Аліменти: право на утримання одного з подружжя

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Unknown user.

Нормативна база

Хто має право на утримання

Сімейний кодекс України (Глава 9)

Суб’єкт права Умова утримання Протягом якого часу надається утримання З якого моменту надається утримання Під час шлюбу/після розірвання шлюбу
1. Той із подружжя, який є непрацездатним (досяг пенсійного віку або є особою з інвалідністю I, II, III групи), потребує матеріальної допомоги (заробітна плата, пенсія, доходи від використання майна, інші доходи не забезпечують прожиткового мінімуму, встановленого законом) Другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу. Під час шлюбу
2. Той із подружжя, хто став непрацездатним у зв’язку з протиправною поведінкою другого з подружжя
3. Особа, яка стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом 1 року від дня розірвання шлюбу
 1. особа потребує матеріальної допомоги;
 2. колишній чоловік(дружина) може надавати матеріальну допомогу
Після розірвання шлюбу
4. Особа, яка стала особою з інвалідністю після спливу 1 року від дня розірвання шлюбу Інвалідність – результат протиправної поведінки щодо неї колишнього чоловіка(дружини) під час шлюбу
5. Якщо на момент розірвання шлюбу особі до досягнення пенсійного віку залишилося не більше 5 років Спільне проживання у шлюбі не менше 10 років Після досягнення пенсійного віку
6. Якщо у зв'язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім'ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення, один із подружжя не мав можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду
 1. Особа потребує матеріальної допомоги;
 2. колишній чоловік(дружина) може надавати матеріальну
Протягом 3 років після розірвання шлюбу
7. Дружина під час вагітності незалежно від того чи вона працює та її матеріального становища Чоловік/дружина може надавати матеріальну допомогу Після народження дитини без додаткового рішення суду Під час шлюбу і в разі розірвання шлюбу
8. Чоловік/дружина, з якою проживаю дитина До досягнення дитиною 3 років
9. Чоловік/дружина, з якою проживає дитина з вадами фізичного або психічного розвитку До досягнення дитиною 6 років
10. Один із подружжя, з яким проживає дитина з інвалідністю, яка не може обходитись без постійного стороннього догляду, і опікується нею Другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу. Протягом всього часу проживання з дитиною з інвалідністю та опікуванням над нею Незалежно від факту укладенння шлюбу

Вищезазначені положення застосовуються і в тому випадку, якщо жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, тривалий час проживали однією сім'єю (стаття 91 Сімейного кодексу України).

Право на утримання не має той із подружжя, хто негідно поводився у шлюбних відносинах (зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами; зневажливе ставлення до сімейних обов'язків; вчинення протиправних дій щодо другого з подружжя, дітей, інших членів сім'ї, які потребували втручання правоохоронних органів тощо), а також той, хто став непрацездатним у зв’язку із вчиненням ним умисного кримінального правопорушення, якщо це встановлено судом.

Форма та розмір утримання (аліментів)

Утримання надається особі щомісячно в натуральній або грошовій формі (можуть бути сплачені наперед) за згодою подружжя.

Аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя.

Під час визначення розміру аліментів суд враховує можливість одержання утримання від повнолітніх дочки, сина, батьків та інших обставин.

Розмір аліментів може бути змінений за рішення суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану.

Куди звернутися

Аліменти можуть сплачуватися в добровільному (договір подружжя про надання утримання) і судовому порядку.

Договір подружжя про надання утримання

Подружжя має право укласти договір про надання утримання одному з них, в якому визначити умови, розмір та строки виплати аліментів. Такий договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується Файл:Зразок Договір подружжя на утримання.docx(стаття 78 Сімейного кодексу України).

Увага!

У випадку невиконання обов’язку сторін за договором аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Судовий порядок

Позовна заява про стягнення аліментів подається в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за зареєстрованим місцем проживанням або перебуванням позивача (частина перша статті 28 Цивільного процесуального кодексу України).

Вартість

За подання позовної заяви у справах про стягнення аліментів позивач звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях (стаття 5 Закону України «Про судовий збір»).

Перелік та зразки необхідних документів

До позовної заяви, оформленої відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України, додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги (стягнення аліментів), наприклад:

 • свідоцтво про шлюб та/або про розірвання шлюбу;
 • довідка про вагітність (за необхідності);
 • довідка медико-соціально експертної комісії про непрацездатність (за необхідності);
 • свідоцтва про народження дітей (за необхідності);
 • документи, що підтверджують доводи позивача про потребу в матеріальній допомозі (довідки з місця роботи, довідка з управління Пенсійного фонду тощо).
 • документи, що підтверджують перебування позивача у відпустці по догляду за дитиною до досягненню нею трьох років.

Файл:Позовна заява (надання утримання одному з подружжя).docx
Файл:Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини до досягнення дитини 3 років.docx

Строки розгляду питання

Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті. Водночас суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку (частина перша статті 210 Цивільного процесуального кодексу України).

Порядок оскарження

Особа у випадку прийняття судом рішення про відмову у задоволенні її позовних вимог має право протягом 30 днів з дня проголошення рішення подати апеляційну скаргу безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Підстави припинення, позбавлення або обмеження строком права на утримання (аліменти)

Припинення права на утримання Позбавлення або обмеження строком права на утримання
1. поновлення працездатності особи подружжя перебувало в шлюбі нетривалий час
2. реєстрація з особою повторного шлюбу непрацездатність того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги виникла в результаті вчинення ним умисного кримінального правопорушення
3. одержувач аліментів перестав потребувати матеріальної допомоги (за рішенням суду) непрацездатність або тяжка хвороба того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги була прихована від другого з подружжя при реєстрації шлюбу
4. платник аліментів неспроможний надавати матеріальну допомогу (за рішенням суду) одержувач аліментів свідомо поставив себе у становище такого, що потребує матеріальної допомоги

Крім того, право дружини під час вагітності, чоловіка/дружини, з яким проживає дитина (дитина з вадами фізичного або психічного розвитку) на утримання припиняється у випадку:

 • припинення вагітності;
 • народження дитини мертвою;
 • якщо дитина передана на виховання іншій особі;
 • смерті дитини;
 • за рішенням суду виключено відомості про чоловіка як батька/мати з актового запису про народження.

Див.також