Включення у списки виборців на закордонних дільницях

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Кого включають до списків виборців?

До попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу та виборча адреса яких згідно з відомостями Державного реєстру виборців (далі реєстр) відноситься до цієї виборчої дільниці.

Крім того, інформація щодо виборців, які проживають або перебувають за межами України та знаходяться на консульському обліку, щомісячно передається до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України керівниками закордонних дипломатичних установ України, а також Міністерство оборони України, стосовно виборців, які прибули до військової частини, дислокованої за межами України.
Для перевірки інформації, щодо включення громадянин до Державного реєстру виборців, звірити правильність написання прізвище, ім’я, по батькові та виборчої адреси, можна скористатись онлайн сервісом «Особистий кабінет виборця» на веб-сторінці «Державний реєстр виборців». Для цього потрібно зареєструватися в «Особистому кабінеті виборця» і зробити відповідний запит. Орієнтовно протягом однієї доби виборець отримує відомості щодо своїх даних у Реєстрі на електронну адресу, вказану при реєстрації.

Алгоритм дій для включення до списків виборців

Включення до Державного реєстру виборців

Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може особисто звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною у частині другій статті 19 Закону України "Про державний реєстр виборців".

До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, - паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).

Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява з копією зазначеного документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства або в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.

Громадянин України, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру, може в порядку, встановленому статтею 19 Закону України "Про Державний реєстр виборців" особисто звернутися із заявою стосовно включення його до Реєстру до будь-якого органу ведення Реєстру, що здійснює ведення Реєстру відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців".

У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру вручає виборцю або надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру. Таке повідомлення в електронній формі надсилається на зазначену заявником адресу електронної пошти.

Включення у списки виборців на закордонних дільницях

Звернення до органу ведення Державного реєстру виборців щодо зміни персональних даних

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Така заява з копіями відповідних документів може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.

До персональних даних виборця відповідно до частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 Закону України "Про Державний Реєстр виборців" відносять:

 • прізвище;
 • власне ім’я (усі власні імена);
 • по батькові;
 • дата народження;
 • місце народження;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України);
 • виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 8 Закону України "Про Держаний реєст виборців":
  • країна проживання (перебування);
  • регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;
  • поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування).
 • відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).

Файл:Заява щодо зміни його ідентифікаційних персональних даних.docГромадянин України, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру, може в порядку, встановленому статтею 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" особисто звернутися із заявою стосовно зміни його персональних даних у Реєстрі до будь-якого органу ведення Реєстру, що здійснює ведення Реєстру відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців". Файл:Примірна форма заяви виборця щодо зміни його ідентифікаційних персональних даних.pdf

Важливо!!! Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.

Зміни виборчої адреси виборця

У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця. У зверненні щодо зміни виборчої адреси може бути подане виборцем до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої віднесено виборчу адресу, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця, не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів, що проводяться на території, в межах якої виборець просить визначити його виборчу адресу. У разі якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів, таке звернення може бути подане не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів, голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, які відбуваються одночасно. Файл:Шаблон заяви виборця, який проживає чи перебуває за межами України, щодо зміни його виборчої адреси.doc

Звернень громадян про тимчасову зміну місця голосування

За мотивованим, особистим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах, орган ведення Державного реєстру виборців може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення особисто подається до органу ведення Державного реєстру виборців(за своєю виборчою адресою в Україні або до відділу ведення та адміністрування Державного реєстру виборців Управління консульської діяльності Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України) за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах. Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю.

Важливо!!! Заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця без зміни виборчої адреси закордонними дипломатичними установами України або дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць не приймаються.

Неправильності у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці

Відповідно до Закону України "Про вибор и Президента" та "Про вибори народних депутатів" виборець особисто може подати заяву щодо неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці, до якої додаються необхідні документи (копії документів), до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня виборів.

Важливо!!! Законами України «Про вибори Президента України» та «Про вибори народних депутатів України» не передбачено можливості включення дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці громадян України до списку виборців на такій виборчій дільниці в день голосування.

Закордонні виборчі дільниці, утворені на постійній основі.