Сертифікація педагогічних працівників

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація

Відповідно до статті 51 Закону України "Про освіту" сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

Формування та забезпечення функціонування системи сертифікації педагогічних працівників здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

Педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.

Педагогічні працівники, які мають сертифікат, можуть залучатися до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

Положення про сертифікацію педагогічних працівників розробляються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади освіти, та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Метою сертифікації є виявлення та стимулювання педагогічних працівників з високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.
Порядок проведення сертифікації педагогічних працівників установлює Положення про сертифікацію педагогічних працівників.
Педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Незалежне тестування передбачає оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації. Зміст тесту визначатиметься Програмою незалежного тестування.

Етапи cертифікації

Сертифікація передбачає три етапи:

 1. експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи, що організовується Державною службою якості освіти та її територіальними органами;
 2. самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності;
 3. оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом їх незалежного тестування, що організовується Українським центром оцінювання якості освіти та регіональними центрами.

Процедура сертифікації

Зареєструватись на сертифікацію можуть педагогічні працівники, які працюють на відповідній посаді за основним місцем роботи та мають стаж педагогічної роботи не менше двох років.

Педагогічний працівник, який вже брав участь у сертифікації, але не отримав сертифіката, має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік.

Правом на проходження сертифікації за рахунок коштів державного бюджету педагогічний працівник може скористатися один раз на три роки.

Графік реєсрації педагогічних працівників, які бажають пройти сертифікацію у 2024 році визначений НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  від 01.12.2023 №1464 «Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2024 році» та триватиме для педагогічних працівників з 15 січня 2024 по 30 січня 2024 року.

Згідно з НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 01.12.2023 №1464 «Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2024 році», цьогоріч участь у сертифікації зможуть взяти не більше 1500 вчителів початкових класів, а також по 1000 вчителів з математики і української мови та літератури,а також по 500 учителів  навчальних предметів громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі «Суспільствознавство», які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти.
Щоб охопити всі регіони України, МОН своїм НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 01.12.2023 №1464 «Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2024 році» визначило максимальний обсяг заяв, які можуть бути подані від кожної з областей на пропорційних засадах (залежно від наявної кількості вчителів).

Щоб зареєструватись на сертифікацію, необхідно заповнити реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти і надіслати комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру.

Не зможуть узяти участь:

• учителі, які працюють у закладах освіти за відповідним профілем за сумісництвом чи суміщенням;

• керівники та їхні заступники, які мають педагогічне навантаження з відповідних предметів;

• педагогічні працівники, які мають документ про успішне проходження сертифікації у 2022–2023 роках;

Педагогічні працівники, які вже мають документ про успішне проходження сертифікації у 2022-2023 роках або не змогли 2023 року успішно пройти хоча б один із етапів сертифікації — незалежне тестування учасників сертифікації (набрали менше ніж 60 відсотків максимальної кількості тестових балів за підсумками незалежного тестування), самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності (не подали результати самооцінювання або подали їх з недотриманням строку чи форми), вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації (набрали меншу кількість балів за мінімально достатню для видачі сертифіката за результатами експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації), — не мають права брати участь у сертифікації 2024 року. Цю норму визначено п.5 ст. 49 Закону України про «Повну загальну середню освіту», який набув чинності з 18 березня 2020 року.

Перелік необхідних документів:

 • оформлена реєстраційна картка-заяви;
 • копія паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові), а в разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу;
 • копії одного з таких документів:

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків, або картки фізичної особи – платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків; - сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

• сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

 • довідка із закладу освіти, в якому працює педагогічний працівник.

Докладніше про порядок реєстрації читайте на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

На копіях документів необхідно написати Згідно з оригіналом (без лапок), поставити підпис, зазначити ініціали та прізвище й дату засвідчення копії.
Пакет документів необхідно надіслати рекомендованим поштовим відправленням до відповідного регіонального центру – адреси центрів можна переглянути за посиланням. Дата подання реєстраційних документів визначається за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті. Усі документи мають бути надіслані не пізніше 25 січня 2024 року.

Регіональний центр надсилатиме рекомендованим поштовим відправленням на зазначену в реєстраційній картці-заяві адресу повідомлення про результати реєстрації, а зареєстрованим учасникам — логін та пін-код доступу до кабінету учасника сертифікації на сайті УЦОЯО.
Створена при Міністерстві освіти і науки України комісія, визначає результати сертифікації педагогічних працівників.

Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної категорії педагогічного працівника або підтвердженням наявної вищої категорії. Також вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, отримають 20% надбавку до заробітної плати.

Визначення результатів сертифікації

Результати незалежного тестування визначають на підставі набраної учасником сертифікації кількості балів за виконання тестових завдань. Результати сертифікації визначаються на підставі кількості балів, набраної учасником сертифікації за результатами вивчення його практичного досвіду роботи. Сертифікат видається учасникам сертифікації, які набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує кількість балів, мінімально достатню для видачі сертифіката, - пороговий бал.Пороговий бал щороку визначається комісією, що утворюється Державною службою якості освіти. До складу комісії можуть залучатися представники громадськості.Протягом трьох календарних днів з дня проведення засідання комісії його результати (копія протоколу засідання) мають бути подані до Українського центру оцінювання якості освіти для відображення інформації про результати сертифікації в кабінетах учасників сертифікації. Результати незалежного тестування оприлюднюються у кабінетах учасників сертифікації не пізніше ніж через 18 календарних днів з дня його проведення. Інформація про успішне проходження сертифікації у вигляді графічного зображення сертифіката розміщується в кабінетах учасників сертифікації не пізніше ніж через десять робочих днів з моменту встановлення комісією граничної кількості балів.Графічне зображення сертифіката повинне містити інформацію про номер сертифіката, прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) педагогічного працівника, його посаду, номер протоколу засідання комісії, дату видачі та кінцевий строк дії сертифіката.

Учасників сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування набрали менше ніж 60% від максимальної кількості тестових балів, вважають такими, які не пройшли незалежне тестування, і не допускають до участі в наступному етапі сертифікації – самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності.

Інформацію про допущення чи недопущення учасника сертифікації до участі в наступному етапі сертифікації розміщують у кабінеті учасника сертифікації одночасно з результатами незалежного тестування.

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановленого результату незалежного тестування, незгоди з рішенням щодо анулювання результату, учасник сертифікації може протягом трьох календарних днів після оприлюднення результатів незалежного тестування подати до апеляційної комісії апеляційну заяву щодо результатів незалежного тестування. Розгляд такої заяви здійснюється протягом семи календарних днів з дня її отримання.

Підстави відмови у реєстрації

Регіональний центр може відмовити заявникові в реєстрації для участі в сертифікації через:

 1. ненадання документа, що підтверджує достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці-заяві;
 2. надання недостовірної інформації;
 3. неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;
 4. подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на проходження сертифікації;
 5. надання/надсилання реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації;
 6. наявність у педагогічного працівника чинного сертифіката про успішне проходження сертифікації, виданого протягом останніх двох років.

Педагогічний працівник може за власним бажанням відмовитися від участі у сертифікації та надіслати рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою або доставити самостійно до відповідного регіонального центру письмову заяву (у довільній формі) чи її скановану копію, до якої має бути додано копію (скановану копію) документа, що посвідчує особу. Відповідна заява має надійти до регіонального центру не пізніше ніж за два тижні до початку незалежного тестування.

Корисні посилання