Списання безнадійного боргу (недоїмки), що виник у зв'язку з початком проведення АТО на сході України у ФОП

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

  1. Податковий кодекс України
  2. Кодекс адміністративного судочинства України
  3. Закон України "Про торгово-промислові палати України"
  4. Наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2010 року № 577 "Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків"

Звернення до районної державної податкової інспекції

УВАГА! Останні законодавчі нововведення зобов'язують фізичних осіб — підприємців (далі- ФОП) платити єдиний соціальний внесок (далі — ЄСВ), щомісячно, незалежно від провадження або відсутності господарської діяльності.

ФОП, який має заборгованість зі сплати ЄСВ повинен звернутися до районної державної податкової інспекції з заявою про списання заборгованість зі сплати ЄСВ та штрафних санкцій (у разі наявності).Отримати письмову відповідь, якщо податкова відмовляється списувати, то звернутися в ТПП України.

Звернення до Торгово-промислової палати України

Згідно п. 2.1 розд. ІІ Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків, затвердженого наказом Міндоходів і зборів від 10.10.13 р. № 577(далі- Порядок) прописано, що якщо виник податковий борг у зв'язку з обставинами непереборної сили, чи стихійного лиха на території України, тоді цей борг підлягає списанню, як безнадійний.

Перелік форс-мажорних обставин прописаний в ч. 2 ст. 14-1 ЗУ "Про торгово-промислові палати України". Основні - військові конфлікти, стихійні лиха. У Законі прописано і що не входить в форс-мажорні обставини. Наприклад, фінансова криза, будь-які комерційні - зростання валют і т.п.

Рекомендуємо звернутися до Торгово-промислової палати України (далі-ТПП) з Заявою про засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) для суб'єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов'язаннями для списання безнадійного податкового боргу.
Див. додатково "Видача Торгово-промисловою палатою сертифікатів щодо форс-мажорних обставин".

Тарифи

Суб'єкти малого підприємництва відповідно до ст. 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" мають право отримати безкоштовно сертифікат про настання форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), сплачуючи тільки за розгляд  заяви і наданих документів.(розрахунок можна отримати на офіційному сайті ТПП https://www.ucci.org.ua/tarifi-rakhunok-akti ).

Строк

Протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності.

Оскарження відмови ДФС в списанні заборгованості зі сплати ЄСВ

Повторно з сертифікатом звернутися до ДФС отримати рішення про списання безнадійного податкового боргу або про відмову в списанні заборгованості. Згідно ст. 56 ПКУ рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Під час процедури адміністративного оскарження обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

Обов'язок доведення правомірності нарахування або прийняття будь-якого іншого рішення контролюючим органом у судовому оскарженні встановлюється процесуальним законом.

Підсудність

Адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об’єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, визначених Кодексом.
Див. додатково "Звернення до суду: провадження в адміністративній справі".