Соціальні гарантії працівників бібліотек

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Соціальні гарантії працівників бібліотек

Працівники бібліотек незалежно від форм власності та підпорядкування користуються рівними правами, як і інші працівники підприємств, установ, організацій.

Безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням

Працiвникам бiблiотек, якi працюють у селах i селищах, а також пенсiонерам, якi ранiше працювали у бiблiотеках у цих населених пунктах i проживають у них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням i освiтленням у межах встановлених норм (стаття 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу").
Право пенсіонерів на гарантії підтверджується довідкою, виданою відділом освіти, відділом охорони здоров'я, відділом культури (культури і туризму), райдержадміністрації або адміністрацією установи (закладу), у якому вони працювали, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) за постійним місцем проживання пенсіонера на підставі записів у трудовій книжці (наказ Міністерства праці та соціальної політики України,Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і туризму України від 13 вересня 2006 року № 341/651/619/769 "Про затвердження Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статті 29 Закону України "Про культуру", абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України "Про освіту").

Норми безоплатного користування житлом з опаленням і освітленням встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".

Встановлення доплат

Працiвники бiблiотек мають право на доплату за вислугу залежно від наявного стажу роботи.
За наявності стажу роботи понад 3 років доплата становить 10 % від посадового окладу відповідного працівника, понад 10 років – 20 %, понад 20 років – 30 %.
Доплата за вислугу років виплачується щомісяця працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, крім тих, що мають право на виплату надбавки (доплати) за стаж роботи (вислугу років) на інших підставах.

Встановлення надбавок

Працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року № 84, встановлюється надбавка за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу.
Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці.

Охорона праці

На працiвникiв бібліотек, як і на працівників інших професій поширюються гарантiї, встановленi законодавством про працю, соцiальне страхування, пенсiйне забезпечення. Так, для працівників бібліотек незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування передбачено:

 1. створення в бібліотеках служби охорони праці або призначається відповідальна особа з питань охорони праці;
 2. проведення навчання і перевірку знань працівників бібліотек з питань охорони праці;
 3. безоплатне забезпечення спеціальним одягом;
 4. проведення медичних оглядів працівників бібліотек.

Право на відпустки

Працівники бібліотек мають право на щорічну основну відпустку після відпрацювання 6 місячного строку, а також на інші види відпусток, а саме:

 • додаткова відпустка у зв'язку з навчанням;
 • відпустка для підготовки та участі в змаганнях;
 • соціальні відпустки:
 • відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • відпустка у зв'язку з усиновленням дитини;
 • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • відпустка без збереження заробітної плати.

Інші соціальні гарантії

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" працівники бібліотек мають право на гарантії соціального захисту у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, охороною життя та здоров'я.
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" передбачено застрахованим працівником отримання у разі настання страхового випадку матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, зокрема:

 • послуги з реабілітації у сфері охорони здоров’я, що надаються відповідно до вимог Закону України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я";
 • послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не перевищує двох років;
 • відшкодування під час проходження реабілітації у сфері охорони здоров’я і професійної реабілітації витрат на проїзд до місця проведення реабілітації чи навчання і у зворотному напрямку, витрат на житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка її супроводжує;
 • послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законодавства;
 • оскарження дії страховика, страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг;
 • судовий захист своїх прав.