Підстави закриття провадження у кримінальній справі

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Закриття кримінального провадження

Однією з форм закінчення досудового розслідування у кримінальній справі є закриття кримінального провадження (ч. 2 ст. 283 КПК).

Згідно із ч. 1 ст. 284 КПК кримінальне провадження закривається у разі, якщо:

 • встановлена відсутність події кримінального правопорушення;
 • встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;
 • не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати;
 • не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. (Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав);
 • не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі;
 • набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою;
 • помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого;
 • існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню;
 • потерпілий, а у випадках, передбачених КПК, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, крім кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, пов’язаного з домашнім насильством;
 • стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу;
 • стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила дії, передбачені статтею 212 Кримінального кодексу України, досягнутий податковий компроміс відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України;
 • існує нескасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 ч.1 ст. 284 КПК, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося із дотриманням вимог щодо підслідності.(Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання слідчому, прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав);
 • після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи. Слідчий, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Також провадження закривається судом з підстав передбачених ч. 2 ст. 284 КПК:
 • у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності;
 • з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої статті 284;
 • з підстави, передбаченої пунктом 4-1 частини першої цієї статті, якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти закриття за цією підставою;
 • якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків, передбачених КПК;
 • досягнуто податковий компроміс у справах про кримінальні правопорушення, передбачені статтею 212 Кримінального кодексу України, відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

Закриття кримінального провадження щодо юридичної особи

Згідно ч. 3 ст. 284 КПК, провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю у разі:

 • встановлення відсутності підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового характеру;
 • закриття кримінального провадження чи ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої особи юридичної особи.

Про закриття провадження щодо юридичної особи прокурор приймає постанову, а суд зазначає про це у виправдувальному вироку або постановляє ухвалу. Рішення про закриття провадження щодо юридичної особи може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Кодексом.

Порядок закриття кримінального провадження

Закриття кримінального провадження слідчим

Закриття кримінального провадження слідчим або прокурором здійснюється шляхом прийняття постанови про закриття кримінальної справи (ч.4 ст. 284 КПК).
Слідчий приймає постанову про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених п. 1, 2, 4-1, 9, 9-1 ч.1 ст. 284 КПК, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру.
Копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору. Прокурор протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови має право її скасувати у зв’язку з незаконністю чи необґрунтованістю. Постанова слідчого про закриття кримінального провадження також може бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови (ч. 6 ст. 284 КПК).
У разі закінчення досудового розслідування, ці відомості вносяться прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 3 ст. 283 КПК).

Закриття кримінального провадження прокурором

Прокурор приймає постанову про закриття кримінального провадження, у тому числі щодо підозрюваного, з підстав, передбачених ч. 1 ст. 284, крім випадку, передбаченого абз. 4 або 5 ч. 1 ст. 284 КПК (ч. 4 ст. 284 КПК).

Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК, здійснюється судом за клопотанням прокурора (ч. 4 ст. 284 КПК).

Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК, здійснюється прокурором, якщо підозрюваний проти цього не заперечує. За відсутності згоди підозрюваного кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, визначених главою 36-1 КПК (ч. 4 ст. 284 КПК).

Постанова про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК, приймається прокурором з урахуванням особливостей, визначених ч. 10 ст. 284 (ч. 4 ст. 284 КПК).

УВАГА! Рішення прокурора про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного не є перешкодою для продовження досудового розслідування щодо відповідного кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 284 КПК).
Копія постанови прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи надсилається заявнику, одному із близьких родичів або члену сім’ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захиснику померлого, потерпілому, його представнику, підозрюваному, захиснику, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження (ч. 6 ст. 284 КПК).

Закриття кримінального провадження судом

Якщо суд виявить обставини передбачені п.1 і 2 ч.1 ст.284 КПК під час судового розгляду, то зобов’язаний буде ухвалити виправдувальний вирок (ч. 7 ст. 284 КПК).
Якщо обставини, передбачені п. 5, 6, 7, 8, 9, 9-1, 10 ч.1 ст. 284 КПК, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 ч. 2 ст. 284 КПК, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження (ч. 7 ст. 284 КПК).
Закриття кримінального провадження або ухвалення вироку з підстави, передбаченої п.1 ч.2 ст.284 КПК, не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку (ч. 8 ст. 284 КПК).
Якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти закриття кримінального провадження або ухвалення вироку на підставі його звільнення від кримінальної відповідальності, то в цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому КПК.
Ухвала суду про закриття кримінального провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку (ч. 11 ст. 284 КПК).