Відмінності між версіями «Ввезення та оподаткування гуманітарної допомоги»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(розширення категорій)
Мітка: редагування коду 2017
 
(Не показана 31 проміжна версія 6 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
*  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 Митний кодекс України (Закон України від 13.03.2012 року № 4495-VI із змінами і доповненнями)]
*  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 Митний кодекс України]
*  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податковий кодекс України (Закон України від 02.12.2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями)]
*  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податковий кодекс України]  
*  [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодекс адміністративного судочинства України (Закон України від 06.07.2005 року № 2747-IV )]
*  [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодекс адміністративного судочинства України]
*  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закон України “Про гуманітарну допомогу” від 22.10.1999 року № 1192-XIV]
*  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закон України "Про гуманітарну допомогу"]
*  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 року № 393/96-ВР]
*  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про звернення громадян"]
*  [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року № 3674-VI зі змінами]
*  [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України "Про судовий збір"]
*  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/544-2000-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги ” від 22 березня 2000 року № 544 ( зі змінами та доповненнями)]
*  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/39-2013-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги ” від 30 січня 2013 року № 39 ( зі змінами та доповненнями)]
*  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/544-2000-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 року № 544 "Про Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/446-2008-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14.05.2008 року № 446 ( зі змінами та доповненнями)]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 927 "Деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги"]  
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1307-12 Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання” від 28.05.2012 року № 613]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-п#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/728-2000-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги” від 28.04.2000 року № 728]
*[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1307-12 Наказ Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року № 613 "Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1617-15 Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляд контролюючими органами” від 21.10.2015 року № 916 (зі змінами та доповненнями)]
*[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/728-2000-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року № 728 "Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги"]  
*[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1617-15 Наказ Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 916 "Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляд контролюючими органами"]
{| class="wikitable sortable"
|-
| style="background-color:#98FB98;" |'''Увага!!!''' З 24 лютого 2022 року, відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text Закону України "Про правовий режим воєнного стану"], в Україні введено '''режим воєнного стану'''!
07 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України затверджено [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224-2022-п#Text постанову 224 "Про затвердження переліку категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги"] (далі - перелік).


== Добровільний порядок ==
Пунктом 1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-п#Text постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану"] '''установлено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги (у тому числі таких товарів гуманітарної допомоги, як'''


'''Гуманітарна допомога''' - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних  пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається  іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. <br />
''спеціальні засоби індивідуального захисту'' (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД 6506 10 80 00; бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД 6211 43 90 00), виготовлені відповідно до військових стандартів, зокрема стандартів НАТО, або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону;


Згідно статті 250 Митного кодексу України під товарами, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою розуміються:
■ ''нитки для виготовлення бронежилетів'', що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00;  
#  товари, у тому числі транспортні засоби, продукти харчування, медикаменти, одяг, ковдри, намети, збірні будинки, пристрої для очищення та збереження води, інші товари першої необхідності, що направляються як допомога потерпілим від катастрофи природного та/або техногенного походження;
#  транспортні засоби, інструменти та устаткування, спеціально навчені тварини, продукти харчування, припаси, особисті речі та інші товари для осіб, які виконують завдання з ліквідації наслідків катастрофи, необхідні їм для роботи та проживання на території, яка зазнала впливу цієї катастрофи, протягом усього часу виконання зазначених завдань.<br />


Підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання.
■ ''тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів,'' що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД3920 10 89 90, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00)
Визнання допомоги гуманітарною, в залежності від її виду, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. Отримувач гуманітарної допомоги має такі самі права на її використання, що і набувач гуманітарної допомоги. <br />


Гуманітарний вантаж переміщується через митний кордон за умови наявності його одержувача у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Реєстрація отримувачів гуманітарної допомоги проводиться шляхом включення їх до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 року № 39 "Про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги".
■ ''безпілотні літальні апарати та їх частини цивільного призначення та подвійного використання''
Товари (предмети) гуманітарної допомоги підлягають відповідному державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю в установленому законодавством порядку. Зазначені види контролю здійснюються першочергово та безкоштовно. Висновки зазначених органів за результатами контролю є остаточним. <br />


До отримання відповідних дозволів контролюючих органів гуманітарний товар передається на тимчасове зберігання під митним контролем отримувачу гуманітарної допомоги. Порядок розміщення та зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад тимчасового зберігання (склад гуманітарної допомоги), затверджений згідно Положення про склади тимчасового зберігання, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 року № 613. <br />
від донорів (у значенні [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text Закону України “Про гуманітарну допомогу”]) '''здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації,''' заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


У відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2000 року №728 "Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги" товари гуманітарної допомоги ввозяться на митну територію України тільки за наявності документального підтвердження якості, безпеки та можливості їх споживання.
Товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.
Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів комерційного призначення на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги встановлюється відповідно до статті 204 Митного кодексу України і становить 90 календарних днів та може бути продовжений за заявою власника товарів (отримувача гуманітарної допомоги), але не більше ніж на 30 днів. <br />


