Цивільно-правова відповідальність малолітніх та неповнолітніх осіб

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Natalia.zaitseva.

Нормативна база

Загальні відомості

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства", дитина - це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.
Малолітня особа - це фізична особа, яка не досягла 14 років.
Неповнолітня особа - це фізична особа у віці від 14 до 18 років.
Див. додатково консультацію: "Цивільна дієздатність фізичної особи".

Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою

Стаття 1178 ЦК України

Хто відшкодовує шкоду, завдану малолітньої особою Умова відшкодування шкоди
Батьки (усиновлювачі) або опікуни чи інша особа, яка здійснює виховання малолітньої особи якщо вони не доведуть, що така шкода не є наслідком несумлінного виховання та нагляду за малолітньою особою або ухилення від виховання і нагляду;
Заклад, заклад охорони здоров’я чи інший закладу, що зобов’язаний здійснювати нагляд за малолітньою особою, а також особа, яка здійснює нагляд за малолітньою особою на підставі договору коли малолітня особа завдала шкоди під час перебування під наглядом закладу/особи, якщо вони не доведуть, що шкоду було завдано не з їхньої вини;
Заклад, який здійснює функції опікуна малолітньої особи коли малолітня особа перебувала в такому закладі, якщо не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.

Якщо малолітня особа завдала шкоди як з вини батьків (усиновлювачів) або опікуна, так і з вини закладів або особи, що зобов’язані здійснювати нагляд за нею, ці особи зобов’язані відшкодувати шкоду у частинах, які визначені за домовленістю між ними або за рішенням суду (стаття 1181 ЦК України).
Обов’язок батьків (усиновлювачів) або опікуна чи іншої особи, яка здійснює виховання малолітньої особи, відшкодувати шкоду, завдану малолітньою особою, не припиняється у разі досягнення нею повноліття.
Після досягнення повноліття особа може бути зобов’язана судом відшкодувати шкоду, завдану нею у віці до 14 років життю або здоров’ю потерпілого, якщо вона має достатні для цього кошти, а вищезазначені особи є неплатоспроможними або померли.

Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою

Неповнолітня особа відповідає за завдану нею шкоду на самостійно загальних підставах (стаття 1179 ЦК України).
Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного нею самостійно та договору укладеного за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника. Однак, якщо в неповнолітнього немає майна, достатнього для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть його батьки (усиновлювачі), піклувальники (стаття 33 ЦК України).
Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується її батьками (усиновлювачами), піклувальником або закладом у якому перебувала неповнолітня особа, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Батьки (усиновлювачі), піклувальники, заклад, який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, зобов’язані відшкодувати шкоду до досягнення особою повноліття. Особа відшкодовує завдану шкоду самостійно після досягнення повноліття або якщо неповнолітня особа стане власником майна, достатнього для відшкодування такої шкоди (стаття 1179 ЦК України).

Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності

Якщо особа набула повної цивільної дієздатності (наприклад, досягнення 18 років, укладення шлюбу) вона відшкодовує завдану нею шкоду самостійно. Також, згідно ст. 35 Цивільного кодексу України надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.

Слід звернути увагу на те, що якщо у такої особи не вистачає майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником. Батьки (усиновлювачі) або піклувальники відшкодовують шкоду завдану неповнолітньою особою, якщо вони дали згоду на набуття нею повної цивільної дієздатності (наприклад, укладання неповнолітнім трудової угоди) і не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Обов’язок цих осіб відшкодувати шкоду припиняється з досягненням особою, яка завдала шкоди, повноліття (стаття 1180 ЦК України).