Членство у професійній спілці. Участь профспілок у захисті прав працівників

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативно правова база:

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
- ЗАКОН УКРАЇНИ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV
- ЗАКОН УКРАЇНИ "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-XII;
- ЗАКОН УКРАЇНИ "Про оплату праці" від 24.03.1995 № 108/95-ВР;
- ЗАКОН УКРАЇНИ "Про колективні договори і угоди" від 01.07.1993 № 3356-XII
- ЗАКОН УКРАЇНИ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) від 03.03.1998 № 137/98-ВР "
- Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.

Членство у профспілках

Відповідно до ст.7 ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності членами профспілок можуть бути особи, які:

 • працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю,
 • забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити.

Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами. Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.

Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено:

 • членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю,
 • членів фермерських господарств, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,
 • осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах,
 • осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.

Статутами (положеннями) може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства у профспілках.
Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня. Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок.

Участь профспілок у захисті прав працівників

Відповідно до ст. 2 ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльностіпрофесійні спілки створюються з метою здійснення представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Згідно зі ст. 3 дія цього закону поширюється на діяльність профспілок, їх організацій, об'єднань профспілок, профспілкових органів і профспілкових представників у межах їх повноважень, працедавців, їх об'єднання, а також державні органи і органи місцевого самоврядування.

Статтею 13 вищезазначеного Закону передбачено, що держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у професійні спілки й додержання прав та інтересів профспілок. Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з працедавцями та їх об'єднаннями. Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їх знань щодо правового, економічного й соціального захисту працівників. З урахуванням вищевикладеного можна зазначити, що чинне законодавство передбачає можливість здійснення профспілками дієвого контролю за дотриманням трудового законодавства та здійснення на належному рівні заходів щодо захисту порушених трудових прав.

Прововідносини профспілок, які регулує Кодекс законів про працю України

Кодекс законів про працю України, прийнятий ще за часів Радянського Союзу, хоча й має певні зміни й доповнення з урахуванням нових соціальних і економічних умов теперішнього часу, не повною мірою може забезпечити дотримання працедавцем вищевказаних принципів.

 Повноваження щодо захисту трудових прав та інтересів найманих працівників покладено на професійні спілки.

Так, гл. ХVI КЗпП України, яка має назву “Професійні спілки.
Участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями” законодавчо визначено, що:

 • право громадян на об’єднання у професійні спілки (ст. 243);
 • права професійних спілок, їх об’єднань (ст. 244);
 • право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями (ст. 245);
 • первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях (ст. 246);
 • повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації (ст. 247);
 • гарантії діяльності профспілок (ст. 248);
 • обов’язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для діяльності профспілок (ст. 249);
 • відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно- масову, фізкультурну та оздоровчу роботу (ст. 250);
 • обов’язок власника або уповноваженого ним органу надавати інформацію на запити профспілок, їх об’єднань (ст. 251);
 • гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів (ст. 252).

Також ст. 12, 19, 43, 64 та ін. КЗпП України прямо передбачена участь профспілок при вирішенні певних питань щодо захисту трудових прав найманих працівників.

З аналізу судової практики вбачається, що профспілки вимушені звертатися до працедавців з такими позовами:

 1. про визнання певних пунктів чи умов колективних договорів недійсними; про визнання такими, що не виконуються, умов колективного договору;
 2. про визнання неправомірною діяльність або бездіяльність посадових осіб щодо порушення умов колективного договору;
 3. про спонукання до виконання умов колективного договору; про визнання незаконним звільнення працівника (працівників);
 4. про визнання незаконним переведення працівника; про порушення гарантій, наданих законом працівникам підприємств, обраних до профспілкових органів;
 5. про зобов’язання виплати працівникам недонарахованих сум за працю у святкові та вихідні дні;
 6. про відшкодування збитків, заподіяних ушкодженням здоров’я тощо.

Відповідно до статті 19. ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності профспілки та їх об'єднання мають право щодо захисту прав та інтересів їх членів, що реалізуються шляхом:

* здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян.
* у питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.
* у питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами.
* профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ.
* представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, державними органами та органами місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.