Товари гуманітарної допомоги, термін придатності яких на момент перетину державного кордону закінчився та щодо яких відсутнє документальне підтвердження можливості їх споживання, на митну територію України не допускаються.
'''Важливо!!!'''
Харчові продукти та інші товари гуманітарної допомоги, що мають обмежений термін споживання, ввозяться на митну територію України за умови, що на момент перетинання державного кордону термін їх придатності становить не менш як 1/3 терміну, визначеного виробником, а медичних та ветеринарних препаратів - не менш як 1/2 строку, визначеного виробником, якщо такий строк становить менш як один рік, та не менш як 6 місяців, якщо такий строк становить один рік і більше.<br />


Одяг, взуття, білизна, що були в ужитку, допускаються до ввезення на митну територію України, якщо їх зношення не перевищує 30 відсотків.
Декларування товарів необхідно здійснювати в повному обсязі (без будь-якого приховування).
За наявності висновку про непридатність до споживання товарів гуманітарної допомоги у повному обсязі або їх частини весь вантаж на митну територію України не допускається і підлягає вивезенню за межі України або знищенню, відповідно до рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту. Копія висновку про непридатність до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги залишається в митних органах у пункті пропуску на державному кордоні. <br />


Якщо під час здійснення контролю товарів гуманітарної допомоги явних ознак непридатності до споживання та загрози життю і здоров'ю населення, а також довкіллю не виявлено, вантаж пропускається до місця призначення для остаточного встановлення якості та придатності до споживання. <br />
За бланками декларацій звертатись в пункті пропуску до посадових осіб митниці.


Товари, що надходять на митну територію України в якості гуманітарної допомоги (крім транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, - сідельних тягачів, автобусів, легкових автомобілів, вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення за кодами товарних позицій 8701 20, 8702 - 8705 згідно з УКТЗЕД) не підлягають сертифікації. Вантажі гуманітарної допомоги не підлягають розміщенню на митних ліцензійних складах.<br />
Посадові особи митниці мають право, за необхідності, здійснити повний огляд переміщуваних товарів, та у випадку виявлення розбіжностей відмовити у їх пропуску.


Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги   ведуть облік, статистичну звітність гуманітарної допомоги.<br />
Здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану врегульовано [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379-2022-п#Text постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2022 року № 379 "Про особливості здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану".]


Відповідні спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги та органи доходів і зборів здійснюють контроль щодо використання гуманітарної допомоги за цільовим призначенням.<br />
'''Увага!''' 03.04.2022 набрав чинності [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-20#n2 Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги"], яким [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінальний кодекс України] доповнено статтею 201-2, відповідно до якої продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, - караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.


Органами доходів і зборів та філіями (територіальними управліннями)  Національного банку України щомісячно складаються звіти за встановленою формою  відповідно про митне оформлення вантажів з гуманітарною допомогою та про надходження на рахунки в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги  коштів в іноземній валюті. Зазначені звіти подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення.<br />
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, -


Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність  здійснюються отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. У разі  відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.<br />
караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Отримувач гуманітарної допомоги і набувач гуманітарної допомоги (юридична  особа)  щомісячно в установленому порядку подають до відповідного спеціально  уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.
=== Куди звернутись ===


Відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page14 статті 360 Митного кодексу України] митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою, здійснюється першочергово.<br />
Ті самі дії, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану, -караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.


Митне оформлення гуманітарної допомоги, визнаної такою рішеннями Ради  міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської  міських державних адміністрацій, здійснюється на території адміністративно-територіальної одиниці органу, який прийняв таке рішення, а митне оформлення гуманітарної допомоги, визнаної  такою рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, - за місцем, визначеним відповідно до Митного кодексу України.<br />
|}
==Поняття "гуманітарна допомога"==
'''''Гуманітарна допомога''''' - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту (стаття 1 [https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закону України "Про гуманітрану допомогу"]).  


Декларування гуманітарного товару здійснюється його отримувачем самостійно або за його заявою митним брокером. Заява на декларування, складена у довільній формі, подається отримувачем гуманітарної допомоги до митниці за його місцезнаходженням.<br />
'''Важливо!''' Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"].  
=== Визнання допомоги гуманітарною===
Визнання допомоги гуманітарною, в залежності від її виду, здійснюється <u>центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення ([https://www.msp.gov.ua/timeline/Gumanitarna-dopomoga.html Міністерство соціальної політики України]) або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (стаття 5 [https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закону України "Про гуманітрану допомогу"]).</u>


Митні брокери, які здійснюють декларування товарів у зоні діяльності відповідної митниці, забезпечують декларування гуманітарних товарів згідно з графіком, що затверджується керівником цієї митниці.
Підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є '''письмова пропозиція донора про її надання'''.
 
Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є '''письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання'''. Отримувач гуманітарної допомоги має такі самі права на її використання, що і набувач гуманітарної допомоги.
==Переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України==
На митну територію України дозволяється ввезення лише таких товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які задовольняючи відповідні потреби набувачів гуманітарної допомоги в Україні, не створюють загрози життю чи здоров’ю фізичних осіб - набувачів гуманітарної допомоги та довкіллю України.
 
