Видача дублікатів нотаріальних документів

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Halyna.dzhumak.

Нормативна база

Поняття визначення «дублікат»

Дублікат (лат. – подвоєний) – другий примірник якого-небудь документа, що має однакову з оригіналом юридичну силу. Отже, дублікат документа являє собою додатковий примірник цього самого документа з рівнозначною останньому юридичною силою. Фактично видача дубліката полягає у відтворенні тексту документа, дублікат якого видається, що спрямоване на відновлення такого документа у випадку неможливості використання останнього з певних причин.

У яких випадках видається дублікат документа посвідченого або виданого нотаріусом?

Дублікат документа посвідченого або виданого нотаріусом видається у разі:

  • втрати або зіпсування документа, за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких учинялася нотаріальна дія;
  • за письмовою заявою спадкоємців осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту. У цьому разі нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, які підтверджують їх родинні стосунки (свідоцтво виконавця заповіту);
  • на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу.

Важливо, що у випадку видачі довіреності особою, щодо якої вчинена нотаріальна дія, є виключно довіритель, що випливає з положень статті 239 Цивільного кодексу України, де зазначається, що правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Отже, представник за довіреністю не має права на отримання нотаріального дубліката. Крім того, право на отримання дубліката документа має лише та особа, яка отримувала примірник документа при його посвідченні чи видачі. Наприклад, якщо продавець при посвідченні договору купівлі-продажу не отримував примірник договору, він не може звернутися за отриманням його дубліката.

Місце видачі дубліката документа

Дублікат утраченого або зіпсованого документа видається нотаріусом за місцем його зберігання або в державному нотаріальному архіві.

Видача дубліката заповіту спадкоємцям або виконавцю заповіту

Державний нотаріус державного нотаріального архіву видає також дублікати заповітів, які надійшли на зберігання від посадових осіб, зазначених у статті 40   Закону України «Про нотаріат».

Заповіти, які прирівнюються до нотаріально посвідчених (крім секретних)
1 Заповіти  осіб,  які  перебувають на лікуванні у лікарні, госпіталі,  іншому стаціонарному закладі охорони здоров'я, а також осіб,  які  проживають у будинках для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю,  посвідчені  головними  лікарями, їх заступниками з медичної  частини або черговими лікарями цих лікарень, госпіталів, інших стаціонарних закладів охорони здоров'я, а також начальниками госпіталів,  директорами  або головними лікарями будинків для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю
2 Заповіти  осіб, які  перебувають  під час  плавання   на морських,   річкових  суднах, що  ходять  під прапором  України, посвідчені капітанами цих суден
3 Заповіти осіб,  які перебувають  у  пошукових або  інших експедиціях, посвідчені начальниками цих експедицій
4 Заповіти   військовослужбовців,  а в  пунктах  дислокації військових   частин,   з'єднань,  установ,   військово-навчальних закладів,  де немає нотаріусів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування,  які  вчиняють нотаріальні  дії,  також заповіти працівників,  членів  їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені  командирами  (начальниками)  цих   частин,  з'єднань, установ або військово-навчальних закладів
5 Заповіти  осіб,  які тримаються  в  установах виконання покарань, посвідчені начальниками таких установ
6 Заповіти  осіб, які  тримаються  у слідчих   ізоляторах, посвідчені начальниками слідчих ізоляторів

Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті спадкоємцям, виконавцю заповіту після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті, дублікат може бути виданий їх спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача і померлого спадкоємця.

До заяви про видачу дубліката заповіту або видачу дубліката іншого документа спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, виконавцю заповіту нотаріус долучає засвідчену ним фотокопію свідоцтва про смерть та засвідчені фотокопії інших документів, які підтверджують їх родинні стосунки (фотокопію свідоцтва виконавця заповіту).

ВАЖЛИВО! Дублікат секретного заповіту не видається.

Видача дубліката довіреності

Нотаріус видає дублікати втрачених довіреностей при видачі такого дубліката перевіряє дійсність цієї довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей. Дублікати втрачених довіреностей підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей відповідно до Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за № 1378/13252 (із змінами) та має юридичну силу його оригінального примірника. Дублікат втраченої довіреності, строк дії якої на день звернення до нотаріуса закінчився не може бути виданим.

Зміст дубліката документа

Відповідно до статті 34 Закону України «Про нотаріат» тексти дублікатів  нотаріальних документів, викладаються на спеціальних  бланках  нотаріальних документів.

Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа. На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис, а оригінал який загублений втрачає чинність. Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

Встановлено, що видача дубліката документа включає одночасно два аспекти нотаріальної діяльності:

  • вчинення нотаріальної дії
  • видачу інформації, яка становить предмет нотаріальної таємниці.

Згідно положень статті 8 та статті 53 Закону України "Про нотаріат" право на отримання дубліката документа мають виключно фізичні та юридичні особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.

Розмір державного мита

За вчинення нотаріальних дій  державні нотаріуси  справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством (ст.19 Закону України "Про нотаріат").

Відповідно до підпункту «т» пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 «Про державне мито» за видачу дублікатів  нотаріально посвідчених документів стягується державне мито в розмірі 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (0,51 грн).

Пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України визначено, що неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн.

Під час дії воєнного стану нотаріусам дозволено посвідчувати довіреності та заповіти, засвідчувати справжність підпису на документах без використання спеціальних бланків нотаріальних документів, на звичайному папері. На білий бланк за допомогою комп'ютерної техніки мають бути нанесені реквізити нотаріуса: зображення Державного Герба України, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), найменування державної нотаріальної контори (для державного нотаріуса), адреса робочого місця, номер телефону, адреса електронної пошти.