Визнання недійсним рішення установчих зборів про створення ОСББ та скасування державної реєстрації в судовому порядку

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Порядок створення та державної реєстрації ОСББ.

Детально про поняття, особливості та порядок створення ОСББ дізнаєтеся за посиланням: Поняття, особливості та порядок створення об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Право на оскарження рішення про створення ОСББ.

Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх співвласників. Проте, рішення загальних зборів можуть бути оскаржені в судовому порядку (частина 8 статті 10 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку").

Дана норма міститися також в Статутах ОСББ, які розроблені відповідно до Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, у пункті 11 розділу ІІІ якого вказано, що рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

Статтею 14 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" передбачено, що спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

Тобто, якщо хоча б один співвласник обґрунтовано не погоджується з рішенням більшості, прийнятим на загальних зборах, він може звернутися до суду за місцезнаходженням ОСББ з позовною заявою про визнання недійсним певного рішення або частини рішення ОСББ.

Підстави оскарження рішення ОСББ.

Підставами для оскарження можуть бути:

 1. порушення процедури прийняття рішення, передбаченої в статті 10 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" і Статутом ОСББ;
 2. порушення під час прийняття рішення прав співвласника, визначених в статті 14 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку";
 3. неправильне визначення частки в загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного та капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна в багатоквартирному будинку, визначених в статті 20 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Перелік та зразки процесуальних документів.

Детально ознайомитися із загальними вимогами до форми та змісту позовної заяви, а також із сумами судового збору можна за посиланням: Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі.

Зразок заяви

Файл:Позовна заява про визнання недійсним рішення установчих зборів та скасування державної реєстрації.docx

Додатки до позовної заяви

До позовної заяви про визнання недійсним рішення установчих зборів ОСББ та скасування державної реєстрації ОСББ слід додати такі документи:

 1. Копії письмових запитів до Правління та Голови ОСББ;
 2. Копії Статуту ОСББ;
 3. Копії протоколу загальних зборів;
 4. Інші документи (первинні бухгалтерські документи; письмове опитування тощо), у яких викладено рішення або які стосуються рішення та підтверджують порушення законодавства;
 5. Відповіді від органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 6. Пояснення свідків.

Етапи скасування державної реєстрації ОСББ за рішенням суду.

Повідомлення судом держреєстратора про винесене рішення.

Відповідно до частини 10 статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» державна судова адміністрація України забезпечує передачу держреєстратору примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) в день набрання рішенням суду законної сили.

Отже, суд, що виніс рішення про припинення ОСББ (за умови, якщо воно не було оскаржене), має зі спливом 10-ти днів із дня його проголошення надіслати таке рішення держреєтратору.

Внесення держреєстратором до ЄДР запису про перебування юридичної особи в стані припинення.

Суб’єкт державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дати отримання судового рішення, проводить відповідну реєстраційну дію шляхом внесення запису до ЄДР (частина 5 статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).

ВАЖЛИВО! Щодня на офіційному сайті Мін’юсту публікуються відомості про внесення до ЄДР записів про рішення про припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог.

Відповідна інформація розміщується за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/publication_info.

Крім того, згідно з частиною 2 статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» у день унесення до ЄДР запису про те, що ОСББ перебуває в стані припинення, ця інформація передається центральному органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику (ДФС).

У результаті отримання відповідної інформації контролюючі органи вчиняють необхідні дії для подальшого зняття ОСББ з обліку платників податків (детальніше у розділі ХІ Порядок обліку платників податків і зборів).

Заходи ліквідатора щодо ліквідації ОСББ.

Відповідно до статті 111 Цивільного кодексу України ліквідатор:

 • письмово повідомляє кожного з боржників ОСББ про припинення об’єднання, заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників;
 • до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, окрім рахунка, який використовується для розрахунків із кредиторами;
 • уживає заходів щодо інвентаризації майна ОСББ, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває в третіх осіб;
 • здійснює звільнення працівників ОСББ;
 • подає контролюючим органам звітність за останній звітний період;
 • після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна ОСББ, перелік пред’явлених кредиторами вимог і результат їх розгляду (проміжний ліквідаційний баланс підлягає затвердженню судом);
 • здійснює виплату грошових сум кредиторам ОСББ, у т.ч. за податками, зборами, ЄСВ тощо (у разі недостатності коштів для задоволення вимог кредиторів організовує реалізацію майна юридичної особи);
 • після завершення розрахунків із кредиторами складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження судом та подає контролюючим органам;
 • розподіляє кошти ОСББ, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, що перебувають у їхній власності (частина 3 статті 28 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»);.
 • передає архівним установам документи, що підлягають обов’язковому зберіганню (наприклад, відомості про виплату заробітної плати);
 • забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк.

Внесення держреєстратором до ЄДР запису про припинення ОСББ.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється щодо юридичних осіб протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації припинення ОСББ.