Відмінності між версіями «Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 16: Рядок 16:
  
 
=== Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою ===
 
=== Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою ===
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою здійснюється в [[Звернення_до_суду:_окреме_провадження|судовому порядку]], який встановлюється [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ЦПК України].
+
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою здійснюється в [[Звернення_до_суду:_окреме_провадження|судовому порядку]], який встановлюється Глава 4 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ЦПК України].
  
 
=== Наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою ===
 
=== Наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою ===
Рядок 49: Рядок 49:
  
 
=== Порядок визнання фізичної особи померлою ===
 
=== Порядок визнання фізичної особи померлою ===
Такі справи розглядаються судами в порядку окремого провадження, відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/stru#Stru ст.ст. 305-309 ЦПК України]. Відповідно до ст. 305 ЦПК України, заява про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна. <br />
+
Визнання фізичної особи померлою здійснюється у [[Звернення_до_суду:_окреме_провадження|судовому порядку]], який встановлюється Глава 4 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ЦПК України] (за аналогією визнання фізичної особи безвісно відсутньою).
  
У заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою повинно бути зазначено: для якої мети необхідно заявникові визнати фізичну особу безвісно відсутньою або оголосити її померлою; обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи, або обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка пропала безвісти, або обставини, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку.<br />
+
Після набрання законної сили рішенням суду про оголошення фізичної особи померлою, суд надсилає рішення відповідному <u>органу державної реєстрації актів цивільного стану</u> для реєстрації смерті фізичної особи, а також до <u>нотаріуса</u> за місцем відкриття спадщини, а в населеному пункті, де немає нотаріуса, - <u>відповідного органу місцевого самоврядування</u> для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.
  
Суд до початку розгляду справи встановлює осіб (родичів, співробітників тощо), які можуть дати свідчення про фізичну особу, місцеперебування якої невідоме, а також запитує відповідні організації за останнім місцем проживання відсутнього (житлово-експлуатаційні організації, органи реєстрації місця проживання осіб або органи місцевого самоврядування) і за останнім місцем роботи про наявність відомостей щодо фізичної особи, місцеперебування якої невідоме.
+
За наявності в населеному пункті кількох нотаріусів, а також у випадках, коли місце відкриття спадщини невідоме, рішення надсилається до <u>державного нотаріального архіву</u> з метою передачі його за належністю уповноваженому нотаріусу для вжиття заходів з охорони спадкового майна.
  
Одночасно суд вживає заходів через органи опіки та піклування щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, якщо опіку над майном ще не встановлено.
+
На підставі рішення суду про оголошення громадянина померлим органи РАЦСУ видають заінтересованим особам '''свідоцтво про його смерть'''.  
Суд розглядає справу за участю заявника, свідків, зазначених у заяві, та осіб, яких сам суд визнає за потрібне допитати, і ухвалює рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або про оголошення її померлою.
 
  
Після набрання законної сили рішенням про оголошення фізичної особи померлою суд надсилає рішення відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації смерті фізичної особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, а в населеному пункті, де немає нотаріуса, - відповідного органу місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. За наявності в населеному пункті кількох нотаріусів, а також у випадках, коли місце відкриття спадщини невідоме, рішення надсилається до державного нотаріального архіву з метою передачі його за належністю уповноваженому нотаріусу для вжиття заходів з охорони спадкового майна.
+
<u>Днем смерті громадянина, оголошеного рішенням суду померлим, вважається день вступу в законну силу цього рішення</u>.  
  
На підставі рішення суду про оголошення громадянина померлим органи РАЦСУ видають заінтересованим особам свідоцтво про його смерть. Днем смерті громадянина, оголошеного рішенням суду померлим, вважається день вступу в законну силу цього рішення. У разі оголошення померлим громадянина, який пропав безвісти за обставин, що загрожували смертю або давали підстави припускати його загибель від певного нещасного випадку, суд може визнати днем смерті громадянина день його гаданої загибелі (наприклад, день катастрофи пасажирського літака, день землетрусу або іншого стихійного лиха).
+
У разі оголошення померлим громадянина, який пропав безвісти за обставин, що загрожували смертю або давали підстави припускати його загибель від певного нещасного випадку, суд може визнати днем смерті громадянина <u>день його гаданої загибелі</u> (наприклад, день катастрофи пасажирського літака, день землетрусу або іншого стихійного лиха).
  
 
=== Правові наслідки визнання фізичної особи померлою ===
 
=== Правові наслідки визнання фізичної особи померлою ===
Оголошення громадянина померлим тягне за собою ті самі наслідки, що і смерть фізичної особи, зокрема відкривається спадщина, відбувається перехід майна до правонаступників. Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати протягом п'яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини (ст. 47 [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦК України]). Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Така заборона вноситься до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна. Заборона встановлюється з метою забезпечення інтересів і збереження майна фізичної особи, яка оголошена померлою, у випадку якщо вона насправді жива і з'явиться у місці свого проживання, або ж буде отримано відомості про таку особу.
+
Оголошення громадянина померлим тягне за собою ті самі наслідки, що і смерть фізичної особи, а саме: '''відкривається спадщина, відбувається перехід майна до правонаступників'''.
  