'''Під товарами, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою розуміються:'''
#товари, у тому числі транспортні засоби, продукти харчування, медикаменти, одяг, ковдри, намети, збірні будинки, пристрої для очищення та збереження води, інші товари першої необхідності, що направляються як допомога потерпілим від катастрофи природного та/або техногенного походження;
#транспортні засоби, інструменти та устаткування, спеціально навчені тварини, продукти харчування, припаси, особисті речі та інші товари для осіб, які виконують завдання з ліквідації наслідків катастрофи, необхідні їм для роботи та проживання на території, яка зазнала впливу цієї катастрофи, протягом усього часу виконання зазначених завдань (частина перша статті 250 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n2058 Митного кодексу України]).
===Вимоги для пропуску через митний кордон===
Митне оформлення гуманітарної допомоги, визнаної такою рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, здійснюється '''на території адміністративно-територіальної одиниці органу''', який прийняв таке рішення, а митне оформлення гуманітарної допомоги, визнаної такою рішенням Міністерства соціальної політики України, - '''за місцем, визначеним відповідно до Митного кодексу України'''.
 
Гуманітарний товар пропускається через митний кордон України у <u>першочерговому порядку без обов’язкового попереднього митного декларування</u> та без надання забезпечення сплати митних платежів, передбаченого розділом X [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n2058 Митного кодексу України], за умови наявності його отримувача у [https://human-aid.ioc.gov.ua/register-recipients-public Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги] (пункт 2 [https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/544-2000-%D0%BF Порядку митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 року № 544] (далі - Порядок).<br />Реєстрація отримувачів гуманітарної допомоги проводиться шляхом включення їх до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги у відповідності до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927-2020-%D0%BF#Text постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 927 "Деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги"].
 
Декларування гуманітарного товару здійснюється його отримувачем <u>самостійно або за його заявою митним брокером</u>. Заява на декларування, складена '''у довільній формі,''' подається отримувачем гуманітарної допомоги <u>до митниці за місцем митного оформлення (пункт 4 [https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/544-2000-%D0%BF Порядку]).</u> Митні брокери, які здійснюють декларування товарів у зоні діяльності відповідної митниці, забезпечують декларування гуманітарних товарів згідно з графіком, що затверджується керівником цієї митниці.
Товаросупровідні документи і митні декларації на паперовому носії без позначення (клейма) “Гуманітарна допомога. Продаж заборонено” для оформлення не приймаються. Результати митного оформлення скріплюються особистою номерною печаткою посадової особи митниці, відбиток якої проставляється на товаросупровідних документах і митних деклараціях на паперовому носії.
Товаросупровідні документи і митні декларації на паперовому носії без позначення (клейма) “Гуманітарна допомога. Продаж заборонено” для оформлення не приймаються. Результати митного оформлення скріплюються особистою номерною печаткою посадової особи митниці, відбиток якої проставляється на товаросупровідних документах і митних деклараціях на паперовому носії.
=== Вартість ===


Митне оформлення гуманітарного товару із звільненням від оподаткування здійснюється митними органами за наявності рішення відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги про визнання товару гуманітарною допомогою з урахуванням положень '''[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 статті 14 Закону України “Про гуманітарну допомогу]'''”.<br />
Товари (предмети) гуманітарної допомоги, що ввозяться на митну територію України, підлягають заходам офіційного контролю згідно зі статтею 319 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n2058 Митного кодексу України] в установленому законодавством порядку. Зазначені заходи офіційного контролю проводяться <u>першочергово та безкоштовно (частина друга статті 9 [https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закону України "Про гуманітрану допомогу"])</u>.


Крім цього, звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закону України "Про гуманітарну допомогу]"; <br />
До отримання відповідних дозволів контролюючих органів гуманітарний товар передається на тимчасове зберігання під митним контролем отримувачу гуманітарної допомоги. Порядок розміщення та зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад тимчасового зберігання (склад гуманітарної допомоги), затверджений згідно Положення про склади тимчасового зберігання, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 року № 613.
===Реєстрація отримувача гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги===
З 01.12.2020 року Міністерством соціальної політики України та Державним підприємством ,,Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики Україниˮ спільно з Урядово-громадською ініціативою ,,Разом проти корупціїˮ в рамках реалізації проекту ,,Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громадиˮ (EGAP), що впроваджується за підтримки Швейцарії та надається через Швейцарську агенцію розвитку і співробітництва (SDC), переведено в електронну форму [https://human-aid.ioc.gov.ua/register-recipients-public '''Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги''']


Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді зазначених у '''[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page32?text=%F0%EE%E7%E4%B3%EB+VI+%EF%B3%E4%E0%EA%F6%E8%E7%ED+%F2%EE%E2%E0%F0%E8 розділі VI''' Податкового кодексу України] підакцизних товарів, цінних паперів (крім наданих ендавментів, зазначених у '''[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran3610#n3610 розділі IV Податкового кодексу України]'''), нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання в господарській діяльності, крім тих які визначені [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 статтею 6 Закону України "Про гуманітарну допомогу]", а саме:
Для реєстрації отримувача гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги юридична особа, міжнародна організація, дипломатичне представництво, консульська установа іноземної держави або представництво міжнародної організації в Україні через електронний кабінет автоматизованої системи:
* автомобілів швидкої медичної допомоги, легкових автомобілів спеціального  призначення для Міністерства внутрішніх справ України, органів Національної  поліції;
* транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної  операції для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною  службою спеціального зв’язку та захисту інформації України для забезпечення  проведення антитерористичної операції;
* транспортних  засобів, призначених для перевезення більше ніж вісім осіб, та автомобілів, обладнаних для перевезення інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, що передаються для використання установам соціального захисту  населення,  державним закладам охорони здоров'я і навчальним закладам, громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, державним закладам системи реабілітації,  фізичної культури  і спорту інвалідів "Інваспорт";
* легкових автомобілів,  які на  момент ввезення на митну територію України були вперше зареєстровані не пізніше ніж вісім років тому, з об'ємом  двигуна  не більш як 1800 куб. см, що отримуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією або ентральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, для подальшої передачі інвалідам, які перебувають у встановленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту, на строк, визначений законодавством.
Крім цього, за рішенням спеціально уповноважених державних органів з  питань гуманітарної допомоги до товарів гуманітарної  допомогитакож можуть бути  віднесені:
* аудіо- та відеотехніка, призначена відповідно для сліпих і глухих, аудіо- та відеокасети з навчальними, соціальними, реабілітаційними програмами, інформацією з фізичної культури та спорту інвалідів, програмами для формування здорового способу життя, з лекціями нобелівських лауреатів;
* шоколад з начинкою та без неї, інші шоколадні вироби, що входять до  новорічних і різдвяних подарунків, отриманих у термін за два місяці до відповідних свят;
* меблі, що передаються виключно для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я та навчальним закладам,  громадським організаціям інвалідів, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, релігійним організаціям, що зареєстровані у порядку, передбаченому Законом  України "Про свободу совісті та релігійні організації" ;
* медико-соціальне обладнання та оснащення, що передається виключно    реабілітаційним установам для інвалідів та дітей-інвалідів, які мають відповідну  ліцензію на надання реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності, за обов'язкової умови заборони його подальшого продажу.
* Митне оформлення вантажів (товарів), визнаних гуманітарною допомогою, здійснюється без справляння плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів або поза робочим часом, встановленим для органів доходів і зборів.
Гуманітарна допомога, що надходить понад установлені Кабінетом Міністрів України обсяги, підлягає оподаткуванню на загальних підставах.


== Позасудовий порядок ==
1) заповнює електронну форму заяви про реєстрацію отримувачем гуманітарної допомоги із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ (для всіх видів отримувачів);


У разі незгоди отримувача гуманітарної допомоги або іноземного донора з рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  рішення приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального  захисту населення.<br />
2) зазначає необхідну інформацію та завантажує електронні документи, передбачені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927-2020-п#n209 пунктами 43-45 Положення про автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги], затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 09.10.2020 року № 927 (для всіх видів отримувачів) ;


При виникнені спору рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення (Мінсоцполітики), про визнання товарів гуманітарною допомогою є остаточним для митного оформлення та виконання відповідних митних процедур. <br />
3) завантажує копію установчого документа у форматі PDF/A або свідоцтва про акредитацію установленого зразка, засвідченого у визначеному порядку (для юридичних осіб та міжнародних організацій) .


Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників і відповідальність за них визначені у гл. 4 Митного кодексу України. Правила цієї глави застосовуються у всіх випадках оскарження, окрім:
Після внесення зазначених відомостей Міністерство соціальної політики України, в порядку інформаційної взаємодії з Єдиним реєстром отримує необхідну інформацію (дані) про особу заявника за повідомленим ним у заяві кодом згідно з ЄДРПОУ та приймає рішення про реєстрацію отримувача гуманітарної допомоги протягом десяти робочих днів з дати їх отримання.
-
===Вимоги до строків придатності та якості товарів гуманітарної допомоги===
* оскарження постанов у справах про порушення митних правил;
Товари гуманітарної допомоги ввозяться на митну територію України тільки за наявності документального підтвердження якості, безпеки та можливості їх споживання (пункт 2 [https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/728-2000-%D0%BF Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, завтердженого постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року № 728]).
* -випадків, коли законом встановлено інший порядок оскарження зазначених рішень, дій чи бездіяльності;
* -оскарження податкових повідомлень-рішень органів Державної фіскальної служби, яке здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України (частини третя та п’ята ст. 24 Митного кодексу України).
Виконання оскаржуваного рішення може бути зупинено повністю чи в певній частині посадовою особою або органом, що розглядає скаргу. Посадова особа або орган, які розглядають скаргу, зобов’язані надати особі, яка подала скаргу, належним чином обґрунтовану письмову відповідь у визначений законом строк. Виконання оскаржуваного податкового повідомлення-рішення здійснюється у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.
Відповідно до частини першої ст. 26 гл. 4 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 Митного кодексу України] вимоги до форми та змісту скарг громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду, а також відповідальність за протиправні дії, пов’язані з поданням та розглядом скарг, визначаються Законом України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян».
Скарги підприємств подаються і розглядаються у такому самому порядку і в ті самі строки, що й скарги громадян (частина друга ст. 26 Митного кодексу України).
Відповідно до ст. 17 Законом України «Про звернення громадян» скарга на рішення, що оскаржується, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.<br />


Процедуру оскарження постанов у справах про порушення митних правил визначено глави 72 Митного кодексу України.<br />
Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів комерційного призначення на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги встановлюється відповідно до статті 204 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n1809 Митного кодексу України] і становить '''90 календарних днів''' та може бути продовжений за заявою власника товарів (отримувача гуманітарної допомоги), але '''не більше ніж на 30 днів'''.  


