Спеціальні засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівливої дії: продаж, придбання реєстрація і застосування

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Види спеціальних засобів самооборони

До спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, дозволених до виготовлення, реалізації (продажу), придбання, реєстрації, обліку, зберігання (носіння) і застосування, належать:

 • упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії (газові балончики);
 • газові пістолети і револьвери та патрони до них калібру 6, 8 і 9 міліметрів, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії.

Аерозолі сльозоточивої та дратівної дії (газові балончики)

Реалізація (продаж) провадиться без дозволу органів внутрішніх справ у спеціалізованих магазинах, окремих секціях магазинів:

 • громадянам, які досягли 18-річного віку;
 • суб'єктам підприємницької діяльності;
 • установам і організаціям.

Газові пістолети і револьвери та патрони до них

Продаж та придбання

Умови отримання дозволу на придбання

Громадянами
Дозволи на придбання і зберігання (носіння) газових пістолетів і револьверів та патронів до них видаються органами внутрішніх справ громадянам, які досягли 18-річного віку, за умови наявності висновку (довідки) медичного закладу (лікувально-кваліфікаційної комісії) встановленої форми про те, що за станом здоров'я вони можуть володіти (користуватися) спеціальними засобами самооборони та ознайомлені з порядком їх зберігання (носіння) і застосування. Кількість газових пістолетів (револьверів), які можуть бути у власності громадян, не обмежується.
Суб’єктами підприємницької діяльності
Суб'єкти підприємницької діяльності, установи і організації з метою захисту життя, здоров'я, честі та гідності своїх працівників мають право на придбання газових пістолетів і револьверів та патронів до них з оформленням дозволу органами внутрішніх справ на їх зберігання (носіння) конкретним працівникам, які досягли 18-річного віку, за умови наявності висновку (довідки) медичного закладу (лікувально-кваліфікаційної комісії) встановленої форми щодо цих працівників та ознайомлення з порядком їх- зберігання (носіння) і застосування.

Місце отримання дозволу на придбання

Дозволи на придбання і зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів) підписуються начальником органу внутрішніх справ або особою, яка виконує його обов'язки:

 • громадянам - за місцем проживання;
 • суб'єктам підприємницької діяльності, установам і організаціям (на придбання) та їхнім працівникам (на зберігання) (носіння) - за місцем реєстрації (юридичною адресою) установи, організації або суб'єкта підприємницької діяльності. При цьому в дозволі робиться відмітка - відомче (службове).

Термін дії дозволу на придбання

Дозволи на придбання газових пістолетів (револьверів) видаються органами внутрішніх справ терміном на три місяці. Не використаний у цей термін дозвіл повертається до органу внутрішніх справ, який його видав.

Документи, необхідні для отримання дозволу на придбання

Громадяни
Для отримання дозволу на придбання газових пістолетів (револьверів) громадяни подають до органу внутрішніх справ:

 • заповнену картку-заяву;
 • дві фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;
 • висновок (довідку) медичного закладу лікувально-кваліфікаційної комісії) встановленої форми (крім осіб, які мають дозвіл органу внутрішніх справ на зберігання і носіння мисливської та відомчої вогнепальної зброї);
 • квитанцію про оплату послуг, пов'язаних з оформленням документів для видачі дозволу на придбання газових пістолетів (револьверів) (за кожну одиницю).

Суб’єкти підприємницької діяльності
Для отримання дозволу на придбання газових пістолетів (револьверів) суб'єкти підприємницької діяльності, установи і організації подають до органу внутрішніх справ:

 • лист з обґрунтуванням необхідності придбання газових пістолетів (револьверів) і зазначенням їх типу та кількості;
 • список працівників,які користуватимуться зазначеними засобами самооборони;
 • по 2 фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри (на кожного з працівників, що використовуватимуть газові пістолети (револьвери);
 • копію платіжного доручення про оплату послуг, пов'язаних з оформленням документів для видачі дозволів на придбання зазначених засобів самооборони (за кожну одиницю);
 • висновок (довідку) медичного закладу (лікувально-кваліфікаційної комісії) встановленої форми.

