Аліменти: право на утримання одного з подружжя

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Хто має право на утримання

Суб’єкт права Умова утримання Протягом якого часу надається утримання З якого моменту надається утримання Під час шлюбу/після розірвання шлюбу
1. Той із подружжя, який є непрацездатним (досяг пенсійного віку або є інвалідом I, II, III групи), потребує матеріальної допомоги (заробітна плата, пенсія, доходи від використання майна, інші доходи не забезпечують прожиткового мінімуму, встановленого законом) Другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу. Під час шлюбу
2. Той із подружжя, хто став непрацездатним у зв’язку з протиправною поведінкою другого з подружжя
3. Особа, яка стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом 1 року від дня розірвання шлюбу
  1. особа потребує матеріальної допомоги;
  2. колишній чоловік(дружина) може надавати матеріальну допомогу
Після розірвання шлюбу
4. Особа, яка стала інвалідом після спливу 1 року від дня розірвання шлюбу Інвалідність – результат протиправної поведінки щодо неї колишнього чоловіка(дружини) під час шлюбу
5. Якщо на момент розірвання шлюбу особі до досягнення пенсійного віку залишилося не більше 5 років Спільне проживання у шлюбі не менше 10 років Після досягнення пенсійного віку
6. Якщо у зв'язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім'ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення, один із подружжя не мав можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду
  1. Особа потребує матеріальної допомоги;
  2. колишній чоловік(дружина) може надавати матеріальну
Протягом 3 років після розірвання шлюбу
7. Дружина під час вагітності незалежно від того чи вона працює та її матеріального становища Чоловік/дружина може надавати матеріальну допомогу Після народження дитини без додаткового рішення суду Під час шлюбу і в разі розірвання шлюбу
8. Чоловік/дружина, з якою проживаю дитина До досягнення дитиною 3 років
9. Чоловік/дружина, з якою проживає дитина з вадами фізичного або психічного розвитку До досягнення дитиною 6 років
10. Один із подружжя, з яким проживає дитина-інвалід, яка не може обходитись без постійного стороннього догляду, і опікується нею Другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу. Протягом всього часу проживання з дитиною-інвалідом та опікуванням над нею Під час шлюбу

Право на утримання не має той із подружжя, хто негідно поводився у шлюбних відносинах (зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами; зневажливе ставлення до сімейних обов'язків; вчинення протиправних дій щодо другого з подружжя, дітей, інших членів сім'ї, які потребували втручання правоохоронних органів тощо), а також той, хто став непрацездатним у зв’язку із вчиненням ним умисного злочину, якщо це встановлено судом.

Форма та розмір утримання (аліментів)

Утримання надається особі щомісячно в натуральній або грошовій формі (можуть бути сплачені наперед) за згодою подружжя.
Аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя.
Під час визначення розміру аліментів суд враховує можливість одержання утримання від повнолітніх дочки, сина, батьків та інших обставин.
Розмір аліментів може бути змінений за рішення суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану.

Куди звернутися

Аліменти можуть сплачуватися в добровільному (договір подружжя про надання утримання) і судовому порядку.

Договір подружжя про надання утримання

Подружжя має право укласти договір про надання утримання одному з них, в якому визначити умови, розмір та строки виплати аліментів. Такий договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується (зразок договору).

Увага!

У випадку невиконання обов’язку сторін за договором аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Судовий порядок

Позовна заява про стягнення аліментів подається в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за зареєстрованим місцем проживанням або перебуванням відповідача або позивача.

Вартість

За подання позовної заяви у справах про стягнення аліментів позивач звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях (стаття 5 Закону України «Про судовий збір»).

Перелік та зразки необхідних документів

До позовної заяви, оформленої відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України, додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги (стягнення аліментів), наприклад:
свідоцтво про шлюб та/або про розірвання шлюбу;
довідка про вагітність (за необхідності);
довідка медико-соціально експертної комісії про непрацездатність (за необхідності);
свідоцтва про народження дітей (за необхідності);
документи, що підтверджують доводи позивача про потребу в матеріальній допомозі (довідки з місця роботи, довідка з управління Пенсійного фонду тощо) ( зразок позовної заяви).

Строки розгляду питання

Цивільна справа розглядається судом протягом розумного строку, але не більше 2 місяців з дня відкриття провадження справі.

Порядок оскарження

Особа у випадку прийняття судом рішення про відмову у задоволенні її позовних вимог щодо відшкодування майнової шкоди має право протягом 10 днів з дня проголошення рішення подати апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції через суд, який ухвалив таке рішення.

Підстави припинення, позбавлення або обмеження строком права на утримання (аліменти)

Припинення права на утримання Позбавлення або обмеження строком права на утримання
1. поновлення працездатності особи подружжя перебувало в шлюбі нетривалий час
2. реєстрація з особою повторного шлюбу непрацездатність того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги виникла в результаті вчинення ним умисного злочину
3. одержувач аліментів перестав потребувати матеріальної допомоги (за рішенням суду) непрацездатність або тяжка хвороба того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги була прихована від другого з подружжя при реєстрації шлюбу
4. платник аліментів неспроможний надавати матеріальну допомогу (за рішенням суду) одержувач аліментів свідомо поставив себе у становище такого, що потребує матеріальної допомоги

Крім того, право дружини під час вагітності, чоловіка/дружини, з яким проживає дитина (дитина з вадами фізичного або психічного розвитку) на утримання припиняється у випадку:

  • припинення вагітності;
  • народження дитини мертвою;
  • якщо дитина передана на виховання іншій особі;
  • смерті дитини;
  • за рішенням суду виключено відомості про чоловіка як батька/мати з актового запису про народження.

Особливі випадки

Якщо жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, тривалий час проживали однією сім’єю, той з них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, а також у випадку проживання з одним з них їхньої дитини – мають на право на утримання відповідно до положень Сімейного кодексу України (стаття 91).