Стягнення аліментів з батьків, позбавлених батьківських прав

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація

Відповідно до частини другої статті 27 Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року батьки або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.

Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття (стаття 180 Сімейного кодексу України).

Відповідно до статті 247 Сімейного кодексу України встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на отримання пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, призначених дитині відповідно до законів України, а також права власності дитини на ці виплати.

Держава несе субсидіарний (додатковий) обов’язок щодо надання дитині матеріального забезпечення, який може виконуватися різними способами. Одним із таких способів є призначення тимчасової державної матеріальної допомоги дитині у випадках, коли місце проживання її батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину. ЇЇ випата здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Насамперед, метою призначення тимчасової державної допомоги є тимчасове утримання неповнолітньої дитини.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 189 затверджено Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Підстави позбавлення батьківських прав

У статті 164 Сімейного кодексу України є вичерпний перелік підстав позбавлення батьківських прав. Зокрема, мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

 1. не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 2. ухиляються від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти;
 3. жорстоко поводяться з дитиною;
 4. є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 5. вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 6. засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Детальніше див.: "Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду"

Обов’язки батьків з виховання дитини

Найчастіше батьківських прав позбавляють у зв’язку з ухиленням від виконання своїх обов’язків по вихованні дитини.

Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини закріплені у статті 150 Сімейного кодексу України:

 1. виховування дитини в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини;
 2. піклування про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;
 3. забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готування її до самостійного життя;
 4. поважати дитину;
 5. переданя дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї;
 6. забора на будь-які види експлуатації батьками своєї дитини;
 7. заборона фізичних покарань щодо дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Наслідки позбавлення батьківських прав

Статтею 166 Сімейного кодексу України визначено правові наслідки позбавлення батьківських прав, а саме:

 • втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання;
 • перестає бути законним представником дитини;
 • втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;
 • не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;
 • не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування).;
 • втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Особи позбавлені батьківських прав можуть спадкувати після дитини тільки, коли їх спадкування передбачене заповітом дитини.

Увага! Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини.

Порядок розгляду справ про стягнення аліментів з батьків, позбавлених батьківських прав

Відповідно до частини третьої статті 166 Сімейного кодексу України при задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно прийматиме рішення про стягнення аліментів на дитину. У разі якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, суд приймає рішення про перерахування аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та зобов’язує матір, батька або інших законних представників дитини відкрити зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішенням суду.

Отже, справи про стягнення аліментів з батьків, позбавлених батьківських прав розглядаються в порядку позовного провадження районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами. За подання заяви про стягнення аліментів з батьків, позбавлених батьківських прав позивач звільняється від сплати судового збору відповідно до Закону України "Про судовий збір.

Якщо в одному позові вимоги про позбавлення батьківських прав (та інші вимоги щодо захисту прав дитини) поєднуються з вимогою про стягнення аліментів, такий позов може подаватися за вибором позивача згідно зі статтею 28 Цивільного процесуального кодексу України.

Варто зазначити, що особа, позбавлена батьківських прав, не вправі вимагати зниження розміру аліментних виплат у зв’язку з позбавленням батьківських прав.

Приблизний перелік документів, що додаються до позовної заяви:

 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія реєстраційної картки платника податків та паспорта дитини (за наявності);
 • копія паспорта позивача (одного з батьків, хто звертається з позовом про стягнення аліментів, опікуна, піклувальника тощо);
 • копія розпорядження про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • копія розпорядження про встановлення піклування над дитиною, позбавленою батьківського піклування;
 • копія посвідчення про призначення піклувальником;
 • копія рішення суду про позбавлення батьківських прав;
 • довідка міської/селищної/сільської ради про місце проживання та склад сім’ї;
 • свідоцтво, що підтверджує укладення шлюбу (його розірвання) тощо.

Розмір аліментів на дитину

Згідно з частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік» прожитковий мінімум для дитини віком до 6 років - 2563 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років становить - 3196 гривень.

Детальніше див.: Визначення розміру аліментів на дитину.

Судова практика