боку фізичних та юридичних осіб, не може використовуватися на шкоду правам та законним інтересам цих осіб.
Фізичні та юридичні особи мають право в порядку, встановленому законодавством України, оскаржити до суду дії співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та інших органів, які вони вважають неправомірними.<br>
 
(частини 2-4 статті 22 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12 Закону України «Про  організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»]).<br>
Документи та інші джерела, що містять таку інформацію, підлягають знищенню '''не пізніше шести місяців''' з дня їх одержання відповідним спеціальним органом по боротьбі з організованою злочинністю.
==Обставини, на які вважається за доцільне звертати увагу при наданні безоплатної вторинної правової допомоги==
 
Стійкість  організованої  групи  та злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність  і  безпеку  свого функціонування,  тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад,  невизнання авторитету або  наказів  керівника,  намагання  окремих  членів  об’єднання відокремитись чи вийти з нього),  так  і  зовнішнім  (недотримання правил  безпеки  щодо  дій  правоохоронних  органів,  діяльність конкурентів  по  злочинному  середовищу  тощо).<br>
Фізичні та юридичні особи мають право в порядку, встановленому законодавством України, оскаржити до суду дії співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та інших органів, які вони вважають неправомірними (стаття 22 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12 Закону України «Про  організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»]).
На  здатність об’єднання    протидіяти  внутрішнім  дезорганізуючим  факторам указують,  зокрема,  такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками,  їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх  правила  поведінки,  а  також  наявність  плану  злочинної діяльності  і  чіткий  розподіл  функцій  учасників  щодо  його досягнення.<br>
 
Ознаками зовнішньої  стійкості  злочинної  організації можуть бути встановлення корупційних зв’язків в органах влади,  наявність каналів  обміну  інформацією  щодо  діяльності  конкурентів  по злочинному середовищу,  створення нелегальних (тіньових) страхових фондів  та  визначення  порядку їх наповнення й використання тощо.<br>
== Корисні посилання ==
Набуття організованою групою  крім  ознак  внутрішньої  ще  й ознак  зовнішньої  стійкості (за наявності ієрархічної побудови та мети вчинення тяжких і  особливо  тяжких  злочинів),  як  правило, свідчить  про  те,  що  ця  група  трансформувалась  у  злочинну організацію.<br>
* [http://khpg.org/1595421303 Критичний аналіз ст. 255 Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за злочини, вчинені «злочинною спільнотою» (станом на 22.07.2020)]
(частина 11 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 13 «Про практику розгляду судами справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями»]).<br>
 
Структура  злочинного  об’єднання  -  це  його  внутрішня
== Див. також ==
побудова,  яка  визначається  відповідною  конфігурацією і змістом стійких зв’язків учасників об’єднання та  забезпечує  психологічну єдність і стабільність останнього.<br>
* [[Негласні слідчі (розшукові) дії]]
Ієрархічність злочинної      організації      полягає      у підпорядкованості  учасників  останньої  організатору і забезпечує певний  порядок  керування  таким  об’єднанням, а  також  сприяє збереженню  функціональних  зв’язків та принципів взаємозалежності його учасників або  структурних  частин  при  здійсненні  спільної злочинної діяльності.<br>
* [[Тероризм: поняття, ознаки та відповідальність]]
(частина 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 13 «Про практику розгляду судами справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями»]).<br>
[[Категорія:Кримінальні правопорушення]]

Поточна версія на 09:37, 7 червня 2022

Нормативна база

Загальна інформація

Кримінальне правопорушення визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об’єднанням декількох осіб (п’ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших кримінально протиправних груп (частина четверта статті 28 КК України, пункт 10 постанови).

Організатором є особа, яка організувала вчинення кримінальне правопорушення (кримінальних правопорушень) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням, а також особа, яка утворила організовану групу або злочинну організацію чи керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування кримінально протиправної діяльності такої групи або організації (частина третя статті 27 КК України, пункт 2 постанови).

Тяжким злочином є діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 тис. грн.) або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Особливо тяжким злочином є діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 тис. грн.), позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі (стаття 12 КК України).

Стійкість злочинної організації полягає в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об’єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо).

На здатність об’єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації можуть бути встановлення корупційних зв’язків в органах влади, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх наповнення й використання тощо.

Набуття організованою групою крім ознак внутрішньої ще й ознак зовнішньої стійкості (за наявності ієрархічної побудови та мети вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів), як правило, свідчить про те, що ця група трансформувалась у злочинну організацію (пункт 11 постанови).