Процедура та строки оскарження податкових повідомлень-рішень визначені ст. 56 Податкового кодексу України. Відповідно до пункту 56.3 ст. 56 Податкового кодексу України скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується. У разі коли останній день строків, зазначених у цій статті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (пункт 56.13 ст. 56 Податкового кодексу України).<br />
Товари гуманітарної допомоги, термін придатності яких на момент перетину державного кордону закінчився та щодо яких відсутнє документальне підтвердження можливості їх споживання, на митну територію України <u>не допускаються</u>. Харчові продукти та інші товари гуманітарної допомоги, що мають обмежений термін споживання, ввозяться на митну територію України за умови, що на момент перетинання державного кордону термін їх придатності становить не менш як 1/3 терміну, визначеного виробником, а медичних та ветеринарних препаратів - не менш як 1/2 строку, визначеного виробником, якщо такий строк становить менш як один рік, та не менш як 6 місяців, якщо такий строк становить один рік і більше.
 
Крім того, порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015 № 916, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2015 за № 1617/28062.<br />


При цьому вимоги цього порядку не застосовується щодо оскарження рішень контролюючих органів, дій або бездіяльності їх посадових осіб та інших працівників, якщо спеціальним законом встановлено інший порядок оскарження таких рішень, дій або бездіяльності, а також при оскарженні постанов, прийнятих у справах про адміністративні правопорушення. ( п. 3 розд. І Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами).
Одяг, взуття, білизна, що були в ужитку, допускаються до ввезення на митну територію України, якщо їх зношення '''не перевищує 30 відсотків''' (пункт 2 [https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/728-2000-%D0%BF Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, завтердженого постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року № 728]).  
=== Куди звернутись ===
Скарга на рішення, дії або бездіяльність посадової особи або іншого працівника органу доходів і зборів (включаючи заступника керівника) подається керівникові цього органу, організації.<br />


Скарга на рішення, дії або бездіяльність керівника митного поста подається до митниці, структурним підрозділом якої є цей митний пост.<br />
За наявності висновку про непридатність до споживання товарів гуманітарної допомоги у повному обсязі або їх частини весь вантаж на митну територію України '''не допускається і підлягає вивезенню за межі України'''. Копія висновку про непридатність до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги залишається в митних органах у пункті пропуску на державному кордоні.  


Скарга на рішення, дії або бездіяльність керівника митниці, спеціалізованого митного органу, митної організації подається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Якщо під час здійснення контролю товарів гуманітарної допомоги явних ознак непридатності до споживання та загрози життю і здоров'ю населення, а також довкіллю не виявлено, вантаж пропускається до місця призначення для остаточного встановлення якості та придатності до споживання.
==Оподаткування гуманітарної допомоги==
При ввезенні (пересиланні) на митну територію України товари, визначені відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" як гуманітарна допомога, '''звільняються від оподаткування ввізним митом''' (стаття 287 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n1766 Митний кодекс України]).


== Судовий порядок ==
Звільняються від оподаткування ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як <u>міжнародної технічної допомоги</u>, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу" (пункт 213.3 статті 213 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5400 Податкового кодексу України]'')''.


Відповідно до ч. 1 ст. 29 Митного кодексу України рішення, дії або бездіяльність органів доходів і зборів можуть бути оскаржені безпосередньо до суду в порядку, визначеному законом.<br />
<u>Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім''':'''</u>
*автомобілів швидкої медичної допомоги, легкових автомобілів спеціального призначення для Міністерства внутрішніх справ України, органів Національної поліції;
*транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
*транспортних засобів, призначених для перевезення більше ніж вісім осіб, та автомобілів, обладнаних для перевезення осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, що передаються для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров’я і навчальним закладам, громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, державним закладам системи реабілітації, фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт";
*легкових автомобілів, які на момент ввезення на митну територію України були вперше зареєстровані не пізніше ніж вісім років тому, з об'ємом двигуна не більш як 1800 куб. см, що отримуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення (Міністерство соціальної політики України), для подальшої передачі особам з інвалідністю, які перебувають у встановленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту, на строк, визначений законодавством.
Крім цього, за рішенням спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги до товарів гуманітарної допомоги також можуть бути віднесені:
*аудіо- та відеотехніка, призначена відповідно для сліпих і глухих, аудіо- та відеокасети з навчальними, соціальними, реабілітаційними програмами, інформацією з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю, програмами для формування здорового способу життя, з лекціями нобелівських лауреатів;
*шоколад з начинкою та без неї, інші шоколадні вироби, що входять до новорічних і різдвяних подарунків, отриманих у термін за два місяці до відповідних свят;
*меблі, що передаються виключно для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я та навчальним закладам, громадським організаціям осіб з інвалідністю, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, релігійним організаціям, що зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації" ;
*медико-соціальне обладнання та оснащення, що передається виключно реабілітаційним установам для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають відповідну ліцензію на надання реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності, за обов'язкової умови заборони його подальшого продажу.
* Митне оформлення вантажів (товарів), визнаних гуманітарною допомогою, здійснюється без справляння плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів або поза робочим часом, встановленим для органів доходів і зборів <u>(стаття 6 [https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закону України "Про гуманітрану допомогу"])</u>.
==Досудовий порядок оскарження==
У разі незгоди отримувача гуманітарної допомоги або іноземного донора з рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій рішення приймає [https://www.msp.gov.ua/ '''Міністерство соціальної політики України'''] <u>(частина третя статті 5 [https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закону України "Про гуманітрану допомогу"])</u>. При виникнені спору рішення Міністерства соціальної політики України про визнання товарів гуманітарною допомогою є остаточним для митного оформлення та виконання відповідних митних процедур.


