Процедура застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Anatolii.shevchuk.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Поняття дисциплінарного проступку та види заходів дисциплінарного стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до покарання у вигляді позбавлення волі

Дисциплінарним проступком особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, є протиправне, винне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на встановлений порядок у сфері виконання покарань, вчинене цією особою.
Персонал установи виконання покарань зобов’язаний довести наявність у діях чи бездіяльності особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, усіх ознак дисциплінарного проступку. Відсутність таких ознак виключає застосування до особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, заходів стягнення.
За невиконання покладених обов’язків та порушення встановлених заборон до осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, можуть застосовуватися такі заходи стягнення:

 • Попередження - письмове застереження про притягнення до дисциплінарної відповідальності певного виду у разі повторного порушення;
 • Догана, сувора догана - дисциплінарні стягнення, що застосовується до працівників та до порушників режиму в установах відбування покарання і полягає у власному усному чи письмовому засудженні неправомірної поведінки винного;
 • Грошовий штраф до двох розмірів мінімальної заробітної плати;
 • Скасування поліпшених умов тримання;
 • Поміщення засуджених у дисциплінарний ізолятор чоловіків, які тримаються у виправних колоніях, з виведенням або без виведення на роботу чи навчання на строк до чотирнадцяти діб, а засуджених жінок - до десяти діб.
 • Поміщення засуджених у карцер, тримання в приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки, без виведення на роботу на строк до чотирнадцяти діб.
 • Переведення засуджених до приміщення камерного типу (диночної камери) тримання у виправних колоніях, крім засуджених, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, - на строк до трьох місяців.
Вагітні жінки, жінки, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, інваліди першої групи в дисциплінарний ізолятор, карцер, приміщення камерного типу (одиночну камеру) не поміщаються.

Процедура здійснення дисциплінарного провадження відносно осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі

Адміністрація колонії при встановленні факту порушення зобов’язана невідкладно розпочати перевірку:

 • Причин, обставин, мотивів вчинення порушення;
 • Поведінки особи до вчинення проступку;
 • Визначити кількість і характер раніше накладених стягнень;
 • Отримати пояснення про суть проступку.

Стягнення, що накладаються, мають відповідати тяжкості і характеру проступку засудженого. За кілька проступків, вчинених одночасно, накладається одне стягнення. Стягнення може бути накладене лише на особу, яка вчинила проступок, і не пізніше десяти діб з дня виявлення проступку, а якщо у зв'язку з проступком проводилась перевірка, то з дня її закінчення, але не пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
Накладене стягнення звертається до виконання негайно, а у виняткових випадках - у строк не пізніше одного місяця з дня його накладення. Якщо протягом місяця з дня накладення стягнення воно не було звернено до виконання, то це стягнення не виконується.
Повторне переведення на поліпшені умови тримання може бути застосоване не раніше, ніж через шість місяців з дня відбуття стягнення. Стягнення накладається лише письмово.
За наслідками перевірки приймається рішення про доцільність або недоцільність застосування до особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, заходів стягнення та обґрунтовується їх вид. Якщо адміністрація колонії прийняла рішення обмежитися іншими профілактичними заходами, це відображається у щоденнику індивідуальної роботи із засудженим та доводиться до відома особи під "підпис".
Доцільність застосування стягнення до осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, вирішується на засіданні дисциплінарної комісії установи виконання покарань. Дисциплінарна комісія установи виконання покарань діє на постійній основі. Засідання дисциплінарної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів дисциплінарної комісії.
Cклад дисциплінарної комісії:

 • начальник установи виконання покарань;
 • заступники та начальники служб установи;
 • співробітники які за своїми функціональними обов’язками безпосередньо спілкуються з особами, які відбувають покарання у виді позбавлення волі.

