Стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства юстиції України

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Визначення понять "молодь" та "державна служба"

Термін «молодь» вживається у такому значенні: громадяни України віком до 35 років, які є студентами третього і вище курсів закладів вищої освіти за спеціальностями галузей знань «Право» та/або «Міжнародні відносини» чи отримали вищу освіту за спеціальностями галузей знань «Право» та/або «Міжнародні відносини» та не перебувають на посадах державної служби.

У свою чергу, статтею 1 Закону України "Про державну службу" визначено, що державною службою є публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави.

Порядок стажування

У державних органах з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби може здійснюватися стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, строком до шести місяців у порядку, визначеному керівником державної служби (ч. 9 ст. 48 Закону України «Про державну службу»).

Стажування молоді в апараті Міністерства юстиції України здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з функціонуванням в Міністерстві юстиції України державної служби.

Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників апарату Міністерства юстиції України.

Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті Міністерства юстиції України (далі - стажист), та оформлюються наказом державного секретаря Міністерства юстиції України.

До заяви стажист може додавати мотиваційний лист у довільній формі.

База стажування (структурний підрозділ або структурні підрозділи апарату Міністерства юстиції України) визначається наказом державного секретаря Міністерства юстиції України з урахуванням побажань стажиста та згоди керівника відповідного структурного підрозділу. При цьому враховується організаційна можливість прийняти особу на стажування.

Стажування молоді в апараті Міністерства юстиції України може здійснюватися з ініціативи:

 • Міністра юстиції України;
 • державного секретаря Міністерства юстиції України;
 • керівників вищих навчальних закладів;
 • молодіжних громадських формувань та інших осіб.

!!! Міністерство юстиції України не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті Міністерства юстиції України, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найму житла тощо.

Повноваження керівника стажування

На період стажування в апараті Міністерства юстиції України за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів апарату Міністерства, в яких буде проводитись стажування.

Керівник стажування:

 • складає та затверджує індивідуальний план стажування (додаток);
 • забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;
 • забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу - бази стажування;
 • залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає йому довідку або характеристику, яка містить стислу інформацію про результати стажування.

Документи про проходження стажування передаються керівником стажування на зберігання до Департаменту персоналу Міністерства юстиції України.

Обов'язки стажиста

Стажист:

 • зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;
 • зобов'язаний додержуватись етики та культури поведінки;
 • може брати участь у роботі структурного підрозділу - бази стажування та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів.

Стажист після закінчення стажування складає стислий звіт про стажування та засвідчує його своїм підписом.


УВАГА! Стажування можуть проходити лише особи молодші 35 років.