Включення у списки виборців на закордонних дільницях

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Anatolii.shevchuk.

Нормативна база

Загальна інформація

Відповідно до статті 31 Виборчого кодексу України закордонна виборча дільниця призначена для організації та проведення голосування виборців, які проживають або на день проведення голосування на виборах перебувають на відповідній території іноземної держави.

Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією при закордонних дипломатичних установах України, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.

Закордонна виборча дільниця має приміщення для голосування у приміщенні закордонної дипломатичної установи України або у місці дислокації військової частини (формування) за межами України.

Закордонна виборча дільниця має порядковий номер, адресу приміщення для голосування та адресу приміщення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці.

Закордонні виборчі дільниці використовуються для підготовки та проведення голосування на загальнодержавних виборах.

Кого включають до списків виборців?

До попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться 18 років, які мають право голосу на виборах та виборча адреса яких знаходиться за межами України.

Крім того, інформація щодо виборців, які проживають або перебувають за межами України та знаходяться на консульському обліку, щомісячно передається до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України керівниками закордонних дипломатичних установ України, а також Міністерство оборони України, стосовно виборців, які прибули до військової частини, дислокованої за межами України.
Для перевірки інформації, щодо включення громадянин до Державного реєстру виборців, звірити правильність написання прізвище, ім’я, по батькові та виборчої адреси, можна скористатись онлайн сервісом «Особистий кабінет виборця» на веб-сторінці «Державний реєстр виборців». Для цього потрібно зареєструватися в «Особистому кабінеті виборця» і зробити відповідний запит. Орієнтовно протягом однієї доби виборець отримує відомості щодо своїх даних у Реєстрі на електронну адресу, вказану при реєстрації.

Перелік закордонних дипломатичних установ та їхні контакти можливо переглянути на сайті Державний реєстр виборців .

Алгоритм дій для включення до списків виборців

Включення до Державного реєстру виборців

Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може особисто звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною у частині другій статті 19 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, - паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).

Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Також для вибороців є процедура подання заяви про уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно з використанням мережі "Інтернет".

Заява з копією зазначеного документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства або в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.

Громадянин України, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру, може в порядку, встановленому статтею 19 Закону України "Про Державний реєстр виборців" особисто звернутися із заявою стосовно включення його до Реєстру до будь-якого органу ведення Реєстру, що здійснює ведення Реєстру відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців".

У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру вручає виборцю або надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру. Таке повідомлення в електронній формі надсилається на зазначену заявником адресу електронної пошти.

Включення у списки виборців на закордонних дільницях

Звернення до органу ведення Державного реєстру виборців щодо зміни персональних даних

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Така заява з копіями відповідних документів може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.

До персональних даних виборця відповідно до частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" відносять:

 • прізвище;
 • власне ім’я (усі власні імена);
 • по батькові;
 • дата народження;
 • місце народження;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України);
 • виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 8 Закону України "Про Держаний реєстр виборців":
  • країна проживання (перебування);
  • регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;
  • поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування).
 • відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).

Громадянин України, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру, може в порядку, встановленому статтею 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" особисто звернутися із заявою стосовно зміни його персональних даних у Реєстрі до будь-якого органу ведення Реєстру, що здійснює ведення Реєстру відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців".

Важливо!!! Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.

Зміни виборчої адреси виборця

У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця. У зверненні щодо зміни виборчої адреси може бути подане виборцем до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої віднесено виборчу адресу, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця, не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів, що проводяться на території, в межах якої виборець просить визначити його виборчу адресу. У разі якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів, таке звернення може бути подане не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів, голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, які відбуваються одночасно.

Звернень громадян про тимчасову зміну місця голосування

Виборець може подати до органу ведення Реєстру заяву про тимчасову зміну місця голосування у паперовій або електронній формі (далі – відповідно заява про тимчасову зміну місця голосування, заява у паперовій формі, заява в електронній формі).

Заява про тимчасову зміну місця голосування повинна містити:

 • ідентифікаційні персональні дані виборця, які однозначно визначають його особу (прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові, дату, місце народження та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності такої інформації в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України);
 • виборчу адресу виборця;
 • зазначення виду, назви виборів (повторного голосування) та дати їх (його) проведення;
 • адресу, де виборець перебуватиме в день виборів (повторного голосування), та/або номер виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності);

У заяві про тимчасову зміну місця голосування виборця, який постійно не здатний пересуватися самостійно, обов’язково зазначається адреса, за якою він перебуватиме у день виборів (повторного голосування).

У заяві про тимчасову зміну місця голосування на період проведення виборів Президента України вказується необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця на одному етапі виборчого процесу цих виборів (голосування в день виборів Президента України/повторне голосування) або на обох його етапах (голосування в день виборів Президента України, повторне голосування) (пункти 2.2 і 2.3 Порядку зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, затвердженого Постановою Центральної виборчої комісії від 2 грудня 2019 року № 1969).

Неправильності у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці

Виборець, який виявив невключення чи неправомірне включення до Реєстру іншої особи, недостовірні відомості Реєстру стосовно іншої особи, може за власною ініціативою звернутися з письмовою заявою до органу ведення Реєстру за виборчою адресою такої особи щодо виправлення неправильностей у Реєстрі. Виборець може звернутися із заявою щодо неправильностей у Реєстрі стосовно особи, виборча адреса якої знаходиться за межами України, також до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано повідомлення про результати розгляду заяви (стаття 20-1 Закону України "Про Державний реєстр виборців").

Перелік закордонних виборчі дільниці, утворені на постійній основі.