Очолює дисциплінарну комісію начальник установи виконання покарань або особа, яка виконує його обов’язки.
На засідання дисциплінарної комісії запрошуються й інші особи, присутність яких є доцільною для встановлення обставин вчинення правопорушення та визначення міри відповідальності. Члени спостережних комісій на відповідній території мають право бути присутніми на засіданні дисциплінарної комісії та мають право дорадчого голосу.
Процедура розгляду дисціплінарною комісією доцільності застосування стягнень

 1. Особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, має бути повідомлена про місце і час засідання дисциплінарної комісії не пізніше ніж за одну добу до його проведення. За заявою засудженого цей термін може бути продовжено, але не більш як на дві доби.
 2. Матеріали про порушення доповідаються на засіданні дисциплінарної комісії начальником відділення соціально-психологічної служби у присутності особи, яка вчинила порушення, та інших запрошених осіб.
 3. Під час засідання дисциплінарної комісії заслуховуються пояснення засудженого та його представника, свідків, інших осіб, залучених відповідно до частини третьої та абзацу сьомого частини п’ятої статті 135 Кримінально-виконавчого кодексу України, адміністрації установи виконання покарань, особи, яка ініціювала притягнення до дисциплінарної відповідальності, та осіб, які мають право дорадчого голосу.
 4. Рішення про притягнення до відповідальності приймається більшістю голосів членів дисциплінарної комісії.

Начальник установи виконання покарань має право поміщати засудженого в дисциплінарний ізолятор строком до однієї доби до прийняття рішення про застосування стягнення у разі порушення режиму відбування покарання, що полягало у перебуванні у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, участі в конфліктній ситуації, бійці, масових заворушеннях або інших діях, що створюють серйозну загрозу підтримці порядку в установі.
Поміщення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери) проводиться за рішенням суду. У разі прийняття на засіданні дисциплінарної комісії рішення про поміщення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери) адміністрація установи виконання покарань протягом двадцяти чотирьох годин направляє до суду відповідне клопотання (подання) разом із рішенням комісії.
Рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності особи, яка відбуває покарання, має бути детально вмотивоване та може бути оскаржене особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, або її представником до органу виконання покарань вищого рівня, прокурора чи суду.
Засудженому протягом трьох робочих днів видається копія рішення про застосування до нього стягнення із зазначенням можливості та порядку його оскарження.

Право засудженої особи на захисника при застосуванні адміністрацією установи виконання покарань заходів стягнення

Право засудженої особи на адвоката передбачене п. 7 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правовому допомогу». Дане право реалізується через центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Засуджені особи мають право на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 Закону України «Про безоплатну правовому допомогу», а саме:

 • захист;
 • здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • Зразок заяви до Регіонального центру.jpg
  складення документів процесуального характеру.

У разі звернення осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги приймає рішення про надання такої допомоги, що оформлюється відповідним наказом, протягом п’яти днів з дня надходження письмового звернення.
Після видачі доручення на підставі наказу центру, адвокат зобов’язаний протягом п’яти днів з дня видачі такого доручення прибути до засудженої особи для конфіденційного побачення.
Строк дії доручення, яке видає Регіональний центр для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, засудженій до позбавлення волі, діє до закінчення останнього судового провадження з перегляду судових рішень; використання всіх національних засобів правового захисту; звільнення особи з місця виконання покарання.
6 вересня 2016 року Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо вдосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення», згідно якого право засуджених осіб до позбавлення волі при застосуванні заходів дисциплінарного стягнення передбачив право на адвоката.
Засуджений та/або його представник мають право:

 • отримати інформацію про притягнення до дисциплінарної відповідальності, у тому числі документи, що стосуються справи, не пізніш як за одну добу до початку засідання дисциплінарної комісії;
 • бути присутнім на засіданні дисциплінарної комісії під час розгляду питання про його притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарного провадження та особової справи, робити виписки, знімати копії з них;
 • надавати пояснення, заперечення та заявляти клопотання в усному та письмовому вигляді, надавати докази;
 • подавати клопотання не пізніш як за двадцять чотири години до визначеного часу засідання про залучення до засідання дисциплінарної комісії осіб, присутність яких є доцільною для встановлення обставин вчинення правопорушення та визначення міри відповідальності.