Підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Unknown user.

Нормативна база

Порядок встановлення факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я

Фактом народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я (далі - факт народження дитини) є випадки, коли такими закладами не проводився огляд жінки та дитини, у тому числі на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (пункт 1 Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 № 9).

Місцем народження дитини поза закладом охорони здоров'я може бути:

Зазначений перелік не є вичерпним.

Заявники

Заявниками щодо підтвердження факту народження дитини є:

 • жінка, яка народила дитину;
 • її чоловік;
 • родичі;
 • інші особи;
 • представники служби у справах дітей (пункт 3 Порядку).

Куди звертатися?

Встановлення факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я здійснюється медичною консультативною комісією (далі - комісія), яка утворюється Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до Порядку утворення медичної консультативної комісії з підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я та положення про неї, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2013 № 679.

Строк звернення для встановлення факту

Заявник повинен звернутись до відповідної комісії не пізніше одного тижня з імовірного дня народження дитини поза закладом охорони здоров’я, факт народження якої потребує підтвердження.

Перелік необхідних документів

 1. письмова заява (у довільній формі);
 2. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 3. обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні або виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою відповідно № 113/о або 027/о;
 4. результати аналізів, ультразвукового дослідження, проведених під час вагітності жінки, яка народила дитину поза закладом охорони здоров’я;
 5. копія картки виклику медичної швидкої допомоги за формою № 109/о;
 6. довідка про генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину поза закладом охорони здоров’я, та дитиною;
 7. медична довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд дитини, яка народилася поза закладом охорони здоров’я, згідно з додатком 1 та медичну довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд жінки для підтвердження факту народження дитини згідно з додатком 2;
 8. інші документи, які підтверджують надання медичної допомоги жінці у зв’язку з пологами (пункт 4 Порядку).
Документи, зазначені у пунктах 3-8, подаються заявником у разі їх наявності.

У разі відсутності медичних довідок, зазначених у пункті 7, комісія приймає рішення про обов’язковий огляд жінки та дитини і направляє їх для проведення такого огляду. Рішення про підтвердження факту народження дитини приймається у разі, коли імовірна дата пологів жінки збігається з вірогідним віком дитини, або наявності довідки про генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину поза закладом охорони здоров’я, та дитиною.

Строк прийняття рішення

За результатами аналізу документів, комісія не пізніше 10 календарних днів з моменту їх отримання приймає рішення про підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження дитини та складає висновок за формою згідно з додатком 3 у двох примірниках.

Після підтвердження факту народження дитини заклад охорони здоров’я, під наглядом якого перебуває дитина, видає на підставі висновку комісії заявникові медичну довідку про перебування дитини під наглядом лікувального закладу за формою № 103-1/о, яка є підставою для проведення державної реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану.

Особливості в період дії воєнного стану

На період дії воєнного стану на території України для забезпечення реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану медичні працівники закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців (далі – надавачі медичної допомоги), які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, які проводили перший медичний огляд породіллі після пологів, в тому числі поза закладом охорони здоров’я, без можливості подальшого транспортування породіллі та новонародженого до відповідного надавача медичної допомоги або за умови її відмови від такого транспортування в обставинах підвищеної загрози життю та здоров’ю, на кожний випадок народження живої дитини заповнюють Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о).

При цьому за умови відсутності можливості заповнення медичним працівником такого Медичного свідоцтва про народження медичний працівник зобов’язаний на кожний випадок народження живої дитини виписати довідку довільної форми в двох примірниках без проставляння печатки, яка обов’язково повинна містити відомості щодо:

 1. найменування надавача медичних послуг;
 2. прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника;
 3. прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину;
 4. дату народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого;
 5. назва населеного пункту в якому видана довідка;
 6. місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем народження);
 7. підпис медичного працівника;
 8. дата видачі довідки.

Один примірник такої довідки медичний працівник віддає жінці, яка народила дитину, а другий примірник передає на зберігання до відповідного надавача медичної допомоги.

Така довідка вважається документом, що підтверджує факт народження дитини та прирівнюється до заповненого Медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о).

Підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я на період дії воєнного стану проводиться надавачами медичної допомоги шляхом заповнення лікарем (за лікарською спеціальністю «Акушерство і гінекологія», «Неонатологія», «Педіатрія», «Терапія», «Загальна практика - сімейна медицина») Медичного свідоцтва про народження (ф. № 103/о) після проведеного огляну жінки, яка народила дитину та дитини та за умови наявності у первинно-обліковій медичній документації жінки, в тому числі в електронній системі охорони здоров’я, відомостей, що підтверджують факт вагітності такої жінки.

Підтвердження факту народження дитини на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Увага! 07 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 21 квітня 2022 року № 2217-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України", яким зокрема внесено зміни до частини третьої статті 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", відповідно до якої будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану.

Заявники та перелік документів

Жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, звертаються до комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території з письмовою заявою, складеною у довільній формі, щодо підтвердження факту народження дитини.

До заяви додаються:

 1. копія паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу;
 2. результати аналізів, ультразвукового дослідження, проведених під час вагітності жінки, яка народила дитину на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
 3. виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого;
 4. інші документи, які підтверджують надання медичної допомоги жінці у зв’язку з вагітністю та/або пологами (пункт 11 Порядку).

Заявник або особи, уповноважені представляти його інтереси, під час подання заяви пред’являють паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує особу.

Документи подаються до комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території (у разі їх наявності) особисто або через уповноваженого представника міжнародної гуманітарної організації, члени якої включені до складу комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території, та можуть бути прийняті такою комісією тільки за умови, якщо вони видані представником міжнародної гуманітарної організації.

