Відмінності між версіями «Видача дублікатів нотаріальних документів»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Видача дубліката довіреності)
 
(Не показані 5 проміжних версій 2 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== '''Нормативна база''' ==
+
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/page2?text=%E4%F3%E1%EB%B3%EA%E0%F2%E8 Закон України "Про нотаріат"]
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12 Наказ Міністерства юстиції України  від 22.02.2012 № 296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»]
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/ Закон України "Про нотаріат"]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93 Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 «Про державне мито» ]
 +
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12 Наказ Міністерства юстиції України  від 22 лютого 2012 року № 296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-06 Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року № 111/5, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за № 1378/13252 ]
  
== '''Видача дублікатів''' ==
+
== Поняття визначення «дублікат» ==
 +
'''Дублікат''' (лат. – подвоєний) – другий примірник якого-небудь документа, що має однакову з оригіналом юридичну силу. Отже, дублікат документа являє собою додатковий примірник цього самого документа з рівнозначною останньому юридичною силою. Фактично видача дубліката полягає у відтворенні тексту документа, дублікат якого видається, що спрямоване на відновлення такого документа у випадку неможливості використання останнього з певних причин. 
  
Поняття "дублікат" (лат.- подвоєний) визначається як другий примірник якого-небудь документа, що має однакову з оригіналом юридичну силу. Отже, дублікат документа являє собою додатковий примірник цього самого документа з рівнозначною останньому юридичною силою. Фактично видача дубліката полягає у відтворенні тексту документа, дублікат якого видається, що спрямоване на відновлення такого документа у випадку неможливості використання останнього з певних причин.
+
== У яких випадках видається дублікат документа посвідченого або виданого нотаріусом? ==
У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом, за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії видається дублікат втраченого документа.  
+
'''Дублікат документа посвідченого або виданого нотаріусом видається у разі:'''
 +
* '''втрати або зіпсування документа,''' '''за письмовою заявою осіб''', за дорученням яких або щодо яких учинялася нотаріальна дія;
 +
* '''за письмовою заявою спадкоємців осіб''', за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту. У цьому разі нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, які підтверджують їх родинні стосунки (свідоцтво виконавця заповіту);
 +
* '''на запит нотаріуса,''' яким заведено спадкову справу.
 +
'''Важливо''', що у випадку видачі довіреності особою, щодо якої вчинена нотаріальна дія, є виключно довіритель, що випливає з положень статті 239 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України], де зазначається, що правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Отже, представник за довіреністю не має права на отримання нотаріального дубліката. Крім того, право на отримання дубліката документа має лише та особа, яка отримувала примірник документа при його посвідченні чи видачі. Наприклад, якщо продавець при посвідченні договору купівлі-продажу не отримував примірник договору, він не може звернутися за отриманням його дубліката.
  
== '''Підстави видачі дубліката документа''' ==
+
=== Місце видачі дубліката документа ===
 +
Дублікат утраченого або зіпсованого документа '''<u>видається нотаріусом за місцем його зберігання або в державному нотаріальному архіві</u>'''
  
