Ввезення та оподаткування гуманітарної допомоги

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

07 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України затверджено постанову № 224 "Про затвердження переліку категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги" (далі - перелік).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953 "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану" формування та/або подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, за формою згідно з додатком 1 (далі - декларація) здійснюється в електронній формі через єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” або через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги (далі - автоматизована система), процеси якої визначено Положенням про автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 927 “Деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги” (далі - Положення про автоматизовану систему), або в паперовій формі безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон України.

Реєстрація отримувача в Єдиному реєстрі, внесення інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, формування та/або подання інвентаризаційного опису гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 2 (далі - інвентаризаційний опис), формування та/або подання звіту про наявність і розподіл гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 3 (далі - звіт) здійснюються з використанням автоматизованої системи та з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

Важливо!!!

Декларування товарів необхідно здійснювати в повному обсязі (без будь-якого приховування).

За бланками декларацій звертатись в пункті пропуску до посадових осіб митниці.

Посадові особи митниці мають право, за необхідності, здійснити повний огляд переміщуваних товарів, та у випадку виявлення розбіжностей відмовити у їх пропуску.

Здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2022 року № 379 "Про особливості здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану".

Увага! 03.04.2022 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги", яким Кримінальний кодекс України доповнено статтею 201-2, відповідно до якої продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, - караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ті самі дії, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану, -караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поняття "гуманітарна допомога"

Гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту (стаття 1 Закону України "Про гуманітарну допомогу").

Важливо! Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Визнання допомоги гуманітарною

Визнання допомоги гуманітарною, в залежності від її виду, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення (Міністерство соціальної політики України) або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (стаття 5 Закону України "Про гуманітарну допомогу").

Підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання.

Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. Отримувач гуманітарної допомоги має такі самі права на її використання, що і набувач гуманітарної допомоги.

Донори - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України або іноземної держави, та фізичні особи, що перебувають в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами;

Переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України

На митну територію України дозволяється ввезення лише таких товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які задовольняючи відповідні потреби набувачів гуманітарної допомоги в Україні, не створюють загрози життю чи здоров’ю фізичних осіб - набувачів гуманітарної допомоги та довкіллю України.

Під товарами, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою розуміються:

 1. товари, у тому числі транспортні засоби, продукти харчування, медикаменти, одяг, ковдри, намети, збірні будинки, пристрої для очищення та збереження води, інші товари першої необхідності, що направляються як допомога потерпілим від катастрофи природного та/або техногенного походження;
 2. транспортні засоби, інструменти та устаткування, спеціально навчені тварини, продукти харчування, припаси, особисті речі та інші товари для осіб, які виконують завдання з ліквідації наслідків катастрофи, необхідні їм для роботи та проживання на території, яка зазнала впливу цієї катастрофи, протягом усього часу виконання зазначених завдань (частина перша статті 250 Митного кодексу України).

Вимоги для пропуску через митний кордон

Митне оформлення гуманітарної допомоги, визнаної такою рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, здійснюється на території адміністративно-територіальної одиниці органу, який прийняв таке рішення, а митне оформлення гуманітарної допомоги, визнаної такою рішенням Міністерства соціальної політики України, - за місцем, визначеним відповідно до Митного кодексу України.

Гуманітарний товар пропускається через митний кордон України у першочерговому порядку без обов’язкового попереднього митного декларування та без надання забезпечення сплати митних платежів, передбаченого розділом X Митного кодексу України, за умови наявності його отримувача у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги (пункт 2 Порядку митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 року № 544 (далі - Порядок).

Пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України та її митне оформлення здійснюються у пунктах пропуску через державний кордон України без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом подання декларації у спосіб, визначений цим Порядком.

Лікарські засоби та медичні вироби повинні транспортуватися з урахуванням їх фізичних, фізико-хімічних властивостей в умовах, що забезпечують належне збереження, цілісність, якість і захист від дії факторів зовнішнього середовища (світла, вологи, пилу, температури).

Відповідальність за якість і безпеку гуманітарної допомоги несе отримувач.
Реєстрація отримувачів гуманітарної допомоги проводиться шляхом включення їх до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 927 "Деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги".

Перед початком декларування товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувач вносить інформацію про такі товари до автоматизованої системи шляхом заповнення електронних форм в електронному кабінеті та/або завантаження в нього документів у порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему.

За результатами внесення в автоматизовану систему інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, такому переліку товарів автоматично присвоюється унікальний код гуманітарної допомоги.

Подання декларації без унікального коду гуманітарної допомоги не дозволяється.

Перелік товарів, заявлений у декларації, повинен відповідати переліку товарів, інформацію про який внесено до автоматизованої системи під відповідним унікальним кодом гуманітарної допомоги за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю місць, кількістю штук та вагою/ об’ємом.

Внесення змін до декларації дозволяється лише до подання її митному органу в пункті пропуску через державний кордон України.

З моменту прийняття митним органом декларації вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення.

