Бездоглядна домашня тварина

Матеріал з WikiLegalAid

(різн.) ← Попередня версія | Затверджена версія (різн.) | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Бездоглядна домашня тварина

Бездоглядною домашня тварина стає у тих випадках, коли вона вибуває з володіння власника або особи, якій вона була передана у володіння, поза їх волею й до моменту затримання не знаходиться в господарстві іншої особи.

Відповідно до положень Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (далі - Закон) тваринами є біологічні об'єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові.

Домашні тварини – це собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі (статті 1 Закону).

Європейська конвенція про захист домашніх тварин від 13 листопада 1987 року зазначає, що під домашньою твариною мається на увазі будь-яка тварина, яку утримує чи збирається утримувати людина, зокрема у своїй оселі для власного задоволення й товариства.

Під безпритульною твариною мається на увазі домашня тварина, яка або не має притулку, або знаходиться за межами оселі свого власника чи хазяїна й не перебуває під контролем чи безпосереднім наглядом будь-якого власника чи хазяїна.

Безпритульні тварини - домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

Стаття 180 Цивільного кодексу України визначає тварин як особливий об'єкт цивільних прав. На них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом.

Зобов'язання особи, яка затримала бездоглядну домашню тварину

Відповідно до частини першої статті 340 Цивільного кодексу України особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, зобов'язана негайно повідомити про це власника і повернути її. Якщо власник бездоглядної домашньої тварини або місце його перебування невідомі, особа, яка затримала тварину, зобов'язана протягом трьох днів заявити про це органові місцевого самоврядування, який вживає заходів щодо розшуку власника.

Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, може на час розшуку власника залишити її у себе на утриманні та в користуванні або передати іншій особі, якщо ця особа може забезпечити утримання та догляд за твариною з додержанням ветеринарних правил, або передати її органові місцевого самоврядування.

Особа, у якої залишена бездоглядна домашня тварина, відповідає за її загибель або пошкодження у межах її вартості лише у разі свого умислу або грубої необережності.

Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину

Законодавцем бездоглядна домашня тварина прирівняна до безхазяйної речі, що передбачається виключенням із загального правила набуття права власності на безхазяйну річ, передбаченого частиною третьою статті 335 Цивільного кодексу України.

Стаття 341 Цивільного кодексу України визначає спеціальні способи набуття права власності на бездоглядну домашню тварину. Якщо протягом шести місяців з моменту заявлення про затримання бездоглядної робочої або великої рогатої худоби і протягом двох місяців - щодо інших домашніх тварин не буде виявлено їхнього власника або він не заявить про своє право на них, право власності на ці тварини переходить до особи, у якої вони були на утриманні та в користуванні.

У разі відмови особи, у якої бездоглядна домашня тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено (ч. 2 ст. 341 ЦК України).

Відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої тварини

Стаття 342 Цивільного кодексу України визначає юридичний механізм відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої тварини та виплата винагороди.

У разі повернення бездоглядної домашньої тварини власникові особа, яка затримала тварину, та особа, якій вона була передана на утримання та в користування, мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням тварини (це можуть бути кошти, що витрачені на годівлю, вакцинацію, ветеринарні послуги тощо), з вирахуванням вигод, здобутих від користування нею ()(наприклад, підлягатиме вирахуванню сума коштів, отримана від продажу молока, яке приносила велика рогата худоба).

Окрім цього, особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, має право на винагороду в розмірі до двадцяти відсотків вартості речі відповідно до статті 339 Цивільного кодексу України.

Якщо власник (володілець) публічно обіцяв винагороду за знахідку, винагорода виплачується на умовах публічної обіцянки.

Право на одержання винагороди не виникає, якщо особа, яка знайшла загублену річ, не заявила про знахідку або вчинила спробу приховати її.

З урахуванням положень статті 189 Цивільного кодексу України власнику має бути повернута не лише бездоглядна тварина, а й приплід, отриманий за час перебування тварини в особи, якій вона була передана на утримання і в користування, або в особи, яка затримала бездоглядну домашню тварину, оскільки за встановленим загальним правилом плоди належать власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом.

Додаткові заходи стосовно безпритульних тварин

Главою № 3 Європейськї конвенція про захист домашніх тварин від 13 листопада 1987 року передбачені додаткові заходи щодо безпритульних тварин, які полягають у зменшенні їх кількості. Так, відповідно до статті 12 вище згаданого документу, коли сторона уважає, що кількість безпритульних тварин становить для неї проблему, вона вживає відповідних законодавчих та (або) адміністративних заходів, які необхідні для зменшення їхньої кількості у спосіб, який не викликає болю, страждань або пригнічення, яких можна уникнути.

Такі заходи повинні відповідати таким вимогам:

  1. якщо необхідним є відлов таких тварин, то він повинен проводитись зі спричиненням їм мінімальних фізичних і психічних страждань;
  2. незалежно від того, будуть ці тварини утримуватися в притулку чи будуть присиплятися, робитися це повинно відповідно до принципів, викладених у цій Конвенції.

Сторони зобов'язуються розглянути:

  1. забезпечення можливості постійної ідентифікації собак і кішок за допомогою спеціальних методів, під час застосування яких тварині спричиняються незначні біль, страждання чи пригнічення або не спричиняються взагалі, наприклад за допомогою татуювання, а також введення реєстру номерів тварин разом з прізвищами та адресами їхніх власників;
  2. зменшення незапланованого розмноження собак і кішок за допомогою кастрації цих тварин;
  3. заохочення осіб, які знайшли безпритульних собак і кішок, повідомляти про це компетентному органові.

Animal-id.info - це міжнародна онлайн платформа, яка об'єднує дані про ідентифікованих тварин, їх власників та організацій, які працюють з тваринами.

Зразок заяви-повідомлення про знахідку тварини

Файл:Заява про знаходження безоглядної домашньої тварини.docx

Див. також