Розшук боржника, який не сплачує аліменти

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Підстави для оголошення боржника в розшук

Обов’язок сплачувати аліменти виникає у матері, батька, інших членів сім’ї та родичів з обов’язку утримувати дитину, у повнолітніх дочки, сина інших повнолітніх членів сім’ї та родичів з обов’язків утримувати батьків та інших родичів.

Після видачі виконавчого документа, отримувачу аліментів слід направити його у відділ державної виконавчої служби. Закон наділив державних виконавців усіма необхідними повноваженнями, які спрямовані на примусове стягнення грошових коштів.

Зокрема, державний виконавець зобов’язаний викликати платника аліментів й оголосити про наявність виконавчого документа, який є підставою для утримання частини його доходу, запропонувати добровільно перераховувати кошти.

Якщо місце знаходження платника не встановлено, невідомі місце його роботи та проживання – виконати судове рішення неможливо. Відповідно, існують підстави для оголошення платника аліментів у розшук.

Розшук громадянина-боржника
це комплекс розшукових заходів, які проводяться з метою встановлення місце перебування боржника. 

Проте, слід мати на увазі те, що провадження у справі буде зупинено, аж поки боржника не буде знайдено. Таким чином, судовий розгляд справи та постановляння законного рішення може бути в далекому майбутньому, в той час коли мати потребує допомоги на дитину, як правило, ще задовго до звернення до суду, очікуючи взаємної згоди з батьком дитини щодо вирішення питання про виплату аліментів.

Розшук боржника проводиться за рахунок держави, а не позивача. При цьому, для того, щоб компенсувати витрати на проведення розшуку, органи внутрішніх справ, які його здійснювали, мають звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення з боржника понесених витрат (ст. 161 ЦПК України). В даному випадку правоохоронні органи набувають статус стягувача. Водночас суд самостійно не може ініціювати питання щодо компенсації коштів, витрачених на розшук, навіть якщо йдеться про державні інтереси.

У разі задоволення відповідної заяви про видачу судового наказу, знайденому боржнику доведеться сплатити чималу суму, яка включатиме витрати як на розшук, так і аліменти.

Заява про розшук боржника
 • найменування та адреса підрозділу державної виконавчої служби, де здійснюється виконавче провадження;
 • інформація про державного виконавця (посада, звання, ПІБ);
 • інформація про сторони виконавчого провадження – стягувача та боржника (ПІБ, місце проживання, місце роботи, номери телефонів);
 • підстави для стягнення грошових коштів на дитину (судове рішення, судовий наказ або аліментні угоди);
 • описова частина – інформація про виникнення обставин: коли останній раз надійшли кошти на утримання дитини, яка заборгованість утворена, де в даний час знаходиться платник аліментів (якщо заявнику про це відомо) та інша інформація;
 • заключна частина – вказати вимогу про розшук платника аліментів, який ухиляється від виконання зобов’язань.

Файл:Зразок заяви про розшук боржника.docx Суму аліментного боргу можна дізнатися у державного виконавця. У заяві про розшук вказується також інша інформація, яка має значення для справи.

Заяву слід оформити у двох примірниках. Один передається державному виконавцю, другий, з реєстраційною відміткою, отримувач аліментів забирає та зберігає у себе.

Отримавши заяву, державний виконавець зобов’язаний її розглянути і, якщо викладена інформація підтверджується, звернутися до суду із відповідним поданням.

Однак спочатку державний виконавець встановить, чи обґрунтована вимога про розшук.

Якщо все підтвердилося (аліменти дійсно не надходили, платник переховується та місцезнаходження його невідоме), державний виконавець звертається до суду з поданням. Копія цього документу на адресу платника та стягувача не надсилається.

Порядок здійснення розшуку

Протягом 10 діб з часу отримання ухвали суду про оголошення розшуку боржника (за датою реєстрації в канцелярії органу внутрішніх справ) працівник підрозділу ГІРФО, який за своїми службовими обов'язками відповідає за розшук боржників заводить розшукову справу з установлення місця перебування боржника та виносить постанову про оголошення державного розшуку та заведення розшукової справи.

Після цього розшукова справа реєструється в журналі обліку розшукових справ.

Водночас із постановою про заведення розшукової справи працівник заповнює розшукову картку з фотокарткою у двох примірниках, інформаційно-статистичну та облікову картки на боржника в одному примірнику. Зазначені документи підписуються начальником відповідного органу внутрішніх справ і протягом 3 діб направляються до управління (відділу) інформаційних технологій. Примірник розшукової картки також надсилається до адресно-довідкового бюро. Крім того, до Адміністрації Державної прикордонної служби надсилається повідомлення про те, що особа перебуває в розшуку як боржник. Повідомлення підписується начальником ГУМВС, УМВС або його заступником.

Після цього складається план першочергових розшукових заходів, який затверджується начальником органу внутрішніх справ або особою, яка його замінює, відповідно до якого початкові заходи щодо встановлення місцеперебування боржника здійснюються протягом 10 діб після винесення органом внутрішніх справ постанови про оголошення державного розшуку.

Першочергові розшукові заходи:

Вивчається інформація про боржника, унесена до ухвали суду, акта державного виконавця про неможливість стягнення боргу, копії виконавчого листа, які обов'язково мають додаватися до ухвали суду, інші матеріали, у яких міститься інформація про боржника. Здійснюється перевірка боржника за обліками У(В)ІТ, адресно-довідкового бюро ГУМВС, УМВС тощо, довідки про результати перевірок долучаються до розшукової справи.

Здійснюється опитування стягувача, під час якого з'ясовуються наявні в нього відомості про боржника, а також установлюється коло осіб, з якими боржник підтримував стосунки і які ймовірно можуть мати відомості про його місцеперебування.

Складається довідка про боржника, у якій зазначаються такі дані:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • дата і місце народження;
 • місце проживання;
 • освіта, останнє відоме місце роботи;
 • стосунок до військової служби;
 • сімейний стан;
 • інші дані.

інформація про розшук надсилається : - до територіального підрозділу служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем отримання боржником паспорта для внесення її до графи службові відмітки заяви про видачу паспорта; - до відповідного органу реєстрації актів цивільного стану за місцем його народження на випадок його звернення з приводу видачі повторного свідоцтва про народження або зміни імені. Після здійснення першочергових розшукових заходів не пізніше ніж через місяць з початку провадження працівник вивчає наявні матеріали та складає план подальших заходів з встановлення місцеперебування боржника до якого включає пункти щодо перевірки:

 • За оперативно-розшуковими та профілактичними обліками органів внутрішніх справ.
 • Відомостей щодо можливості отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон та оформлення документів для виїзду на постійне проживання за межі України.
 • За обліками житлово-комунальних підприємств органів місцевого самоврядування, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, житлово-будівельних кооперативів та інших житлово-комунальних органів, сільських, селищних рад, у тому числі за адресами попередніх місць проживання.

За реєстрами та обліками:

 • Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів щодо отримання ідентифікаційного номера або відмови від нього;
 • військкоматів;
 • підрозділів Державтоінспекції щодо реєстрації транспортних засобів;
 • підрозділів дозвільної системи щодо реєстрації зброї;
 • у банківських установах щодо наявності рахунків (у встановленому законодавством порядку).

За місцем навчання або роботи з метою отримання відомостей, які можуть бути використані в розшуку. Оскільки інформація, що стосується боржника, належить до категорії конфіденційної, під час складання запитів щодо її отримання необхідно обов'язково посилатися на те, що підставою надсилання запиту є проведення його розшуку.

За результатами аналізу наявної про боржника інформації до плану також можуть бути включені додаткові пункти.

Перевірки здійснюються шляхом надсилання належним чином оформлених запитів з обов'язковим посиланням на те, що запитувана інформація необхідна для встановлення місцеперебування боржника, розшук якого оголошено відповідно до ухвали суду.

Якщо протягом місяця місцеперебування боржника (який не сплачує аліменти) не встановлено, до відділу соціального захисту населення за місцем проживання особи, на користь якої мають бути сплачені аліменти, для призначення їй тимчасової допомоги направляється повідомлення про розшук боржника. Повідомлення може бути видано особисто стягувачеві.

Крім того, до територіальних органів внутрішніх справ, на території обслуговування яких може перебувати боржник, направляються розшукові завдання з установлення місцеперебування боржника (далі — розшукові завдання) з долученням його фотокартки.

Про виконання плану щомісяця складається довідка, у якій відображаються результати проведених заходів.

З метою здійснення контролю за організацією розшуку розшукова справа щомісяця вивчається керівником територіального підрозділу служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, про що здійснюються відповідні відмітки в наявних матеріалах. Розшукові справи, термін розшуку за якими перевищує 3 місяці, додатково перевіряються керівництвом територіальних органів ГІРФО.

Установлення місця перебування боржника

При встановленні місцеперебування боржника працівник у день закриття справи інформує державного виконавця, який приймає рішення щодо подальших дій відносно боржника, стягувача та орган соціального захисту населення (відносно боржника, який не сплачує аліменти).

Від боржника відбирається письмове пояснення щодо причин несплати аліментів, боргу тощо.

Крім того, боржник, який не сплачує аліментів, письмово попереджається про кримінальну відповідальність відповідно до статті 164 Кримінального кодексу України. Припинення розшуку боржника

Закриття розшукової справи:

Розшукова справа закривається у разі:

 • установлення місцеперебування боржника;
 • документального підтвердження смерті боржника або визнання його безвісно відсутнім або померлим;
 • винесення судом ухвали про припинення розшуку (за відмовою стягувача від стягнення);
 • якщо за результатами розшукових заходів установлено, що боржник понад шість місяців відсутній за місцем проживання і фактично перебуває за кордоном (свідчення родичів або інших осіб, які підтверджуються надходженням поштової кореспонденції, грошових переказів, та повідомлення Адміністрації Державної прикордонної служби України або компетентних органів держави, де встановлено місцеперебування боржника).

У такому випадку стягувачеві рекомендується подати відповідні документи до органу державної виконавчої служби для вирішення питання щодо стягнення боргу за кордоном відповідно до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном від 20 червня 1956 року або інших міжнародних актів із зазначених питань.

До відома! Інформація про вихід України з Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року та Протоколу до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року.

Про закриття розшукової справи виноситься постанова у двох примірниках, яка затверджується начальником органу внутрішніх справ. Перший примірник постанови долучається до розшукової справи, а другий надсилається до управління (відділу) ГІРФО ГУМВС, УМВС за підлеглістю. До зазначеної постанови також долучається інформаційно-статистична картка про припинення розшуку.

Працівник територіального органу внутрішніх справ, який за своїми службовими обов'язками відповідає за організацію та контроль за роботою з розшуку боржників, щоквартально перевіряє підстави закриття розшукової справи, про що в ній здійснюється відповідна відмітка.