Тимчасове посвідчення громадянина України

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття тимчасового посвідчення громадянина України

Відповідно до статті 28 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (далі - Закон) тимчасове посвідчення громадянина України - документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України і видається особі, яка досягла чотирнадцятирічного віку, набула громадянства України та взяла зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з дня набуття громадянства України.

Інформація, що містититься в тимчасовому посвідченні

До тимчасового посвідчення громадянина України вноситься така інформація:

 1. назва держави;
 2. назва документа;
 3. тип документа;
 4. код держави;
 5. номер документа;
 6. ім'я особи;
 7. громадянство;
 8. дата народження;
 9. унікальний номер запису в Реєстрі;
 10. стать;
 11. місце народження;
 12. дата видачі;
 13. дата закінчення строку дії документа;
 14. уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);
 15. місце проживання;
 16. відцифрований образ обличчя особи;
 17. відцифрований підпис особи.

До тимчасового посвідчення громадянина України за письмовим клопотанням заявника може бути внесена додаткова змінна інформація, передбачена Законом.

Оформлення тимчасового посвідчення

Для оформлення тимчасового посвідчення подаються:

 • заява-анкета за встановленою формою;
 • 2 фотокартки (розміром 35ˣ45);
 • довідка про реєстрацію особи громадянином України;
 • особи, які постійно проживають в Україні, подають копію довідки органу державної податкової служби про присвоєння ідентифікаційного номера, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
 • платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про оплату вартості цієї адміністративної послуги.

Документи приймаються за умови пред'явлення паспорту або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

Тимчасове посвідчення підписується посадовою особою, яка його оформила. У тимчасовому посвідченні вклеюється фотокартка і ставиться власноручний підпис особи, якій оформлено посвідчення, вносяться відомості про місце проживання особи. Усі записи у тимчасовому посвідченні здійснюються українською мовою.

Тимчасове посвідчення громадянина України оформляється і видається особі, яка проживає в Україні, розпорядником Реєстру за місцем проживання заявника, а в разі постійного проживання особи за кордоном - закордонні дипломатичні установи України, не пізніше 10 робочих днів з дати подання заявником документів.

Куди звернутися

Тимчасове  посвідчення  оформляється і  видається  особам відповідним  підрозділом  ДМС у  разі  їх проживання  в Україні, дипломатичними   представництвами   та   консульськими  установами України в інших державах - у разі їх проживання за кордоном.

Вартість

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону , за оформлення, обмін тимчасового посвідчення громадянина України адміністративний збір (консульський збір) не справляється.

Термін дії тимчасового посвідчення

Тимчасове посвідчення громадянина України оформляється і видається особі на строк до двох років.
У разі закінчення строку дії тимчасового посвідчення громадянина України особі, якій його було оформлено, видається нове тимчасове посвідчення громадянина України. На вимогу уповноваженого суб'єкта заявник зобов'язаний подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад тексту паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника, українською мовою.

Тимчасове посвідчення громадянина України виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м'якої обкладинки, 8 сторінок та сторінки даних.

У разі видачі тимчасового посвідчення громадянина України заявнику повертається паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника.

Оформлення, видача замість втраченого або викраденого та обмін тимчасового посвідчення громадянина України.

Оформлення, видача замість втраченого або викраденого та обмін тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються розпорядником Реєстру за місцем проживання заявника в Україні, а в разі постійного проживання заявника за кордоном - закордонні дипломатичні установи України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом.

Тимчасове посвідчення громадянина України здається розпоряднику Реєстру за місцем проживання заявника в Україні, а в разі постійного проживання заявника за кордоном - закордонні дипломатичні установи України, одночасно з документом, що підтверджує припинення особою іноземного громадянства, або з декларацією про відмову від іноземного громадянства, а заявнику видається довідка про реєстрацію особи громадянином України для подальшого оформлення паспорта громадянина України.

Тимчасове посвідчення громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України.

Законодавством встановлено особливості оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території України.

Порядок оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України громадянам, що проживають на тимчасово окупованій території України, регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 289 "Про затвердження Порядку оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України".

Оформлення і видача тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються територіальними підрозділами Державної міграційної служби України за місцем звернення громадянина або його представника. Оформлення і видача тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються відповідно до Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1111, з урахуванням положень Порядку оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України.

Заява про видачу тимчасового посвідчення громадянина України приймається за умови пред’явлення документів, які підтверджують підстави набуття громадянства України, чи їх копій.