Декларування гуманітарного товару здійснюється його отримувачем самостійно або за його заявою митним брокером. Заява на декларування, складена у довільній формі, подається отримувачем гуманітарної допомоги до митниці за місцем митного оформлення (пункт 4 Порядку). Митні брокери, які здійснюють декларування товарів у зоні діяльності відповідної митниці, забезпечують декларування гуманітарних товарів згідно з графіком, що затверджується керівником цієї митниці. Товаросупровідні документи і митні декларації на паперовому носії без позначення (клейма) “Гуманітарна допомога. Продаж заборонено” для оформлення не приймаються. Результати митного оформлення скріплюються особистою номерною печаткою посадової особи митниці, відбиток якої проставляється на товаросупровідних документах і митних деклараціях на паперовому носії.

Товари (предмети) гуманітарної допомоги, що ввозяться на митну територію України, підлягають заходам офіційного контролю згідно зі статтею 319 Митного кодексу України в установленому законодавством порядку. Зазначені заходи офіційного контролю проводяться першочергово та безкоштовно (частина друга статті 9 Закону України "Про гуманітарну допомогу").

До отримання відповідних дозволів контролюючих органів гуманітарний товар передається на тимчасове зберігання під митним контролем отримувачу гуманітарної допомоги. Порядок розміщення та зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад тимчасового зберігання (склад гуманітарної допомоги), затверджений згідно Положення про склади тимчасового зберігання, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 року № 613.

Реєстрація отримувача гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги

За наявності підстав для надання гуманітарної допомоги особа, що відповідає вимогам до осіб, які можуть бути отримувачами гуманітарної допомоги відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу”, через персональний електронний кабінет отримувача гуманітарної допомоги з використанням кваліфікованого електронного підпису безпосередньо вносить дані щодо реєстрації себе як отримувача гуманітарної допомоги, здійснює реєстраційні дії в Єдиному реєстрі та є створювачем інформації про себе.

Створювач відповідає за внесення інформації про себе та її зміст.

З 01.12.2020 року Міністерством соціальної політики України та Державним підприємством ,,Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики Україниˮ спільно з Урядово-громадською ініціативою ,,Разом проти корупціїˮ в рамках реалізації проекту "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громадиˮ (EGAP), що впроваджується за підтримки Швейцарії та надається через Швейцарську агенцію розвитку і співробітництва (SDC), переведено в електронну форму Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги

Для реєстрації отримувача гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги юридична особа, міжнародна організація, дипломатичне представництво, консульська установа іноземної держави або представництво міжнародної організації в Україні через електронний кабінет автоматизованої системи:

1) заповнює електронну форму заяви про реєстрацію отримувачем гуманітарної допомоги із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ (для всіх видів отримувачів);

2) зазначає необхідну інформацію та завантажує електронні документи, передбачені пунктами 43-45 Положення про автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 09.10.2020 року № 927 (для всіх видів отримувачів) ;

3) завантажує копію установчого документа у форматі PDF/A або свідоцтва про акредитацію установленого зразка, засвідченого у визначеному порядку (для юридичних осіб та міжнародних організацій) .

Після внесення зазначених відомостей Міністерство соціальної політики України, в порядку інформаційної взаємодії з Єдиним реєстром отримує необхідну інформацію (дані) про особу заявника за повідомленим ним у заяві кодом згідно з ЄДРПОУ та приймає рішення про реєстрацію отримувача гуманітарної допомоги протягом десяти робочих днів з дати їх отримання.

Особа набуває статусу отримувача з моменту автоматичної реєстрації в Єдиному реєстрі, яка здійснюється шляхом присвоєння отримувачу номера отримувача гуманітарної допомоги в порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему.

Вимоги до строків придатності та якості товарів гуманітарної допомоги

Товари гуманітарної допомоги ввозяться на митну територію України тільки за наявності документального підтвердження якості, безпеки та можливості їх споживання (пункт 2 Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, затвердженого постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року № 728).

Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів комерційного призначення на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги встановлюється відповідно до статті 204 Митного кодексу України і становить 90 календарних днів та може бути продовжений за заявою власника товарів (отримувача гуманітарної допомоги), але не більше ніж на 30 днів.

Товари гуманітарної допомоги, термін придатності яких на момент перетину державного кордону закінчився та щодо яких відсутнє документальне підтвердження можливості їх споживання, на митну територію України не допускаються. Харчові продукти та інші товари гуманітарної допомоги, що мають обмежений термін споживання, ввозяться на митну територію України за умови, що на момент перетинання державного кордону термін їх придатності становить не менш як 1/3 терміну, визначеного виробником, а медичних та ветеринарних препаратів - не менш як 1/2 строку, визначеного виробником, якщо такий строк становить менш як один рік, та не менш як 6 місяців, якщо такий строк становить один рік і більше.

Мінімальний строк придатності харчових продуктів (або дата "вжити до"), лікарських засобів, медичних виробів (крім медичної техніки) та ветеринарних препаратів на момент набуття ними статусу гуманітарної допомоги повинен відповідати строкам, зазначеним в абзаці вище.

Одяг, взуття, білизна, що були в ужитку, допускаються до ввезення на митну територію України, якщо їх зношення не перевищує 30 відсотків (пункт 2 Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, затвердженого постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року № 728).

