Штатний розпис. Виведення поза штат працівників

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.Версію затверджено Ihor.shpak.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття штатного розпису

Штатний розпис - це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати і посадові оклади працівників відповідно листа Міністерства праці та соціальної політики України від 27.06.2007 № 162/06/187-07. Штатний розпис містить назви посад, численість персоналу та оклади за кожною посадою. Відповідно до ч.3 ст. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Порядок прийняття і затвердження штатного розпису

Керівник підприємства приймає і затверджує штатний розпис шляхом створення відповідного наказу. Вимоги до оформлення штатного розпису регулюється Національним стандартом України затвердженого наказом Держспоживстандарту України № 55 від 07.04.2003 Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи - постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності:

  • органів державної влади України, органів місцевого самоврядування;
  • підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності.

Виведення поза штат працівників

Відповідно до листа Міністерства праці та соціальної політики України від 15.05.2008 № 105/13/116-08 позаштатний працівник – це вільний працівник (самозайнята особа) , що виконує разове замовлення або тимчасову роботу без зарахування до штату підприємства (компанії). Чинним законодавством прямої норми щодо порядку виведення поза штат працівників не передбачено. Тому для виведення штатних працівників поза штат перш за все необхідно провести скорочення штату з попередженням працівників не пізніше ніж за 2 місяці згідно ст. 49-2 Кодексу законів про працю України.В такому разі керівник зобов’язаний видати наказ про внесення змін до штатного розпису, або скасувати старий і прийняти новий. Потім скорочених працівників можна прийняти поза штат на підставі договору цивільно правого характеру, де вони зможуть виконувати роботу яка не передбачена штатним розписом. Вимоги до укладення договору про працю з позаштатним працівником регулюються главою 61 Цивільного кодексу України як договір підряду або главою 63 Цивільного кодексу України як договір про надання послуг.