Підвищення кваліфікації адвокатів в Україні

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Організація процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні

Відповідно до пункту 4 статті 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень.
03 липня 2021 року було прийнято Рішення Національної Асоціації Адвокатів України та Рішення Ради адвокатів України № 63 "Про затвердження у новій редакції Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України", у якому зазначено, що загальна організація процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні здійснюється Радою адвокатів України та реалізується Вищою школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України за сприяння рад адвокатів регіонів та сторонніми операторами підвищення кваліфікації адвокатів, що акредитовані згідно цього Порядку. Органи адвокатського самоврядування співпрацюють з Вищою школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України з питань підвищення кваліфікації адвокатів України, надають їй необхідну інформацію та пропозиції.

Суб'єкти, які здійснюють організацію підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації адвокатів в Україні здійснюється операторами підвищення кваліфікації адвокатів у відповідності до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція).
Адміністратором процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні є Вища школа адвокатури НААУ.
Операторами процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні є всі органи адвокатського самоврядування, включаючи Національну асоціацію адвокатів України та Вищу школу адвокатури.
Організації, що бажають стати сторонніми операторами підвищення кваліфікації адвокатів в Україні, підлягають акредитації Експертною радою НААУ, як сторонні оператори.
Всі оператори підвищення кваліфікації адвокатів зобов'язані виконувати обов'язки, що встановлені нормативними актами НААУ щодо підвищення кваліфікації адвокатів.
Вища школа адвокатури НААУ, на виконання Порядку акредитації та сертифікації, затвердженого головою Експертної ради НААУ організовує процес акредитації заходів з підвищення кваліфікації адвокатів та сертифікації лекторів всіх операторів підвищення кваліфікації адвокатів та оформлює сертифікати акредитації (сертифікації) на підставі рішень Експертної ради НААУ.
Для цілей контролю за якістю організації процесу підвищення кваліфікації сторонніми операторами Вища школа адвокатури організовує роботу ревізорів. Ревізорам надається допуск до усіх акредитованих заходів з підвищення кваліфікації без будь-яких обмежень. Ревізори надають звіти про якість заходів з підвищення кваліфікації та дотримання операторами актів НААУ Вищій школі адвокатури НААУ для узагальнення інформації та реагування у разі неякісної роботи організаторів заходів з підвищення кваліфікації адвокатів. Вища школа адвокатури інформує Експертну раду НААУ про результати ревізій.

Відповідно до пункту 34 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція) до функцій Вищої школи адвокатури належать:

  • інформування адвокатів з питань підвищення кваліфікації;
  • узагальнення інформації про всі заходи з підвищення кваліфікації адвокатів по всій Україні;
  • здійснення контроль за якістю та організацією процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні;
  • інші функції, необхідні для забезпечення якісного процесу підвищення кваліфікації адвокатів.

Вимоги щодо підвищення кваліфікації адвокатів

Згідно з Порядком підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція) вимоги щодо підвищення свого професійного рівня (професійної кваліфікації) поширюється на адвокатів, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру адвокатів України.
На адвокатів, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, обов’язок щодо підвищення кваліфікації не поширюється.
У випадку поновлення адвокатської діяльності, яку було зупинено на рік і більше, адвокат зобов’язаний пройти спеціальні курси підвищення кваліфікації за програмою та у порядку, розробленими Вищою школою адвокатури НААУ та затвердженими Експертною радою з питань акредитації та сертифікації (далі – Експертна рада НААУ). Адвокат проходить зазначені курси протягом трьох місяців з моменту поновлення права на заняття адвокатською діяльністю.
Адвокати зобов'язані:

  • до досягнення ними 3-х річного адвокатського стажу пройти Модульну програму "Молодий адвокат", яку розробляє та реалізовує Вища школа адвокатури НААУ;
  • після набуття статусу адвоката, протягом перших трьох років своєї адвокатської діяльності, підвищити свій професійний рівень на рівні 48 годин, з яких не менше 16 годин - щороку. У разі отримання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю у другому півріччі відповідного року такий адвокат має право отримати меншу кількість балів у першому році отримання свідоцтва за умови, що загальна кількість балів за 3 роки становитиме не менше 48 годин;
  • всі інші адвокати зобов'язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік (10 залікових балів);
  • за рік отримати не менше ніж 2 залікових бали за навчання з питань Правил адвокатської етики.

Один заліковий бал з підвищення кваліфікації адвокатів дорівнює 1 годині навчання. Не менше 50% залікових балів з підвищення кваліфікації повинні бути отримані адвокатом під час заходів організованих операторами підвищення кваліфікації адвокатів в Україні.
Протягом звітного року, яким є календарний рік з 1 січня по 31 грудня кожного року адвокат повинен набрати необхідну кількість залікових балів. У разі недостатньої кількості балів в заліковій картці адвоката Вища школа адвокатури зобов'язана проінформувати раду адвокатів регіону та відповідну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури регіону про порушення даного Порядку.
Адвокатам, які виконали вимоги щодо підвищення кваліфікації, Вищою школою адвокатури видається електронний сертифікат про підвищення кваліфікації (направляється на електронну адресу адвоката) з відповідним внесенням такої інформації до ЄРАУ. Форма сертифіката затверджується Вищою школою адвокатури НААУ.
У разі втрати працездатності понад трьох місяців або з інших поважних причин, за відповідною заявою адвоката та за рішенням ради адвокатів регіону адвокат може бути звільнений від обов'язку підвищення кваліфікації протягом періоду оцінювання повністю або частково. Копія такого рішення ради адвокатів регіону направляється до ВША НААУ.

16 грудня 2022 року Рішенням Національної Асоціації Адвокатів України №168 внесено зміни до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція), затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 63 від 03 липня 2021 року зі змінами, доповнивши Порядок новим пунктом 21-1 наступного змісту: "Адвокати, які включені до Реєстру адвокатів, які надають БВПД, та/або уклали контракт про надання БВПД на постійній основі або договір про надання БВПД на тимчасовій основі, мають отримати за рік не менш ніж 2 залікових бали за навчання з питання безоплатної правової допомоги".

Адвокати мають право вільно обирати види підвищення кваліфікації, брати участь у будь-яких заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, що проводяться операторами підвищення кваліфікації за умови їх реєстрації на такий захід оператором, що його проводить

Адвокатам, які не виконали вимоги Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України за попередні роки надається можливість отримати сертифікати з підвищення кваліфікації за ці роки за умови успішних проходжень спеціальних тестувань у Вищій школі адвокатури НААУ за кожен рік невиконання. Тестування розробляються Вищою школою адвокатури НААУ та відрізнятимуться в залежності від кількості балів, яких не вистачило такому адвокату для виконання вимог зазначеного Порядку в попередніх роках.

Див. також