Якщо рішення, дії або бездіяльність органу доходів і зборів або його посадової особи одночасно оскаржуються до органу (посадової особи) вищого рівня та до суду і суд відкриває провадження у справі, розгляд скарги органом (посадовою особою) вищого рівня припиняється.
I. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності <u>органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників</u> і відповідальність за них визначені у главі 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n580 Митного кодексу України]. Правила цієї глави застосовуються у всіх випадках оскарження, окрім:
-
=== Куди звернутись ===
*оскарження постанов у справах про порушення митних правил;
*випадків, коли законом встановлено інший порядок оскарження зазначених рішень, дій чи бездіяльності;
*[[оскарження податкових повідомлень-рішень]] органів Державної фіскальної служби, яке здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України (частини третя та п’ята статті 24 Митного кодексу України).
Виконання оскаржуваного рішення може бути зупинено повністю чи в певній частині посадовою особою або органом, що розглядає скаргу. Посадова особа або орган, які розглядають скаргу, зобов’язані надати особі, яка подала скаргу, належним чином обґрунтовану письмову відповідь у визначений законом строк.  


Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача <br />
[[Вимоги до оформлення звернень громадян та терміни їх розгляду|Вимоги до форми та змісту скарг громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду]], а також відповідальність за протиправні дії, пов’язані з поданням та розглядом скарг, визначаються [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 Законом України "Про звернення громадян"].


Територіальна підсудність цих адміністративних справ за місцезнаходженням відповідача.
Скарга на рішення, що оскаржується, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня '''протягом одного року''' з моменту його прийняття, але '''не пізніше одного місяця''' з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням (стаття 17 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 Законом України "Про звернення громадян"]).<br />II. Процедуру оскарження постанов у справах про порушення митних правил визначено главою 72 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n4063 Митного кодексу України]. Постанова митниці у справі про порушення митних правил може бути оскаржена до [http://sfs.gov.ua/ Державної фіскальної служби України].
==Судовий порядок оскарження==
=== Вартість ===
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n609 Митного кодексу України] рішення, дії або бездіяльність органів доходів і зборів, посадових осіб митніці можуть бути оскаржені безпосередньо до суду в порядку [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі|в порядку адміністративного провадження]].
==Контроль за використанням гуманітарної допомоги==
Відповідні спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги (Міністерство соціальної політики, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації) та органи доходів і зборів ([http://sfs.gov.ua/ Державна фіскальна служба України] та її [http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-/teritorialni-organi/ територіальні органи]) здійснюють контроль щодо використання гуманітарної допомоги '''за цільовим призначенням''' (стаття 11 [https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закону України "Про гуманітрану допомогу"]).


Ставка судового збору за подання адміністративного позову щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності  посадової особи або іншого працівника органу доходів і зборів для фізичних осіб становить 0,4 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного року.
Отримувач гуманітарної допомоги і набувач гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку подають до відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.
[[Категорія: Митне право‎]]
[[Категорія: Митне право‎]]
[[Категорія:Громадський сектор]]

Поточна версія на 09:28, 7 березня 2023

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

07 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України затверджено постанову № 224 "Про затвердження переліку категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги" (далі - перелік).

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану" установлено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги (у тому числі таких товарів гуманітарної допомоги, як

спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД 6506 10 80 00; бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД 6211 43 90 00), виготовлені відповідно до військових стандартів, зокрема стандартів НАТО, або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону;

нитки для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00;

тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД3920 10 89 90, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00)

безпілотні літальні апарати та їх частини цивільного призначення та подвійного використання

від донорів (у значенні Закону України “Про гуманітарну допомогу”) здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Важливо!!!

Декларування товарів необхідно здійснювати в повному обсязі (без будь-якого приховування).

За бланками декларацій звертатись в пункті пропуску до посадових осіб митниці.

Посадові особи митниці мають право, за необхідності, здійснити повний огляд переміщуваних товарів, та у випадку виявлення розбіжностей відмовити у їх пропуску.

Здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2022 року № 379 "Про особливості здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану".

Увага! 03.04.2022 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги", яким Кримінальний кодекс України доповнено статтею 201-2, відповідно до якої продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, - караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ті самі дії, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану, -караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поняття "гуманітарна допомога"

Гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту (стаття 1 Закону України "Про гуманітрану допомогу").

Важливо! Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Визнання допомоги гуманітарною

Визнання допомоги гуманітарною, в залежності від її виду, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення (Міністерство соціальної політики України) або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (стаття 5 Закону України "Про гуманітрану допомогу").

Підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання.

Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. Отримувач гуманітарної допомоги має такі самі права на її використання, що і набувач гуманітарної допомоги.

Переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України

На митну територію України дозволяється ввезення лише таких товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які задовольняючи відповідні потреби набувачів гуманітарної допомоги в Україні, не створюють загрози життю чи здоров’ю фізичних осіб - набувачів гуманітарної допомоги та довкіллю України.

