Роль Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Unknown user.

Нормативна база

Загальні положення

Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб (далі - Уповноважений) є посадовою особою Мінреінтеграції, основним завданням якого є участь у формуванні та реалізації державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які покинули своє місце проживання на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України внаслідок збройного конфлікту або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України та виїхали за кордон, сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання.

Уповноважений є заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повноваження

Уповноважений відповідно до компетенції:

 1. здійснює заходи щодо сприяння в установленому законодавством порядку соціальному забезпеченню внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які покинули своє місце проживання на тимчасово окупованій території внаслідок збройного конфлікту або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України та виїхали за кордон (далі - особи, які виїхали за кордон), соціальній реабілітації осіб, які позбавлені особистої свободи внаслідок дій збройних формувань Російської Федерації, окупаційної адміністрації та/або державних органів Російської Федерації на тимчасово окупованій території;
 2. організовує взаємодію з Мінсоцполітики для сприяння забезпеченню надання внутрішньо переміщеним особам гуманітарної допомоги;
 3. організовує розроблення державних програм з питань, що стосуються внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон;
 4. готує для Віце-прем’єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пропозиції щодо здійснення заходів із забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон;
 5. сприяє інформуванню внутрішньо переміщених осіб про можливості працевлаштування у відповідних населених пунктах, а також сприяє їх працевлаштуванню;
 6. бере участь у створенні умов для добровільного повернення до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання громадян України, іноземців та осіб без громадянства з тимчасово окупованої території, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон, їх професійної та соціальної адаптації;
 7. аналізує інформацію про необхідність забезпечення житлом та вирішення інших питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон;
 8. здійснює заходи щодо сприяння здобуттю освіти внутрішньо переміщеними особами та громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території;
 9. сприяє здійсненню заходів, спрямованих на виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, захист конституційних прав і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб;
 10. взаємодіє з державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень, суб’єктами господарювання, громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями, фізичними особами з метою здійснення своїх повноважень;
 11. отримує необхідну інформацію від органів державної влади, зокрема з публічних електронних реєстрів;
 12. забезпечує підготовку рекомендацій суб’єктам владних повноважень з питань внутрішньо переміщених осіб;
 13. бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань внутрішньо переміщених осіб;
 14. сприяє здійсненню методичного забезпечення центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі центрів надання адміністративних послуг, з питань внутрішньо переміщених осіб;
 15. виконує за дорученням Віце-прем’єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій інші функції відповідно до закону.

Порядок звернення до Уповноваженого з питань ВПО

До Уповноваженого з питань ВПО можна звернутись:

- на гарячу лінію за номером: (066) 813-62-39;

- на особистому прийомі (перший четвер непарного місяця (14.00 - 16.00);

- надіслати звернення поштою (03186, м. Київ, Чоколівський бульвар,13) або електронною поштою: info@minre.gov.ua.

Також працює гаряча лінія за номером: 0800750107; у кризових ситуаціях - 1548.

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію створено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"