Структура злочинного об’єднання - це його внутрішня побудова, яка визначається відповідною конфігурацією і змістом стійких зв’язків учасників об’єднання та забезпечує психологічну єдність і стабільність останнього.

Ієрархічність злочинної організації полягає у підпорядкованості учасників останньої організатору і забезпечує певний порядок керування таким об’єднанням, а також сприяє збереженню функціональних зв’язків та принципів взаємозалежності його учасників або структурних частин при здійсненні спільної злочинної діяльності (пункт 12 постанови).

Кримінально-правова характеристика створення злочинної організації

Об’єкт злочину:

Об’єктом злочину є громадська безпека. Злочинні організації, оскільки вони створюються з метою вчинення злочинів, становлять потенційну загрозу для самих різноманітних правоохоронюваних інтересів.

Об’єктивна сторона злочину визначена у наступних формах

  • створення злочинної організації;
  • керівництво злочинною організацією або її структурними частинами;
  • участь у злочинній організації.

Суб’єкт злочину

Загальний - фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК України може наставати кримінальна відповідальність.

Спеціальний - службова особа (частина третя статті 255 КК України).

Суб’єктивна сторона злочину

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, тобто винна особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння щодо створення злочинної організації, керування злочинною організацією або участі в злочинній організації, а також передбачає, що його дії створюють загрозу громадській безпеці, і бажає настання таких наслідків.

Створення злочинної спільноти

Створення злочинної спільноти - об’єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою (частина четверта статті 255 КК України).

Кваліфікуючі ознаки

♦ Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, участь у злочинній організації, вчинені службовою особою з використанням службового становища (частина третя статті 255 КК України).

♦ Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, участь у злочинній організації, створення злочинної спільноти, вчинені особою, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі" (частина п'ята статті 255 КК України).

Злочинний вплив - будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності.

Особа, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі", - особа, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив.

Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації

створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна
участь у злочинній організації карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна
створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами або участь у злочинній організації, вчинені службовою особою з використанням службового становища караються позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна
створення злочинної спільноти, тобто об’єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна
створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, участь у злочинній організації або створення злочинної спільноти, тобто об’єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою, вчинені особою, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі" караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна

Звільняється від кримінальної відповідальності

Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за участь у злочинній організації або службова особа за створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами або участь у злочинній організації, вчинені з використанням службового становища, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю (частина шоста статті 255 КК України).

Особливості кримінального процесу щодо створення, керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній

У виняткових невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, передбаченого, у тому числі розділом IX КК України негласна слідча (розшукова) дія може бути розпочата до постановлення ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК України, за рішенням слідчого, узгодженого з прокурором, або прокурора. У такому випадку прокурор зобов’язаний невідкладно після початку такої негласної слідчої (розшукової) дії звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Виконання будь-яких дій з проведення негласної слідчої (розшукової) дії повинно бути негайно припинено, якщо слідчий суддя постановить ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Отримана внаслідок такої негласної слідчої (розшукової) дії інформація повинна бути знищена в порядку, передбаченому статтею 255 КПК України (стаття 250 КПК України).

Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування.

Особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення, можуть бути допитані як свідки. Допит цих осіб може відбуватися із збереженням у таємниці відомостей про цих осіб та із застосуванням щодо них відповідних заходів безпеки, передбачених законом (стаття 256 КПК України).

Під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-1141, 258-2585, 260, 261, 437-442 КК України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, застосовується запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (частина шоста статті 176 КПК України).

Під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КК України, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-1141, 258-2585, 260, 261, 437-442 КК України (частина четверта статті 183 КПК України).

Гарантії прав громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю

Забороняється використання спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, їх співробітників, матеріально-технічних засобів для виконання завдань, не віднесених законами України до компетенції цих спеціальних підрозділів.

Одержана спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та їх співробітниками інформація, не пов’язана з вчиненням кримінальних правопорушень чи інших правопорушень з боку фізичних та юридичних осіб, не може використовуватися на шкоду правам та законним інтересам цих осіб.

Документи та інші джерела, що містять таку інформацію, підлягають знищенню не пізніше шести місяців з дня їх одержання відповідним спеціальним органом по боротьбі з організованою злочинністю.

Фізичні та юридичні особи мають право в порядку, встановленому законодавством України, оскаржити до суду дії співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та інших органів, які вони вважають неправомірними (стаття 22 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»).

Корисні посилання

Див. також