Під товарами, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою розуміються:

 1. товари, у тому числі транспортні засоби, продукти харчування, медикаменти, одяг, ковдри, намети, збірні будинки, пристрої для очищення та збереження води, інші товари першої необхідності, що направляються як допомога потерпілим від катастрофи природного та/або техногенного походження;
 2. транспортні засоби, інструменти та устаткування, спеціально навчені тварини, продукти харчування, припаси, особисті речі та інші товари для осіб, які виконують завдання з ліквідації наслідків катастрофи, необхідні їм для роботи та проживання на території, яка зазнала впливу цієї катастрофи, протягом усього часу виконання зазначених завдань (частина перша статті 250 Митного кодексу України).

Вимоги для пропуску через митний кордон

Митне оформлення гуманітарної допомоги, визнаної такою рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, здійснюється на території адміністративно-територіальної одиниці органу, який прийняв таке рішення, а митне оформлення гуманітарної допомоги, визнаної такою рішенням Міністерства соціальної політики України, - за місцем, визначеним відповідно до Митного кодексу України.

Гуманітарний товар пропускається через митний кордон України у першочерговому порядку без обов’язкового попереднього митного декларування та без надання забезпечення сплати митних платежів, передбаченого розділом X Митного кодексу України, за умови наявності його отримувача у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги (пункт 2 Порядку митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 року № 544 (далі - Порядок).
Реєстрація отримувачів гуманітарної допомоги проводиться шляхом включення їх до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 927 "Деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги".

Декларування гуманітарного товару здійснюється його отримувачем самостійно або за його заявою митним брокером. Заява на декларування, складена у довільній формі, подається отримувачем гуманітарної допомоги до митниці за місцем митного оформлення (пункт 4 Порядку). Митні брокери, які здійснюють декларування товарів у зоні діяльності відповідної митниці, забезпечують декларування гуманітарних товарів згідно з графіком, що затверджується керівником цієї митниці. Товаросупровідні документи і митні декларації на паперовому носії без позначення (клейма) “Гуманітарна допомога. Продаж заборонено” для оформлення не приймаються. Результати митного оформлення скріплюються особистою номерною печаткою посадової особи митниці, відбиток якої проставляється на товаросупровідних документах і митних деклараціях на паперовому носії.

Товари (предмети) гуманітарної допомоги, що ввозяться на митну територію України, підлягають заходам офіційного контролю згідно зі статтею 319 Митного кодексу України в установленому законодавством порядку. Зазначені заходи офіційного контролю проводяться першочергово та безкоштовно (частина друга статті 9 Закону України "Про гуманітрану допомогу").

До отримання відповідних дозволів контролюючих органів гуманітарний товар передається на тимчасове зберігання під митним контролем отримувачу гуманітарної допомоги. Порядок розміщення та зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад тимчасового зберігання (склад гуманітарної допомоги), затверджений згідно Положення про склади тимчасового зберігання, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 року № 613.

Реєстрація отримувача гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги

З 01.12.2020 року Міністерством соціальної політики України та Державним підприємством ,,Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики Україниˮ спільно з Урядово-громадською ініціативою ,,Разом проти корупціїˮ в рамках реалізації проекту ,,Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громадиˮ (EGAP), що впроваджується за підтримки Швейцарії та надається через Швейцарську агенцію розвитку і співробітництва (SDC), переведено в електронну форму Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги

Для реєстрації отримувача гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги юридична особа, міжнародна організація, дипломатичне представництво, консульська установа іноземної держави або представництво міжнародної організації в Україні через електронний кабінет автоматизованої системи:

1) заповнює електронну форму заяви про реєстрацію отримувачем гуманітарної допомоги із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ (для всіх видів отримувачів);

2) зазначає необхідну інформацію та завантажує електронні документи, передбачені пунктами 43-45 Положення про автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 09.10.2020 року № 927 (для всіх видів отримувачів) ;

3) завантажує копію установчого документа у форматі PDF/A або свідоцтва про акредитацію установленого зразка, засвідченого у визначеному порядку (для юридичних осіб та міжнародних організацій) .

Після внесення зазначених відомостей Міністерство соціальної політики України, в порядку інформаційної взаємодії з Єдиним реєстром отримує необхідну інформацію (дані) про особу заявника за повідомленим ним у заяві кодом згідно з ЄДРПОУ та приймає рішення про реєстрацію отримувача гуманітарної допомоги протягом десяти робочих днів з дати їх отримання.

Вимоги до строків придатності та якості товарів гуманітарної допомоги

Товари гуманітарної допомоги ввозяться на митну територію України тільки за наявності документального підтвердження якості, безпеки та можливості їх споживання (пункт 2 Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, завтердженого постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року № 728).

Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів комерційного призначення на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги встановлюється відповідно до статті 204 Митного кодексу України і становить 90 календарних днів та може бути продовжений за заявою власника товарів (отримувача гуманітарної допомоги), але не більше ніж на 30 днів.

Товари гуманітарної допомоги, термін придатності яких на момент перетину державного кордону закінчився та щодо яких відсутнє документальне підтвердження можливості їх споживання, на митну територію України не допускаються. Харчові продукти та інші товари гуманітарної допомоги, що мають обмежений термін споживання, ввозяться на митну територію України за умови, що на момент перетинання державного кордону термін їх придатності становить не менш як 1/3 терміну, визначеного виробником, а медичних та ветеринарних препаратів - не менш як 1/2 строку, визначеного виробником, якщо такий строк становить менш як один рік, та не менш як 6 місяців, якщо такий строк становить один рік і більше.

