Складання акту про порушення, виявлені представником енергопостачальника

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття акту про порушення. Підстави складення акту про порушення

Актом про порушення є документ установленої форми, який складається для фіксації факту порушення на об’єкті споживача відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312 (далі – Правил) та який є підставою для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії.

Акт про порушення складається у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником оператора системи (далі – енергопостачальником), від якого споживач одержує електричну енергію, порушень Правил, у тому числі фактів безоблікового споживання електричної енергії, на місці виявлення порушення у присутності споживача, або представника споживача, або іншої особи, яка допустила представників оператора системи на об’єкт (територію) споживача для проведення перевірки (за умови посвідчення цієї особи).

Порядок заповнення акту про порушення

Акт про порушення складається у присутності споживача (представника споживача або іншої особи, яка допустила представників оператора системи на об’єкт (територію) споживача для проведення перевірки) представниками енергопостачальника, які мають таке право згідно з посадовою інструкцією, пройшли відповідне навчання та інструктаж, після пред'явлення ними службових посвідчень на місці виявлення порушень (пункт 8.2.5 глави 8.2 розділу VIII Правил).

Складення акта про порушення.jpg

Акт про порушення складається у двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві.

Працівники енергопостачальника перед складанням акта про порушення зобов'язані повідомити споживача про його право внести зауваження та заперечення до акта, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень та пропозицій.

До акта про порушення сторонами можуть бути додані пояснення, зауваження та докази, перелік яких (за наявності) зазначається в цьому акті.

В акті про порушення зазначаються: зміст виявленого порушення з посиланням на відповідні пункти Правил та всі необхідні  параметри, що характеризують електроустановку споживача, схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням:

  • меж балансової належності;
  • перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у схемі підключення;
  • номінальної сили струму спрацювання комутаційних апаратів, задіяних у схемі підключення;
  • фазування лічильника на дату оформлення акта про порушення.

В акті про порушення заповнюються всі графи та рядки без пропусків. Виправлення чи підчищення не допускаються.

Текст повинен бути однозначним, без можливості подвійного тлумачення.

Бланк акту про порушення

Акт про порушення оформляється згідно з встановленою формою (Додаток 8 до Правил).

Файл:Бланк акту про порушення.docx

Підстави дійсності документа в разі відмови споживача від підписання акту про порушення

У разі відмови споживача від підпису в акті робиться позначка про відмову.

Якщо споживач відмовляється від підписання акту про порушення, документ вважається дійсним за наступних умов:

  • якщо його підписали більше одного уповноваженого представника оператора системи та незаінтересована особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувача або управителя будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування, інший споживач тощо) за умови посвідчення цієї особи;
  • якщо його підписали  більше одного уповноваженого представника оператора системи, а відмова споживача підписувати акт про порушення підтверджується відеозйомкою.

Розгляд актів про порушення

Комісія з розгляду актів порушень створюється оператором системи і має складатися не менше ніж з трьох уповноважених представників оператора системи.

Споживач має бути повідомлений про час і дату засідання комісії не пізніше ніж за 7 робочих днів до призначеного дня засідання і має право бути присутнім на засіданні комісії.

Якщо  споживач  або представник споживача відмовився від отримання акта про порушення ( в якому визначено місце, час та дату проведення засідання комісії) або окремого повідомлення  із зазначенням місця, часу  і дати  засідання комісії, тоді оператор системи направляє споживачу  повідомлення  щодо засідання комісії (рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення на адресу, визначену в даних щодо споживача, наявних в оператора системи).

У такому разі оператор системи має право розглянути акт про порушення на засіданні комісії, яке має відбутися по закінченню 30 календарних днів від дати направлення споживачу такого повідомлення.

Рішення комісії оформлюється протоколом.

Разом з протоколом споживачу надаються розрахунок величини вартості та розрахункові документи для оплати не облікованої  електричної енергії та/або збитків.

Оскарження споживачем акту про порушення

Якщо під час складання акту про порушення або визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії допущені порушення, споживач має право оскаржити зазначений документ шляхом подачі скарги до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)  або в судовому порядку. В разі підтвердження факту порушень НКРЕКП має повноваження щодо скасування відповідного акту про порушення.

Крім того, акт про порушення може бути скасовано на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.

Контакти та розташування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП):

  • адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19;

Див. також