Сертифікація педагогічних працівників

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Загальна інформація

Відповідно до статті 51 Закону України "Про освіту" сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.
Метою сертифікації є виявлення та стимулювання педагогічних працівників з високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.
Порядок проведення сертифікації педагогічних працівників установлює Положення про сертифікацію педагогічних працівників.
Педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.

Етапи cертифікації

Сертифікація передбачає три етапи:

 1. експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи, що організовується Державною службою якості освіти та її територіальними органами;
 2. самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності;
 3. оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом їх незалежного тестування, що організовується Українським центром оцінювання якості освіти та регіональними центрами.

Процедура сертифікації

Зареєструватись на сертифікацію можуть вчителі початкових класів, які працюють на відповідній посаді за основним місцем роботи та мають стаж педагогічної роботи не менше двох років.
У 2021 році реєстрація тривала до 31 січня включно й проводилася у два етапи:

 • основний етап (18-27 січня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;
 • додатковий етап (28-31 січня) – у межах граничної кількості вчителів, які можуть реєструватися на сертифікацію 2021.

Згідно з наказом МОН, цьогоріч участь у сертифікації зможуть взяти не більше 2000 педагогів, тому реєстрацію буде припинено достроково, якщо 2000 осіб сформують бланки реєстраційних карток-заяв.

Щоб зареєструватись на сертифікацію, необхідно заповнити реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти і надіслати комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру.

Педагогічні працівники, які вже мають документ про успішне проходження сертифікації або не змогли 2020 року успішно пройти хоча б один із етапів сертифікації — незалежне тестування учасників сертифікації (набрали менше ніж 60 відсотків максимальної кількості тестових балів за підсумками незалежного тестування), самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності (не подали результати самооцінювання або подали їх з недотриманням строку чи форми), вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації (набрали меншу кількість балів за мінімально достатню для видачі сертифіката за результатами експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації), — не мають права брати участь у сертифікації 2021 року. Цю норму визначено п.5 ст. 49 Закону України про «Повну загальну середню освіту», який набув чинності з 18 березня 2020 року.

Перелік необхідних документів:

 • оформлена реєстраційна картка-заяви;
 • копія паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові), а в разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу;
 • копії одного з таких документів:

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків, або картки фізичної особи – платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків; - сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

 • довідка із закладу освіти, в якому працює педагогічний працівник.

На копіях документів необхідно написати Згідно з оригіналом (без лапок), поставити підпис, зазначити ініціали та прізвище й дату засвідчення копії.
Пакет документів необхідно надіслати рекомендованим поштовим відправленням до відповідного регіонального центру – адреси центрів можна переглянути за посиланням. Дата подання реєстраційних документів визначається за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті.

Регіональний центр надсилатиме рекомендованим поштовим відправленням на зазначену в реєстраційній картці-заяві адресу повідомлення про результати реєстрації, а зареєстрованим учасникам — логін та пін-код доступу до кабінету учасника сертифікації на сайті УЦОЯО.
Створена при Міністерстві освіти і науки України комісія, визначає результати сертифікації педагогічних працівників.

Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної категорії педагогічного працівника або підтвердженням наявної вищої категорії. Також вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, отримають 20% надбавку до заробітної плати.

Визначення результатів сертифікації

Результати незалежного тестування визначають на підставі набраної учасником сертифікації кількості балів за виконання тестових завдань. Результати незалежного тестування оприлюднюються у кабінетах учасників сертифікації не пізніше ніж через 18 календарних днів з дня його проведення.
Учасників сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування набрали менше ніж 60 % від максимальної кількості тестових балів, вважають такими, які не пройшли незалежне тестування, і не допускають до участі в наступному етапі сертифікації – самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності.
Інформацію про допущення чи недопущення учасника сертифікації до участі в наступному етапі сертифікації розміщують у кабінеті учасника сертифікації одночасно з результатами незалежного тестування.
У разі виникнення сумніву щодо правильності встановленого результату незалежного тестування, незгоди з рішенням щодо анулювання результату, учасник сертифікації може протягом трьох календарних днів після оприлюднення результатів незалежного тестування подати до апеляційної комісії апеляційну заяву щодо результатів незалежного тестування. Розгляд такої заяви здійснюється протягом семи календарних днів з дня її отримання.

Підстави відмови у реєстрації

Регіональний центр може відмовити заявникові в реєстрації для участі в сертифікації через:

 1. ненадання документа, що підтверджує достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці-заяві;
 2. надання недостовірної інформації;
 3. неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;
 4. подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на проходження сертифікації;
 5. надання/надсилання реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації;
 6. наявність у педагогічного працівника чинного сертифіката про успішне проходження сертифікації, виданого протягом останніх двох років.

Педагогічний працівник може за власним бажанням відмовитися від участі у сертифікації та надіслати рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою або доставити самостійно до відповідного регіонального центру письмову заяву (у довільній формі) чи її скановану копію, до якої має бути додано копію (скановану копію) документа, що посвідчує особу. Відповідна заява має надійти до регіонального центру не пізніше ніж за два тижні до початку незалежного тестування.