Підстави та порядок отримання компенсації за придбання електрогенераторів

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.

Нормативна база

Загальні положення

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

Підготовкою та виконанням таких програм займаються виконавчі органи відповідних місцевих рад, а фінансуватися такі програми можуть з усіх місцевих бюджетів відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України.

З листопада 2022 року окремі місцеві ради своїми рішеннями вже прийняли програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб, визначених програмою  учасників, до опалювального сезону 2022- 2023 років (далі – Програма) Вказані Програми спрямовані на забезпечення таких учасників альтернативними джерелами електроенергії шляхом зниження фінансового навантаження на них під час придбання таких приладів.

На компенсацію мають право об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); житлово-будівельні контори (ЖБК); керівники багатоквартирних будинків.

Підстави отримання компенсації за придбання електрогенераторів

Для отримання компенсації за придбання електрогенераторів необхідна наявність прийнятого рішення місцевої ради де знаходиться багатоквартирний будинок. В разі не прийняття такої програми на місцевому рівні компенсація буде неможливою.

Електрогенератор має бути закуплений після 24 лютого 2022 року та не пізніше закінчення воєнного стану.

Також, кожна окрема Програма може містити окремий перелік підстав для отримання компенсації. В таких Програмах буде визначено порядок прийняття та розгляду звернень про надання компенсації, категорії учасників, які можуть отримувати допомогу за рахунок коштів місцевої програми, сума відшкодування у відсотках від вартості електрогенератора, встановлена гранична сума відшкодування, вимоги до електрогенератора – номінальна потужність та інше.

Алгоритм отримання компенсації

Після вибору та купівлі генератора необхідно визначитися чи прийнята програма відповідною місцевою радою. З такою програмою можна ознайомитися безпосередньо в самій місцевій раді або он-лайн на сайті місцевої ради.

Зверніть увагу! оплата за генератор повинна здійснюватися через банківську установу та  оплачувати має та особа яка буде подавати документи на отримання компенсації.

Після чого, необхідно підготувати пакет документів та подати його на розгляд до відповідного органу місцевої ради який визначений Програмою.

Орієнтовний перелік документів, які можуть  вимагатися відповідно до  умов Програм для отримання часткової компенсації:

1. Заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора відповідно до форми затвердженої Програмою.

2. Копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар).

3. Копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або інше заводське маркування).

4. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку.

5. Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).

6. Протокол загальних зборів співвласників багатоквартирних житлових будинків та інші.

Зверніть увагу! Органи місцевого самоврядування не можуть вимагати надавати документи, які не передбачені відповідною програмою для отримання компенсації.

У разі подання неповного пакета документів заявник не допускається до участі у Програмі.

Відповідний орган міської ради  формує перелік учасників, які відповідають вимогам Програми та передає на розгляд Комісії.

Комісія направляє протокол Головному розпоряднику коштів, який на підставі протоколу Комісії здійснює реєстрацію бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань в органах казначейства. Після перерахування коштів з бюджету ради кошти для часткової компенсації вартості придбаних електрогенераторів перераховуються на банківські рахунки Учасників Програми.

Відповідальність за цільове використання компенсації вартості закупівлі електрогенераторів несуть Учасники Програми.

Приклади прийнятих Програм у 2022 році

1. Рішення Сумської міської ради від 23 листопада 2022 року № 3206 - МР Про Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022- 2023 років;

2. Рішення Київської міської ради від 10 листопада 2022року № 5586/5627 «Міська цільова програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб об’єднання співвласників багатоквартирних будинків міста Києва під час підготовки опалювального сезону 2022/2023»

3. Рішення Львівської міської ради від 04.11.2022 № 1035  «Про затвердження Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022-2023 років».

4. Рішення Луцької міської ради від 30.11.2022 №37/88 "Про затвердження Положення про часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії для багатоквартирних житлових будинків Луцької міської територіальної громади у 2022-2023 роках"