Відновлення документів про вищу освіту, отриманих до 2014 року на непідконтрольних територіях

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 09:56, 20 листопада 2023, створена Olha.hlechyk (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Загальні положення

Тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (далі - тимчасово окупована територія) є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (частина перша статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»).

Одним з основних напрямів захисту прав і свобод цивільного населення на тимчасово окупованих територіях є забезпечення доступу до закладів освіти та медіа України (пункт 7 частини другої статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»).

Вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти (пункт 5 частини першої статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Документ про вищу освіту видається особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію.

Встановлюються такі види документів про вищу освіту за відповідними ступенями:

Форми документів про вищу освіту за відповідними ступенями затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 25.01.2021 № 102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2021 за № 122/35744.

Перелік обов’язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (науковий ступінь), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 811 «Про документи про вищу освіту (науковий ступінь)».

Порядок отримання документів про вищу освіту

У разі якщо випускник повністю виконав вимоги навчального плану, пройшов державну атестацію у вищому навчальному закладі, розташованому на тимчасово окупованій території України, та відмовився від отримання документа про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, Міністерство освіти і науки України за заявою випускника визначає вищий навчальний заклад, розташований в інших регіонах України, який забезпечить виготовлення і видачу документа про вищу освіту та додатка до нього. В обов’язковому порядку випускник додає до заяви копію документа, що посвідчує особу, а також залікову книжку або академічну довідку (за наявності).

Порядок відновлення документа про вищу освіту.

Якщо випускник отримав у 2014 році документ про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, у вищому навчальному закладі, розташованому на тимчасово окупованій території України, та бажає отримати документ про вищу освіту та додаток до нього встановленого законодавством України зразка, Міністерство освіти і науки України за заявою випускника визначає вищий навчальний заклад, розташований в інших регіонах України, який забезпечить виготовлення і видачу документа про вищу освіту та додатка до нього. В обов’язковому порядку випускник додає до заяви копію документа, що посвідчує особу, а також копію документа про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, який він отримав у вищому навчальному закладі, розташованому на тимчасово окупованій території України.

Інформація про навчання випускника (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність) обов’язково перевіряється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (пункти 3 та 4 Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускниками вищих навчальних закладів, розташованих та тимчасово окупованій території України, у 2014 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.05.2014 № 655) (далі - Порядок).

У документі про вищу освіту державного зразка, виготовлення якого забезпечує визначений Міністерством освіти і науки України вищий навчальний заклад, відтворюються найменування вищого навчального закладу, розташованого на тимчасово окупованій території України, у якому навчався випускник, відповідно до інформації, зазначеної в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також печатка, посада, підпис, прізвище та ініціали керівника вищого навчального закладу, який здійснює виготовлення (пункт 5 Порядку).

Виготовлення та видачу виправленого документа про вищу освіту державного зразка та додатка до нього або дубліката документа про вищу освіту державного зразка та додатка до нього випускнику, який закінчив вищий навчальний заклад, розташований на тимчасово окупованій території України, до 2014 року забезпечує визначений Міністерством освіти і науки України вищий навчальний заклад, розташований в інших регіонах України.

У разі відсутності можливостей у відокремленого структурного підрозділу, розташованого на тимчасово окупованій території України, вищого навчального закладу здійснити виготовлення та видачу документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них, виготовлення та видачу документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам забезпечує базовий вищий навчальний заклад, розташований в інших регіонах України (пункт 8 Порядку).

Див. також