За наявності висновку про непридатність до споживання товарів гуманітарної допомоги у повному обсязі або їх частини весь вантаж на митну територію України не допускається і підлягає вивезенню за межі України. Копія висновку про непридатність до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги залишається в митних органах у пункті пропуску на державному кордоні.

Якщо під час здійснення контролю товарів гуманітарної допомоги явних ознак непридатності до споживання та загрози життю і здоров'ю населення, а також довкіллю не виявлено, вантаж пропускається до місця призначення для остаточного встановлення якості та придатності до споживання.

Оподаткування гуманітарної допомоги

При ввезенні (пересиланні) на митну територію України товари, визначені відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування ввізним митом (стаття 287 Митний кодекс України).

Звільняються від оподаткування ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу" (пункт 213.3 статті 213 Податкового кодексу України).

Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім:

 • автомобілів швидкої медичної допомоги, легкових автомобілів спеціального призначення для Міністерства внутрішніх справ України, органів Національної поліції;
 • транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • транспортних засобів, призначених для перевезення більше ніж вісім осіб, та автомобілів, обладнаних для перевезення осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, що передаються для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров’я і навчальним закладам, громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, державним закладам системи реабілітації, фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт";
 • легкових автомобілів, які на момент ввезення на митну територію України були вперше зареєстровані не пізніше ніж вісім років тому, з об'ємом двигуна не більш як 1800 куб. см, що отримуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення (Міністерство соціальної політики України), для подальшої передачі особам з інвалідністю, які перебувають у встановленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту, на строк, визначений законодавством.

Крім цього, за рішенням спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги до товарів гуманітарної допомоги також можуть бути віднесені:

 • аудіо- та відеотехніка, призначена відповідно для сліпих і глухих, аудіо- та відеокасети з навчальними, соціальними, реабілітаційними програмами, інформацією з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю, програмами для формування здорового способу життя, з лекціями нобелівських лауреатів;
 • шоколад з начинкою та без неї, інші шоколадні вироби, що входять до новорічних і різдвяних подарунків, отриманих у термін за два місяці до відповідних свят;
 • меблі, що передаються виключно для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я та навчальним закладам, громадським організаціям осіб з інвалідністю, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, релігійним організаціям, що зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації" ;
 • медико-соціальне обладнання та оснащення, що передається виключно реабілітаційним установам для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають відповідну ліцензію на надання реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності, за обов'язкової умови заборони його подальшого продажу.
 • Митне оформлення вантажів (товарів), визнаних гуманітарною допомогою, здійснюється без справляння плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів або поза робочим часом, встановленим для органів доходів і зборів (стаття 6 Закону України "Про гуманітарну допомогу").

Досудовий порядок оскарження

У разі незгоди отримувача гуманітарної допомоги або іноземного донора з рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій рішення приймає Міністерство соціальної політики України (частина третя статті 5 Закону України "Про гуманітарну допомогу"). При виникненні спору рішення Міністерства соціальної політики України про визнання товарів гуманітарною допомогою є остаточним для митного оформлення та виконання відповідних митних процедур.

I. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників і відповідальність за них визначені у главі 4 Митного кодексу України. Правила цієї глави застосовуються у всіх випадках оскарження, окрім: -

 • оскарження постанов у справах про порушення митних правил;
 • випадків, коли законом встановлено інший порядок оскарження зазначених рішень, дій чи бездіяльності;
 • оскарження податкових повідомлень-рішень органів Державної фіскальної служби, яке здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України (частини третя та п’ята статті 24 Митного кодексу України).

Виконання оскаржуваного рішення може бути зупинене повністю чи в певній частині посадовою особою або органом, що розглядає скаргу. Посадова особа або орган, які розглядають скаргу, зобов’язані надати особі, яка подала скаргу, належним чином обґрунтовану письмову відповідь у визначений законом строк.

Вимоги до форми та змісту скарг громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду, а також відповідальність за протиправні дії, пов’язані з поданням та розглядом скарг, визначаються Законом України "Про звернення громадян".

Скарга на рішення, що оскаржується, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням (стаття 17 Законом України "Про звернення громадян").
II. Процедуру оскарження постанов у справах про порушення митних правил визначено главою 72 Митного кодексу України. Постанова митниці у справі про порушення митних правил може бути оскаржена до Державної фіскальної служби України.

Судовий порядок оскарження

Відповідно до Митного кодексу України рішення, дії або бездіяльність органів доходів і зборів, посадових осіб митниці можуть бути оскаржені безпосередньо до суду в порядку в порядку адміністративного провадження.

Контроль за використанням гуманітарної допомоги

Відповідні спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги (Міністерство соціальної політики, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації) та органи доходів і зборів (Державна фіскальна служба України та її територіальні органи) здійснюють контроль щодо використання гуманітарної допомоги за цільовим призначенням (стаття 11 Закону України "Про гуманітарну допомогу").

Отримувач гуманітарної допомоги і набувач гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку подають до відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.