Термін розгляду документів

Орган внутрішніх справ не більш як у місячний термін розглядає документи і видає дозвіл на придбання газових пістолетів (револьверів) або мотивовано відмовляє у ньому. Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено відповідно до чинного законодавства у удовому порядку.

Підстави відмови для видачі дозволу на придбання

Підставами відмови для видачі дозволу на придбання є:

 • висновок (довідка) медичного закладу (лікувально-кваліфікаційної комісії) встановленої форми, який свідчить про те, що така особа за станом здоров'я не може володіти спеціальними засобами самооборони;
 • відомостей про систематичне порушення особою громадського порядку, зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних речовин без призначення лікаря;
 • повідомлення такій особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а також засудження до позбавлення волі;
 • непогашеної або незнятої у встановленому порядку з особи судимості за тяжкий злочин або злочин, скоєний із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових матеріалів або спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії;
 • умовного засудження особи з іспитовим терміном або засудження до виправних робіт;
 • вироку суду щодо такої особи, виконання якого відстрочено.

Реєстрація

Строк реєстрації

Придбані газові пістолети (револьвери) протягом десяти днів з дня придбання подаються для реєстрації та оформлення дозволу на їх зберігання (носіння).

Місце реєстрації

Громадяни
Громадяни подають газові пістолети (револьвери) до органу внутрішніх справ для реєстрації та оформлення дозволу на їх зберігання (носіння) громадянами - за місцем проживання.
Суб’єкти підприємницької діяльності
Суб'єкти підприємницької діяльності, установи і організації подають газові пістолети (револьвери) до органу внутрішніх справ для реєстрації та оформлення дозволу на їх зберігання (носіння) - за місцем їх реєстрації (юридичною адресою).

Порядок отримання дозволу на зберігання (носіння)

Для отримання дозволу на зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів) їх власники (користувачі) подають до органу внутрішніх справ також корінець дозволу на придбання з відміткою спеціалізованого магазину про продаж газового пістолету (револьверу) та квитанцію (платіжне доручення) про оплату послуг, пов'язаних з оформленням документів для видачі дозволу на зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів).

Дозвіл на зберігання і носіння газових пістолетів

Дозвіл на зберігання і носіння газових пістолетів (револьверів) видається органом внутрішніх справ терміном на три роки. Дозвіл на зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів) може бути виданий кожному членові сім'ї власника газового пістолету (револьверу), який має на це право. Дозвіл на зберігання (носіння) газового пістолету (револьверу) може бути виданий не більш як трьом працівникам суб'єкта підприємницької діяльності, установи і організації на кожний газовий пістолет (револьвер). Дозвіл на зберігання і носіння безномерних або саморобних газових пістолетів (револьверів) органами внутрішніх справ не видається.

Застосування спеціальних засобів самооборони

Підстави застосування

Громадянами

 • для захисту від злочинних посягань на своє життя і здоров'я, житло та майно чи життя і здоров'я, житло та майно інших громадян.

Працівниками суб'єктів підприємницької діяльності

 • для захисту від нападу на приміщення організації, установи та суб'єкта підприємницької діяльності, де вони працюють;
 • для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і намагається втекти або вчинити опір, з наступною передачею її працівникам органів внутрішніх справ.

Умови застосування

Перед застосуванням спеціальних засобів самооборони громадянин якщо є можливість, зобов'язаний попередити нападника про свій намір їх застосувати.

Якщо внаслідок застосування спеціальних засобів самооборони нападникові заподіяно тілесні ушкодження або він помер, громадянин, що застосував такі засоби, зобов'язаний негайно викликати карету швидкої медичної допомоги, вжити заходів до забезпечення охорони місця події та сповістити про це прокурора або орган досудового розслідування.

Заборона застосування

Забороняється застосовувати спеціальні засоби самооборони у разі значного скупчення людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи. Категорично забороняється застосовувати спеціальні засоби самооборони до працівників правоохоронних та природоохоронних органів під час виконання ними своїх службових обов'язків.

Відповідальність

Посадові особи та громадяни, що порушили встановлений порядок виготовлення, реалізації, обліку та застосування спеціальних засобів самооборони, притягуються до відповідальності у порядку, встановленому чинним законодавством України.