Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Dmytro.perepelytsia.

Нормативна база

Загальні поняття

Голосування — це процес прийняття рішення групою людей, при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів.

Виборець – громадянин України, що має право голосу.

Мають право голосу на виборах- громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

Не мають права голосу - громадяни України, яких визнано судом недієздатним.

Виборча адреса виборця - це адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

 • Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, або органом ведення Реєстру за мотивованим зверненням виборця.
 • Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є адреса дислокації військової частини (формування).
 • Виборчою адресою виборця, який відбуває покарання у вигляді арешту, позбавлення або обмеження волі, є адреса установи виконання покарань.
 • Виборчою адресою виборця, який проживає чи перебуває за межами України, є його поштова адреса в країні проживання (перебування).
 • Виборець може бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.

Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Згідно з ст. 35-1 Закону України «Про вибори Президента України» кожен виборець має право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.

Згідно з ст. 35-1 Закону України «Про вибори Президента України» кожен виборець має право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.

Порядок подачі заяви про тимчасову зміну місця голосування

Заява про тимчасову зміну місця голосування подається до органу Державного реєстру виборців (далі - орган ведення Реєстру) за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах із зазначенням дільниці чи адреси, за якою він бажає проголосувати ( ч. 3 ст.7 Закону України "Про Державний реєстр виборців").

Заява виборця про тимчасову зміну місця голосування подається до органу ведення Реєстру виборців особисто.

При поданні заяви громадянин пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України).

Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси

У заяві зазначаються дані виборця:

 • прізвище;
 • власне ім’я (усі власні імена);
 • по батькові;
 • дата, місце народження;
 • виборча адреса;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • адреса, де виборець перебуватиме в день виборів чи номер виборчої дільниці із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності);
 • мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування.

Громадяни можуть онлайн звернутися до органу ведення державного реєстру виборців (https://www.drv.gov.ua/) щодо:

 • свого включення до реєстру
 • внесення змін до своїх ідентифікаційних персональних даних у реєстрі
 • зміни своєї виборчої адреси
 • внесення змін до відомостей про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно
 • виправлення неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи
 • змісту своїх персональних даних
 • прізвищ, власних імен, по батькові, дати народження усіх виборців, внесених до Реєстру за своєю власною виборчою адресою

Щоб подати заяву онлайн, потрібен кваліфікований електронний підпис. До заяви додайте копії документів, що підтверджують ці зміни.

Особливості подачі заяви деяких категорій виборців

Члени окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць подають заяву до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії.

Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день виборів чи всеукраїнського референдуму на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Якщо виборець, який проживає в Україні, та перебуватиме в день виборів за її межами, може звернутися з заявою про тимчасову зміну місця голосування до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою або до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах, всеукраїнському референдумі на іншу закордонну виборчу дільницю (дільницю для голосування), приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

У випадку звернення виборця, в якого немає зареєстрованого місця проживання до органу ведення Реєстру виборців, йому пропонується визначити свою виборчу адресу за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, або звернувшись до органу ведення Державного реєстру виборців за місцем свого проживання.

Важливо! Громадянин України, якому на виборах народних депутатів України тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу адресу, має право голосу на цих виборах лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та отримує лише бюлетень для голосування у вказаному окрузі.
Важливо! Положення ч. 3 ст.7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (щодо тимчасової зміни місця голосування) відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України "Про місцеві вибори" на місцевих виборах не застосовується.

Порядок розгляду заяви про тимчасову зміну місця голосування

Заява розглядається органом ведення Реєстру невідкладно, але не раніше дня початку відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму та не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування.

Орган ведення Реєстру перевіряє:

 • чи включений заявник до Реєстру;.
 • чи не було змінено місце голосування заявника на зазначених у заяві виборах або референдумі;
 • чи має він право голосу на відповідних виборах або референдумі,

встановлюючи:

 • належність до громадянства України;
 • досягнення вісімнадцяти років;
 • відсутність у записі Реєстру стосовно заявника службової відмітки про визнання його недієздатним.

На період проведення чергових і позачергових виборів народних депутатів України орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю на іншу виборчу дільницю, в тому числі поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу.

Під час проведення в одномандатному виборчому окрузі повторного голосування по кандидатах у народні депутати України чи повторних або проміжних виборів народного депутата України орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю, в тому числі члену виборчої комісії, якщо його виборча адреса належить до території одномандатного виборчого округу, в якому проводяться такі вибори (повторне голосування), та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього одномандатного виборчого округу.

Прийняття рішення про тимчасову зміну місця голосування

За результатами розгляду заяви та відповідної перевірки її обґрунтованості керівник органу ведення Реєстру видає наказ про тимчасову зміну місця голосування виборця.

Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням, виданим органом ведення Реєстру, підписаним його керівником та засвідченим печаткою цього органу.

Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень. Про отримання посвідчення виборець розписується в відповідному журналі.

При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, дата його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав.

У разі відкликання виборцем заяви, на підставі якої було змінено місце голосування, однак не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, видається наказ про відміну тимчасової зміни місця голосування виборця.

При цьому посвідчення, підлягає поверненню до органу ведення Реєстру, який його видав, про що в журналі обліку посвідчень у графі "Примітка" зазначається дата його повернення, а у випадку втрати посвідчення проставляється відповідна відмітка.

У разі якщо виборцю на період проведення чергових і позачергових виборів народних депутатів України тимчасово змінено місце голосування поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру (виборець за виборчою адресою не відноситься до одномандатного виборчого округу, до складу якого входить звичайна виборча дільниця, на яку тимчасово змінено місце голосування виборця), також у графі "Примітки" робиться відмітка "Отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Повернення заяви про тимчасову зміну місця голосування

Заява про тимчасову зміну місця голосування невідкладно повертається виборцю орган ведення Реєстру якщо його місце голосування вже було змінено, з роз’ясненням можливості повторного звернення у визначений законом строк після відкликання попередньої заяви в органі ведення Реєстру за місцем отримання посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, та його повернення.

Підстави відмови у тимчасовій зміні місця голосування

Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви якщо:

 • заяву подано раніше утворення виборчих дільниць (дільниць для голосування) або пізніш як за п’ять днів до дня голосування;
 • встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не має права голосу на відповідних виборах чи референдумі;
 • заяву про тимчасову зміну місця голосування виборця визнано необґрунтованою;
 • звичайна виборча дільниця, яку виборець просить визначити місцем його голосування на період проведення повторного голосування по кандидатах у народні депутати України чи повторних або проміжних виборів народного депутата України, не входить до складу одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу.

Особі, якій відмовлено в задоволенні заяви, повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.