Одяг, взуття, білизна, що були в ужитку, допускаються до ввезення на митну територію України, якщо їх зношення не перевищує 30 відсотків (пункт 2 Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, завтердженого постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року № 728).

За наявності висновку про непридатність до споживання товарів гуманітарної допомоги у повному обсязі або їх частини весь вантаж на митну територію України не допускається і підлягає вивезенню за межі України. Копія висновку про непридатність до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги залишається в митних органах у пункті пропуску на державному кордоні.

Якщо під час здійснення контролю товарів гуманітарної допомоги явних ознак непридатності до споживання та загрози життю і здоров'ю населення, а також довкіллю не виявлено, вантаж пропускається до місця призначення для остаточного встановлення якості та придатності до споживання.

Оподаткування гуманітарної допомоги

При ввезенні (пересиланні) на митну територію України товари, визначені відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування ввізним митом (стаття 287 Митний кодекс України).

Звільняються від оподаткування ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу" (пункт 213.3 статті 213 Податкового кодексу України).

Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім:

 • автомобілів швидкої медичної допомоги, легкових автомобілів спеціального призначення для Міністерства внутрішніх справ України, органів Національної поліції;
 • транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • транспортних засобів, призначених для перевезення більше ніж вісім осіб, та автомобілів, обладнаних для перевезення осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, що передаються для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров’я і навчальним закладам, громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, державним закладам системи реабілітації, фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт";
 • легкових автомобілів, які на момент ввезення на митну територію України були вперше зареєстровані не пізніше ніж вісім років тому, з об'ємом двигуна не більш як 1800 куб. см, що отримуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення (Міністерство соціальної політики України), для подальшої передачі особам з інвалідністю, які перебувають у встановленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту, на строк, визначений законодавством.

Крім цього, за рішенням спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги до товарів гуманітарної допомоги також можуть бути віднесені:

 • аудіо- та відеотехніка, призначена відповідно для сліпих і глухих, аудіо- та відеокасети з навчальними, соціальними, реабілітаційними програмами, інформацією з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю, програмами для формування здорового способу життя, з лекціями нобелівських лауреатів;
 • шоколад з начинкою та без неї, інші шоколадні вироби, що входять до новорічних і різдвяних подарунків, отриманих у термін за два місяці до відповідних свят;
 • меблі, що передаються виключно для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я та навчальним закладам, громадським організаціям осіб з інвалідністю, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, релігійним організаціям, що зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації" ;
 • медико-соціальне обладнання та оснащення, що передається виключно реабілітаційним установам для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають відповідну ліцензію на надання реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності, за обов'язкової умови заборони його подальшого продажу.
 • Митне оформлення вантажів (товарів), визнаних гуманітарною допомогою, здійснюється без справляння плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів або поза робочим часом, встановленим для органів доходів і зборів (стаття 6 Закону України "Про гуманітрану допомогу").

Досудовий порядок оскарження

У разі незгоди отримувача гуманітарної допомоги або іноземного донора з рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій рішення приймає Міністерство соціальної політики України (частина третя статті 5 Закону України "Про гуманітрану допомогу"). При виникнені спору рішення Міністерства соціальної політики України про визнання товарів гуманітарною допомогою є остаточним для митного оформлення та виконання відповідних митних процедур.

I. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників і відповідальність за них визначені у главі 4 Митного кодексу України. Правила цієї глави застосовуються у всіх випадках оскарження, окрім: -

 • оскарження постанов у справах про порушення митних правил;
 • випадків, коли законом встановлено інший порядок оскарження зазначених рішень, дій чи бездіяльності;
 • оскарження податкових повідомлень-рішень органів Державної фіскальної служби, яке здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України (частини третя та п’ята статті 24 Митного кодексу України).

Виконання оскаржуваного рішення може бути зупинено повністю чи в певній частині посадовою особою або органом, що розглядає скаргу. Посадова особа або орган, які розглядають скаргу, зобов’язані надати особі, яка подала скаргу, належним чином обґрунтовану письмову відповідь у визначений законом строк.

Вимоги до форми та змісту скарг громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду, а також відповідальність за протиправні дії, пов’язані з поданням та розглядом скарг, визначаються Законом України "Про звернення громадян".

Скарга на рішення, що оскаржується, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням (стаття 17 Законом України "Про звернення громадян").
II. Процедуру оскарження постанов у справах про порушення митних правил визначено главою 72 Митного кодексу України. Постанова митниці у справі про порушення митних правил може бути оскаржена до Державної фіскальної служби України.

Судовий порядок оскарження

Відповідно до Митного кодексу України рішення, дії або бездіяльність органів доходів і зборів, посадових осіб митніці можуть бути оскаржені безпосередньо до суду в порядку в порядку адміністративного провадження.

Контроль за використанням гуманітарної допомоги

Відповідні спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги (Міністерство соціальної політики, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації) та органи доходів і зборів (Державна фіскальна служба України та її територіальні органи) здійснюють контроль щодо використання гуманітарної допомоги за цільовим призначенням (стаття 11 Закону України "Про гуманітрану допомогу").

Отримувач гуманітарної допомоги і набувач гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку подають до відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.