У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом, за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких учинялася нотаріальна дія, нотаріусом видається дублікат утраченого або зіпсованого документа.
+
== Видача дубліката заповіту спадкоємцям або виконавцю заповіту ==
Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, можуть бути видані за письмовою заявою спадкоємців осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту та на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу. У цьому разі нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, які підтверджують їх родинні стосунки (свідоцтво виконавця заповіту).
+
'''Державний нотаріус державного нотаріального архіву видає також дублікати заповітів''', які надійшли на зберігання від посадових осіб, зазначених у статті 40  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/ Закону України «Про нотаріат»].
 +
{| class="wikitable"
 +
|+
 +
! colspan="2" |Заповіти, які прирівнюються до нотаріально посвідчених (крім секретних)
 +
|-
 +
|1
 +
|Заповіти  осіб,  які  перебувають на лікуванні у лікарні,  госпіталі,  іншому стаціонарному закладі охорони здоров'я, а також  осіб,  які  проживають у будинках для осіб похилого віку та осіб з  інвалідністю,  посвідчені  '''головними  лікарями, їх заступниками з  медичної  частини або черговими лікарями цих лікарень, госпіталів,'''  інших стаціонарних закладів охорони здоров'я, а також начальниками  госпіталів,  директорами  або головними лікарями будинків для осіб  похилого віку та осіб з інвалідністю
 +
|-
 +
|2
 +
|Заповіти  осіб, які  перебувають  під час  плавання   на  морських,   річкових  суднах, що  ходять  під прапором  України, посвідчені '''капітанами''' цих '''суден'''
 +
|-
 +
|3
 +
|Заповіти осіб,  які перебувають  у  пошукових або  інших  експедиціях, посвідчені '''начальниками''' цих '''експедицій'''
 +
|-
 +
|4
 +
|Заповіти   військовослужбовців,  а в  пунктах  дислокації  військових   частин,   з'єднань,  установ,   військово-навчальних  закладів,  де немає нотаріусів чи посадових осіб органів місцевого  самоврядування,  які  вчиняють нотаріальні  дії,  також заповіти  працівників,  членів  їх сімей і членів сімей військовослужбовців,  '''посвідчені  командирами'''  (начальниками)  цих   '''частин,  з'єднань,  установ або військово-навчальних закладів'''
 +
|-
 +
|5
 +
|Заповіти  осіб,  які тримаються  в  установах виконання  покарань, посвідчені '''начальниками''' таких '''установ'''
 +
|-
 +
|6
 +
|Заповіти  осіб, які  тримаються  у слідчих   ізоляторах,  посвідчені '''начальниками''' слідчих '''ізоляторів'''
 +
|}
 +
'''Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті спадкоємцям,''' виконавцю заповіту після '''подачі ними свідоцтва про смерть заповідача'''. У разі смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті, дублікат може бути виданий їх спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача і померлого спадкоємця.
  
Важливо, що у випадку видачі довіреності особою, щодо якої вчинена нотаріальна дія, є виключно довіритель, що випливає з положень ст. 239 Цивільного кодексу України, де зазначається, що правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Отже, представник за довіреністю не має права на отримання нотаріального дубліката. Крім того, право на отримання дубліката документа має лише та особа, яка отримувала примірник документа при його посвідченні чи видачі. Наприклад, якщо продавець при посвідченні договору купівлі-продажу не отримував примірник договору, він не може звернутися за отриманням його дубліката.  
+
'''До заяви''' '''про видачу дубліката заповіту''' або '''видачу дубліката іншого документа спадкоємцям осіб''', за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, виконавцю заповіту '''нотаріус долучає засвідчену ним фотокопію свідоцтва про смерть та засвідчені фотокопії інших документів, які підтверджують їх родинні стосунки''' (фотокопію свідоцтва виконавця заповіту).<blockquote>'''ВАЖЛИВО!''' Дублікат секретного заповіту не видається.</blockquote>
  
 +
== Видача дубліката довіреності ==
 +
Н'''отаріус видає дублікати втрачених довіреностей''' при видачі такого дубліката '''перевіряє дійсність цієї довіреності''' за даними '''Єдиного реєстру довіреностей'''. '''Дублікати''' втрачених довіреностей '''підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей''' відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-06 Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за № 1378/13252 (із змінами)] та '''має юридичну силу його оригінального примірника'''. '''Дублікат''' '''втраченої довіреності''', '''строк дії''' якої на день звернення до нотаріуса '''закінчився не може бути виданим'''.
  
== '''Місце видачі дубліката документа''' ==
+
== Зміст дубліката документа ==
 +
Відповідно до статті 34 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/ Закону України «Про нотаріат»] тексти дублікатів  нотаріальних документів, викладаються '''на спеціальних  бланках'''  нотаріальних документів.
  
До передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих нотаріусом, дублікат утраченого або зіпсованого документа видається нотаріусом за місцем його зберігання.  
+
'''Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа'''. На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис, '''а оригінал який загублений втрачає чинність.''' Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.
  
== '''Видача дубліката заповіту спадкоємцям або виконавцю заповіту''' ==
+
'''Встановлено, що видача дубліката документа включає одночасно два аспекти нотаріальної діяльності:'''
 +
* '''вчинення нотаріальної дії'''
 +
* '''видачу інформації, яка становить предмет нотаріальної таємниці.'''
 +
Згідно положень статті 8 та статті 53 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/ Закону України "Про нотаріат"] '''право на отримання дубліката документа мають виключно фізичні та юридичні особи''', '''за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.'''
  
Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті спадкоємцям, виконавцю заповіту після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті, дублікат може бути виданий їх спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача і померлого спадкоємця.
+
== Розмір державного мита ==
До заяви про видачу дубліката заповіту або видачу дубліката іншого документа спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, виконавцю заповіту нотаріус долучає засвідчену ним фотокопію свідоцтва про смерть та засвідчені фотокопії інших документів, які підтверджують їх родинні стосунки (фотокопію свідоцтва виконавця заповіту).
+
За вчинення нотаріальних дій  державні нотаріуси  справляють '''державне мито''' у розмірах, встановлених чинним законодавством (ст.19 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/ Закону України "Про нотаріат"]).  
Дублікат секретного заповіту не видається.
 
  
== '''Видача дубліката довіреності''' ==
+
Відповідно до підпункту «т» пункту 3 статті 3 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 «Про державне мито» ] за видачу дублікатів  нотаріально посвідчених документів '''стягується державне мито в розмірі 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (0,51 грн).'''  
  
Нотаріус при видачі дубліката втраченої довіреності перевіряє дійсність цієї довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей.
+
Пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодексу України] визначено, що '''неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн.'''  
Дублікати втрачених довіреностей підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей відповідно до Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за № 1378/13252 (із змінами).
 
Дублікат документа має юридичну силу його оригінального примірника. Якщо ж довіреність втратила чинність, то виданий дублікат також не зможе набрати юридичної сили. Крім того, видача дубліката тягне за собою втрату чинності документа, дублікат якого видається, що є неможливим у випадку видачі дубліката недійсного документа. Логічно, що видача дубліката завжди спрямовується на відновлення юридичної сили втраченого або пошкодженого документа, тому дублікат недійсного документа не може бути виданий.
 
 
 
== '''Зміст дубліката документа''' ==
 
 
 
Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.
 
На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис. Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.
 
 
 
<small>'''''Встановлено, що видача дубліката документа включає одночасно два аспекти нотаріальної діяльності: вчинення нотаріальної дії та видачу інформації, яка становить предмет нотаріальної таємниці. Згідно з положеннями ст. 53 Закону України "Про нотаріат" право на отримання дубліката документа мають виключно фізичні та юридичні особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.'''''
 
 
 
</small>
 
  
 
[[Категорія: Цивільне право]]   
 
[[Категорія: Цивільне право]]   
 
[[Категорія: Нотаріат]]
 
[[Категорія: Нотаріат]]

Поточна версія на 12:42, 10 червня 2020

Нормативна база

Поняття визначення «дублікат»

Дублікат (лат. – подвоєний) – другий примірник якого-небудь документа, що має однакову з оригіналом юридичну силу. Отже, дублікат документа являє собою додатковий примірник цього самого документа з рівнозначною останньому юридичною силою. Фактично видача дубліката полягає у відтворенні тексту документа, дублікат якого видається, що спрямоване на відновлення такого документа у випадку неможливості використання останнього з певних причин.

У яких випадках видається дублікат документа посвідченого або виданого нотаріусом?

Дублікат документа посвідченого або виданого нотаріусом видається у разі:

  • втрати або зіпсування документа, за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких учинялася нотаріальна дія;
  • за письмовою заявою спадкоємців осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту. У цьому разі нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, які підтверджують їх родинні стосунки (свідоцтво виконавця заповіту);
  • на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу.

