Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Pavlo.maramyhin.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Тимчасове вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом

Частиною першою статті 148 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) передбачено, що слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа мають право тимчасово вилучити документи, які посвідчують користування спеціальним правом, у законно затриманої ними особи в порядку, передбаченому статтею 208 КПК України.

Таке тимчасове вилучення допускається у затриманої особи при наявності достатніх підстав вважати, що необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом для:

 1. припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого;
 2. припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню;
 3. забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Тимчасово вилученими можуть бути документи, які посвідчують користування таким спеціальним правом:

 • право керування транспортним засобом або судном (посвідчення водія або свідоцтво на право керування судном);
 • право полювання (посвідчення мисливця; щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату судового збору; дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, картка відстрілу); дозвіл на користування вогнепальною мисливською зброєю; паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звітрів і птахів);
 • право на здійснення підприємницької діяльності (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);
 • право на володіння та носіння зброї (відповідний дозвіл).

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час законного затримання та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, або негайно після їх здійснення зобов'язана скласти відповідний протокол у порядку, визначеному КПК України(стаття 149 КПК України).

Після складення протоколу про тимчасове вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа зобов'язана передати тимчасово вилучені документи на зберігання відповідно до Порядку передачі на зберігання тимчасово вилучених під час кримінального провадження документів, які посвідчують користування спеціальним правом, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 (далі - Порядок).

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, продовження тимчасового обмеження

У випадку тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов'язаний звернутися до слідчого судді із відповідним клопотанням про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом не пізніше двох днів з моменту тимчасового вилучення. Пропуск зазначеного строку тягне за собою необхідність повернення тимчасово вилучених документів (частина перша статті 150 КПК України).

У клопотанні зазначаються:

 1. короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
 2. правова кваліфікація кримінального правопорушення за законом України про кримінальну відповідальність;
 3. виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;
 4. причини, у зв'язку з якими потрібно здійснити тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;
 5. вид спеціального права, яке підлягає тимчасовому обмеженню;
 6. строк, на який користування спеціальним правом підлягає тимчасовому обмеженню;
 7. перелік свідків, яких прокурор, слідчий вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

До клопотання також додаються:

 1. копії матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання;
 2. витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (частина шоста статті 132 КПК України);
 3. документи, які підтверджують надання підозрюваному копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання (частина друга статті 150 КПК України).

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом подано без додержання вимог, передбачених статтею 150 КПК України, повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу (частина третя статті 151 КПК України).

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом розглядається слідчим суддею не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю прокурора та/або слідчого, підозрюваного, його захисника (частина перша статті 151 КПК України).

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, якщо документи, які посвідчують користування спеціальним правом, не були тимчасово вилучені, може розглядатися лише за участю підозрюваного, його захисника (частина друга статті 151 КПК України).

Під час розгляду клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом слідчий суддя має право за клопотанням сторін кримінального провадження або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (частина четверта статті 151 КПК України).

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. (частина перша статті 152 КПК України).

При вирішенні питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом слідчий суддя зобов'язаний врахувати такі обставини:

 • правову підставу для тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом;
 • достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
 • наслідки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом для інших осіб.

За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає:

 • мотиви застосування або відмови у задоволенні клопотання про застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом;
 • перелік документів, які посвідчують користування спеціальним правом та які підлягають поверненню особі або вилученню на час тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом;
 • строк тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, який не може становити більше двох місяців;
 • порядок виконання ухвали.

Копія ухвали надсилається особі, яка звернулася з відповідним клопотанням, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше дня, наступного за днем її постановлення, та підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень (частина четверта статті 152 КПК України).

Згідно з частиною першою статті 153 КПК України прокурор має право звернутися із клопотанням про продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, яке розглядається у порядку, передбаченому статтею 151 КПК України.

Слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, якщо прокурор не доведе, що:

 • обставини, які стали підставою для тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, продовжують існувати;
 • сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було обмежено користування спеціальним правом, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Зберігання тимчасово вилучених під час кримінального провадження документів, які посвідчують користування спеціальним правом

Вимоги до зберігання: вилучені документи зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження в індивідуальному сейфі (металевій шафі) слідчого, дізнавача, який здійснює таке провадження, до постановлення слідчим суддею відповідної ухвали за результатами розгляду клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;

У разі відмови в задоволенні клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом вилучені документи підлягають поверненню володільцю не пізніше наступного робочого дня після отримання слідчим, дізнавачем, прокурором відповідної ухвали слідчого судді.

У разі задоволення клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом документи не пізніше наступного робочого дня після отримання слідчим, дізнавачем, прокурором відповідної ухвали слідчого судді надсилаються разом з копією такої ухвали рекомендованим листом на зберігання центральному органові виконавчої влади, що здійснює контроль (нагляд) у відповідній сфері (далі - центральний орган виконавчої влади) (пункт 5-6 Порядку).

У разі продовження в установленому порядку строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом копія відповідної ухвали слідчого судді надсилається у такий самий строк центральному органові виконавчої влади, якому для зберігання надіслано документи.

В останній день строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом центральний орган виконавчої влади надсилає документи рекомендованим листом слідчому, дізнавачу, прокурору, від якого вони надійшли, для вирішення питання про повернення таких документів володільцю.

Документ, що підтверджує повернення документа володільцю або надіслання його на зберігання центральному органові виконавчої влади, долучається до матеріалів кримінального провадження.

Судова практика