Соціальний захист дітей журналістів, які загинули або встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням службових обов'язків

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Nataliia.chekmak.

Нормативна база

Призначення стипендії

Задля підтримки дітей представників ЗМІ та забезпечення їх соціального захисту у 2002 році засновано стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків.
Порядок призначення стипендій визначено Указом Президента України від 30 квітня 2002 року № 428 "Питання соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків". Виплати призначаються і здійснюються дітям до 18 років, а дітям з інвалідністю - до 23 років. У разі навчання дітей за денною формою у навчальних закладах, стипендії виплачуються до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років.
Стипендії призначає Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.

Документи для призначення стипендії

Пропозиції щодо призначення стипендій подаються до Кабінету Міністрів України Державним комітетом телебачення і радіомовлення України разом із клопотанням професійних або громадських об'єднань журналістів і включають такі документи:

  1. Звернення про призначення стипендії.
  2. Копію акта за формою Н-1 про нещасний випадок під час виконання журналістом службових обов'язків або документ правоохоронного органу про порушення кримінальної справи за фактом убивства журналіста чи заподіяння журналістові тілесних ушкоджень, що призвели до інвалідності, або рішення суду про вчинення проти журналіста злочину у зв'язку з виконанням ним професійних обов'язків.
  3. Висновок медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати професійної працездатності журналістом, який постраждав під час виконання професійних обов'язків.
  4. Копію посвідчення особи з інвалідністю I чи II групи, що видано журналісту, якому встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків.
  5. Копію свідоцтва про смерть журналіста.
  6. Документи, що підтверджують родинні стосунки дитини з журналістом, який загинув (помер) або якому встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків.
  7. Довідку про те, що дитина потерпілого журналіста віком від 18 до 23 років, яка має право на стипендію, навчається за денною формою.

Термін та розмір призначення стипендії

Стипендія призначається строком на один рік і виплачується щомісяця у розмірі 1,5 прожиткового мінімуму на одну особу, встановленому законом. Стипендії виплачуються Державним комітетом телебачення і радіомовлення України за місцем проживання стипендіата або перераховуються за його заявою на рахунок у банку.

Після закінчення зазначеного строку стипендіат має право на повторне звернення щодо призначення стипендії.

Підстави припинення стипендії

  1. У разі смерті стипендіата.
  2. Виїзд на постійне проживання за межі України.

Підстави позбавлення стипендії

Стипендіат може бути позбавлений стипендії Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на підставі пропозиції Державного комітету телебачення і радіомовлення України та клопотання професійних або громадських об'єднань журналістів.