При цьому слід зауважити, що для оголошення фізичної особи померлою законодавство не вимагає попереднього визнання її безвісти відсутньою. В той же час слід звернути увагу на те, що в порядку окремого провадження також передбачено розгляд справ про встановлення факту смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті. Такий вид справ слід відрізняти від оголошення фізичної особи померлою. Основною відмінністю цих двох видів справ є те, що оголошення громадянина померлим базується на презумпції його можливої смерті і відсутності яких-небудь доказів щодо цього, а встановлення факту смерті - на доказах його смерті. Крім того, при оголошенні громадянина померлим днем його смерті вважається день набуття чинності рішенням суду, а в деяких випадках - день його ймовірної загибелі. При встановленні факту смерті днем смерті вважається день фактичного її настання. Так, якщо буде встановлено, що особа, яка зникла, була пасажиром судна, що затонуло, але при цьому її не було знайдено ні серед загиблих, ні серед тих, хто вижив, то її слід оголошувати померлою. Але якщо за таких самих обставин є свідки загибелі особи, тоді слід встановлювати факт смерті.
+
Спадкоємці <u>не мають права відчужувати протягом '''п'яти років''' нерухоме майно</u>, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини (ст. 47 [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦК України]).  
  
Внаслідок того, що оголошення особи померлою, має підставою лише припущення його смерті, не виключається можливість появи або виявлення його місця перебування.
+
Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього '''заборону відчуження'''. Така заборона вноситься до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
 +
 
 +
'''''Важливо!''' Для оголошення фізичної особи померлою законодавство не вимагає попереднього визнання її безвісти відсутньою.<br />''
 +
 
 +
При оголошенні громадянина померлим '''днем його смерті вважається день набуття чинності рішенням суду''', а в деяких випадках - день його ймовірної загибелі.  
  
 
=== Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою ===
 
=== Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою ===
Рядок 76: Рядок 79:
 
'''Третій наслідок''' — полягає у можливості повернути майно від осіб, до яких воно перейшло за відплатними угодами. Ці громадяни зобов'язані повернути майно власнику, який з'явився, якщо буде доведено, що, набуваючи майно, вони знали, що громадянин, оголошений померлим, перебуває серед живих, завдані при цьому збитки компенсуються особами, у яких майно набувалося за відплатною угодою.
 
'''Третій наслідок''' — полягає у можливості повернути майно від осіб, до яких воно перейшло за відплатними угодами. Ці громадяни зобов'язані повернути майно власнику, який з'явився, якщо буде доведено, що, набуваючи майно, вони знали, що громадянин, оголошений померлим, перебуває серед живих, завдані при цьому збитки компенсуються особами, у яких майно набувалося за відплатною угодою.
  
'''Важливо!''' Поверненню належить тільки майно, що його виявлено '''в натурі'''. Закон не дозволяє повернення вартості речей, які були придбані безоплатно, а потім відчужені за гроші. Наприклад, якщо спадкоємці громадянина, оголошеного померлим, продали отриманий у спадщину будинок, то від покупця, який не знав, що оголошений померлим є живим, не можна вимагати повернення цього будинку, але не можна стягнути і його вартість із спадкоємців.
+
'''''Важливо!''' Поверненню належить тільки майно, що його виявлено '''в натурі'''. Закон не дозволяє повернення вартості речей, які були придбані безоплатно, а потім відчужені за гроші. Наприклад, якщо спадкоємці громадянина, оголошеного померлим, продали отриманий у спадщину будинок, то від покупця, який не знав, що оголошений померлим є живим, не можна вимагати повернення цього будинку, але не можна стягнути і його вартість із спадкоємців.<br />''
  
 
'''Четвертий наслідок''' — щодо майна, яке в порядку спадкування перейшло до держави:
 
'''Четвертий наслідок''' — щодо майна, яке в порядку спадкування перейшло до держави:

Версія за 16:04, 6 листопада 2018

Нормативна база

Визначення поняття фізичної особи

Фізична особа — це людина, що виступає як учасник цивільних відносин (ст. 24 ЦК).

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

Умови для визнання фізичної особи безвісно відсутньою

 1. фізична особа відсутня за місцем свого постійного проживання протягом одного року;
 2. заінтересованим особам нічого не відомо про місце її перебування протягом одного року;
 3. вжиті заходи для встановлення місця перебування фізичної особи не дали результатів;
 4. питання, заради яких заявник просить визнати фізичну особу безвісно відсутньою, є юридично важливими та не можуть бути вирішені без такого визнання (ст. 43ЦК).

Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою здійснюється в судовому порядку, який встановлюється Глава 4 ЦПК України.

Наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою

 • На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою нотаріус за останнім місцем її проживання описує належне їй майно та встановлює над ним опіку. За заявою заінтересованої особи чи органу опіки та піклування над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме, опіка може бути встановлена нотаріусом до ухвалення судом рішення про визнання її безвісно відсутньою.

Опікун над майном фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою, або фізичної особи, місце перебування якої невідоме, приймає виконання цивільних обов’язків на її користь, погашає за рахунок її майна борги, управляє цим майном в її інтересах, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом зобов’язані доглядати.

Опіка над майном припиняється в разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, а також у разі появи фізичної особи, місце перебування якої було невідомим (ст. 44 ЦК України).

 • Чоловік або дружина безвісно відсутнього набувають права розірвати шлюб у спрощеному порядку через державні органи реєстрації актів цивільного стану.
 • Припиняються зобов’язання, тісно пов’язані з особою безвісно відсутнього (наприклад, чинність довіреності, договору доручення стаття 129,248, 1008 ЦК).

Підстави для скасування рішення про безвісно відсутність фізичної особи

 • Поява в місці постійного проживання;
 • Одержання відомостей про місце перебування фізичної особи (ст.45 ЦК).

Визнання фізичної особи померлою

Умови для визнання фізичної особи померлою

Умова Строк
у місці постійного проживання особи немає відомостей про місце її перебування протягом 3-х років
особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку протягом 6-ти місяців
можливість вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру протягом 1-го місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
фізична особа зникла у зв’язку із воєнними діями 2 роки

Порядок визнання фізичної особи померлою

Визнання фізичної особи померлою здійснюється у судовому порядку, який встановлюється Глава 4 ЦПК України (за аналогією визнання фізичної особи безвісно відсутньою).

Після набрання законної сили рішенням суду про оголошення фізичної особи померлою, суд надсилає рішення відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації смерті фізичної особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, а в населеному пункті, де немає нотаріуса, - відповідного органу місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

За наявності в населеному пункті кількох нотаріусів, а також у випадках, коли місце відкриття спадщини невідоме, рішення надсилається до державного нотаріального архіву з метою передачі його за належністю уповноваженому нотаріусу для вжиття заходів з охорони спадкового майна.

На підставі рішення суду про оголошення громадянина померлим органи РАЦСУ видають заінтересованим особам свідоцтво про його смерть.

Днем смерті громадянина, оголошеного рішенням суду померлим, вважається день вступу в законну силу цього рішення.

У разі оголошення померлим громадянина, який пропав безвісти за обставин, що загрожували смертю або давали підстави припускати його загибель від певного нещасного випадку, суд може визнати днем смерті громадянина день його гаданої загибелі (наприклад, день катастрофи пасажирського літака, день землетрусу або іншого стихійного лиха).

Правові наслідки визнання фізичної особи померлою

Оголошення громадянина померлим тягне за собою ті самі наслідки, що і смерть фізичної особи, а саме: відкривається спадщина, відбувається перехід майна до правонаступників.

Спадкоємці не мають права відчужувати протягом п'яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини (ст. 47 ЦК України).

Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Така заборона вноситься до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Важливо! Для оголошення фізичної особи померлою законодавство не вимагає попереднього визнання її безвісти відсутньою.

При оголошенні громадянина померлим днем його смерті вважається день набуття чинності рішенням суду, а в деяких випадках - день його ймовірної загибелі.

Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою

Перший наслідок — поновлюється особисто-правовий статус громадянина.

Другий наслідок — стосується майна, яке зберіглося на момент появи громадянина і яке перейшло безоплатно до інших осіб після оголошення відсутнього померлим. Власник, який з'явився, може вимагати повернення свого майна від цих осіб.

Третій наслідок — полягає у можливості повернути майно від осіб, до яких воно перейшло за відплатними угодами. Ці громадяни зобов'язані повернути майно власнику, який з'явився, якщо буде доведено, що, набуваючи майно, вони знали, що громадянин, оголошений померлим, перебуває серед живих, завдані при цьому збитки компенсуються особами, у яких майно набувалося за відплатною угодою.

Важливо! Поверненню належить тільки майно, що його виявлено в натурі. Закон не дозволяє повернення вартості речей, які були придбані безоплатно, а потім відчужені за гроші. Наприклад, якщо спадкоємці громадянина, оголошеного померлим, продали отриманий у спадщину будинок, то від покупця, який не знав, що оголошений померлим є живим, не можна вимагати повернення цього будинку, але не можна стягнути і його вартість із спадкоємців.

Четвертий наслідок — щодо майна, яке в порядку спадкування перейшло до держави:

 1. якщо майно є в наявності, то воно повертається власникові;
 2. якщо майно було реалізовано, то після скасування рішення про оголошення особи померлою, їй повертається сума грошей, виручених від реалізації цього майна.