Відмінності між версіями «Встановлення факту батьківства»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Не показано 24 проміжні версії 8 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України (далі - ЦПК України)]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України "Про судовий збір"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95 Постанова пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 5 "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-06 Постанова пленуму Верховного суду України від 15 травня 2006 року № 6 "Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України про розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів"]


[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 * Сімейний кодекс України]<br />
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 * Цивільний процесуальний кодекс України]<br />
[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95 * Постанова пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про встановлення фактів , що мають юридичне значення" №5 31.03.1995|* Постанова пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про встановлення фактів , що мають юридичне значення" №5 31.03.1995]
== Розгляд судових справ про визнання батьківства ==
<br />
На відміну від добровільного визнання батьківства, судове встановлення батьківства можливе лише щодо дітей, які народились після 1 жовтня 1968 року, тобто після вступу в силу законодавства Союзу РСР та союзних республік про шлюб і сім'ю, які зворотної сили не мають. Тому суди не мають права приймати заяви про встановлення батьківства дітей, що народились до 1 жовтня 1968 року.<br />
Справи про встановлення батьківства щодо дитини, народженої після 1 січня 2004 року, суд повинен вирішувати відповідно до норм Сімейного кодексу України.
Зокрема, вирішення питання застосовного законодавства у таких справах значно впливає на можливість використання тих чи інших доказів при встановленні факту батьківства. <br />
На відміну від Кодексу про шлюб та сім'ю, чинне сімейне законодавство України передбачає можливість встановлення факту батьківства незалежно від того, визнавало чи особа своє батьківство за життя і взагалі чи знало про народження дитини.
== Визначення батьківства за рішенням суду ==
Визначення батьківства за рішенням суду (ст. 128 СК Украї­ни) проводиться за наявності спору щодо особи, яка є батьком дитини. Ситуації, в яких батьківство встановлюються в судовому порядку, мають місце, коли чоловік не визнає себе батьком дити­ни й, навпаки, коли чоловік вважає себе батьком дитини, а цей факт оспорюється.<br />
Підставою для визнання батьківства можуть слугувати будь-які відомості, що засвідчують походження дити­ни від певної особи, зібрані відповідно до ЦПК України (ч. 2 ст. 128 СК України).
== Позов про визнання батьківства  ==
Визнання батьківства в суді здійснюється у порядку позовно­го провадження. Позов про визнання батьківства може бути по­даний матір’ю, опікуном, піклувальником дитини або особою, яка утримує та виховує дитину. Дитина, яка досягла повноліття, має право самостійно подати позов про визнання батьківства.<br />
Позов про визнання батьківства може по­дати також і чоловік, який вважає себе батьком дитини, якщо його батьківство не визнається (оспорюється) матір’ю дитини або іншими особами. Визнання батьківства в судовому порядку мож­ливе також лише за умови, що запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до вказівок матері.<br />
У судовому порядку можуть також встановлюватися факт батьківства (материнства) та факт визнання батьківства. Ці спра­ви розглядаються за правилами окремого провадження.
== Встановлення факту батьківства в судовому порядку ==
== Встановлення факту батьківства в судовому порядку ==
Встановлення факту батьківства в судовому порядку відрізняється від визнання батьківства за рішенням суду за на­ступними критеріями:<br />
Встановлення факту батьківства в судовому порядку відрізняється від [[визнання батьківства]] за рішенням суду за на­ступними критеріями:
 
* відсутність спору щодо батьківства дитини;
* відсутність спору щодо батьківства дитини;
* смерть фактичного батька дитини;
* смерть фактичного батька дитини;
* час народження дитини.<br />
* час народження дитини.
 
Звернення до суду та розгляд з заяви про встановлення факту батьківства (материнства)
Розгляд справ про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами віднесено до компетенції місцевих загальних судів (ст. 256 ЦПК України). Зазначена категорія справ розглядається в окремому провадженні, яке визначається як вид непозовного цивільного судочинства.<br />


Заяву про встановлення факту батьківства слід подавати до суду за місцем реєстрації заявника. У випадку якщо з такою заявою звертається громадянин України, який проживає за межами країни, підсудність необхідно буде визначати за клопотанням громадянина до Верховного суду України (ст. 257 ЦПК України).<br />
=== Звернення до суду та розгляд заяви про встановлення факту батьківства (материнства) ===
Розгляд справ про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами віднесено до компетенції місцевих загальних судів ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 стаття 315 ЦПК України]). Зазначена категорія справ розглядається в [[Звернення до суду: окреме провадження|окремому провадженні]], яке визначається як вид непозовного цивільного судочинства.


