Статус постраждалого учасника Революції Гідності: порядок надання

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Valentyna.nykonchuk.

Нормативна база

Хто має право отримати статус постраждалого учасника Революції Гідності

Статус постраждалого учасника Революції Гідності надається особам, які на виконання Закону України “Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей” включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

Не визнанаються постраждалими учасниками Революції Гідності такі особи, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з масовими акціями громадського протесту, а саме:

  • працівники міліції;
  • особи, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення;
  • військовослужбовці внутрішніх військ, Збройних Сил та інших військових формувань

Підстави надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності

Підставою для надання особі статусу постраждалого учасника Революції Гідності є включення особи до одного з переліків осіб, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затверджених МОЗ.

Для надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності особи, які включені до переліку осіб, звертаються з відповідними заявами до органів соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем перебування.

Органи, які надають статус постраждалого учасника Революції Гідності

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій не пізніше ніж через три робочих дні після надходження переліків осіб (змін до них) надсилають їх структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад.

У разі відсутності реєстрації місця проживання особи, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадського протесту, звертаються із заявами про надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності до управління праці та соціального захисту населення Печерської районної у м. Києві держадміністрації.

Перелік документів, які необхідні для отримання статусу постраждалого учасника Революції Гідності

  1. Заява про надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності
  2. Документ, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що брала участь у масових акціях громадського протесту (з пред’явленням оригіналу)

Порядок надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності

Рішення про надання (відмову у наданні) статусу постраждалого учасника Революції Гідності та видачу (відмову у видачі) відповідного посвідчення приймається органом соціального захисту населення протягом семи робочих днів з дня подання заяви.

Рішення про відмову у надані статусу постраждалого учасника Революції Гідності приймається у разі невключення особи до переліку осіб.

Після прийняття рішення про надання особі статусу постраждалого учасника Революції Гідності та видачі їй відповідного посвідчення орган соціального захисту населення вносить інформацію про таку особу до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Випадки, коли орган соціального захисту населення позбавляє статусу постраждалого учасника Революції Гідності:
1 при наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі у масових акціях громадського протесту
2 виключення МОЗ особи, яка має статус постраждалого учасника Революції Гідності, з переліку осіб
3 подання особою заяви про позбавлення її статусу постраждалого учасника Революції Гідності.

Рішення органу соціального захисту населення може бути оскаржене в судовому порядку.

У разі позбавлення особи статусу постраждалого учасника Революції Гідності, орган соціального захисту не пізніше ніж через десять календарних днів письмово інформує таку особу про позбавлення статусу та про втрату права на пільги і компенсації, передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та вилучає посвідчення.

Після прийняття рішення про позбавлення особи статусу постраждалого учасника Революції Гідності та вилучення у неї відповідного посвідчення орган соціального захисту населення вносить інформацію про позбавлення особи статусу постраждалого учасника Революції Гідності до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Який документ посвідчує статус постраждалого учасника Революції Гідності

Документом, що підтверджує статус постраждалого учасника Революції Гідності, на підставі якого надаються відповідні пільги і компенсації – є посвідчення встановленого зразка.

Посвідчення видається безоплатно

Електронне посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності (далі - е-посвідчення) - посвідчення у формі електронного відображення інформації, що містить відомості про видане особі посвідчення разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах Єдиного державного реєстру ветеранів війни, яке формується у разі виявлення бажання запитувача, підтверджує його статус; невід’ємною частиною е-посвідчення є відцифрований образ обличчя, що міститься в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни або відображається в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон, за згодою особи.

Е-посвідчення формується безоплатно засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) за бажанням особи, на ім’я якої оформлено посвідчення.

Е-посвідчення пред’являється особою на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія, замість та без додаткового пред’явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу, з метою підтвердження достовірності е-посвідчення.

Постраждалим учасникам Революції Гідності, які мають право на одночасне отримання посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни та постраждалого учасника Революції Гідності, видається лише одне посвідчення за їх вибором.