Сплата судового збору за позовом про захист прав споживачів

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Право звільнення споживача від сплати судового збору

Відповідно до частини 3 статті 42 Конституції України держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Частиною 1 статті 22 Закону України “Про захист прав споживачів” передбачено, що захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом. Частиною 3 цієї ж статті зазначено, що споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Зверніть увагу! 10 червня 2023 року Верховною радою України прийнято новий Закон України “Про захист прав споживачів” № 3153-IX, який набирає чинності через один рік з дня його опублікування, але не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні". Цей Закон опубліковано 07.07.2023.

Колізія між Законом України “Про захист прав споживачів” та Законом України “Про судовий збір

Певний час існувала суперечність між положеннями двох Законів, що регулюють одні й ті ж правовідносини, а саме частиною 3 статті 22 Закону України “Про захист прав споживачів” та статтею 5 Закону України “Про судовий збір” стосовно обов’язку сплати споживачем судового збору.

На практиці окремі суди за позовними заявами захисту прав споживачів залишають такі позовні заяви без руху у зв’язку із не сплатою позивача судового збору у загальному порядку, посилаючись у своїх ухвалах, що статтею 5 Законом України “Про судовий збір” не передбачено пільг для даної категорії споров.

Практика окремих судів є хибною, оскільки залишення позовної заяви без руху з підстав несплати судового збору позбавляє таких споживачів права на справедливий судовий розгляд, що також є порушенням вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Роз’яснення щодо звільнення споживачів від сплати судового збору

Остаточну позицію щодо звільнення від сплати судового збору під час здійснення цивільного судочинства висловив Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у своєму листі від 09.08.2017 № 93-1517/0/4-17 щодо застосування частини 3 статті 22 Закону України “Про захист прав споживачів”, а саме:

Норма статті 5 Закону України "Про судовий збір" не містить вичерпного переліку пільг щодо сплати судового збору. Тому сама по собі відсутність такої категорії осіб у встановленому в зазначеній нормі переліку осіб, які мають пільги щодо сплати судового збору, не може означати, що споживачі такої пільги не мають, оскільки вона встановлена спеціальним Законом, який гарантує реалізацію та захист їх прав.

Спеціальний Закон — це саме Закон України “Про захист прав споживачів”.

Крім того у цьому ж листі Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ зазначив, що застосування передбаченої статтею 22 Закону України "Про захист прав споживачів" підстави для звільнення від сплати судового збору не обмежується розглядом справи в суді першої інстанції, оскільки статя 17 Цивільного процесуального кодексу України споживачу гарантується апеляційне та касаційне оскарження судового рішення (рішень), прийнятого за результатами розгляду його позову.

Див. також