При засвідченні походження дитини від певної особи, надаються докази, що зібрані  у відповідності зі ст. 57 Цивільного процесуального кодексу:<br />
Заяву про встановлення факту батьківства слід подавати до суду '''за місцем проживання заявника'''. У випадку якщо з такою заявою звертається громадянин України, який проживає за межами країни, підсудність необхідно буде визначати за клопотанням громадянина до Верховного суду ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 стаття 316 ЦПК України]).


* Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників;
При засвідченні походження дитини від певної особи, надаються докази, що зібрані  відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 статті 128 Сімейного кодексу України]:
* Показання свідків;
* письмовими, речовими і електронними доказами;
* Письмові докази;
* висновками експертів;
* Речові докази, зокрема звуко- та відеозапису;
* показаннями свідків.
* Висновки експертів.<br />


Зазначений вище перелік не є вичерпним та може розширюватись в залежності від конкретних обставин справи. Слід також врахувати ту обставину, що заява про встановлення факту батьківства повинна відповідати загальним вимогам щодо форми та змісту позовної заяви.<br />
Зазначений вище перелік не є вичерпним та може розширюватись в залежності від конкретних обставин справи. Слід також врахувати ту обставину, що заява про встановлення факту батьківства повинна відповідати загальним вимогам щодо форми та змісту позовної заяви.<br>
[[Файл:Заява про встановлення батьківства.docx]]<br>
За подачу заяви про встановлення факту батьківства заявнику (фізичній особі) необхідно сплатити судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (підпункт 4 пункту 1 частини другої статті 4 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закону України "Про судовий збір"]).


За подачу Заяви про встановлення факту батьківства сплачується судовий збір у визначеному законом розмірі.
Ставка судового збору при подачі заяви про встановлення факту батьківства становить  з 1 січня 2021 року - 454 грн.
== Підстави для залишення заяви без руху ==


підставою для залишення заяви без руху буде відсутність наступних відомостей:<br />
{| class="wikitable"
|-
| [https://court.gov.ua/affairs/sudytax/ Автоматичний розрахунок на сайті "Судова влада"]
|}


* не зазначено, який конкретно факт просить вста­новити заявник,
=== Підстави для залишення заяви без руху ===
* з яких причин неможливо одер­жати або відновити документ, що посвідчує цей факт, якими доказами цей факт підтверджується,
Підставою для залишення заяви без руху є відсутність в ній наступних відомостей:
* до заяви не приєднано довідки про немож­ливість одержання чи відновлення необхідних документів
* не зазначено, який конкретно факт просить вста­новити заявник;
.<br />
* з яких причин неможливо одер­жати або відновити документ, що посвідчує цей факт, якими доказами цей факт підтверджується;
* до заяви не приєднано довідки про немож­ливість одержання чи відновлення необхідних документів.


В останній час набуває поширення експертиза, що зветься «Генна дактилоскопія, висновок якої на 100% дає ствердну відповідь, чи є дана особа батьком (матір'ю) дитини, чи ні.
В останній час набуває поширення експертиза, що зветься «Генна дактилоскопія» (судово-генетична експертиза), висновок якої на 100% дає ствердну відповідь, чи є дана особа батьком (матір'ю) дитини, чи ні. Водночас, висновки судово-генетичної експертизи суд оцінює з урахуванням положень [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 статті 89 ЦПК України],  згідно з якою жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили, він суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності (пункт 9 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-06 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 "Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів"]).
== Наслідки після отримання рішення суду ==
Факт визнання батьківства або факт батьківства встановлюється з метою отримання пенсії на дитину з нагоди втрати годувальника, спадщини, а також для внесення запису про справжнього батька в актові книги та в свідоцтво про народження дитини.<br />


Варто звернути увагу, що встановлення судовим рішенням факту батьківства померлого чоловіка є підставою для внесення відповідних змін до актового запису в Книзі реєстрації народжень.Однак, згідно п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р № 5 «Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» відповідне судове рішення не замінює собою документів, що видаються органами РАЦС, а є лише підставою для їх отримання.<br />
== Результат судового розгляду ==
Факт визнання батьківства або факт батьківства встановлюється,зокрема, з метою отримання пенсії на дитину з нагоди втрати годувальника, спадщини, а також для внесення змін до запису про батька в актові книги та в свідоцтво про народження дитини.


