Поняття, особливості та порядок створення об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОСББ)

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база:

Понятття об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Порядок створення ОСББ

Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Установчі збори об’єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.

Перший крок. Створення ініціативної групи (від 3-х співвласників житлових/нежитлових приміщень  будинку).

Другий крок. Повідомити усіх сусідів про проведення установчих зборів зі створення об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку.

 • повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів;
 • повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом);
 • у повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Третій крок. Проведення установчих зборів.

 • час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів;
 • установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", то проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах.

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

Типовий статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затверджений Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №141 від 27.08.2003

Четвертий крок. Державна реєстрація ОСББ.

Державна реєстрація об'єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об'єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації.

Для державної реєстрації необхідно підготувати та подати наступні документи:

 • 2 екземпляри Статуту прийнятого на установчих зборах (повинні бути прошиті, пронумеровані та опечатані);
 • 2 екземпляри протоколу установчих зборів (у разі наявності листки опитування нумеруюються та підшиваються до протоколу установчих зборів);
 • заяву про державну реєстрацію.

Особливості створення ОСББ

 1. Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками.
 2. Об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.
 3. В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об’єднання.
 4. Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання.