Складання акту про порушення, виявлені представником енергопостачальника

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття акту про порушення. Підстави складення акту про порушення

Актом про порушення є документ установленої форми, який складається для фіксації факту порушення на об’єкті споживача відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312 (далі – Правил).

Акт про порушення складається у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником оператора системи, від якого споживач одержує електричну енергію, порушень цих Правил, у тому числі фактів безоблікового споживання електричної енергії, на місці виявлення порушення у присутності споживача (представника споживача) або іншої особи, яка допустила представників оператора системи на об'єкт (територію) споживача для проведення перевірки.

Порядок заповнення акту про порушення

Акт про порушення складається у присутності споживача (представника споживача або іншої особи, яка допустила представників оператора системи на об’єкт (територію) споживача для проведення перевірки) представниками енергопостачальника, які мають таке право згідно з посадовою інструкцією, пройшли відповідне навчання та інструктаж, після пред'явлення ними службових посвідчень на місці виявлення порушень (пункт 8.2.5 глави 8.2 розділу VIII Правил).

Складення акта про порушення.jpg

Особа, яка допустила представників оператора системи на об'єкт (територію) споживача для проведення перевірки, має пред’явити представникам оператора системи документ, що посвідчує її особу. Відповідні дані, що посвідчують особу, зазначаються в акті про порушення (крім випадку складення акта у присутності споживача). У разі відмови особи, яка допустила представників оператора системи на об'єкт (територію) споживача для проведення перевірки, пред’являти представникам оператора системи документ, що посвідчує її особу, відповідна відмова особи має фіксуватися відеозйомкою, про що зазначається в акті про порушення.

Акт про порушення складається у двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві.

Працівники енергопостачальника перед складанням акта про порушення зобов'язані повідомити споживача про його право внести зауваження та заперечення до акта, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень та пропозицій.

До акта про порушення сторонами можуть бути додані пояснення, зауваження та докази, перелік яких (за наявності) зазначається в цьому акті.

В акті про порушення зазначаються: зміст виявленого порушення з посиланням на відповідні пункти цих Правил необхідні для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії параметри, що характеризують електроустановку споживача, схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням, ЕІС код площадки комерційного обліку, за якою виявлено порушення (за наявності), та у разі виявлення порушень, зазначених у пункті 8.4.2 глави 8.4 розділу VIII Правил:

  • меж балансової належності;
  • перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у схемі підключення;
  • номінальної сили струму спрацювання комутаційних апаратів, задіяних у схемі підключення;
  • фазування лічильника на дату оформлення акта про порушення.

В акті про порушення заповнюються всі графи та рядки без пропусків. Виправлення чи підчищення не допускаються.

Текст повинен бути однозначним, без можливості подвійного тлумачення.

Якщо графи та рядки акта про порушення не стосуються виявленого порушення, у них проставляються прочерки.

Бланк акту про порушення

Акт про порушення оформляється згідно з встановленою формою (Додаток 9 до Правил).

Файл:Додаток 9 (акт про порушення).docx

Підстави дійсності документа в разі відмови споживача від підписання акту про порушення

У разі відмови споживача (представника споживача або іншої особи, яка допустила представників оператора системи на об'єкт (територію) споживача для проведення перевірки) підписати акт про порушення або залишення ним місця порушення в акті про порушення робиться відповідний запис.

Якщо споживач (представник споживача або інша особа, яка допустила представників оператора системи на об'єкт (територію) споживача для проведення перевірки) відмовляється від підписання акту про порушення, документ вважається дійсним за наступних умов:

  • якщо його підписали більше одного уповноваженого представника оператора системи та незаінтересована особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувача або управителя будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування, інший споживач тощо) за умови посвідчення цієї особи;
  • якщо його підписали  більше одного уповноваженого представника оператора системи, а відмова споживача (представника споживача або іншої особи, яка допустила представників оператора системи на об'єкт (територію) споживача для проведення перевірки) підписувати акт про порушення підтверджується відеозйомкою.

Розгляд актів про порушення

Комісія з розгляду актів порушень створюється оператором системи і має складатися не менше ніж з трьох уповноважених представників оператора системи.

Споживач має бути повідомлений про час і дату засідання комісії не пізніше ніж за 7 календарних днів до призначеного дня засідання і має право бути присутнім на засіданні комісії.

Якщо  споживач  або представник споживача відмовився від отримання акта про порушення ( в якому визначено місце, час та дату проведення засідання комісії) або окремого повідомлення  із зазначенням місця, часу  і дати  засідання комісії, тоді оператор системи направляє споживачу  повідомлення  щодо засідання комісії (рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення на адресу, визначену в даних щодо споживача, наявних в оператора системи) у строк до 60 календарних днів від дати складення акта (крім випадків проведення експертизи або отримання висновку заводу виробника пломби та/або індикатора, та/або засобу вимірювальної техніки електричної енергії; повторного розгляду акта на засіданні комісії з розгляду актів про порушення).

У такому разі оператор системи має право розглянути акт про порушення на засіданні комісії, яке має відбутися по закінченню 30 календарних днів від дати направлення споживачу такого повідомлення, але не пізніше 90 календарних днів від дати направлення такого повідомлення. За зверненням споживача оператор системи може розглянути акт про порушення на засіданні комісії раніше указаного терміну.

Якщо для розгляду акта про порушення необхідні результати експертного дослідження та/або обстеження заводом виробником, перебіг зазначеного терміну починається з дати їх отримання оператором системи.

Рішення комісії оформлюється протоколом,копія якого видається споживачу.

Разом з протоколом споживачу надаються розрахунок величини вартості та розрахункові документи для оплати не облікованої  електричної енергії та/або збитків.

Оскарження споживачем акту про порушення

Якщо під час складання акту про порушення або визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії допущені порушення, споживач має право оскаржити зазначений документ шляхом подачі скарги до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)  або в судовому порядку. В разі підтвердження факту порушень НКРЕКП має повноваження щодо скасування відповідного акту про порушення.

Крім того, акт про порушення може бути скасовано на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.

Контакти та розташування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП):

  • адреса: 03057, м. Київ, вул. Сімʼї Бродських, 19;
  • e-mail: box@nerc.gov.ua.

Див. також