В результаті внесення змін до актового запису в Книзі реєстрації народжень встановлюються правові відносини між дитиною, його батьком і його родичами. При цьому, з даного моменту дитина не тільки здобуває відповідні права, але і приймає певні обов'язки по відношенню до родичів свого померлого батька, в тому числі його батьків, тобто, своїх бабусі і діда.
Варто звернути увагу, що встановлення судовим рішенням факту батьківства померлого чоловіка є <u>підставою для внесення відповідних змін до актового запису в Книзі реєстрації народжень</u>. Так, згідно з пунктом 18 постанови [https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95 Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 5 "Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення"] відповідне судове рішення не замінює собою документів, що видаються органами ДРАЦС, а є лише підставою для їх отримання.


[[Категорія:Сімейне право]]
== Зразок заяви про встановлення факту батьківства ==
[[Файл:Про встановлення факту батьківства.docx|міні|'''Заява про встановлення факту батьківства''']]
[[Категорія:Цивільне процесуальне право]]
[[Категорія:Цивільне право]]
[[Категорія:Цивільне право]]
[[Категорія:Встановлення факту родинних відносин]]
[[Категорія:Встановлення факту родинних відносин]]

Версія за 15:18, 25 травня 2021

Нормативна база

Встановлення факту батьківства в судовому порядку

Встановлення факту батьківства в судовому порядку відрізняється від визнання батьківства за рішенням суду за на­ступними критеріями:

  • відсутність спору щодо батьківства дитини;
  • смерть фактичного батька дитини;
  • час народження дитини.

Звернення до суду та розгляд заяви про встановлення факту батьківства (материнства)

Розгляд справ про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами віднесено до компетенції місцевих загальних судів (стаття 315 ЦПК України). Зазначена категорія справ розглядається в окремому провадженні, яке визначається як вид непозовного цивільного судочинства.

Заяву про встановлення факту батьківства слід подавати до суду за місцем проживання заявника. У випадку якщо з такою заявою звертається громадянин України, який проживає за межами країни, підсудність необхідно буде визначати за клопотанням громадянина до Верховного суду (стаття 316 ЦПК України).

При засвідченні походження дитини від певної особи, надаються докази, що зібрані відповідно до статті 128 Сімейного кодексу України:

  • письмовими, речовими і електронними доказами;
  • висновками експертів;
  • показаннями свідків.

Зазначений вище перелік не є вичерпним та може розширюватись в залежності від конкретних обставин справи. Слід також врахувати ту обставину, що заява про встановлення факту батьківства повинна відповідати загальним вимогам щодо форми та змісту позовної заяви.
Файл:Заява про встановлення батьківства.docx
За подачу заяви про встановлення факту батьківства заявнику (фізичній особі) необхідно сплатити судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (підпункт 4 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір").

Ставка судового збору при подачі заяви про встановлення факту батьківства становить з 1 січня 2021 року - 454 грн.

Автоматичний розрахунок на сайті "Судова влада"

Підстави для залишення заяви без руху

Підставою для залишення заяви без руху є відсутність в ній наступних відомостей:

  • не зазначено, який конкретно факт просить вста­новити заявник;
  • з яких причин неможливо одер­жати або відновити документ, що посвідчує цей факт, якими доказами цей факт підтверджується;
  • до заяви не приєднано довідки про немож­ливість одержання чи відновлення необхідних документів.

В останній час набуває поширення експертиза, що зветься «Генна дактилоскопія» (судово-генетична експертиза), висновок якої на 100% дає ствердну відповідь, чи є дана особа батьком (матір'ю) дитини, чи ні. Водночас, висновки судово-генетичної експертизи суд оцінює з урахуванням положень статті 89 ЦПК України, згідно з якою жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили, він суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності (пункт 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 "Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів").

Результат судового розгляду

Факт визнання батьківства або факт батьківства встановлюється,зокрема, з метою отримання пенсії на дитину з нагоди втрати годувальника, спадщини, а також для внесення змін до запису про батька в актові книги та в свідоцтво про народження дитини.

Варто звернути увагу, що встановлення судовим рішенням факту батьківства померлого чоловіка є підставою для внесення відповідних змін до актового запису в Книзі реєстрації народжень. Так, згідно з пунктом 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 5 "Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення" відповідне судове рішення не замінює собою документів, що видаються органами ДРАЦС, а є лише підставою для їх отримання.

Зразок заяви про встановлення факту батьківства

Файл:Про встановлення факту батьківства.docx