Підвищення кваліфікації адвокатів в Україні

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Організація процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень.
03.07.21 було прийнято Рішення Національної Асоціації Адвокатів України та Рішення Ради адвокатів України № 63 ["Про затвердження у новій редакції Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України"] в якому зазначено, що загальна організація процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні здійснюється Радою адвокатів України та реалізується Вищою школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України за сприяння рад адвокатів регіонів та сторонніми операторами підвищення кваліфікації адвокатів, що акредитовані згідно цього Порядку. Органи адвокатського самоврядування співпрацюють з Вищою школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України з питань підвищення кваліфікації адвокатів України, надають їй необхідну інформацію та пропозиції.

Суб'єкти, які здійснюють організацію підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації адвокатів в Україні здійснюється у відповідності до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України операторами підвищення кваліфікації адвокатів.
Адміністратором процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні є Вища школа адвокатури НААУ.
Операторами процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні є всі органи адвокатського самоврядування, включаючи Національну асоціацію адвокатів України та Вищу школу адвокатури.
Організації, що бажають стати операторами підвищення кваліфікації адвокатів в Україні підлягають акредитації Експертною радою НААУ, як сторонні оператори.
Всі оператори підвищення кваліфікації адвокатів зобов'язані виконувати обов'язки, що встановлені нормативними актами НААУ щодо підвищення кваліфікації адвокатів.
Вища школа адвокатури НААУ, на виконання Порядку акредитації та сертифікації, затвердженого головою Експертної ради НААУ організовує процес акредитації заходів з підвищення кваліфікації адвокатів та сертифікації лекторів всіх операторів підвищення кваліфікації адвокатів та оформлює сертифікати акредитації (сертифікації) на підставі рішень Експертної ради НААУ. Для цілей контролю за якістю організації процесу підвищення кваліфікації сторонніми операторами Вища школа адвокатури організовує роботу ревізорів. Ревізорам надається допуск до усіх акредитованих заходів з підвищення кваліфікації без будь-яких обмежень.

Серед функцій Вищої школи адвокатури серед інших, належить:

  • інформування адвокатів, помічників адвокатів та стажистів з питань підвищення кваліфікації;
  • узагальнення інформації про всі акредетовані заходи з підвищення кваліфікації адвокатів по всій Україні;
  • здійснення контролю за якістю та організацією процесу підвищення кваліфікації адвокатів та помічників адвокатів в Україні;
  • інші функції, необхідні для забезпечення якісного процесу підвищення кваліфікації адвокатів.

Вимоги щодо підвищення кваліфікації адвокатів

Вимоги щодо підвищення кваліфікації адвокатів поширюється на адвокатів, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, а також помічників адвокатів, які здійснюють свою діяльність у відповідності до Положення про помічника адвоката.
На адвокатів, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, обов’язок щодо підвищення кваліфікації не поширюється.
У випадку поновлення адвокатської діяльності, яку було зупинено на рік і більше, адвокат зобов’язаний пройти спеціальні курси підвищення кваліфікації за програмою та у порядку, розробленими Вищою школою адвокатури НААУ та затвердженими Експертною радою з питань акредитації та сертифікації (далі – Експертна рада НААУ). Адвокат проходить зазначені курси протягом трьох місяців з моменту поновлення права на заняття адвокатською діяльністю.
Адвокати зобов'язані:

  • в перший рік діяльності пройти Модульну програму "Молодий адвокат", яку розробляє та реалізовує Вища школа адвокатури НААУ;
  • Адвокати, які набули статусу адвоката, протягом перших трьох років своєї адвокатської діяльності зобов’язані підвищити свій професійний рівень на рівні 48 годин з яких не менше 16 годин – щороку. У разі отримання свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю у другому півріччі відповідного року, такий адвокат має право отримати меншу кількість балів у першому році отримання свідоцтва, за умови, що загальна кількість балів за 3 роки становитиме не менше 48 годин.
  • всі інші адвокати та помічники адвокатів повинні підвищувати кваліфікацію на рівні 10 годин на рік.

Один заліковий бал з підвищення кваліфікації адвокатів дорівнює 1 годині навчання. Не менше 50% залікових балів з підвищення кваліфікації повинні бути отримані адвокатом під час заходів організованих операторами підвищення кваліфікації адвокатів в Україні.
Протягом звітного року (з 1 січня по 31 грудня) кожного року адвокат повинен набрати необхідну кількість залікових балів. У разі недостатньої кількості балів в заліковій картці адвоката Вища школа адвокатури зобов'язана проінформувати раду адвокатів регіону та відповідну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури регіону про порушення даного Порядку.
Адвокатам, які виконали вимоги щодо підвищення кваліфікації, Вищою школою адвокатури видається електронний сертифікат про підвищення кваліфікації (направляється на електронну адресу адвоката) з відповідним внесенням такої інформації до ЄРАУ. Форма сертифіката затверджується Вищою школою адвокатури НААУ.

Облік залікових балів

З 1 липня 2019 року адвокатам та помічникам адвокатів, у зв’язку зі вступом у дію нової редакції Порядку з підвищення кваліфікації адвокатів України, адвокатам, які підвищували кваліфікацію з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, потрібно подати картки обліку залікових балів до відповідної Ради адвокатів області за формою, передбаченою у попередній редакції Порядку, затвердженим Рішенням Ради адвокатів України 16.02.2013 № 85, зі змінами та доповненнями. (додаток 4).
З 1 липня 2019 року всі залікові бали будуть обліковуватись автоматично при реєстрації на єдиному сайті з підвищення кваліфікації адвокатів України.
Термін звітування з 1 липня 2019 року по 20 грудня 2019р. В картках обліку залікових балів за період з 1 квітня 2019 року по 30 червня 2019 року можуть зазначатись лише акредитовані заходи з підвищення кваліфікації.
Адвокатам, які виконали вимоги щодо підвищення кваліфікації Вищою школою адвокатури НААУ видається електронний сертифікат про підвищення кваліфікації (направляється на електронну адресу адвоката) з відповідним внесенням НААУ такої інформації до ЄРАУ. Форма сертифікату затверджується Вищою школою адвокатури НААУ.