Відмінності між версіями «Встановлення факту смерті на тимчасово окупованих територіях»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 29 проміжних версій 11 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]<br />
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
[http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20(%D0%A6%D0%9F%D0%9A%20-%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8).pdf Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.04.2016 № 9-1130/0/4-16]<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України "Про судовий збір"]
<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17 Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"]
== Загальні положення ==
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00#n17 Наказ Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 "Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні"]
Мешканці тимчасово окупованих територій України часто відчувають на собі тягар з оформлення важливих документів. Так, проблеми виникають при оформленні, наприклад, народження дитини чи реєстрації смерті рідних та близьких. Це, в подальшому, буде перешкодою для отримання різних допомог чи оформлення спадщини, оскільки документи, які видають на окупованих територіях, не мають юридичної сили та не визнаються на території України.<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1150-06 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545 "Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті"]
Відповідно до [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran8371#n8371 глави 6 Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, Розділу IV Окреме провадення статті Цивільного процесуального кодексу України] суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у тому числі і народження або смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження або смерті.<br />
{| class="wikitable sortable"
== Куди звернутись за отриманням свідоцтва про смерть ==
|-
Для отримання свідоцтва про смерть осіб, які померли на тимчасово окупованій території України, необхідно:<br />
| style="background-color:#98FB98;" |'''Увага!''' 07 травня 2022 року набрав чинності [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2217-20#Text Закон України від 21 квітня 2022 року № 2217-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України"], яким зокрема внесено зміни до частини третьої статті 9 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"], відповідно до якої будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків, <u>крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території</u>, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану.
# звернутися спочатку до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах території підконтрольній владі України та отримати письмову відмову, яка має бути використана при підготовці заяви до суду;<br />
|}
# подати до будь-якого суду (за межами такої території, незалежно від місця проживання заявника) заяву про встановлення відповідно факту народження чи смерті особи на тимчасово окупованій території України, а разом з нею – належні докази. Від сплати судового збору під час розгляду справ данної категорії заявники звільняються відповідно до п.21 ч.1 ст.5 Законо України "Про судовий збір" http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/3674-17.<br>
==Загальні положення==
<br>
Згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00 Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5] (далі - Правила), підставою для державної реєстрації смерті, зокрема є:
== Хто може звернутися до суду?==
#лікарське свідоцтво про смерть ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1152-06#Text форма № 106/о]);
Відповідно до [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran8388#n8388 глави 6 Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, Розділу IV Окреме провадення статті Цивільного процесуального кодексу України], заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.<br />
#фельдшерська довідка про смерть ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1153-06#Text форма № 106-1/о]);
Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.<br />
#лікарське свідоцтво про перинатальну смерть ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1154-06#Text форма № 106-2/о]);
#рішення суду про оголошення особи померлою;
#рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час;
#повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів;
#повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть ''(пункт 1 глави 5 розділу III [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00#Text Правил])''.
Ці документи додаються до другого примірника актового запису про смерть.


== Вимоги до заяви ==
'''<u>Детальніше див.:</u>''' [[Порядок реєстрації смерті]]
Статтею 318 Цивільного процесуального кодексу України встановлено, що у заяві повинно бути зазначено:<br />
 
* який факт заявник просить встановити та з якою метою;<br />
З огляду на те, що будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами з тимчасово окупованих територій є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт смерті на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, якщо зазначені вище документи наявні – реєстрація смерті може відбутись у будь-якому відділі Державної реєстрації актів цивільного стану.
* причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;<br />
 
* докази, що підтверджують факт.<br /><br />
Якщо родичі померлого мешкають в регіоні, де відсутня можливість звернення до відділів ДРАЦС (території, де державні органи не здійснюють повноваження через військові дії), вони можуть звернутися через представника, повноваження якого мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності (відповідно до статті 244 Цивільного кодексу України), або адвоката.
[[Файл:Заява_про_встановлення_факту_смерті_на_тимчасово_окупованій_території.doc]]
 
<br />
Повноваження адвоката на надання правової допомоги підтверджуються документально відповідно до ч.1 статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
До заяви додаються також докази, що підтверджують викладені заявником обставини та довідка про неможливість відновлення втрачених документів.<br />
 
До доказів, які можуть підтверджувати факти наведені в заяві можна віднести письмові свідчення очевидців, фототаблицю з місця поховання, медичні документи про смерть.<br />
Якщо поданий документ не надає можливості зареєструвати смерть в органі державної реєстрації актів цивільного стану, для розгляду справи про встановлення факту смерті у суді відділ державної реєстрації актів цивільного стану на прохання заявника складає письмову [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00#n2185 відмову у проведенні державної реєстрації смерті] (додаток 19), у якій викладає причини неможливості проведення такої реєстрації.
== Строки розгляду заяви ==
 
Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.<br />
Тоді реєстрація смерті на тимчасово окупованій території відбудеться на підставі рішення суду.
Разом з тим, термін “невідкладно”, у кожній конкретній ситуації буде різним, виходячи з завантаженості судді та дня подачі заяви до суду. Однак, в будь-якому випадку, можна розраховувати на розгляд судом справи протягом 1-5 днів.<br />
==Хто має право звернутися до суду==
== Що повинно зазначатись у рішенні суду ==
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 317 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільного процесуального кодексу України] (далі - ЦПК України) заяву про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, можуть <u>подати члени сім’ї померлого, їхні представники або іншї заінтересовані особи (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов’язки чи законні інтереси).</u>
У рішенні суду повинно бути зазначено відомості про факт, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.<br />
==Куди звернутись==
Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.<br />
Родичі померлого або їхні представники для підтвердження факту смерті особи, яка померла на тимчасово окупованій території України, мають звернутися <u>до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.</u>
'''Принциповим та важливим''' у даному питанні є роз’яснення надані Палатою із цивільних та кримінальних справ Вищого спеціалізованого суду України. Результати аналізу судової практики свідчать про те, що почасти суди під час ухвалення рішень про визнання факту смерті використовують у резолютивних частинах формулювання про те, що відповідний факт мав місце у населених пунктах «Донецької народної республіки» або «Луганської народної республіки».<br />
== Перелік необхідних документів ==
У цьому контексті слід зважати на те, що така практика є неприпустимою, оскільки факт існування ані так званої «Донецької народної республіки», ані так званої «Луганської народної республіки» не визнається органами влади України, а окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування.<br />
* Заява про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території, в якій має бути зазначено:
Натомість обґрунтованою є судова практика, згідно з якою під час розгляду заяв про встановлення фактів смерті, а також пов’язаних із таким розглядом клопотань заявників щодо вказівки у судових рішеннях на те, що відповідний факт мав місце у населених пунктах «Донецької народної республіки», зазначається про неможливість задоволення заяв у частині такої вказівки з огляду на положення чинного законодавства. Внаслідок цього, судами при задоволенні заяв про встановлення фактів, які мають юридичне значення та які мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей, що визнані тимчасово окупованими територіями, у резолютивній частині відповідних рішень зазначається коректна назва населених пунктів, в яких мав місце встановлений факт (село, селище, місто; район; область) з урахуванням вимог Конституції у цій частині, наприклад, «місто Амросіївка Амросіївського району Донецької області, Україна» тощо.<br />
# який факт заявник просить встановити та з якою метою;
Також з огляду на вимоги Конституції України при позначенні місця настання певного факту відсутні підстави використовувати такі формулювання, як «Донецька народна республіка (територія, непідконтрольна державній владі України)», «Донецька народна республіка, яка є тимчасово окупованою територією», «самопроголошена Донецька народна республіка» тощо.<br>
#причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
З загальним порядком реєстрації смерті осіб можливо ознайомитись в консультації [[Порядок реєстрації смерті]]
#докази, що підтверджують факт;
* докази, що підтверджують викладені заявником обставини (наприклад, письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, медичні документи про смерть тощо);
*довідка про неможливість відновлення втрачених документів (наприклад, письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану);
*копія документа, що посвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 стаття 318 ЦПК України]).
{| class="wikitable"
|'''Увага!''' Під час розгляду судами справ про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України вимога щодо отримання письмової відмови органів реєстрації актів цивільного стану у здійсненні реєстрації таких фактів не ґрунтується на положенні законодавства ([https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/vsu.pdf лист Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 22.04.2021 № 985/0/208-21 щодо скасування вимоги отримання відмови від органів державної реєстрації  актів цивільного стану)]. Тобто звертатися спочатку до органу державної реєстрації актів цивільного стану в межах території підконтрольній владі України та отримати письмову відмову, '''не є обов'язковим.'''
|}
'''Зразок заяви''' '''про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території'''
 
[[Файл:Заява про встановлення факту смерті на ТОТ.doc|міні]]
==Вартість==
Заявники у справах за заявами про встановлення факту смерті, поданих у зв’язку із воєнним станом, надзвичайним станом, збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, поданих у зв’язку із воєнним станом, надзвичайним станом, збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, '''звільняються від сплати судового збору''' під час розгляду справ даної категорії ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 пункт 21 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір"]).
== Строки розгляду заяви==
Справи про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, розглядаються <u>невідкладно</u> з дня надходження відповідної заяви до суду.  
 
Разом з тим, термін "невідкладно", у кожній конкретній ситуації буде різним, виходячи з завантаженості судді та дня подачі заяви до суду. Однак, в будь-якому випадку, можна розраховувати на розгляд судом справи протягом 1-5 днів.  
==Зміст рішення суду==
У рішенні суду повинно бути зазначено відомості про факт, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.
 
Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, <u>не замінює собою документів</u>, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів (стаття 319 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text ЦПК України]).
 
Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає '''негайному виконанню.'''
 
Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.
==Див. також==
*[[Порядок реєстрації смерті]]
*[[Особливості оформлення спадщини на тимчасово окупованій території]]
*[[Встановлення факту народження на тимчасово окупованій території]]
{| class="wikitable"
|+
|[[Файл:Лого_Рада_Європи.jpg|праворуч|безрамки|70x70пкс]]<center>'''''<span style="color:#0000EE">Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи</span>''''' '''''<span style="color:#0000EE">"Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"'''''</center>
|}
[[Категорія: Цивільне процесуальне право]]
[[Категорія: Цивільні справи окремого провадження]]
[[Категорія: Цивільні справи окремого провадження]]
[[Категорія: Внутрішньо переміщені особи]]
[[Категорія: Суди]]

Поточна версія на 09:38, 17 серпня 2022

Нормативна база

Увага! 07 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 21 квітня 2022 року № 2217-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України", яким зокрема внесено зміни до частини третьої статті 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", відповідно до якої будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану.

Загальні положення

Згідно з Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (далі - Правила), підставою для державної реєстрації смерті, зокрема є:

 1. лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о);
 2. фельдшерська довідка про смерть (форма № 106-1/о);
 3. лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (форма № 106-2/о);
 4. рішення суду про оголошення особи померлою;
 5. рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час;
 6. повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів;
 7. повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть (пункт 1 глави 5 розділу III Правил).

Ці документи додаються до другого примірника актового запису про смерть.

Детальніше див.: Порядок реєстрації смерті

З огляду на те, що будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами з тимчасово окупованих територій є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт смерті на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, якщо зазначені вище документи наявні – реєстрація смерті може відбутись у будь-якому відділі Державної реєстрації актів цивільного стану.

Якщо родичі померлого мешкають в регіоні, де відсутня можливість звернення до відділів ДРАЦС (території, де державні органи не здійснюють повноваження через військові дії), вони можуть звернутися через представника, повноваження якого мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності (відповідно до статті 244 Цивільного кодексу України), або адвоката.

Повноваження адвоката на надання правової допомоги підтверджуються документально відповідно до ч.1 статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Якщо поданий документ не надає можливості зареєструвати смерть в органі державної реєстрації актів цивільного стану, для розгляду справи про встановлення факту смерті у суді відділ державної реєстрації актів цивільного стану на прохання заявника складає письмову відмову у проведенні державної реєстрації смерті (додаток 19), у якій викладає причини неможливості проведення такої реєстрації.

Тоді реєстрація смерті на тимчасово окупованій території відбудеться на підставі рішення суду.

Хто має право звернутися до суду

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 317 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) заяву про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, можуть подати члени сім’ї померлого, їхні представники або іншї заінтересовані особи (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов’язки чи законні інтереси).

Куди звернутись

Родичі померлого або їхні представники для підтвердження факту смерті особи, яка померла на тимчасово окупованій території України, мають звернутися до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.

Перелік необхідних документів

 • Заява про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території, в якій має бути зазначено:
 1. який факт заявник просить встановити та з якою метою;
 2. причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
 3. докази, що підтверджують факт;
 • докази, що підтверджують викладені заявником обставини (наприклад, письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, медичні документи про смерть тощо);
 • довідка про неможливість відновлення втрачених документів (наприклад, письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану);
 • копія документа, що посвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (стаття 318 ЦПК України).
Увага! Під час розгляду судами справ про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України вимога щодо отримання письмової відмови органів реєстрації актів цивільного стану у здійсненні реєстрації таких фактів не ґрунтується на положенні законодавства (лист Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 22.04.2021 № 985/0/208-21 щодо скасування вимоги отримання відмови від органів державної реєстрації  актів цивільного стану). Тобто звертатися спочатку до органу державної реєстрації актів цивільного стану в межах території підконтрольній владі України та отримати письмову відмову, не є обов'язковим.

Зразок заяви про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території

Файл:Заява про встановлення факту смерті на ТОТ.doc

Вартість

Заявники у справах за заявами про встановлення факту смерті, поданих у зв’язку із воєнним станом, надзвичайним станом, збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, поданих у зв’язку із воєнним станом, надзвичайним станом, збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, звільняються від сплати судового збору під час розгляду справ даної категорії (пункт 21 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір").

Строки розгляду заяви

Справи про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, розглядаються невідкладно з дня надходження відповідної заяви до суду.

Разом з тим, термін "невідкладно", у кожній конкретній ситуації буде різним, виходячи з завантаженості судді та дня подачі заяви до суду. Однак, в будь-якому випадку, можна розраховувати на розгляд судом справи протягом 1-5 днів.

Зміст рішення суду

У рішенні суду повинно бути зазначено відомості про факт, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.

Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів (стаття 319 ЦПК України).

Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.

Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.

Див. також

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"