Документи, передбачені пунктом 1, у разі подання через представника міжнародної гуманітарної організації приймаються комісією з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території тільки за умови їх посвідчення жінкою, яка народила дитину, її родичами, іншими особами, уповноваженими представляти її інтереси, з проставленням підпису, ініціалів та прізвища, відмітки “Згідно з оригіналом”, дати засвідчення копії та представником такої міжнародної гуманітарної організації шляхом проставлення реквізитів такої організації, в тому числі печатки (за наявності).

Строк прийняття рішення

Протягом двох днів після отримання документів, комісія з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території приймає рішення про огляд жінки та дитини і направляє їх для проведення такого огляду до закладу охорони здоров’я, розташованого на підконтрольній території.

Виїзд фахівців на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

У разі відсутності можливості у жінки з дитиною, факт народження якої потребує підтвердження, прибути для проведення огляду в закладі охорони здоров’я, розташованому на контрольованій території, комісія з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території, протягом 10 календарних днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення про виїзд фахівців за спеціальностями “Акушерство та гінекологія”, “Неонатологія” та “Медична генетика” для проведення такого огляду.

Виїзд фахівців на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, є добровільним та здійснюється за умови надання ними письмової згоди на виїзд та отримання відповідного дозволу на перетинання лінії зіткнення для в’їзду на тимчасово неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзду з неї.

За результатами проведення огляду дитини відповідні фахівці видають медичну довідку про огляд дитини для підтвердження факту народження згідно з додатком 1, яка містить загальні відомості про ймовірну дату народження та стать дитини, її вагу, зріст та загальний стан її здоров’я на момент огляду.

За результатами проведення огляду жінки відповідні фахівці видають медичну довідку про огляд жінки для підтвердження факту народження нею дитини згідно з додатком 2, яка містить загальні відомості про огляд жінки та висновок про ймовірну дату пологів (пункт 13 Порядку).

Підстави проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою і дитиною

У разі коли огляд жінки та дитини, не проводився, видача висновку є можливою за умови проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою і дитиною, а також надання документів, що підтверджують ймовірну дату народження дитини.

Для проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою і дитиною, факт народження якої потребує підтвердження, та отримання відповідного висновку жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, можуть звернутися до державної спеціалізованої установи, що є суб’єктом судово-експертної діяльності відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" (далі - державна спеціалізована установа) (пункт 14 Порядку).

Дії особи у разі неможливості прибуття до державної спеціалізованої установи для подання генетичного матеріалу

У разі неможливості прибуття до державної спеціалізованої установи для подання генетичного матеріалу, забір цього матеріалу може здійснити уповноважений представник міжнародної гуманітарної організації, члени якої включені до складу комісії.

За результатами дослідження державна спеціалізована установа видає жінці, яка народила дитину, її родичам, іншим особам, уповноваженим представляти її інтереси, або представнику міжнародної гуманітарної організації довідку про генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та дитиною (пункт 15 Порядку).

Порядок та строки прийняття рішення про підтвердження факту народження

Рішення про підтвердження факту народження дитини приймається, коли ймовірна дата пологів жінки збігається з вірогідним віком дитини, а також проведено огляд жінки та дитини або надано результати дослідження на генетичну спорідненість.

Рішення про підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження дитини приймається комісією за результатами розгляду документів, не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з моменту їх отримання, про що складається висновок згідно з додатком 3 у двох примірниках.

На підставі висновку про підтвердження факту народження дитини комісія з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території не пізніше ніж протягом 2 календарних днів з дати складення висновку видає медичне свідоцтво про народження (із зазначенням дати його видачі) за формою № 103/о, яке засвідчується підписом керівника лікувального закладу, працівники якого входили до складу комісії.

Підстави відмови у встановленні факту народження дитини потрібно розглядати в рамках конкретного випадку. У разі відмови у підтвердженні факту народження дитини один примірник висновку негайно надсилається територіальним органам Національної поліції в Донецькій або Луганській областях, а другий залишається в матеріалах комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території.

Судовий порядок встановлення факту народження дитини

У разі якщо документи про народження дитини відсутні, то державна реєстрація її народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження в порядку окремого провадження.

Державна реєстрація народження та отримання документів про народження в умовах воєнного стану

Наказом Міністерства юстиції України від 03.09.2022  № 3734/5 "Про впорядкування відносин з державної реєстрації народження та отримання документів про народження в умовах воєнного стану встановлено особливості з урахуванням яких проводиться державна реєстрація народження фізичної особи та її походження в умовах воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування.

Так, державна реєстрація народження фізичної особи та її походження, народження якої відбулося під час дії воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що включена до затвердженого Міністерством юстиції України переліку адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану та в межах якої відділом державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією території України державна реєстрація народження фізичної особи та її походження не проводиться, може проводитися за заявою про державну реєстрацію народження, складеною у довільній формі, електронна копія (сканована копія, фотокопія) якої разом із електронними копіями (сканованими копіями, фотокопіями) медичного документа, що відповідно до законодавства є підставою для проведення державної реєстрації народження (далі - медичний документ про народження), та інших документів, необхідних для такої реєстрації, надсилається на адресу електронної пошти відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькій області Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Івано-Франківськ).

Додатково

У випадку виявлення знайденої або підкинутої новонародженої дитини поза межами закладу охорони здоров'я, згідно з наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 17.12.2013 № 1095/1239 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми акта органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку", передбачено повідомлення працівників правоохоронних органів.

Див. також

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"