Важливо, що у випадку видачі довіреності особою, щодо якої вчинена нотаріальна дія, є виключно довіритель, що випливає з положень статті 239 Цивільного кодексу України, де зазначається, що правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Отже, представник за довіреністю не має права на отримання нотаріального дубліката. Крім того, право на отримання дубліката документа має лише та особа, яка отримувала примірник документа при його посвідченні чи видачі. Наприклад, якщо продавець при посвідченні договору купівлі-продажу не отримував примірник договору, він не може звернутися за отриманням його дубліката.

Місце видачі дубліката документа

Дублікат утраченого або зіпсованого документа видається нотаріусом за місцем його зберігання або в державному нотаріальному архіві.

Видача дубліката заповіту спадкоємцям або виконавцю заповіту

Державний нотаріус державного нотаріального архіву видає також дублікати заповітів, які надійшли на зберігання від посадових осіб, зазначених у статті 40  Закону України «Про нотаріат».

Заповіти, які прирівнюються до нотаріально посвідчених (крім секретних)
1 Заповіти  осіб,  які  перебувають на лікуванні у лікарні, госпіталі,  іншому стаціонарному закладі охорони здоров'я, а також осіб,  які  проживають у будинках для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю,  посвідчені  головними  лікарями, їх заступниками з медичної  частини або черговими лікарями цих лікарень, госпіталів, інших стаціонарних закладів охорони здоров'я, а також начальниками госпіталів,  директорами  або головними лікарями будинків для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю
2 Заповіти  осіб, які  перебувають  під час  плавання   на морських,   річкових  суднах, що  ходять  під прапором  України, посвідчені капітанами цих суден
3 Заповіти осіб,  які перебувають  у  пошукових або  інших експедиціях, посвідчені начальниками цих експедицій
4 Заповіти   військовослужбовців,  а в  пунктах  дислокації військових   частин,   з'єднань,  установ,   військово-навчальних закладів,  де немає нотаріусів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування,  які  вчиняють нотаріальні  дії,  також заповіти працівників,  членів  їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені  командирами  (начальниками)  цих   частин,  з'єднань, установ або військово-навчальних закладів
5 Заповіти  осіб,  які тримаються  в  установах виконання покарань, посвідчені начальниками таких установ
6 Заповіти  осіб, які  тримаються  у слідчих   ізоляторах, посвідчені начальниками слідчих ізоляторів

Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті спадкоємцям, виконавцю заповіту після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті, дублікат може бути виданий їх спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача і померлого спадкоємця.

До заяви про видачу дубліката заповіту або видачу дубліката іншого документа спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, виконавцю заповіту нотаріус долучає засвідчену ним фотокопію свідоцтва про смерть та засвідчені фотокопії інших документів, які підтверджують їх родинні стосунки (фотокопію свідоцтва виконавця заповіту).

ВАЖЛИВО! Дублікат секретного заповіту не видається.

Видача дубліката довіреності

Нотаріус видає дублікати втрачених довіреностей при видачі такого дубліката перевіряє дійсність цієї довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей. Дублікати втрачених довіреностей підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей відповідно до Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за № 1378/13252 (із змінами) та має юридичну силу його оригінального примірника. Дублікат втраченої довіреності, строк дії якої на день звернення до нотаріуса закінчився не може бути виданим.

Зміст дубліката документа

Відповідно до статті 34 Закону України «Про нотаріат» тексти дублікатів  нотаріальних документів, викладаються на спеціальних  бланках  нотаріальних документів.

Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа. На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис, а оригінал який загублений втрачає чинність. Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

Встановлено, що видача дубліката документа включає одночасно два аспекти нотаріальної діяльності:

  • вчинення нотаріальної дії
  • видачу інформації, яка становить предмет нотаріальної таємниці.

Згідно положень статті 8 та статті 53 Закону України "Про нотаріат" право на отримання дубліката документа мають виключно фізичні та юридичні особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.

Розмір державного мита

За вчинення нотаріальних дій  державні нотаріуси  справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством (ст.19 Закону України "Про нотаріат").

Відповідно до підпункту «т» пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 «Про державне мито» за видачу дублікатів  нотаріально посвідчених документів стягується державне мито в розмірі 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (0,51 грн).

Пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України визначено, що неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн.