Процесуальні строки та позовна давність у період карантину

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2023 року № 651  на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 відмінено з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 року.

Загальна інформація

2 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким передбачається вдосконалення правових відносин у багатьох сферах життєдіяльності, які зазнали змін у зв’язку із поширенням коронавірусу COVID-19».

Внесено зміни у велику кількість нормативних актів з метою «актуалізації, вдосконалення правових відносин у багатьох сферах життєдіяльності, які зазнали змін у зв’язку із поширенням коронавірусу COVID-19»,набули чинності нові редакції Кодексу Законів про працю і процесуальних кодексів, якими розширено підстави для продовження процесуальних строків, встановлених судом або законом.

Процесуальні строки, які продовжено на строк дії карантину

Законом встановлено, що на строк дії карантину продовжуються усі основні процесуальні строки, встановлені як для учасників справи, так і для самого суду.

ЦПК України Строки, визначені ст. 9, 83, 84, 170, 178, 179, 180, 181, 185, 210, 222, 253, 275, 284, 325, 354, 357, 360, 371, 390, 393, 395, 398, 407, 424.

Строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, подання доказів, витребування доказів, забезпечення доказів, а також строки звернення до суду, подання відзиву та відповіді на відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, залишення позовної заяви без руху, подання заяви про перегляд заочного рішення, повернення позовної заяви, пред’явлення зустрічного позову, заяви про скасування судового наказу, розгляду справи, апеляційного оскарження, розгляду апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду касаційної скарги, подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

КАС України Строки, визначені ст. 47, 79, 80, 114, 122, 162, 163, 164, 165, 169, 177, 193, 261, 295, 304, 309, 329, 338, 342, 363.

Строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, подання доказів, витребування доказів, забезпечення доказів, а також строки звернення до адміністративного суду, подання відзиву та відповіді на відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, пред’явлення зустрічного позову, розгляду адміністративної справи, апеляційного оскарження, розгляду апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду касаційної скарги, подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

ГПК України Строки, визначені ст. 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349.

Строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву.

До продовжених строків, встановлених для учасників справи, належать такі:

 • строк на апеляційне оскарження;
 • строк на звернення про перегляд рішень за нововиявленими або виключними обставинами;
 • строки подання всіх основних процесуальних документів (заяв по суті, інших заяв та клопотань);
 • звернення зі скаргами щодо рішень та дій органів виконавчої служби чи приватних виконавців.

Щодо продовжених строків для суду, то до них належать:

 • строки розгляду справ;
 • строки для вчинення інших процесуальних дій, наприклад, строк на залишення апеляційної скарги без руху чи її повернення.

У разі, якщо строки для вчинення певних дій встановлюються безпосередньо рішенням суду (наприклад, строк для подання відзиву, відповіді на відзив, заперечень чи додаткових доказів), то такий строк, згідно із Законом №3275, також не може бути меншим, ніж строк карантину.

Наприклад, суд застосовуючи положення пункту 3 розділу VI «Прикінцеві положення» Кодексу адміністративного судочинства України при ухвалені рішення про залишення позовної заяви без руху має встановити позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви тривалістю не більше 10 днів з дня закінчення дії карантину.

Отже, в період дії карантину жодне рішення суду не набуде законної чинності, тому що строки на його оскарження продовжено і почнуть обччислюватись з дня закінчення дії карантину.

Продовження строків позовної давності

На строк дії карантину, законодавець вирішив продовжити:

 • трирічний строк позовної давності;
 • спеціальну позовну давність, визначену ст. 258 Цивільного кодексу України;
 • строк позовної давності у спорах про переведення прав та обов'язків покупця у разі продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням переважного права купівлі (ст. 362 Цивільного кодексу України);
 • строки, передбачені ст. 559 Цивільного кодексу України, щодо припинення поруки;
 • строк позовної давності в один рік, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару;
 • строк позовної давності, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування;
 • строк позовної давності, що застосовується до вимог, які випливають із договору найму;
 • строк позовної давності в один рік щодо оскарження до суду дії виконавця заповіту, якщо вони не відповідають цьому Кодексу, іншим законам, порушують інтереси спадкоємців.
 • під час дії карантину, строки, позовної давності до вимог про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, строки звернення до суду з вимогою про визнання батьківства та строки звернення до суду з вимогою про визнання материнства також продовжуються на строк дії такого карантину.
 • у кодексі законів про працю України строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням трудових спорів також продовжуються на строк дії карантину.

Якщо раніше особа за загальним правилом мала змогу звернутися до адміністративного суду за захистом своїх прав та інтересів протягом шестимісячного строку з моменту, коли вона дізналася про таке порушення, то тепер такий строк продовжується на період карантину.

Див. також